Furt

Sentinţă penală 108 din 22.02.2011


SENTINŢA PENALĂ NR. 87/ 17.02.2011

Constată că, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, nr. 1872/P/2010 a fost trimis în judecată inculpatul V.V.C. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. a. şi e. C.pen. cu aplic. art. 37 lit.a.C.pen.

Se arată în actul de sesizare a instanţei, că inculpatul, la data de 26.06.2010, ajutat de alte două persoane, a sustras de lângă punctul de lucru al SC Dimmer SRL Comăneşti un număr de 31 ţevi metalice, o şină de cale ferată, un cablu de oţel şi mai multe deşeuri din tablă, prejudiciul în valoare de 1026 lei, recuperat în întregime.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală şi declaraţia inculpatului, care a recunoscut faptele astfel cum sunt ele descrise în actul de sesizare, conform art. 320 ind. 1 C.p.pen., instanţa reţine,

ÎN FAPT:

în data de 26.06.2010 inculpatul s-a deplasat cu atelajul hipo proprietate către albia răului Trotuş pentru a încărca balast. în momentul în care se deplasa pe str. Moldovei, în dreptul SC Dimmer SRL Comăneşti, învinuitul a observat depozitate lângă gard mai multe ţevi metalice, şină de cale ferată, un cablu de oţel şi mai multe deşeuri din tablă, ocazie cu care le-a solicitat persoanelor care îl însoţeau să îl ajute să încarce aceste bunuri în atelajul hipo.

Ulterior, învinuitul şi-a continuat deplasarea către un centru de colectare a fierului vechi, fiind oprit de organele de poliţie, la solicitarea administratorului persoanei vătămate.

Bunurile sustrase au fost integral recuperate şi restituite persoanei vătămate.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, solicitând aplicarea art. 320 ind. 1 C.p.pen.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului, care, în data de 26.06.2010 a sustras bunuri, împreună cu alte persoane, de lângă punctul de lucru al unei societăţi, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. art.208 alin.l, 209 alin.l lit.a, e C.penal, urmând ca inculpatul să fie condamnat la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei, conf. art.72 C.penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptelor, modalitatea de săvârşire, precum şi starea de recidivă în care se afla inculpatul, care deşi a beneficiat de suspendarea condiţionată a executării pedepsei, a săvârşit din nou altă faptă penală.

Faţă de această situaţie şi de faptul că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor şi a solicitat aplicarea art. 320 ind. 1 c.p.pen., instanţa va condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

Din fişa de cazier judiciar(f. 14 dup) rezultă că inculpatul a fost condamnat anterior la pedeapsa de 2 ani închisoare prin sent. pen. nr. 138/20.02.2007 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin neapelare, dispunându-se suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani.

Constatând că prezenta infracţiune este săvârşită în termenul de încercare, instanţa, în baza art. 83 C.pen. va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de un an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 138/20.02.2007, inculpatul urmând să execute această pedeapsă în întregime alături de pedeapsa aplicată pentru fapta dedusă acestei judecăţi.

Prim urmare, inculpatul va executa 3(trei) ani închisoare.

Se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II a şi litera b ,C.penal în condiţiile şi pe durata prevăzute de art.71 C.penal.

Va lua act că partea vătămată SC DIMMER SRL nu s-au constituit parte civilă.

De asemenea, în conformitate cu art. 191 alin.l C.pr.pen. va obliga pe inculpat să restituie cheltuielile judiciare avansate de stat în fazele de urmărire penală şi cercetare judecătorească în sumă de 350 lei, din care 200 lei onorariul avocatului din oficiu.