Sanctiuni procedurale. Nulitate. Lipsa interpret.

Decizie 33/P/ din 13.03.2008


Neasigurarea unui interpret în cursul urmaririi penale, în cazurile prev. de art.128 cod pr.penala, atrage nulitatea relativa a actelor efectuate, în conditiile art.197 alin.1 si 4 cod pr.penala.

Cum în faza de urmarire penala, inculpatul nu a invocat încalcarea dispozitiilor legale referitoare la folosirea interpretilor, întelegând sa invoce aceasta nulitate numai cu prilejul motivarii apelului, cererea sa este tardiva în raport cu dispozitiile legale mentionate (potrivit cu care încalcarea art.128 cod procedura penala atrage nulitatea actului numai daca a fost invocata în cursul efectuarii actului ).

Cod procedura penala, art.128

Prin sentinta penala nr.362 din 18 septembrie 2007, pronuntata în dosarul penal nr.5111/118/2006, Tribunalul Constanta l-a condamnat pe inculpatul C.A., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de “tâlharie” prev. de art.211 al.1, 2 lit.”c” cod penal, cu aplic.art.37 lit.”b” cod penal, art.74 al.2 rap.la art.76 lit.”b” cod penal .

Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca in ziua de 4 decembrie 2005, în jurul orelor 16.30, inculpatul C.A. s-a apropiat de partea vatamata H.G.N. - cetatean bulgar, a început sa o traga de blue jeans si de geaca si i-a sustras portmoneul cu sumele de 90 euro si 80.000 lei, o agenda telefonica si o legitimatie.

In termen legal, împotriva hotarârii, inculpatul C.A. a declarat apel invocând ca instanta de fond nu a facut decât sa reia concluziile rechizitoriului fara a se proceda la cercetarea amanuntita a tuturor mijloacelor de proba administrate in cauza; astfel, s-a sustinut ca sintagma folosita în rechizitoriu si redactarea hotarârii „fara ezitare„ nu a fost folosita de catre partea vatamata în conditiile în care traducerea a fost efectuata de un agent al navei care nu are calitatea de interpret sau traducator, nerespectând cerintele art.128 rap.64 alin.2 cod procedura penala, recunoasterea din album realizându-se cu încalcarea legii.

Examinând legalitatea si temeinicia sentintei apelate in raport de criticile formulate cât si din oficiu, conform art.371 alin.2 cod pr.penala, curtea retine urmatoarele:

La data de 05.12.2005, partea vatamata H.G.N. – cetatean bulgar, marinar pe nava K. a depus o plângere la Politia Municipiului Constanta in care arata ca in ziua de 4.12.2005 in zona Tomis Mall in jurul orelor 16,30, in timp ce se plimba cu prietenul sau M.V.G. a fost întrebat de un tânar cât este ceasul si a început sa-i scuture blugii si jacheta.

Partea vatamata a constatat imediat disparitia portofelului in care se afla suma de 90 Euro si 80 lei.

Prezentându-i-se albumul foto la sediul politiei, partea vatamata l-a recunoscut fara dubii pe inculpatul C.A. ca fiind persoana care i-a sustras portofelul.

La momentul depunerii plângerii, aceasta a fost în limba engleza, iar ulterior a fost tradusa de interpretul traducator autorizat T.E.

Partea vatamata este audiata ulterior la 09.12.2005, in prezenta traducatorului autorizat in care relateaza situatia de fapt mai sus aratata, constituindu-se ca parte civila în procesul penal cu suma de 340 lei.

La dosarul de urmarire penala, se afla declaratia prietenului si colegului partii vatamate M.V.G. care confirma sustinerile partii vatamate in sensul ca „s-a apropriat de aceasta un tânar care a început sa-i scuture blugii si jacheta; am realizat ca s-a întâmplat ceva, dar pâna sa reactionez acesta a disparut; de asemenea am constatat ca partii vatamate îi disparuse si portofelul”.

Martorul prezent la sediul politiei alaturi de partea vatamata a recunoscut fara nici o îndoiala ca autor al acestei infractiuni ca fiind inculpatul C.A. din albumele foto prezentate de lucratorii de politie.

Criticile invocate de apelant sunt nefondate.

Omisiunea organului de urmarire penala de a asigura în mod gratuit folosirea unui interpret, în cazurile prev. art.128 cod pr.penala atrage nulitatea relativa a actelor efectuate în cursul urmaririi penale in conditiile art.197 alin.1 si 4 a aceluiasi cod.

Prin urmare încalcarea prev. art.128 cod pr.penala poate fi invocata în cursul efectuarii actului când partea este prezenta s-au la primul termen de judecata când partea a lipsit la efectuarea actului, invocarea acesteia pentru prima data în apel este tardiva.

In cauza, nu au fost încalcate disp.art.128 cod pr.penala, întrucât interpretul folosit la traducerea plângerii partii vatamate este autorizat de Ministerul Justitiei, astfel ca organul de urmarire penala a luat toate masurile legale în consemnarea plângerii vatamate si declaratia martorului.

Mai mult, în cursul urmaririi penale, începând cu data  de 07.12.2005, asa cum rezulta din împuternicirea avocatiala aflata la dosar, apelantul inculpat a beneficiat de serviciile unui aparator angajat.

Aparatorul a participat la audierea inculpatului în 13.12.2005 si nu a invocat în nici un moment încalcarea disp. art.128 cod procedura penala.

Cum în faza de urmarire penala, inculpatul nu a invocat încalcarea dispozitiilor legale referitoare la folosirea interpretilor, întelegând sa invoce aceasta nulitate numai cu prilejul motivarii apelului, cererea sa este tardiva în raport cu dispozitiile legale mentionate (potrivit cu care încalcarea art.128 cod pr.penala atrage nulitatea actului numai daca a fost invocata in cursul efectuarii actului).

Mai mult, inculpatul a beneficiat de aparare calificata printr-un aparator ales, care nici cu prilejul prezentarii materialului de urmarire penala nu a înteles sa invoce aceasta încalcare a dispozitiilor legale care ar fi putut atrage nulitatea relativa.

Instanta apreciaza ca prev. art.6 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale referitoare la un proces echitabil au fost respectate de catre instanta de fond, aceasta depunând toate diligentele pentru aflarea adevarului.

Apelul inculpatului este însa admisibil numai în ceea ce priveste gresita aplicare a disp.art.64 referitoare la pedeapsa complimentara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a cod penal.