Circumstanţe atenuante. Atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii, neprezentarea acestuia la instanţa de fond unde a fost legal citat şi procedura îndeplinită.

Decizie 157/R din 08.03.2007


Circumstanţe atenuante. Atitudinea infractorului după săvârşirea

infracţiunii, neprezentarea acestuia la instanţa de fond unde a fost

legal citat şi procedura îndeplinită.

Nu se justifică reţinerea circumstanţelor

atenuante prev.de art.74 lit.c Cod procedură

penală, în favoarea inculpatului care, deşi

legal citat şi procedura îndeplinită, nu s-a

prezentat la nici unul din termenele fixate de

instanţa de fond.

(Curtea de Apel Piteşti,

dec.pen.nr.157/R/8.03.2007)

Prin sentinţa penală nr. 724 din 9 mai 2006, pronunţată de

Judecătoria Rm.Vâlcea, a fost condamnat inculpatul la 8 luni închisoare

pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1 rap.la

art.209 lit.e cu aplic.art.74 lit.c şi art.76 lit.d Cod penal.

S-a făcut aplic.prev.art.81 şi urm.Cod penal.

S-a constatat că prejudiciul a fost acoperit şi a fost obligat

inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a hotărâ astfel, instanţa de fond a reţinut că inculpatul

a pătruns în interiorul autoturismului părţii vătămate de unde a sustras o

geantă şi o brăţară din aur, obiecte care au fost în cele din urmă restituite

părţii vătămate.

Prin decizia penală nr.223/A din 4 octombrie 2006,

tribunalul Vâlcea a respins ca nefondat apelul Parchetului de pe lângă

Judecătoria Rm.Vâlcea.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs Parchetul de pe

lângă Tribunalul Vâlcea, iar prin decizia penală nr,.157/R din 8 martie

2007, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti a fost admis acest recurs, s-a

casat în totalitate decizia şi în parte sentinţa, în sensul înlăturării aplicării

prev.art.74 lit.c şi art.76 lit.c Cod penal şi s-a dispus majorarea pedepsei

aplicate inculpatului de la 8 luni la 3 ani închisoare, menţinându-se în rest

dispoziţiile sentinţei.

Pentru a decide astfel,  curtea, în mod corect, a apreciat că, în

speţă, nu se justifică reţinerea circumstanţelor atenuante prev.de art.74

lit.c Cod penal şi reducerea pedepsei sub limita minimă prevăzută de

lege, întrucât deşi legal citat cu procedura îndeplinită, inculpatul nu s-a

prezentat la instanţa de fond nemanifestând comportare sinceră în cursul

procesului penal sau înlesnirea descoperirii faptei.

Dimpotrivă, prin atitudinea sa, inculpatul nu a dat dovadă de

o conduită bună care să conducă la reţinerea circumstanţelor atenuante

în discuţie şi implicit la reducerea pedepsei.