Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii tuturor drepturilor prev. de art. 64 Cod penal.

Decizie 6R din 22.01.2007


R O M Â N I A

CURTEA DE APEL GALAŢI

SECŢIA DE MINORI ŞI FAMILIE

DECIZIA PENALĂ NR.6/R

Şedinţa publică din 22 ianuarie 2007

PREŞEDINTE :  Daniela Liliana Constantinescu- judecător

Judecător :  Mariana Cristache

 Judecător :  Constantin Cârcotă

Grefier : Camelia Ganea

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror Daniela  Enciu

- din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea  asupra  recursului declarat de  inculpatul P. P. (fiul lui E. şi T., născut la 24 martie 1978) domiciliat în com. Lieşti, jud. Galaţi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 -209 Cod penal, împotriva deciziei  penale nr. 300 din 11 mai 2005, pronunţată de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr.R/699/P/2004.

Se constată că dezbaterea recursului a avut loc la data de 19 ianuarie 2007,când părţile prezente şi reprezentantul Ministerului Public au pus concluzii care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi ,încheiere ce  face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa , având nevoie de timp pentru deliberare,  a amânat pronunţarea în cauză la data de 22.01.2007, după care:

CURTEA

Asupra recursului penal de faţă,

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.2207/30.09.1998 a Judecătoriei Galaţi a fost condamnat, printre alţii, inculpatul P. P. la următoarele pedepse:

- 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal cu aplicarea art.41alin.2 şi art.75 lit.c Cod penal.

 - 2 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art.192 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.75lit.c Cod penal

 - 2 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art.192 alin.2 Cod penal.

În baza disp.art.31 lit.a în ref. la art.10 lit.d Cod pr.penală a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.192 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.75 lit.c Cod penal.

Conf.art.33 – 34 Cod penal au fost contopite cele trei pedepse şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 2 luni închisoare sporită la 3 ani şi 6 luni închisoare.

S-au aplicat faţă de inculpat disdp.art.71 şi 64 Cod penal.

A fost obligat inculpatul P. P. în solidar cu ceilalţi inculpaţi (D. F. şi M. C. C.  şi acesta din urmă în solidar cu părţile responsabile civilmente ) la plata sumei de 440.000 lei ROL către partea civilă O. G. şi a sumei de 400.000 lei ROL către partea civilă M. M. cu titlu de despăgubiri civile .

A fost obligat inculpatul P. P. la plata sumei de 175.000 lei ROL despăgubiri civile către partea vătămată T. N.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

În ziua de 28.06.1997 inculpaţii P. P., D. F. şi minorul M. C. C. s-au întâlnit la barul Horoca din Lieşti şi au consumat lichior până în jurul orelor 23,00 – 24,00 după care au plecat să sustragă păsări de la partea vătămată O. G. ( preot) care locuieşte lângă Şcoala Generală nr.1 .

Cei trei inculpaţi au traversat curtea şcolii generale şi au pătruns în curtea părţii vătămate, escaladând gardul.

Inculpatul P. P. ţinea sacul, iar inculpaţii D. F. şi M. C. C. au prins dintr-un coteţ şi dintr-un copac doi cocoşi şi patru găini, pe care le-au pus în sac, apoi s-au deplasat în cartierul ţigănesc şi au vândut păsările, obţinând suma de 90.000 lei, pe care ulterior au cheltuit-o.

Partea vătămată O. G. a apreciat valoarea păsărilor sustrase la  suma de 240.000 lei, cu care  s-a constituit parte civilă.

Cu ocazia reconstituirii faptei inculpaţii au arătat locul pe unde au escaladat gardul şi de unde au sustras păsările

În noaptea de 3august 1997, în jurul orelor 22,00- 23,00, inculpatul major  P. P. şi inculpatul minor M. C. C., s-au întâlnit la discotecă, hotărându-se să fure păsări de la partea vătămată P. C. ( inginer) care locuia lângă Şcoala generală nr.2 .

Astfel, prin escaladarea gardului, inculpaţii  au pătruns în  curte şi apoi în ţarcul păsărilor, de unde au sustras patru găini .În aceeaşi noapte inculpaţii  le-au vândut unei persoane necunoscute, obţinând suma de 50.000 lei, bani pe care i-au cheltuit la discotecă.

Întâlnindu-se cu inculpatul  P. G. V. s-au hotărât să sustragă iarăşi păsări de la partea vătămată P. C .Escaladând gardurile ,cei trei inculpaţi au pătruns  în curtea părţii vătămate şi apoi în ţarc  şi au sustras un curcan de culoare neagră. Când inculpaţii au încercat să sustragă şi găini dintr-un copac, acestea s-au speriat şi au trezit-o din somn pe partea vătămată P. C. , care a aprins lumina în curte.

Inculpaţii s-au speriat şi au abandonat sacii goi ,părăsind locul faptei. Inculpatul P. G.-V. şi-a pierdut papucii. Apoi au vândut  curcanul sustras, obţinând de la un ţigan necunoscut  suma de 40.000 lei, bani pe care i-au cheltuit la discotecă.

A doua zi partea vătămată, constatând dispariţia a patru găini şi a unui curcan a sesizat organele de poliţie. La cercetarea de la faţa locului s-au găsit doi saci goi şi o pereche de papuci.

Partea vătămată a apreciat valoarea păsărilor sustrase la  suma de 500.000 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă.

În noaptea de 9 august 1997, în jurul orelor 23,00 inculpatul minor M. C. C. şi inculpaţii majori D. F. şi P. P. întâlnindu-se la discotecă au hotărât să fure păsări de la partea vătămată M. M. . Deschizând poarta din spatele casei,inculpatul M. C. C.  a mers la  ţarcul de păsări, iar inculpaţii  D. F. şi P. P. au rămas de pază în stradă. De aici  au sustras 10 găini.Apoi, cei trei inculpaţi au vândut găinile sustrase unui ţigan necunoscut  cu suma de 140.000 lei.

Partea vătămată M. M. a apreciat valoarea bunurilor sustrase la suma de  300.000 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă .

În noaptea de 10 august 1997, în jurul orelor 23,00 ,inculpaţii  P. P, D. Florin şi minorul  M. C. C. , întâlnindu-se pe str. Gării  s-au hotărât să sustragă păsări  de la  partea vătămată G. T. ( 62 ani) , care locuieşte lângă şcoala generală nr.2 Lieşti.

Având asupra lor un sac, cei trei inculpaţi au pătruns în curtea şcolii, inculpatul D. F. a rămas de pază, iar inculpaţii M. C. C. şi  P. P. au smuls câteva scânduri din gard, pătrunzând direct în coteţul păsărilor. De aici au sustras 8 găini şi un pui de curcă , vânzându-le  unui ţigan necunoscut cu suma de 120.000 lei.

Partea vătămată  a apreciat valoarea bunurilor sustrase la suma de 500.000 lei, sumă cu care  s-a constituit parte civilă.

Cu ocazia reconstituirii inculpaţii au indicat  locul pe unde au pătruns în curtea şcolii, gardul din care au smuls scândurile şi coteţul de unde au sustras păsările.

În noaptea de 14 august 1997, în jurul orelor 24,00 inculpaţii P. P., D. F. şi M. C. C.  s-au hotărât să sustragă păsările de la partea vătămată O. G. ( 85 ani –preot) care locuieşte lângă şcoala generală nr.2 Lieşti.

 Escaladând  gardul , au pătruns în curte  şi dintr-un  coteţ au luat  3 găini şi un cocoş, pe care le-au vândut unui ţigan necunoscut cu  suma de 60.000 lei, bani pe care i-au cheltuit.

Partea vătămată a apreciat valoarea bunurilor sustrase la suma de 200.000 lei, sumă cu care  s-a constituit parte civilă.

Inculpaţii au arătat că la furt a participat şi C. S., lucru neadevărat, susţinerea fiind făcută de aceştia, deoarece l-au bănuit că i-ar fi  denunţat.

În noaptea de 20.08.1997, în jurul orelor 23,00, inculpaţii minori G. F. şi P. G. V. întâlnindu-se la discotecă s-au hotărât să fure păsări de la partea vătămată E. E. ( pensionară – 70 ani).

Sărind  gardul, inculpaţii au pătruns în curte şi apoi  în ţarcul de păsări, de unde au sustras 4 găini pe care le-au vândut cu suma de 40.000 lei.

Partea vătămată a apreciat valoarea păsărilor  sustrase la suma de 30.000 lei, sumă cu care  s-a constituit parte civilă.

Efectuându-se reconstituirea faptei, inculpaţii au indicat locul pe unde au escaladat gardul, cât şi coteţul de unde au sustras păsările.

În noaptea de 30 august 1997,în jurul orelor 01,30  - 02,00 ,ieşind de la discotecă , inculpaţii P. P. şi P. P. , s-au hotărât să fure  păsări de la partea vătămată T. N. ( 69 ani, vecină cu primul inculpat).

Din curtea familiei P. inculpaţii au intrat printr-o portiţă în curtea părţii vătămate, de unde  au sustras două gâşte şi două găini, pe care ulterior le-au vândut în cartierul de ţigani.

Partea vătămată T. N. a apreciat valoarea bunurilor sustrase la suma de 300.000 lei, sumă cu care  s-a constituit parte civilă.

În noaptea de 30 august 1997, la discoteca Casino,  s-au întâlnit inculpaţii minori  M. C. C., PGV, GT şi G F. Deoarece îl văzuseră pe  M M la o nuntă la Căminul cultural, inculpaţii s-au hotărât să-i fure păsările. Inculpaţii s-au deplasat la gară şi escaladând gardul  au pătruns în curtea părţii vătămate M M. Forţând încuietorile de la coteţ , inculpaţii  au sustras 2 gâşte, 5 găini şi 3 pui de găină, pe care le-au vândut unor persoane necunoscute cu suma de 170.000 lei.

Deoarece uitaseră un sac la locul faptei, iar în coteţ mai erau păsări, inculpaţii au revenit la curtea părţii vătămate şi au  mai sustras  24 găini,  încărcându-le  în 3 saci.

Deoarece uitaseră un sac la locul faptei , iar în coteţ mai erau păsări, inculpaţii au revenit în curtea părţii vătămate şi au încărcat alţi trei saci cu păsări, fără a le număra.

În drum spre cartierul de ţigani, inculpaţii au văzut un autoturism, situaţie în care au abandonat sacii cu găini şi au fugit.

A doua zi, martora G A, mergând la fântână, a găsit cei trei saci abandonaţi de inculpaţi, în care se găseau 24 găini,  fiind restituite părţii vătămate.

Partea vătămată M M  a apreciat valoarea păsărilor sustrase la suma de 1.500.000 lei , iar  pentru păsările nerecuperate s-a constituit parte civilă cu suma de 700.000 lei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul P P.

După parcurgerea mai multor rejudecări ( decizia penală nr.744/07.06.1999 a Tribunalului Galaţi, decizia penală nr. 1640/20.12.1999 a Curţii de Apel Galaţi, decizia penală nr.10108/06.11.2000 a Tribunalului Galaţi, decizia penală nr. 63/29.01.2004 a Curţii de Apel Galaţi,) în cauză a fost pronunţată decizia penală nr.300/11.05.2005 a Tribunalului Galaţi – recurată în prezent de inculpat.

Prin hotărârea mai sus arătată a fost admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi .

S-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 2207/30.05.1998 a Judecătoriei Galaţi, Dosar nr. 16222/1997 , numai în ceea ce priveşte  latura penală a cauzei şi numai cu privire  la inculpatul P P  şi în rejudecare;

S-au înlăturat din sentinţă dispoziţiile prin care a fost achitat inculpatul P P şi prin care a fost efectuat concursul de infracţiuni, stabilindu-se  să execute pedeapsa rezultantă  de 3 ani şi 2 şi 6 luni închisoare.

A fost condamnat inculpatul P P la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art. 192 al.2 C.penal cu aplicarea art. 75 lit.c C.penal .

Conform art. 33 lit.a – 34 lit.b C.penal s-au contopit pedepsele de 3 ani şi 2 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2  ani închisoare  ( aplicate prin sentinţa apelată)  şi 2 ani închisoare ( din respectiva decizie penală ) ,  stabilindu-se  ca inculpatul P P  să execute pedeapsa cea mai grea sporită la 3 ani şi 6 luni închisoare.

S-au aplicat disp. art. 71 şi 64 Cod penal.

S-a  confiscat de la inculpat suma de 167.000 lei ROL  cu care partea vătămată G T nu s-a constituit parte civilă.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.

A fost respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul Partenie Petcu.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:

Judecătoria Galaţi a reţinut că inculpaţii au pătruns în curtea părţii vătămate M M prin „escaladare şi efracţie”.

Din ansamblul probator administrat în cauză  atât în faza urmăririi penale cât şi cea a judecăţii nu a rezultat că fapta infracţională a fost comisă prin escaladare.

Inculpatul P P a arătat în cursul urmăririi penale că inculpatul M C-C a intrat pe poartă în curtea părţii vătămate M M.

Inculpatul M C-C a arătat într-o primă declaraţie – în faza de urmărire penală că a deschis zăvorul de la poartă iar într-o declaraţie ulterioară că a sărit gardul în curtea părţii vătămate.

În timpul cercetării judecătoreşti a fost audiat doar inculpatul D F care a declarat că îşi menţine afirmaţiile făcute în cursul urmăririi penale.

Simpla declaraţie a inculpatului M C-C necoroborată cu alte probe nu este suficientă pentru a se reţine că furtul s-a comis prin escaladare.

În ceea ce priveşte efracţia ca circumstanţă ce califică furtul, aceasta constă în înlăturarea prin violenţă a oricărui obiect sau dispozitiv care are menirea de a împiedica pătrunderea într-un anumit loc.

Violenţa constituie o condiţie absolut necesară pentru existenţa efracţiei. Dacă înlăturarea obiectului ce împiedică pătrunderea s-a făcut în mod firesc, fără ca făptuitorul să recurgă la o acţiune violentă, agravanta săvârşirii furtului neputând fi reţinută.

În speţă, înlăturarea piedicii care susţinea poarta nu s-a făcut prin violenţă şi în consecinţă infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 192 al.1 C.penal îşi menţine autonomia în ceea ce-l priveşte pe inculpatul P P.

În mod greşit prima instanţă a dispus confiscarea în folosul statului de la inculpaţii M C-C, DF şi P P a sumei de 500.000 lei cu care partea vătămată G T nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Confiscarea specială prev. de art. 118 lit.d din C.penal constituie o măsură de siguranţă şi nu o obligaţie civilă, astfel că nu sunt aplicabile prevederile Codului civil referitoare la solidaritate.

Ca măsură de siguranţă, confiscarea specială are la bază exclusiv răspunderea personală a inculpatului limitată la bunurile pe care aceasta le-a dobândit în urma săvârşirii infracţiunii.

În mod corect, instanţa de fond trebuia să-l oblige pe inculpatul P P la plata sumei ce i-a revenit ca folos personal, din suma totală obţinută în urma săvârşirii infracţiunii.

În ceea ce priveşte apelul declarat de inculpatul P P, Tribunalul a apreciat ca fiind declarat în termenul legal .

Verificând soluţia pronunţată de instanţa de fond prin prisma motivelor invocate de apelantul inculpat cât şi din oficiu cauza Tribunalul a constatat  că prima instanţă a pronunţat o soluţie legală şi temeinică urmând a fi menţinută.

Inculpatul a comis infracţiunea de violare de domiciliu (fapta din 9/10.08.1997 – parte vătămată M M) aşa cum s-a arătat mai sus, iar susţinerile sale din apel nu au suport probator urmând a fi înlăturate.

A făcut însă dovada faptului că nu a avut cunoştinţă de momentul comunicării hotărârii primei instanţe, motiv pentru care apelul declarat urmează a fi apreciat ca fiind în termen.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs inculpatul.

Inculpatul nu a motivat în termenul prev. de art.38510 Cod pr.penală recursul declarat, iar avocatul din oficiu al acestuia a solicitat să se aibă în vedere cazurile de casare din oficiu prev. de art.3859 Cod pr.penală.

S-a mai solicitat ca în recurs să se aibă în vedere şi motivele de apel invocate de inculpaţi la Tribunalul Galaţi.

Recursul este fondat –însă pentru motivele ce se vor arăta.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului se constată că instanţele anterioare au reţinut corect situaţia de fapt, încadrarea juridică a faptelor şi vinovăţia inculpatului P P sub aspectul comiterii celor patru infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată.

În mod corect Tribunalul Galaţi a reţinut că inculpatul se face vinovat şi de comiterea infracţiunii de complicitate la violare de domiciliu prev. de art.26 Cod penal raportat la art.192 alin.2 Cod penal – faptă săvârşită la data de 9/10.08.1997 în detrimentul părţii vătămate M M.

Din probele administrate în cauză – declaraţiile inculpaţilor D F şi P P – rezultă că inculpatul minor M C C a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate M  M pe poartă şi nu prin escaladare.

Simpla susţinere a inculpatului M C în sensul că ar fi escaladat gardul de la curtea locuinţei părţii vătămate nu este suficientă pentru a se reţine că infracţiunea de furt a fost comisă  prin escaladare.

Faţă de cele arătate mai sus, considerăm că în mod corect instanţa de apel l-a condamnat pe inculpatul Partenie Petcu şi pentru infracţiunea prev. de art.26 Cod penal raportat la art.192 alin.2 Cod penal ( faptă din 9/10.08.1997 ).

Considerăm că instanţele au realizat o corectă individualizare a răspunderii penale a inculpatului.

La stabilirea pedepselor aplicate inculpatului P P au fost respectate dispoziţiile art.72 Cod penal.

Pedepsele aplicate pentru cele patru infracţiuni sunt legale şi temeinice.

Faţă de inculpat nu pot fi reţinute circumstanţe atenuante prev. de art.74 Cod penal.

Inculpatul a avut o atitudine contradictorie pe parcursul procesului penal .

De asemenea, inculpatul s-a sustras de la cercetarea judecătorească , plecând din ţară şi anunţând abia în recurs adresa de reşedinţă din Italia.

Deşi legal citat, inculpatul nu s-a prezentat la nici un termen de judecată.

Faţă de cele de mai sus nu se impune nici schimbarea modalităţii de executare a pedepsei.

Recursul inculpatului este fondat doar sub aspectul aplicării pedepsei complementare a interzicerii tuturor drepturilor prev. de art. 64 Cod penal.

Faţă de natura infracţiunilor comise considerăm că nu se impune şi aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.d şi e Cod penal.

Având în vedere cele de mai sus arătate, se va admite recursul declarat de inculpatul P P.

Se va casa în parte decizia penală nr.300/11.05.2005 a Tribunalului Galaţi şi în rejudecare:

În baza art.71 Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. doar de disp. art.64 lit. a,b,c Cod penal .

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E CID E :

Admite  recursul declarat de  inculpatul P P (fiul lui Eugen şi Tudoriţa, născut la 24 martie 1978 în com.Lieşti, judeţul Galaţi, domiciliat în Lieşti, judeţul Galaţi, f.f.l. în comuna Ipoteşti, judeţul Suceava - la fam.G C, actualmente cu domiciliul în Iesolo, provincia Venezia, str. Gabbiano nr.18, Italia) împotriva deciziei  penale nr. 300 din 11 .05. 2005 pronunţată de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr.R/699/P/2004 ( sentinţa penală nr. 2207/30.05.1998 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 16222/1997).

Casează în parte decizia penală nr.300/11.05.2005 a Tribunalului Galaţi şi în rejudecare:

În baza disp.art.71 Cod penal aplică inculpatului P P pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. doar de disp. art.64 lit. a,b,c Cod penal - pe durata executării pedepsei principale cu închisoarea.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate.

Conf.art.192 alin.3 Cod pr. penală cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentului recurs rămân în sarcina statului.

Suma de 100 lei RON reprezentând onorariul avocatului din oficiu în recurs pentru inculpat va fi avansată către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

DEFINITIVĂ.

Pronunţată în şedinţa publică azi 22.01.2007.

Preşedinte,Judecător, Judecător,

Mariana Cristache Daniela Liliana Constantinescu Constantin Cârcotă

Grefier,

Red.dec.jud.M.C./12.02.2007

Jud.apel A.Cucoş – V.Hortolomei

Jud.fond B.Fuică

Tehnored.CG/2 ex./15.02.2007