Măsuri asiguratorii. Instituirea sechestrului fără verificarea prealabilă a calităţii de proprietar a inculpatului. Lipsa considerentelor încheierii penale

Decizie 810 din 20.12.2007


Măsuri asiguratorii. Instituirea sechestrului fără verificarea prealabilă a calităţii  de  proprietar a inculpatului. Lipsa  considerentelor încheierii penale. Consecinţe.

Încheierea penală prin care instanţa a dispus instituirea măsurii  asiguratorii a sechestrului fără a verifica în prealabil  calitatea de proprietar  a inculpatului şi fără a expune considerentele pe care  aceasta se întemeiază,  este supusă cazului de casare prevăzut de art. 385/9 pct. 9 şi 10 Cod procedură penală.

Secţia penală – Decizia penală nr.810/20 decembrie 2007

Prin încheierea penală  din 19 octombrie 2007 a Tribunalului Hunedoara în dosar penal  nr. 41/97/2005 în baza art.163 Cod procedură penală a fost admisă cererea de luare a măsurilor asiguratorii  până  la concurenţa sumei de 1.500.000 USD  dispunându-se instituirea sechestrului  asupra unor bunuri, bani şi părţi sociale deţinute  la  diferite societăţi comerciale de către inculpaţii: C.I., H.S., N.A. ŞI N.M.

Pentru a dispune astfel Tribunalul Hunedoara a reţinut  că  în  cauză sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 163 Cod procedură penală, fără a expune alte argumente.

Împotriva încheierii a declarat recurs în termen inculpaţii C.I., H.D., N.A. şi N.M, aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie sub aspectul nemotivării acesteia şi a omisiunii instanţei de a verifica în speţă, calitatea de proprietar  asupra bunurilor sechestrate.

Recursul este fondat.

Încheierea penală atacată  nu cuprinde  motivele pe care se sprijină  soluţia .

Prima instanţă  nu a examinat în nici un mod apărările  formulate  de inculpaţi  în contradictoriu  cu cererea promovată de Parchet.

Tribunalul a dispus instituirea acestei măsuri fără a solicita şi a dispune de acte şi înscrisuri suficiente care  să-i permită evaluarea corectă  a  condiţiilor impuse de art. 163 Cod procedură penală  apreciind fără nici un temei probator şi justificat faptul  că bunurile  asupra cărora s-a dispus instituirea sechestrului aparţin inculpaţilor.

Tribunalul a respins argumentele formulate de  inculpaţi  în apărare, trecând fără nici un temei peste acestea.

Ca atare recursul a fost admis, iar încheierea penală casată  cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe de  fond , Tribunalul Hunedoara.