Tăiere ilegală şi furt de arbori. Grad de pericol social. Criterii de apreciere

Decizie 371 din 31.05.2007


Tăiere ilegală şi furt de arbori. Grad de pericol social. Criterii de apreciere.

Fapta inculpatului de a tăia un număr de  arbori de diferite esenţe, depăşind  de 50 de ori  valoarea unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, fără ca arborii să fie marcaţi şi sustragerea acestor arbori prezintă gradul de pericol  social specific infracţiunilor  expuse în actul de sesizare al instanţei.

Secţia penală – Decizia penală nr. 371/31  mai 2007

Prin sentinţa penală nr.548/2006,  Judecătoria Hunedoara  a condamnat pe inculpatul L.V.  la pedeapsa rezultantă  de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.32 al.1 şi 3 din O.G.  nr.96/1998, republicată cu aplicarea art.4 lit. a,c şi art.76 lit. d  Cod penal şi art.37 lit. b Cod  penal  şi art.98 al.1 şi 3  din Legea nr.26/1996  cu art. 74 lit. a,c  şi art.76 lit. c Cod penal  cu art. 37 lit. b Cod penal.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a  reţinut în esenţă  că inculpatul, la data de 30.04.2005 a tăiat fără drept şi a sustras din zona  de pădure  Valea Ursului  aparţinând Primăriei Topliţa 100 fire arbori  molid şi alte foioase.

Împotriva sentinţei a declarat apel  inculpatul L.V., solicitând în principal desfiinţarea ei  cu trimiterea cauzei spre rejudecare având în vedere că Parchetul nu a fost legal sesizat, iar în subsidiar achitarea sa  în temeiul art. 11 pct.2  lit. a  raportat la art.10 lit. c Cod procedură penală.

Prin decizia penală nr. 476/A/2006 a Tribunalului Hunedoara a fost admis  apelul inculpatului,  iar în baza art. 11 pct. 2  lit. a raportat la art.10 lit. b /1 Cod procedură  penală şi art. 18/1 Cod penal a fost achitat inculpatul pentru infracţiunile  prevăzute de art. 32 al. 1 şi 3  din O.G.  nr.96/1998 republicată cu art. 37 lit. b Cod penal şi  art.98 al. 1 şi 3 din Legea nr.26/1999 cu art.37 lit. b Cod penal, aplicându-i-se  o sancţiune administrativă de 1000 lei.

S-a apreciat că raportat la prejudiciu redus şi la săvârşirea în concret  a faptelor, acestea  nu prezintă  gradul de pericol social al infracţiunilor reţinute în sarcina sa.

Împotriva deciziei a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, argumentând  că soluţia de achitare  nu este temeinică, întrucât inculpatul  a fost  condamnat anterior pentru  infracţiuni  de şantaj şi ultraj, iar în timpul cercetării  judecătoreşti  a încercat să inducă instanţa în eroare  creând falsa impresie  că ar fi  deţinut  documente legale, nefiind preocupat de recuperarea prejudiciului cauzat.

Recursul este fondat.

Fapta inculpatului de a tăia un  număr de 100 de arbori de diferite esenţe depăşind de 50 de ori valoarea unui metru cub  de masă lemnoasă, fără ca arborii să fie marcaţi şi sustragerea acestor arbori prezintă gradul de  pericol social al unei infracţiuni.

Tăierea şi sustragerea a unui număr de 100 de arbori a adus o atingere serioasă  valorilor ocrotite de  lege,  cu atât mai mult  cu cât  fenomenul tăierii nelegale  a luat o amploare deosebită.

Tribunalul Hunedoara a constatat greşit  că în cauză s-a adus o atingere minimă valorilor apărate de lege,  iar fapta în  conţinutul ei  concret este lipsită  în mod vădit de importanţă, neluând în considerare  elementele ce definesc persoana şi  condiţia inculpatului  care a săvârşit fapta în stare de recidivă postexecutorie, a încercat  să inducă în eroare  instanţa creând  falsa impresie  că ar fi deţinut documente legale.

Ca atare, recursul a  fost admis, decizia penală casată şi menţinută conform art. 385/15  pct. 2  lit. a Cod procedură penală, hotărârea instanţei de  fond, Judecătoria Hunedoara.