Violare de domiciliu. Evaluare incorectă a probelor administrate în cauză

Decizie 265 din 16.04.2007


Violare de domiciliu. Evaluare incorectă a probelor administrate în cauză. Nereţinerea agravantei prevăzută  de art. 75 lit. a Cod penal. Nelegalitate.

1.Conform art.63(2)  Cod procedură penală probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea  fiecărei  probe  se face de instanţa de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate.

Pronunţarea  unei soluţii de achitare fundamentată exclusiv pe declaraţiile  părţii vătămate ( declaraţie asupra căreia aceasta a  revenit în faţa instanţei) şi ale inculpatului, este nelegală atâta timp cât  aceste probe contravin ansamblului probelor testimoniale şi  ştiinţifice administrate în cauză şi care  relevă  cu totul altă stare de fapt.

2.Aplicarea  circumstanţelor agravante prevăzute de art. 75 lit. a Cod penal  unui inculpat, fără ca ceilalţi  să fie supuşi aceluiaşi tratament juridic este posibilă, în condiţiile în care acest aspect  a fost indicat cu ocazia susţinerii căii de atac promovate de Parchet în defavoarea  inculpatului, iar  faţă de ceilalţi hotărârea  este definitivă.

Secţia penală – Decizia penală nr.265/16 aprilie 2007

Prin sentinţa penală nr. 92/24.01.2006 a Judecătoriei  Petroşani au fost condamnaţi inculpaţii:

1.Ş.G. la 1 an şi 6 luni  pentru  săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 321 al. 1 Cod penal,  de art. 37 lit. a Cod penal.

S-a făcut aplicarea art.83 Cod penal.

2. T.D.O. la 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art.321 al.1 Cod penal  cu art.37 lit. a şi b Cod penal.

S-a făcut aplicarea art. 61 Cod penal.

3. B.S. la 1 an şi 6 luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 25  raportat la art. 321 al. 1 Cod penal.

4.S.I. la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 321 al. 1 Cod penal.

S-a  făcut aplicarea art. 81 Cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat  la art. 10 lit. a Cod procedură  penală, s-a dispus achitarea inculpatului T.D.O. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de  art. 192 al. 2 Cod penal, cu  art. 37 lit. a şi b Cod penal.

S-a  dispus încetarea procesului penal împotriva  inculpaţilor T.D.O., S.G., S.I.  pentru săvârşirea  infracţiunii de lovire prevăzută de art. 180 al.2 Cod penal.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că în data de 28 mai 2005, fiind instigaţi de inculpatul B.S.,  inculpaţii T.D.O., Ş. I. şi Ş.G. au lovit-o pe partea vătămată L.D. provocându-i leziuni vindecabile în 8-9 zile  îngrijiri medicale, provocând scandal public prin amploarea pe care a luat-o incidentul.

Referitor la infracţiunea de violare de domiciliu,  instanţa de fond a dispus achitarea inculpatului  T.D.O. pe considerentul ca scandalul a avut loc în  faţa blocului în care locuieşte partea vătămată şi nici unul din inculpaţi nu a intrat în apartamentul părţii vătămate  fără drept.

Împotriva sentinţei au declarat apel  Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani şi inculpaţii Ş.G., Ş.I. şi T.D.O.

Prin decizia penală nr. 205/A/22.05.2006  a  Tribunalului Hunedoara,  au fost respinse ca nefondate apelurile Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani şi inculpaţilor  Ş.G. Ş.I. şi T.D.

Împotriva deciziei a declarat recurs  Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi inculpaţii Ş.G., Ş.I. şi T.D.,aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte:

I. Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara:

- greşita achitare a inculpatului T.D.O. de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii  prevăzute de art. 192 al. 2 Cod penal cu art. 37 lit. a, b  Cod penal;

- greşita nereţinere în sarcina inculpatului T.D.O. agravantei  prevăzută  de art. 75 lit. a Cod penal.

II. Inculpaţii S.G.,  T. D. şi S.I.

- greşita individualizare a sancţiunii penale aplicate.

Recursul Parchetului este fondat.

1.Atât Judecătoria, cât şi Tribunalul au realizat o evaluare incorectă a probelor administrate în cauză.

Soluţia de achitare pronunţată de instanţele inferioare s-a fundamentat exclusiv pe declaraţiile inculpaţilor şi a părţii vătămate (în faza cercetării judecătoreşti), coroborate cu depoziţiile testimoniale administrate tot în această procedură,  ignorându-se total probele testimoniale şi ştiinţifice  cuprinse în dosarul de urmărire penală.

De evidenţiat este faptul că, în primul rând, declaraţiile iniţiale  ale părţii vătămate  expuneau cu claritate modul de săvârşire al  infracţiunilor de către inculpatul T.D.O. Ca apoi, aceasta să revină şi să arate că scandalul s-a derulat pe scara interioară  a blocului.

În al doilea rând , martorii audiaţi în faţa instanţei  şi care  au revenit  asupra declaraţiilor  de la urmărirea penală au fost  sancţionaţi administrativ  pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă, în cursul procedurilor recunoscând că au denaturat adevărul.

În acest sens , reţinând şi celelalte probe ştiinţifice depuse la dosar, se constată fără dubiu, vinovăţia  inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violare de domiciliu.

2. Referitor la critica  privind  nereţinerea circumstanţelor  agravante  prevăzută de art. 75 lit. a Cod penal, Curtea  apreciază că nu prezintă relevanţă neaplicarea de către instanţele inferioare a acestei circumstanţe tuturor inculpaţilor.

Este de reţinut  că în speţă,  calea de atac exercitată de Parchet este în defavoarea inculpatului T.D.O., iar  soluţia ce urma să fie adoptată se impunea să se circumscrie acestor  limite.

În cauză subzistă, fără dubiu agravanta prevăzută de art.75 lit. a Cod penal, infracţiunile fiind săvârşite de 3 sau mai multe persoane împreună.

Este adevărat că  celorlalţi inculpaţi nu li s-a reţinut  din eroare această  circumstanţă agravantă însă  neexistând promovat apel  sub acest aspect şi hotărârea  fiind definitivă  în ce-i priveşte,  aplicarea art.75 lit. a  nu mai era posibilă,  ceea ce nu este cazul în situaţia inculpatului T.D.O.,  atâta  timp cât s-a declarat apel  în  defavoarea sa, cu această critică.

Recursul a fost admis, iar decizia  şi hotărârea atacate  casate,  cu consecinţa condamnării inculpatul T.D.O.  pentru infracţiunea prevăzută de art. 192 al.2 Cod penal cu art. 37 lit. a,b Cod penal şi art.75 lit. a Cod penal.