Apel anulat ca netimbrat. invocarea în recurs a încălcării dreptului la apărare şi la un proces echitabil garantat de constituţia româniei şi convenţia europeană a drepturilor omului. respingerea căii de atac.

Decizie 42 din 21.01.2010


APEL ANULAT CA NETIMBRAT. INVOCAREA ÎN RECURS A ÎNCĂLCĂRII DREPTULUI LA APĂRARE ŞI LA UN PROCES ECHITABIL GARANTAT DE CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ŞI CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI. RESPINGEREA CĂII DE ATAC.

Dreptul la un proces echitabil nu este echivalent cu admiterea oricărei cereri formate de părţi dincolo de limitele interne sau externe ale dreptului procesual sau scopului în vederea căruia a fost recunoscut ( Decizia nr. 42 din 21 ianuarie 2010 a Secţiei civile şi pentru cauze cu minori şi de familie).

Prin Decizia nr. 42 din 21 ianuarie 2010 Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Ploieşti a respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta D.M., împotriva deciziei civile nr.  315 din 12 octombrie 2009 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu  pârâtul I.V.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de recurs a reţinut că prin decizia recurată instanţa de apel a procedat la soluţionarea cauzei în sensul anulării cererii de declarare a căii de atac ca netimbrată.

Pe de altă parte, din înscrisurile dosarului tribunalului se reţine că litigiul a fost înregistrat pe rolul instanţei de control judiciar la data de 27.07.2009 şi a primit prim termen de soluţionare la data de 12.10.2009.

Pentru acest termen de judecată recurenta a fost citată la data de 20.08.2009 primind personal dovada de citare şi semnând procesul - verbal, în cuprinsul citaţiei făcându-se menţiune de timbraj atât în ceea ce priveşte cuantumul taxei de timbru şi a timbrului judiciar, cât şi în ceea ce priveşte sancţiunea ce intervine în caz de neplată.

Cu toate acestea apelanta nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina sa.

Într-o atare situaţie în mod legal a apreciat instanţa de apel că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 20 al. 3 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a procedat la anularea apelului ca netimbrat, reţinând totodată că apelanta a fost citată cu respectarea dispoziţiilor procedurale, cu mai mult de 15 zile înainte de termenul fixat.

Împrejurarea că apelanta s-ar fi aflat în judeţul Constanţa la părinţii săi bolnavi şi a fost în imposibilitatea de a reveni în Dâmboviţa în timp util pentru a angaja apărător care să îi susţină interesele, chiar dacă ar fi reală nu are nici o înrâurire asupra legalităţii deciziei recurate de vreme ce au fost respectate în ceea ce o priveşte pe acesta toate dispoziţiile legale incidente, şi mai mult decât atât aceasta avea suficient timp pentru a achita taxa de timbru şi a-şi angaja apărător.

Criticile recurentei în sensul că, prin această soluţie a fost încălcat dreptul la apărare şi la un proces echitabil garantat de Constituţia României şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sunt nefondate.

Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus au fost respectate de către instanţa de apel în ceea ce o priveşte pe apelantă toate garanţiile procesuale, la soluţia pronunţată  ajungându-se dat fiind conduita procesuală a acesteia, care nu şi-a exercitat drepturile şi obligaţiile procesuale în limitele prescrise de lege.

Dreptul la un proces echitabil nu este echivalent cu admiterea oricărei cereri formate de părţi dincolo de limitele interne sau externe ale dreptului procesual sau scopului în vederea căruia a fost recunoscut.

Curtea nu poate avea în vedere susţinerile recurentei în sensul că, potrivit practicii în materie trebuia amânată pronunţarea ca aceasta să aibă posibilitatea să facă dovada achitării taxei de timbru.

Astfel, nu numai că nu există o practică în acest sens, dar atâta vreme cât satisfacerea timbrajului este o problemă legată de legala investire a instanţei, tribunalul nu putea trece la soluţionarea cauzei în lipsa dovezii achitării taxei de timbru şi timbru judiciar.