Cai ordinare de atac. Apel. Judecata. Condamnare dupa achitare. Obligativitatea audierii inculpatului. Proces echitabil.

Decizie 170/P/ din 10.04.2008


Cod procedura penala, art. 378,

Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului

si a libertatilor fundamentale, art.6

Daca în prima instanta, inculpatul a fost achitat cu aplicarea unei sanctiuni administrative, în apelul procurorului, instanta de apel are obligatia de a asculta inculpatul pentru asigurarea exigentelor unui proces corect si echitabil.

Prin rechizitoriul nr.1868/P/2005 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Mangalia, inculpatul L.D.C. a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii de “fals în înscrisuri sub semnatura privata” prev. de art.290 cod penal prin aceea ca în anul 2005, a falsificat trei contracte de închiriere a unor camere din Caminul CMZ apartinând SC „S.N.” Mangalia SA, contracte pe care le-a folosit apoi în scopul producerii de consecinte juridice.

Prin sentinta penala nr.359/P/23.10.2007, Judecatoria Mangalia a hotarât achitarea inculpatului L.D.C., în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) din Codul de procedura penala raportat la art. 10 alin. (1) lit. b1) din Codul de procedura penala, pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 290 alin. (1) din Codul penal, aplicându-I, în temeiul art. 181 alin. (3) din Codul penal raportat la art. 91 lit. c) din Codul penal, sanctiunea amenzii cu caracter administrativ de 1.000 de lei.

Analizând probatoriul administrat în cauza, prima instanta a concluzionat ca inculpatul cu vinovatie a falsificat cele trei contracte de închiriere, dar raportând fapta la atingerea minima adusa valorii sociale ocrotite de lege, la datele ce caracterizeaza persoana inculpatului, aceasta nu prezinta pericolul social al unei infractiuni.

Reanalizând probele administrate de organul de urmarire penala si de Judecatoria Mangalia, Tribunalul Constanta, a considerat ca fapta inculpatului de a falsifica trei contracte de închiriere, întruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art.290 cod penal si, prezinta pericolul social al acestei infractiuni si, prin decizia penala nr.93 din 20 februarie 2008, în baza art.379 pct.2 lit.a cod procedura penala, a admis apelul declarat de Parchet si l-a condamnat pe inculpatul L.D.C. la amenda penala.

Impotriva hotarârii, inculpatul L.D.C. a declarat recurs, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Verificând hotarârea recurata, actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs si din oficiu, curtea a constatat urmatoarele:

În cauza, inculpatul L.D.C. a fost achitat prin hotarârea instantei de fond, conform art.11 pct.2 lit.a) rap. la art.10 lit.b1) cod procedura penala, pentru infractiunea prev. de art.290 cod penal.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Mangalia.

Desi inculpatul a fost prezent cu ocazia judecarii apelului, nu a fost audiat de instanta, dar a fost condamnat la amenda penala pentru comiterea infractiunii prev. de art.290 cod penal.

Conform art.378 alin.11 cod procedura penala, cu ocazia judecarii apelului, instanta era obligata sa procedeze la audierea inculpatului prezent, potrivit dispozitiilor cuprinse în partea speciala, Titlul II, Capitolul II, atunci când acesta nu a fost audiat de instanta de fond, precum si atunci când instanta de fond nu a pronuntat împotriva acestuia o hotarâre de condamnare.

Pentru asigurarea exigentelor unui proces corect si echitabil, având în vedere ca prima instanta pronuntase o solutie de achitare a inculpatului, iar parchetul solicitase în apel condamnarea acestuia, Tribunalul Constanta era dator sa procedeze la ascultarea acestuia.

Prin mai multe hotarâri (cauzele Constantinescu împotriva României, Dalban împotriva României, Danila împotriva României, Tierce împotriva San Marino), Curtea europeana a drepturilor omului a stabilit necesitatea audierii inculpatului, aratându-se ca în notiunea de proces echitabil prev. art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului, intra si obligatia de apreciere directa a marturiilor personale ale inculpatului, prin audierea lui integrala de catre instanta de apel.

În cauza, inculpatul L.D.C. a fost privat de un proces echitabil si de posibilitatea de a-si sustine apararea în fata instantei de apel. Instanta de apel a pronuntat o hotarâre cu încalcarea dreptului la aparare, ceea ce atrage incidenta art.38515 pct.2 lit.c) cod procedura penala rap. la art.3859 pct.10 cod procedura penala.

Prin urmare, cauza s-a trimis Tribunalului Constanta pentru rejudecarea apelului cu respectarea prev. art.38515 alin.11 cod procedura penala.