Contestaţia la titlu. Lămurirea dispozitivului

Decizie 56 din 25.01.2010


Contestaţia la titlu. Lămurirea dispozitivului..

Cod procedură civilă- art. 399 alin.1

Contestaţia la titlu,  în  cazul în care dispozitivul hotărârii nu este clar, este admisibilă numai în limitele motivelor cuprinse în hotărâre, fără a se modifica situaţia de fapt reţinută irevocabil, cu putere de lucru judecat.

Punerea în discuţie a validităţii titlului executoriu ar atinge puterea lucrului judecat.

Prin decizia civilă nr. 56/25.01.2010, Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefondat recursul declarat de intimata I.E. împotriva deciziei civile nr. 322/8.10.2009 a Tribunalului Dâmboviţa, apreciind-o ca fiind legală.

Contestaţia la titlu,  în  cazul în care dispozitivul hotărârii nu este clar, este admisibilă numai în limitele motivelor cuprinse în hotărâre, fără a se modifica situaţia de fapt reţinută irevocabil, cu putere de lucru judecat.

Punerea în discuţie a validităţii titlului executoriu ar atinge puterea lucrului judecat.

În acest caz, instanţa nu poate să cerceteze şi să reţină decât fapte şi împrejurări care sunt ulterioare hotărârii ce se execută, deoarece împrejurările anterioare au fost sau puteau fi invocate la instanţa de fond, apel sau recurs.

Deci, într-o atare contestaţie nu se pot repune în discuţie şi administra probe pentru a se combate situaţii de fapt soluţionate cu ocazia judecării procesului de fond, în care s-a pronunţat hotărârea pusă în executare.

Faţă de considerentele expuse, în mod legal tribunalul a admis contestaţia şi a procedat la lămurirea titlului executoriu (decizia civilă nr. 425/4.10.2007 a Tribunalului Dâmboviţa) prin trimitere la acelaşi raport de expertiză şi schiţa anexă din dosarul nr. 5026/2006 al aceleiaşi instanţe, care cuprinde constatări confirmate şi în lucrarea de expertiză din cauza de faţă.

În realitate, prin motivele de recurs invocate, intimata Ieremia Eugenia tinde să combată situaţia de fapt soluţionată irevocabil prin decizia civilă  nr. 425/4.10.2007 a Tribunalului Dâmboviţa, ceea  ce este inadmisibil, faţă de principiul puterii de lucru judecat.