Loviri si alte vatamari

Sentinţă penală 367 din 09.08.2010


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA PENALĂ NR. 367

Din 9 august 2010 Judecător,

Carmen Anemaria Groapă Cod:

La data de 28.09.2009, pe rolul Judecătoriei Moineşti a fost

înregistrată, sub nr......plângerea formulată de petenţii P.N. şi P. M.,

prin care arată că la data de 21.03.2009 au fost bătuţi de către N.V., N.N. şi N.M. Arată că nu sunt de acord cu rechizitoriul nr. 874/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, în sensul în care conform acestui rechizitoriu şi conform cercetărilor efectuate de organele de poliţie, rezultă că doar N.V. i-ar fi lovit, cauzându-le vătămări corporale care au necesitat 42, respectiv 11-12 zile de îngrijiri medicale, când în fapt au fost bătuţi la aceeaşi dată şi în aceeaşi împrejurare şi de către N.N. şi N.M., care erau înarmaţi un topor şi respectiv cu un par.

In concluzia plângerii formulate, cei doi petenţi arată că solicită urmărirea penală pentru cauzarea de vătămări corporale şi a lui N.N. şi N.M., nu numai a lui N.V., faţă de care s-au efectuat cercetări.

La plângerea formulată petenţii au anexat: adresa de înaintare de

către Parchet a Ordonanţei nr......, Ordonanţa nr.....a Parchetului de pe

lângă Judecătoria Moineşti, Rechizitoriul nr.....al Parchetului de pe

lângă Judecătoria Moineşti, adeverinţă medicală P.N., plângerea prealabilă formulată împotriva lui N.V., N.N. şi N.M.-filele 12,13-xerocopie, buletine ieşire din spital P.N., certificat medico-legal P.M., certificate medico-legale P.N., buletin de analize medicale P.N.

La dosarul cauzei, la termenul din 6.11.2009, instanţa a dispus ataşarea

dosarului nr...... al Judecătoriei Moineşti, la care este ataşat dosarul de

urmărire penală nr.....care cuprinde lucrările efectuate de Parchetul de pe lângă

Judecătoria Moineşti.

La termenul din 6.11.2009, întrebaţi fiind, petenţii arată că nu înţeleg să formuleze plângere împotriva soluţiei dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti împotriva lui N.V. ci prin plângerea formulată critică faptul că nu au fost cercetaţi şi trimişi în judecată N.N. şi N.M. Prin precizările scrise depuse la dosar la acelaşi termen, petenţii arată că plângerea prealabilă pe care au înregistrat-o la poliţie avea trei pagini şi era îndreptată atât împotriva lui N.V., faţă de care s-au efectuat cercetări cât şi împotriva lui N.N. şi N.M. faţă de care nu au fost

2

efectuate cercetări, dar plângerea aflată la dosarul de urmărire penală are doar două pagini, lipsind pagina 2, în care se plângea că a fost lovit în aceeaşi împrejurare şi de către N.N. şi N.M., sens în care au depus la instanţă: copia plângerii prealabile-3 pagini şi copia plângerii aflată la dosarul de urmărire penală-2 pagini.

Cauza a fost soluţionată în primă instanţă de Judecătoria Moineşti fiind pronunţată sp 504/04.12.2009 prin care cauza a fost trimisă la Parchet în vederea efectuării de cercetări faţă de N.N. şi N.M. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire.

împotriva acestei soluţii s-a declarat recurs de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, cale de atac admisă de Tribunalul Bacău, cauza fiind trimisă la rejudecare, întrucât instanţa nu a pronunţat una din soluţiile prev de art. 278 alin. 8 Cod procedură penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea adresată acestei instanţei, petenţii P.N. şi P.M., au solicitat instanţei să dispună efectuarea de cercetări faţă de numiţii N.N. şi N.M., care, în data de 21.03.2009, împreună cu N.V., i-au bătut, cauzându-le vătămări corporale care au necesitat pentru vindecare, 42, respectiv 11-12 zile de îngrijiri medicale.

Instanţa constată că plângerea formulată de către petenţi nu este o plângere îndreptată împotriva soluţiei dată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti faţă de învinuitul N.V., pentru care, prin

Rechizitoriul nr.......din 31.07.2009 s-a dispus scoaterea de sub urmărire

penală şi aplicarea unei amenzi administrative de 500 lei, ci este o plângere prin care se solicită efectuarea de cercetări faţă de numiţii N.N. şi N.M., pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi vătămare corporală, la aceeaşi dată şi în aceeaşi împrejurare în care petenţii au fost loviţi de către N.V..

De altfel, şi prin precizările scrise şi orale făcute de petenţi aceştia arată că nu critică soluţia adoptată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti faţă de N.V. ci critică faptul că nu au fost efectuate cercetări faţă de numiţii N.N. şi N.M., pentru săvârşirea faţă de ei a aceloraşi infracţiuni reţinute în sarcina lui N.V., în condiţiile în care în plângerea lor prealabilă, astfel cum a fost înregistrată la Poliţie, au solicitat efectuarea de cercetări şi faţă de aceştia, plângerea lor având trei pagini şi nu două pagini, aşa cum apare la dosarul de urmărire penală.

Analizând actele din dosarul de urmărire penală, instanţa constată că la filele 9 şi 10 dosar urmărire penală se află plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 353337/8.04.2009 la Postul de Poliţei Poduri. Această

3

plângere prealabilă formulată de petentii din prezenta cauză este în xerocopie şi cuprinde două pagini.

Plângerea prealabilă pe care petentii au depus-o în xerocopie la dosarul instanţei la termenul din 6.11.2009-filele 22, 23, cuprinde trei pagini, pe pagina doi, care nu a fost înregistrată la Poliţei, aceştia reclamând faptul că au fost bătuţi, în aceeaşi împrejurare şi de către N.NL şi N.M..

Faţă de această neconcordanţă, instanţa nu se poate pronunţa, dincolo de orice îndoială, că într-adevăr petentii au înregistrat la Postul de Poliţie Poduri o plângere prealabilă având trei şi nu două pagini, însă constată că înregistrarea în xerocopie a plângerii prealabile poate crea şi suspiciunea că această plângere prealabilă a fost depusă de către petenţi astfel cum a fost formulată, cuprinzând 3 şi nu 2 pagini, în condiţiile în care paginile 1 şi 2 ale plângerii, astfel cum a fost prezentată de către petenţi instanţei, sunt scrise pe o singură foaie, faţă verso, mai mult, pagina 2, la final, cuprinde o numerotare rezumativă a faptelor pentru care petentii solicitau a fi efectuate cercetări, numerotare de la 1 la 4, care continuă de la 5 la 14 pe pagina 3 a plângerii.

Mai mult decât atât, din declaraţia dată de P.N. în cursul cercetărilor penale, consemnată în procesul verbal de consemnare a actelor premergătoare începerii urmăririi penale, aflată la fila 30, dos. urm.pen, rezultă că acesta a reclamant şi faptul că N.N. şi N.M. i-a lovit pe el şi pe soţie, cu pumnii şi cu un băţ (paragraful 5, pg-2), iar din declaraţia dată de P.M. în cursul cercetărilor penale, consemnată în procesul verbal de consemnare a actelor premergătoare începerii urmăririi penale, aflată la fila 31, dos. urm.pen, rezultă că aceasta a reclamant şi faptul că N.N. şi N.M. i-a lovit pe el şi pe sot (paragraful 2,

Pg-2).

Concluzionând, din actele dosarului nu rezultă faptul că s-a

formulat plângere împotriva intimaţilor, motiv pentru care în baza art.

278 ind 1 Cod procedură penală va respinge ca nefondată plângerea

formulată de petentii P.N. şi P.M., domiciliaţi în corn. Poduri, sat Valea

Sosii, jud. Bacău, în contradictoriu cu intimaţii N.N. şi N.M., domiciliaţi

în corn. Podurii, sat Valea Şoşii, jud. Bacău împotriva soluţiei de

scoatere de sub urmărire penală a intimaţilor cuprinsă în rechizitoriul

874/P/2009 şi a ordonanţei 337/H/2/2009, pe care le menţine.

In baza art. 192 alin 2 Cod procedură penală, va obliga petentii la cheltuieli judiciare avansate de stat.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.