Solicitare de partaj a averii ramase de pe urma defunctilor

Sentinţă civilă 1962 din 22.09.2010


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1962/22.09.2010

Constată că prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 5385/260/2009 la 19.11.2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, reclamantul D.I. cu domiciliul in

......a chemat în judecată pe pârâţii: S.M. cu domiciliul în........D.A., cu

domiciliul in ....P.T. cu domiciliul in......şi D.Ş. cu domiciliul în......

solicitând partajarea averii rămase de pe urma defuncţilor D.R. şi D. G.

Acţiunea a fost timbrată cu 19 lei şi timbru judiciar in valoare de 1,5 lei şi in motivare se arată că la 11.04.2003 a decedat D.R., iar la 30.07.2009 D. G. rămânând ca moştenitori părţile din prezenta cauză în calitate de fii şi fiice, cu privire la masa succesorală indicată.

Analizând actele şi probele dosarului, instanţa constată că prin încheierea de admitere în principiu din 27.01.2010, s-a constatat calitatea părţilor, masa succesorala si cotele legale ale fiecăruia, masa succesorală rămasă după defuncţii D.R. si D.Gh.

In cauză au fost efectuate două expertize, respectiv expertiză topografică si expertiză construcţii şi s-a efectuat o lotizare finală de către expertul constructor. Expertizele au fost comunicate părţilor în cauză şi nu au fost contestate de către acestea.

In această situaţie, instanţa apreciază că părţile au achiesat la propunerile făcute de experţi in ce priveşte existenta bunurilor, valoarea acestora si lotizarea, motiv pentru care va admite acţiunea reclamantului raportat la art. 763 si următoarele C.p.civ. şi va dispune partajarea bunurilor succesorale conform propunerii finale de lotizare care a ţinut cont conform indicaţiilor părţilor, de posesia actuală si de interesul părţilor.

Fiecare lot a primit bunuri, valoarea loturilor fiind compensată pentru egalizare prin sulte.

In baza art. 274 Cp. civ. va obliga pe fiecare pârât conform cotei sale succesorale la cheltuieli de judecată reprezentând taxe promovare acţiune, onorariu experţi.

Domenii speta