Loviri si alte vatamari

Sentinţă penală 149 din 09.03.2011


ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 8143/260/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 149 Din 09 martie 2011

Deliberând asupra cauzei penale de fata constata următoarele:

Prin Rechizitorul nr 2376/P/2010 din data de 11.11.2010 al Parchetului de pe langa J. M. s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata, in stare de liberatate, a inculpatului V. V. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen.

Totodată in temeiul art 228 alin 6 rap la art 10 lit f C.proc.pen s-a dispus neinceperea urmăririi penale fata de numitul M. N. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 alin 1 C.pen intrucat lipseşte plângerea prealabilă a părţii vătămate V. E.

In fapt s-a reţinut in sarcina inculpatului ca in seara zilei de 10.08.2010 a lovit partea vătămată cu o furcă peste mâna dreaptă cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 11-12 zile îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt a fost reţinuta in baza următoarelor mijloace de proba administrate in cursul urmăririi penale: plângere parte vătămată, certificat medico-legal, proces verbal de consemnare a actelor premergătoare, declaraţie parte vătămată, declaraţie martor A.I. declaraţie martor D. M., declaraţie martor C. V., declaraţie martor C. S., declaraţie martor M. E., declaraţie martor V. F., proces verbal de consemnare a actelor premergătoare, declaraţie martor V. D., fişă de cazier judiciar, proces verbal de consemnare a actelor premergătoare, declaraţie învinuit, declaraţie inculpat.

In cursul urmăririi penale partea vătămată M. N. s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 lei.

In fata instanţei la data de 09.02.2011, partea vătămata M. N. s-a impacat cu inculpatul V. V. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen, fapta pentru care acesta din urma a fost trimis in judecata in prezenta cauza, arătând ca nu are nicio pretenţie împotriva acestuia.

Deşi legal citat, Serviciul de Ambulanta B. nu a depus adresa de constituire parte civila in prezenta cauza.

Analizând materialul probator administrat in faza de urmărire penala si in faza de judecata, instanţa retine următoarele:

Prin Rechizitorul nr 2376/P/2010 din data de 11.11.2010 al Parchetului de pe langa Judecătoria M. s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata, in stare de liberatate, a inculpatului V. V. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 alin 2

2 C.pen, reţinându-se în sarcina acestuia că in seara zilei de 10.08.2010 a lovit partea vătămată cu o furcă peste mâna dreaptă cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 11-12 zile îngrijiri medicale.

Cercetările au fost efectuate in cauza ca urmare a plângerii prealabile a persoanei vătămate , înregistrată la organele de cercetare penală la data de 20.08.2010 (fi 3).

Instanţa constata ca in cazul infracţiunii de loviri sau alte violente prev de art 180 C.pen acţiunea penala se pune in mişcare la plângerea prealabila a persoanei vătămate, conform alin 3 al aceluiaşi articol, in cauza fiind formulata de numitul M. N. la data de 20.08.2010. Acesta plângere are natura juridica mixta, indeplinind o dubla condiţie, de pedepsibilitate si procedibilitate. Potrivit art 180 alin 4 C.pen impacare pârtilor inlatura răspunderea penala. Aceasta instituţie produce efecte in personam, fiind totodată totala si necondiţionata. In aceste condiţii legiuitorul a considerat ca principiul disponibilităţii prevalează fata de principiul oficialităţii care reglementează de regula normele penale si de procedura penala.

In fata instanţei la data de 12.01.2010, partea vătămata M. N. s-a impacat cu inculpatul V. V., conform declaraţiei de împăcarea anexata la dosar.. Fata de aceste împrejurări, instanţa constata ca exista un caz ce împiedica exercitarea acţiunii penale, ca urmare a manifestării de voinţa a pârtilor, in cauza, fiind incidente dispoziţiile art 10 alin 1 lit h C.proc.pen. Fata de aceste împrejurări potrivit art.ll pct.2 lit.b raportat la art. 10 alin.l lit.h C.proc.pen., instanţa va pronunţa încetarea procesului penal in privinţa inculpatului V. V., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin 2 C.pen ca urmare a împăcării pârtilor.

Având in vedere ca in cauza partea vătămata M. N. s-a constituit parte civila, iar împăcarea pârtilor este totala si necondiţionata, prin declaraţia data in fata instanţei partea vătămata arătând ca nu are nicio pretenţie impotriva inculpatului, instanţa va lua act că partea vătămată a renunţat la exercitarea acţiunii civile ca efect al împăcării părţilor.

In baza art. 192 alin 1 pct 2 lit b C.proc.pen, va obliga inculpatul V. V. si partea vătămata M. N. la plata către stat a sumei de 100 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.