Furt

Sentinţă penală 92 din 21.02.2012


Judecătoria Moineşti Sentinţa penală nr.92/21.02.2012

Prin Rechizitoriul nr. 2284/P/2011 din data de 16.11.2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria M. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului B. M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că a sustras în perioada lunii august 2011 de la conducta dezafectată din zona S., 9 bucăţi de ţeava cu diametrul de 4 şi 6 ţoii, în cantitate de aproximativ 1020 kg, cauzând un prejudiciu în valoare de 631 lei, recuperat prin restituirea integrală a bunurilor.

s-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei că la începutul lunii august 2011, inculpatul B M a sustras din zona S. un număr de 9 bucăţi de ţeava dezafectată din patrimoniul SC OMV Petrom SA, pe care le-a transportat la domiciliul său. La data de 08.08.2011 le-a solicitat martorilor U. V. şi CB. ajutorul în vederea transportării cu un atelaj hipo a respectivelor ţevi la un centru de colectare a fierului vechi, lucru cu care martorii au fost de acord. Au încărcat împreună ţevile din curtea locuinţei inculpatului şi le-au predat la centrul remat al SC REC BUSINESS SRL, 'inculpatul B. M.încasând suma de 793 lei reprezentând contravaloarea bunurilor predate. întrucât a intenţionat să nu fie identificat de un eventual control, a declarat gestionarei centrului de colectare fier vechi că se numeşte C.V.( un nepot al inculpatului), persoană care însă nu a participat la transportarea şi predarea materialului fieros.

Imediat după predarea ţevilor, a achitat celor doi martori câte 20 lei fiecăruia pentru ajutorul acordat, şi împreună au plecat spre municipiul M. unde, la scurt timp, pe strada Progresului, au fost opriţi de către echipajul de poliţie care a constatat predarea fierului, fiind identificaţi şi percheziţionaţi. Asupra inculpatului B. M. a fost găsită suma de 780 lei, cu privire la care martorii au declarat că a fost ridicată de la centru de colectare fier vechi al SC Rec Business SRL de către inculpat, cu scurt timp înainte de a fi opriţi. Organul de poliţie a ridicat de la învinuit suma de bani, s-au deplasat înapoi spre centrul de colectare fier vechi, unde gestionarul a întocmit o nouă adeverinţă de predare ( fi. 10), după verificarea identităţii reale a persoanei care a predat fierul vechi.

Inculpatul a recunoscut că a valorificat fierul vechi, respectiv cele 9 bucăţi de ţeava ce aparţin SC OMV Petrom SA, însă a arătat că nu le-a sustras, ci le-a găsit în pădure.

In cursul cercetării judecătoreşti inculpatul a solicitat ca în cauză să se facă aplicarea prev. art. 3201 Cod procedură penală, recunoscând săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată.

4

De asemenea, SC OMV PETROM SA a precizat că nu înţelege să se constituie parte civilă în cauză deoarece prejudiciul cauzat a fost recuperat.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa retine următoarele:

La data de 08.08.2011 în timp ce agenţii din cadrul Poliţiei M.efectuau serviciul de patrulare, au efectuat un control la punctul de colectare a fierului vechi aparţinând SC RED BUSINESS SRL unde s-a constatat că mai multe bunuri ce fuseseră aduse de o persoană pe nume C. V.. Pentru clarificarea situaţiei organele de poliţei s-au deplasat pe str. Progresului unde au identificat trei persoane care se deplasau cu un atelaj hipo. Cele trei persoane au fost identificate în persoana numitului Ungureanu Viorel, a inculpatului şi a martorului C B.

Inculpatul a declarat că împreună cu celelalte două persoane a transportat bunurile găsite la centrul de colectare a fierului vechi, a vândut bunurile şi a primit suma de 780 lei, sumă ce i-a fost confiscată de organele de poliţie.

In cauză au fost audiaţi şi martori, doi dintre aceştia fiind de faţă la depistarea inculpatului şi a celorlalte persoane care îl însoţeau şi au asistat şi la declaraţia de recunoaşte a comiterii faptei de către inculpat.

Martorul CB., audiat în cursul urmăririi penale, a declarat că a fost rugat de inculpat să îl ajute să transporte mai multe bucăţi de fier de la domiciliul său, până la un centru de colectare a fierului vechi. A mai precizat martorul că nu are cunoştinţă de provenienţa bunurilor, doar 1-a ajutat pe inculpat la transport.

în acelaşi sens a dat declaraţii în cursul urmării penale şi martorul U V.

Atât în cadrul cercetării judecătoreşti, cât şi în cadrul cercetărilor penale, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a declarat că a sustras bunurile din zona S., Ie-a depozitat la locuinţa sa şi în luna august 2011 s-a hotărât să le vândă la centrul de colectare a fierului vechi, fiind ajutat să le transporte de către cei doi martori.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă este susţină prin mijloacele de probă administrate, respectiv de declaraţiile inculpatului coroborate cu declaraţiile martorilor şi a înscrisurile aflate în dosarul de urmărire penale.

Din toate cele menţionate, instanţa constată că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptei pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată şi în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor vor fi avute în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal, precum şi faptul că inculpatul a avut o atitudine sinceră, a cooperat cu organele de cercetare penală, a recunoscut săvârşirea faptei, valoarea prejudiciului a fost redusă şi recuperată.

Pentru aceste considerente în baza art. 208 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, art. 74 lit. c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal va condamna inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de furt la pedeapsa închisorii de 4 luni.

5

In baza art. 71 Cod penal se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

Raportat la modalitatea de săvârşire a faptei şi la persoana inculpatului, precum şi la faptul că prejudiciul relativ redus a fost recuperat în totalitate, instanţa apreciază că scopul aplicării pedepsei poate fi atins şi printr-o măsură fără privare de liberate efectivă, astfel că în baza art. 81 Cod penal şi art. 71 alin 5 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe o durată de 2 ani şi 4 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.

In baza art. 359 Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

în ce priveşte latura civilă se va lua act că SC OMV PETROM SA nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat.

Se va dispune plata onorariului de avocat din oficiu în sumă de 200 lei pentru avocat A. A. pentru cercetarea judecătorească, din fondurile MJ către BA Moineşti.

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală va fi obligat inculpatul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei onorariu avocat din oficiu.

6

Domenii speta