Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 1448 din 04.05.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 1228/270/2010 plângere contraventionala

Înreg. 17.02.2010

SENTINTA CIVILA NR.1448

Sedinta publica din data de 04.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER – ANDREI MIHAELA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere contraventionala, privind pe petentul …… – domiciliat în … str. ….., judetul ………, în contradictoriu cu intimatul ………

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta martorul din lucrari ……., lipsind partile .

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: se procedeaza la audierea martorului ………., sub prestare de juramânt, declaratia acestuia fiind consemnata la dosar.

Instanta constata cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

DELIBERÂND

Asupra cauzei civile de fata;

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante, la data de 17.02.2010 sub nr. 1228/270/2010, petentul ……… – domiciliat în ….., str. ….., judetul BACAU, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. BACAU a solicitat anularea procesului – verbal de contraventie seria CC nr. 4584726/2.02.2010 încheiat de Politia municipiului ONESTI.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca în ziua de 02.02.2010, în jurul orelor 15,20, în timp ce conducea autoturismul proprietate cu numarul de înmatriculare BC – 23 – KMN, pe b-dul REPUBLICII din municipiul ONESTI, a fost oprit de un echipaj de politie , aducându-i-se la cunostinta ca dupa ce a trecut de semafor în zona Colegiului Tehnic Petru Poni, culoarea acestuia s-a schimbat în rosu, fapt nereal, întrucât a trecut de semafor în timp ce culoarea acestuia era verde .

Petentul nu a motivat în drept plângerea.

Plângerea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar în baza art. 36 O.G. 2/2001 , art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 si O.G. nr. 32/1995.

În termen legal intimatul a depus întâmpinare, solicitând respingerea plângerii, mentinerea procesului verbal si a sanctiunii aplicate .

În motivarea întâmpinarii , intimatul a precizat ca petentul nu a respectat semnificatia culorii rosie a semaforului electric, continuând deplasarea si punând în pericol siguranta pietonilor care se angajasera în traversare.

În drept, intimatul si-a întemeiat întâmpinarea pe dispozitiile art. 115 – 118 Cod procedura civila, O.G. 2/2001 si H.G. 1391/2006 .

Au fost depuse la dosar procesul – verbal de contraventie seria CC nr. 4584726/2.02.2010 , dovada seria DDA nr. 566599, chitanta seria BC nr. 11022 si raportul încheiat la  12.03.2010 .

În cauza, instanta a dispus audierea martorului  din oficiu …………..

În acest sens, a fost audiat , în baza art. 192, 193, 198 cod procedura civila, sub prestare de juramânt, martorul asistent ………., declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul – verbal de contraventie seria CC nr. 4584726/2.02.2010 încheiat de Politia municipiului ONESTI, petentul a fost sanctionat contraventional în baza art. 52/1 din OU.G. 195/2002 cu amenda în cuantum de 240 pentru savârsirea faptei prev. de art. 101 al. 3 lit. a din O.U.G. 195/2002 si în baza 147/1 din H.G. 1351/2006 cu „avertisment” pentru savârsirea faptei prev. de 101/1/18 din O.U.G. 195/2002  .

S-a retinut prin procesul – verbal ca în data de 02.02.2010, în jurul orei 15,00,  petentul  a condus autoturismul marca VW cu numar de înmatriculare BC 23 KMN, pe b-dul Republicii cu directia Gara – Hotel TROTUS, iar în fata Colegiului Tehnic Petru Poni nu a respectat semnificatia culorii rosie a semaforului electric, continuând deplasarea , punând în pericol siguranta pietonilor care se angajasera în traversare. La controlul efectuat de catre agentul de politie rutiera, petentul nu a putut prezenta polita RCA.

În urma celor constatate, petentul a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 240 lei cu posibilitatea achitarii sumei de 120 lei în 48 de ore, sanctiunea complementara a retinerii permisului de conducere în vederea suspendarii pe perioada limitata si „avertisment” pentru lipsa politei RCA.

Instanta reaminteste ca, potrivit art. 52 al. 1 H.G 1391/2006, semnalul de culoare rosie interzice trecerea. Conform art. 147 al. 1 din acest act normativ, conducatorul de autovehicul este obligat sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia în vigoare.

Contraventia prevazuta de art. 52 al. 1 H.G. 1391/2006 se sanctioneaza conform art. 101 al. 3 lit. a  O.U.G. 195/2002, cu amenda prevazuta în clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea de sanctiuni contraventionale  complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile.

Procesul – verbal a fost semnat de martorul asistent ………., care, audiat în instanta, a declarat ca nu-si aminteste sa fi semnat acest proces – verbal de contraventie si ca nu-si recunoaste semnatura.

Prin plângere, petentul a contestat ca a trecut pe culoarea rosie a semaforului, iar martorul asistent nu a  confirmat faptele consemnate în procesul – verbal de contraventie.

Constatând ca exista un dubiu care profita petentului, instanta va admite plângerea si va desfiinta procesul – verbal de contraventie, exonerând pe petent de plata amenzii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Admite plângerea formulata de petentul ……… – domiciliat în …….., judetul BACAU, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. BACAU.

Desfiinteaza procesul – verbal de contraventie seria CC nr. 4584726/2.02.2010 încheiat de Politia municipiului ONESTI si exonereaza petentul de plata amenzii.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 04.05.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,