Plângere împotriva rezoluţiilor procurorului de netrimitere în judecată întemeiată pe disp. art.278 ind.1 al.11 C.p.p. Admisibilitate.

Sentinţă penală 359 din 12.05.2009


Plângere împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată, formulată după infirmarea soluţiei dispuse de către prim-procurorul parchetului. Inadmisibilitate.

Prin sentinţa penală nr. 541 din 25.08.2009 pronunţată în dosarul nr. 13413/299/2009 al Judecătoriei Sector 1 Bucureşti instanţa a dispus în baza art.2781 al.8 lit.a C.p.p. respingerea plângerii formulate de petenta DDA în contradictoriu cu intimata AI, ca inadmisibilă. În baza art.192 al.2 C.p.p. a obligat petenta la 50 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 193 al.6 C.p.p raportat la art.274 al.3 C.p.c. a admis în parte cererea de acordare a cheltuielilor de judecată şi a obligat petenta la 150 lei (onorariu avocat) cheltuieli de judecată către intimata AI.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.05.2009 sub numărul 13413/299/2009 petenta DDE a formulat plângere în temeiul art. 278 ind. 1 C.p.p. împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti emisă în dosarul nr. 3772/P/2008 din data de 15.12.2008 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimata  AI sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.208 C.p.

Analizând actele cauzei instanţa reţine următoarele:

Petenta DDE a formulat plângere penală solicitând efectuarea de cercetări faţă de intimata AI sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.208 şi art.292 C.p. , arătând că acesta a sustras fără drept , din conturile bancare ale defunctului PDD, după decesul acestuia suma de 11.069,54 euro , iar în data de 25.01.2006 din apartamentul defunctului din Bucureşti , str... au fost furate toate actele originale care priveau imobile , actul de concesiune al locului de veci şi înscrisurile bancare.

Prin rezoluţia nr. 3772/P/2008 din data de 15.12.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus în temeiul art. 228 al. 6 C.p.p. rap.la art. 10 lit. d C.p.p. neînceperea urmăririi penale faţă de intimată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 208 C.p.

Împotriva acestei rezoluţii a formulat plângere petenta la prim- procuror.

Prin rezoluţia nr. 1885/II-2/2009 din data de 12.05.2009 a prim- procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus admiterea plângerii, infirmarea rezoluţiei nr. 3772/P/2008 din data de 15.12.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi repartizarea cauzei spre soluţionare altui porcuror.

Nu a fost pronunţată în cauză o altă soluţie în urma acestei infirmări.

Ca atare, întrucât rezoluţia atacată prin plânegre nu mai este în fiinţă, în dosarul de urmărire penală nefiind pronunţată până la acest moment o soluţie , plângerea petentei este inadmisibilă şi va fi respinsă ca atare în temeiul art. 278 ind. 1 al. 8 lit. a C.p.p.