Furtul (art.208 C.p.) al. 1 rap. la art. 209 al. 1 c.p.

Sentinţă penală 1427/2013 din 14.03.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1427/2013

Şedinţa publică de la 14 Martie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.I.

Grefier C.I.R.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti este reprezentat prin procuror

A.R.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat M.I., inculpat M.F. , inculpat M.C., inculpat T.M.A., inculpat M.S.L., parte responsabilă civilmente C.S., parte responsabilă civilmente M.M., parte responsabilă civilmente T.V., parte responsabilă civilmente M.D., autoritate tutelară Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş şi pe parte civilă D.C., având ca obiect furtul (art.208 C.p.) al. 1 rap. la art. 209 al. 1 c.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 07.03.2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Constată că, prin rechizitoriul nr. 9532/P/2012 emis la data de 21.12.2012 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, inculpaţii M.I. şi M.F., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.  208 alin. 1 - art. 209 alin. 1 lit. a, g C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., în cond. disp. art. 75 lit. c C.pen. şi disp. art. 37 lit. a C.p., precum şi în stare de libertate inculpaţii M.C., cercetat pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 - art. 209 alin. 1 lit. a, g C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., în cond. disp. art. 75 lit. c C.pen.,  M.S.L.  şi T.M.A., cercetaţi pentru comiterea infr. prev. de art. 208 alin. 1 - art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., în cond. disp. art. 99 şi urm. C.p.

Se reţine, în esenţă, prin actul de sesizare că în zilele de 20 şi 23.11.2012, inculpaţii M..F., M.I., împreună cu inculpaţii minori M.S.L. , M.C. şi învinuitul T.M.A., au pătruns în imobilul aparţinând părţii vătămate D.C., situat în satul Geamăna din com. Bradu, jud. Argeş, de unde au sustras bunuri în valoare de cca. 5.000 euro, respectiv din imobilul nelocuit de câţiva ani situat la adresa indicată, au sustras mai multe bunuri (masă, bănci din lemn, mobilă de bucătărie, chiuvetă din inox, uşă, calorifer din oţel, scaune, maşini de spălat, obiecte de îmbrăcăminte, obiecte de veselă şi borcane, inclusiv cu alimente, butoi cu ţuică, pompă de apă, televizor color, oglindă, mai multe icoane, alte obiecte metalice, etc).

Prin ordonanţa nr. 9532/P/2012  din data de 28.11.2012 s-a dispus reţinerea învinuitului  M.I. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 28.11.2012, ora 17:05, până la data de 29.11.2012, ora 12:00, din care au fost deduse 5 ore şi 5 minute, organele de poliţie înaintând dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propuneri în vederea luării măsurii arestării preventive.

Prin ordonanţa nr. 9532/P/2012  din data de 28.11.2012 s-a dispus reţinerea învinuitului  M.F.  pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 28.11.2012, ora 17:00, până la data de 29.11.2012, ora 12:00, din care au fost deduse 5 ore, organele de poliţie înaintând dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propuneri în vederea luării măsurii arestării preventive.

Prin încheierea din data de 29.11.2012 pronunţată în dosarul nr. 24338/280/2012, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor M.I. şi M.F. pe o perioadă de 29 de zile, apreciindu-se îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 143, art. 146 şi art. 148 lit. f C.p.p.

Verificând legalitatea şi temeinicia stării de arest preventiv în care se află inculpaţii M.I.  şi M.F., în temeiul art.3001 şi 3002 C.p.p., instanţa  a constatat că se impune menţinerea acestei măsuri preventive.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu se bazează pe următoarele probe: plângeri şi declaraţii partea vătămată ( f. 7, 36-47), procese-verbale  de cercetare la faţa locului ( f. 48-52), declaraţii martor M.I. onel ( f. 55, 56), procese-verbale de efectuare a percheziţiilor domiciliare şi planşe fotografice ( f. 71-92, 98-120), procese-verbale de predare bunuri ( f. 121, 122), procese-verbale de conducere în teren şi planşe fotografice ( f. 137, 138, 155-159, 180-186), declaraţii inculpaţi ( f. 126, 127, 129-136, 140, 141, 143-146, 148, 149, 151-154, 160, 161, 163-167, 170-175), alte înscrisuri.

În faţa instanţei, toţi inculpaţii au solicitat personal aplicarea procedurii în cazul recunoaşterii vinovăţiei, cereri admise de instanţă, după constatarea întrunirii condiţiilor impuse de dispoziţiile art. 3201 C.p.p.

Partea vătămată D.C. s-a constituit parte civilă  cu suma de 22.500 lei, compusă din suma de 18.000 lei reprezentând daune materiale, precum şi din suma de  4.500 lei, reprezentând daune morale.

Inculpaţii au manifestat rezerve în despăgubirea părţii civile cu suma solicitată.

Analizând materialul probator administrat în faza de urmărire penală, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În seara zilei de 17.11.2012, inculpaţii M.S.L.  şi T.M.A. s-au deplasat la imobilul aparţinând părţii vătămate D.C., după partajul de soţul său, D.D., situat în com. Bradu, sat Geamăna, jud. Argeş, având cunoştinţă despre faptul că acolo nu locuieşte nicio persoană, pentru a căuta fier vechi în vederea sustragerii şi valorificării ( f. 130, 132, 134, 172). După ce au observat că imobilul era împrejmuit cu gard, dar nu era prevăzut cu porţi, au intrat în curte, de unde au sustras două foi de tablă ( f. 130, 132, 134, 172 d.u.p.).

 În seara zilei de 20.11.2012, inculpatul T.M. A. le-a povestit inculpaţilor M.I., M.F. şi M.C., cu care se află în legătură de rudenie,despre faptul că în com. Bradu, sat Geamăna se află o casă nelocuită şi ar putea găsi fiare pe care să le sustragă şi să le valorifice, motiv pentru care aceştia au fost de acord să se deplaseze la casa respectivă ( f. 130-136, 144-146, 149, 153, 154, 166, 172-175 d.u.p.)

În realizarea acestei rezoluţii infracţionale, în seara aceleiaşi zile, inculpaţii T.M.A. M.I., M.F. şi M.F.L. s-au deplasat la imobilul părţii vătămate cu căruţa inculpatului M.I., după care au intrat în curtea neprevăzută cu porţi.

Din curte, inculpatul T. a observat o fereastră deschisă la etajul imobilului şi, folosind o scară, a pătruns în interior, după care a descuiat uşa de acces, pentru ca şi ceilalţi să pătrundă în casă.

Din interiorul imobilului părţii vătămate, inculpaţii au sustras mai multe bunuri de uz casnic şi haine, apoi au intrat în garajul de lângă imobil, de unde au sustras mai multe bunuri metalice şi un motor de autoturism marca Volkswagen, aşa cum rezultă din declaraţiile acestora coroborate cu procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi declaraţiile părţii vătămate ( f. 130-136, 144-146, 149, 153, 154 166, 167, 172-175, 48-52, 36-47 d.u.p.).

Bunurile sustrase au fost încărcate în căruţă şi transportate la locuinţa inculpatului M.F., iar, a doua zi, bunurile feroase au fost valorificate la un centru de colectare a fierului vechi situat pe raza mun. Piteşti, str. Lânăriei, pentru suma de 600 lei. Bunurile nevalorificate au rămas la locuinţa inculpatului M.F..

În seara zilei de 23.11.2012, inculpaţii T.M.A., M.I., M.F. şi M.S.L. au hotărât să se deplaseze la acelaşi imobil pentru a sustrage mai multe bunuri, deplasându-se, de această dată, cu două căruţe şi cu inculpatul M.C.  potrivit declaraţiilor acestora ( f. 130-136, 144-146, 149, 153, 154, 166, 167, 172-175 d.u.p.).

La faţa locului, inculpaţii au pătruns în imobilul părţii vătămate pe uşa de acces din faţă. Lăsată deschisă la data anterioară, iar din interior au sustras piese de mobilier, bunuri electrocasnice, haine şi alte bunuri de uz casnic, iar din curte au sustras diferite materiale feroase. Bunurile au fost încărcate în cele două căruţe, introduse în curte, apoi transportate la locuinţa inculpaţilor M.F., M.I. şi M.C.. A doua zi, o parte din bunurile sustrase au fost valorificate la acelaşi centru de fier vechi, iar alte bunuri au fost împărţite între inculpaţi.

În perioada 24-25.11.2012, inculpaţii T.M.A.  şi M.S.L.  au mers din nou la casa părţii vătămate pentru a sustrage o pereche de schiuri observate în data de 23.11.2012, însă au fost surprinşi de două persoane care le-au cerut să plece din locul respectiv. Au revenit, însă, în cursul zilei de 25.11.2012 şi au sustras cele două perechi de schiuri ( f. 131, 133, 136, 175 d.u.p.).

În data de 25.11.2012, partea vătămată D.C. a sesizat organele de poliţie cu privire la faptele de sustragere, iar în data de 26.11.2012, organele de poliţie împreună cu partea vătămată s-au deplasat la centrul de colectare fier vechi SC Ramat Ionuţ SRL situat în str. Lânăriei, mun. Piteşti, unde partea vătămată  a recunoscut o parte din bunurile sustrase din imobilul său, bunuri ce au fost ridicate şi predate acesteia, potrivit procesului-verbal încheiat ( f. 53, 54 d.u.p.). 

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate la locuinţele inculpaţilor, organele de poliţie au găsit şi ridicat mai multe bunuri ce au fost recunoscute de către partea vătămată ca fiind cele sustrase din imobilul din com. Bradu, sat Geamăna, jud. Argeş.

Cu prilejul reconstituirii întregii activităţi infracţionale, inculpaţii au prezentat în detaliu modul şi împrejurările săvârşirii infracţiunii, aspecte relevate în procesele-verbale de conducere în teren şi planşele fotografice care se coroborează cu declaraţiile inculpaţilor de recunoaştere ( f. 137, 138, 155-159, 180-186 d.u.p.).

 Din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 380/A1/12.12.2012 emis de SML Argeş rezultă că inculpatul T.M.A. avea discernământul păstrat la data comiterii faptelor, acesta

Această situaţie de fapt rezultă din coroborarea declaraţiilor parte vătămată, declaraţii martori, procese-verbale conducere în teren, procese-verbale de efectuare a percheziţiilor, declaraţii inculpaţi, planşe foto, dovezi recuperare bunuri.

1. Aşa fiind, în drept, faptele inculpaţilor M.F. şi M.I., aflaţi în stare de recidivă postcondamnatorie, constând în aceea că, în zilele de 20.11.2012 şi 23.11.2012, pe timp de noapte, a pătruns în imobilul părţii vătămate, de unde a sustras mai multe bunuri în valoare de 5000 euro, însoţiţi fiind de către inculpatul major M.C. şi inculpaţii minori M.S.L. şi T.M.A., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a şi g C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 75 lit. c C.p., art. 37 lit. a C.p.

La stabilirea pedepsei se vor reţine, pe lângă circumstanţele comiterii faptelor, aşa cum au fost descrise mai sus, şi circumstanţele personale, respectiv faptul că inculpaţii A.L. nu au ocupaţie sau loc de muncă, sunt cunoscuţi cu antecedente penale, din fişa de cazier judiciar rezultând că au fost sancţionaţi administrativ de mai multe ori pentru comiterea de fapte de furt calificat (f. 178-190 d.u.p.). De asemenea, ambii au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii de câte 4 ani închisoare prin sent. pen. nr. 72/23.06.2008 a Judecătoriei Topoloveni, definitivă prin neapelare la data de 25.07.2008,  cu suspendarea sub supraveghere a executării, în prezent aflându-se în termenul de încercare al acestei suspendări. Dată fiind perseverenţa infracţională, nu se vor reţine în favoarea lor circumstanţe atenuante.

Raportat la aceste criterii, scopul pedepsei poate fi atins prin condamnarea inculpaţilor M.I. şi M.F. la pedeapsa închisorii de câte 3 ani, dându-se eficienţă şi dispoziţiilor art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p.

Relativ la faptul că cei doi inculpaţi se află în stare de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. alin. 1 lit. a  C.pen., întrucât au mai fost anterior condamnaţi la pedeapsa închisorii de 4 ani cu suspendarea executării sub supraveghere pentru săv. infr. de furt calificat, aplicată prin sent. pen. nr. 72/23.06.2008 a Judecătoriei Topoloveni, definitivă prin neapelare la data de 25.07.2008, în baza art. 864 C.pen. rap. la art. 83 C.p., va fi revocată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare şi va dispune executarea acestei pedepse alăturat celei aplicate prin prezenta hotărâre, în total câte 7 ani închisoare, cu executare în condiţiile art. 57 C.pen.

 În baza art. 71 C.pen., se vor interzice inculpaţilor M.F. şi M.I. drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.p., va deduce din pedepsele aplicate anterior reţinerea de la 28.11.2012 la 29.11.2012 şi arestul preventiv de la data de 29.11.2012 la zi.

În baza art. 350 alin. 1 C.p.p., va menţine starea de arest a inculpaţilor M.I. şi M.F., reţinându-se subzistenţa temeiurilor care au justificat luarea şi menţinerea acestei măsuri preventive, respectiv împrejurările legate de faptele sesizată, dar mai ales de circumstanţele personale ale inculpatului acestora, care relevă că aceştia au săvârşit faptele pe fondul conduitei generale infracţionale, al lipsei ocupaţiei, atrăgând şi menţinând în activităţi ilicite şi persoane minore.

2. Fapta inculpatului M.C., constând în aceea că, în seara zilei de 23.11.2012, a pătruns în imobilul părţii vătămate D.C., de unde a sustras mai multe bunuri în valoare de aproximativ 5000 euro, fiind însoţit şi de inculpaţii M.I., M.F.,  M.S.L. şi T.M.A.  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a şi g C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

Reţinând ca formă a vinovăţiei intenţia directă, aşa cum se desprinde din modalitatea de săvârşire a faptei instanţa urmează a-i aplica acestuia pedeapsa închisorii, la stabilirea căreia se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen., dispoziţiile art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p., precum şi periculozitatea sporită a faptei imputate, concretizată în modul de săvârşire.

Inculpatul M.C. este major, nu are ocupaţie sau loc de muncă şi este, la rândul său, cunoscut cu antecedente penale, din fişa de cazier judiciar rezultând că a mai săvârşit fapte penale de furt calificat, pentru care a beneficiat de clemenţă prin aplicarea unor sancţiuni cu caracter administrativ.

Raportat la aceste circumstanţe personale şi reale, scopul pedepsei poate fi atins în cazul inculpatului M.C.  la 2 ani închisoare.

Apreciind că aplicarea pedepsei este suficientă în cazul acestui inculpat, în baza art. 861 C.p., va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului M.C. pe durata termenului de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 862 C.p.

Pe durata termenului de încercare, îl va obliga pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. b - d C.p., iar în baza art. 863 al. 1 lit. a C.p. îl va obliga să se prezinte periodic la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

Face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal se va suspenda executarea pedepselor accesorii.

Se va atrage atenţia inculpatului M.C.  asupra disp. art. 864 C.p.

În baza art. 88 C.p. se va deduce din pedeapsa aplicată anterior inculpatului M.C.  reţinerea de la 28.11.2012 ora 17:15 la 29.11.2012 ora 12:00.

3. Fapta inculpatului M.S.L. , aflat în stare de minoritate, constând în aceea că, în perioada 17-25.11.2012, pe timp de noapte, a pătruns în imobilul părţii vătămate, de unde a sustras mai multe bunuri în valoare de circa 5000 euro, fiind însoţit şi de inculpaţii M.I.  M.F., M.C.  şi T.M.A. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 99 şi urm. C.p.

Vinovăţia inculpatului fiind stabilită, la individualizarea pedepsei ce se va aplica acestuia vor fi avute în vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.p., respectiv limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea comisă, reduse cu o treime, în condiţiile art. 3201 alin. 7 C.p.p., şi apoi la jumătate potrivit disp. art. 99 şi urm. C.p., gradul de pericol social concret al faptelor, dedus din împrejurările în care s-au comis, conduita bună a inculpatului pe parcursul procesului penal, lipsa antecedentelor penale.

Analizând datele din dosar referitoare la persoana şi conduita inculpatului M.S.L. instanţa constată că nu are antecedente penale, fiind la primul contact cu legea penală  conform fişei de cazier judiciar. Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor şi a arătat că regretă ceea ce a făcut. Inculpatul are motivaţie pentru schimbare, dorind să evite un anturaj nepotrivit şi să dobândească o slujbă pentru dobândirea independenţei financiare, aspect care va fi dificil, datorită abandonului şcolar.

Faţă de criteriile de mai sus, scopul pedepsei, aşa cum este prevăzut de art.52 C.p., poate fi atins prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei în condiţiile art. 81 C.p. pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit în cond. art. 110 C.p.

Va dace aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal va suspendă executarea pedepselor accesorii.

Se va atrage atenţia inculpatului minor M.S.L.  asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.

În baza art. 88 C.p., se va deduce durata reţinerii acestui inculpat de la 27.11.2012 ora 18:30 la 28.11.2012 ora 11:00.

4. Fapta inculpatului T.M.A., aflat în stare de minoritate, constând în aceea că, în perioada 17-25.11.2012, pe timp de noapte, a pătruns în imobilul aparţinând părţii vătămate D.C., de unde a sustras bunuri în valoare de circa 5000 euro, fiind însoţit şi de către inculpaţii M.I, M.F., M.C. şi M.S.L. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 99 şi urm. C.p.

Fiind stabilită şi vinovăţia acestui inculpat, la individualizarea pedepsei ce se va aplica acestuia vor fi avute în vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.p., respectiv limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea comisă, reduse cu o treime, în condiţiile art. 3201 alin. 7 C.p.p., şi apoi la jumătate potrivit disp. art. 99 şi urm. C.p., gradul de pericol social concret al faptelor, dedus din împrejurările în care s-au comis, conduita bună a inculpatului pe parcursul procesului penal, lipsa antecedentelor penale.

Inculpatul T.M.A., instanţa constată că nu are antecedente penale, fiind la primul contact cu legea penală,  conform fişei de cazier judiciar. Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor şi a arătat că regretă ceea ce a făcut.

Potrivit datelor oferite de referatul de evaluare, inculpatul T.M.A. are perspective de a fi reintegrat în comunitate, beneficiind de resurse interne abilităţi de comunicare şi relaţionare) şi externe ( beneficiază de sprijinul familiei, din punct de vedere financiar şi afectiv), se implică în treburile casnice, nu consumă alcool sau substanţe interzise, nici un alt membru al familiei sale nefiind  implicat în comiterea unei fapte penale.

Faţă de criteriile de mai sus, scopul pedepsei, aşa cum este prevăzut de art.52 C.p., poate fi atins prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei în condiţiile art. 81 C.p. pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit în cond. art. 110 C.p.

Va face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii.

Va atrage atenţia inculpatului minor T.M.A. asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.

După cum s-a precizat anterior, pe parcursul procesului penal, partea vătămată D.C.  a solicitat despăgubiri constând în contravaloarea unor bunuri nerecuperate, distrugerea unor bunuri, dar şi a casei  în care cei 5 inculpaţi au pătruns în mod repetat devastându-l.

În primul rând, atâta timp cât cei 5 inculpaţi nu au fost cercetaţi şi trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, în mod evident aceştia nu pot fi obligaţi la plata unui prejudiciu rezultat dintr-o asemenea faptă. Pentru infracţiunea de distrugere prevăzută de art.217 alin.1 Cod penal acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, care în speţă lipseşte.

Declaraţia părţii vătămate D.C. nu se coroborează cu niciuna din probele administrate, în sensul că inculpaţii ar fi sustras din imobilul său o uşă din lemn masiv cu geam termopan, pompă apă pt. centrala termică, vasul de expansiune al centralei termice, un cârlig de maşina marca Seat, 2 calorifere dimensiunea 60/100 cm, un covor ¾, o masă, un cuier, o chiuvetă inox, un aragaz, o maşină de spălat, un calorifer cu ulei, trei icoane pictate pe lemn, bare de fier striat, ţeavă pt. babe de gard, 2 cuptoare cu microunde stricate, 2 maşini de spălat nefuncţionale, un TV color marca Toshiba, un stativ metal pt. butoi, o menghină ( f. 37 ) , ceea ce face să nu fie îndeplinită una dintre condiţiile esenţiale, cumulative, care ar putea atrage răspunderea delictuală a inculpaţilor sub acest aspect – existenţa prejudiciului. Trebuie precizat că partea vătămată a arătat că valoarea solicitată este estimată, întrucât nu mai are acte de provenienţă pentru bunurile nerecuperate şi nici nu poate indica mărcile pentru obiectele de uz casnic.

Referitor la cererea privind obligarea inculpaţilor la plata unor daune morale, instanţa reţine că parte vătămată pretinde crearea prin comiterea infracţiunii de furt calificat, nu numai a prejudiciului patrimonial specific acestei fapte, ci şi a unui prejudiciu moral, invocând stresul la care a fost supusă ca urmare a săvârşirii infracţiunii de furt calificat şi vandalizării imobilului respectiv, fără a face însă dovada în acest sens, simplele afirmaţii nefiind suficiente pentru angajarea răspunderii patrimoniale a inculpaţilor în repararea pretinsului prejudiciu moral.

Aceste dovezi erau absolut necesare cu atât mai mult cu cât infracţiunea furt calificat face parte din Titlul III - Partea Specială a Codului Penal „ infracţiuni contra patrimoniului”, fiind susceptibilă de producerea unui prejudiciu patrimonial, cuantificabil în bani astfel cum a statuat practica judiciară constantă în materie.

Fiind în culpă procesuală, ca urmare a condamnării, inculpaţii vor fi obligaţi, potrivit dispoziţiilor art. 191 C.p.p.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

1. Condamnă pe inculpaţii M.I., recidivist, în prezent aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul Colibaşi  şi M.F. , cetăţean român, studii 4 clase, fără ocupaţie, recidivist, în prezent aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul Colibaşi, la câte 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a şi g C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 75 lit. c C.p., art. 37 lit. a C.p. şi art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În baza art. 864 C.pen. rap. la art. 83 C.p. revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor de câte 4 ani închisoare aplicate inculpaţilor M.I. şi M.F.  prin sent. pen. nr. 72/23.06.2008 a Judecătoriei Topoloveni, definitivă prin neapelare la data de 25.07.2008, şi dispune executarea acestor pedepse alăturat celor aplicate prin prezenta hotărâre, în total câte 7 ani închisoare, în condiţiile art. 57 C.pen.

 În baza art. 71 C.pen., interzice inculpaţilor M.I. şi M.F. drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 350 C.p.p. menţine starea de arest a inculpaţilor M.I.  şi  M.F., iar în baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată anterior reţinerea de la 28.11.2012 la 29.11.2012 şi arestul preventiv de la data de 29.11.2012 la zi.

2. Condamnă pe inculpatul M.C. la  2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a şi g C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p. şi art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În baza art. 861 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului M.C. pe durata termenului de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 862 C.p.

Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. b - d C.p., iar în baza art. 863 al. 1 lit. a C.p. îi obligă să se prezinte periodic la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

Face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului M.C. asupra disp. art. 864 C.p.

În baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată anterior inculpatului M.C. reţinerea de la 28.11.2012 ora 17:15 la 29.11.2012 ora 12:00.

3. Condamnă pe inculpatul M.S.L., cetăţean român, elev, studii 8 clase, necăsătorit, fără antecedente penale, la 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 99 şi urm. C.p. şi art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În baza art. 81 suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului M.S.L.  pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit în cond. art. 110 C.p.

Face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului minor M.S.L. asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.

În baza art. 88 C.p. deduce durata reţinerii de la 27.11.2012 ora 18:30 la 28.11.2012 ora 11:00.

4. Condamnă pe inculpatul T.M.A., , cetăţean român, necăsătorit, elev, studii 9 clase, fără antecedente penale, la 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 99 şi urm. C.p. şi art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În baza art. 81 suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului T.M.A.  pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit în cond. art. 110 C.p.

Face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului minor T.M.A.  asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.

În baza art. 14 şi 246 C.p.p. comb. cu art. 1349 şi urm. C.civ. respinge ca nefondată acţiunea civilă promovată de partea civilă D.C.

În baza art. 191 C.p.p. obligă pe inculpaţii M.C., M.I. şi M.F. la câte 900 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză, din care câte 400 lei reprezintă onorariu av. oficiu şi câte 300 lei cheltuieli aferente fazei de urmărire penală, şi pe inculpaţii M.S.L.  şi T.M.A.  lei la câte 800 lei cheltuieli judiciare către stat, din care câte 400 lei reprezintă onorariu av. oficiu şi câte 200 lei cheltuieli aferente fazei de urmărire penală.

Cu recurs în termen de 10 zile.

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Martie 2013

Preşedinte,

G.A.

Grefier,

CI.R.