Violarea de domiciliu (art.192 C.p.) al. 2 c.p., art. 208 al.1 rap. la art. 209 al. 1

Sentinţă penală 1926/2013 din 04.04.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1926/2013

Şedinţa nepublică de la 04 Aprilie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.I.

Grefier C.I.R

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti este reprezentat prin procuror

A.R.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe  inculpat P.T.I., inculpat Z.B.I., autoritate tutelară Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, parte responsabilă civilmente P.P.V., parte responsabilă civilmente P.M., parte responsabilă civilmente Z.C, parte responsabilă civilmente Z.I. şi pe parte civilă I.G., parte civilă M.C., având ca obiect violarea de domiciliu (art.192 C.p.) AL. 2 C.P., ART. 208 AL.1 RAP. LA ART. 209 AL. 1

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 21.03.2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti nr. 7258/P/2011 din 19.07.2012 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor P.T.I., şi ZP.I. pentru comiterea infracţiunilor de violare de domiciliu şi furt calificat în formă continuată prev. de art. 192 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 40 alin. 1 C.p. şi art. 208 alin.1 rap. la art.  209 alin. 1 lit. a, g,i C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p în condiţiile  art. 99 şi urm. C.p. şi art. 40 alin. 1 C.p..

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că, în noaptea de 25/26.10.2011, pe raza com. Moşoaia, jud. Argeş, inculpaţii P.T.I. şi Z.P.I., în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu intenţie, prin efracţie şi escaladare, au sustras un prelungitor electric din cupru şi cabluri din cupru de la unelte electrice, din imobilul părţii vătămate M.C., după care, în aceeaşi noapte, au pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate I.G., de unde au sustras un cazan de cupru pentru fabricat băuturi alcoolice şi capacul aferent, cauzând un prejudiciu de circa 1700 lei.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor ce le-au fost reţinute în sarcină.

Situaţia de fapt reţinută in rechizitoriu este susţinută de următoarele mijloace de probă: proces-verbal de sesizare din oficiu ( f. 4), plângeri şi declaraţii părţi vătămate ( f. 5, 6, 53-55, 58-60), procese-verbale de cercetare la faţa locului şi planşe foto ( f. 9-40), declaraţii martor I.E. (f 56-57 d.u.p.), procese-verbale de reconstituire şi planşe fotografice ( f. 41-52); raport de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică nr. 333.487/16.11.2011 ( f. 100-102), declaraţii învinuiţi P.T.I. şi Z.P.I. ( f. 69, 70, 72-77, 80, 82-84), fişe cazier şi alte înscrisuri.

În faţa instanţei, inculpaţii au solicitat personal aplicarea procedurii în cazul recunoaşterii vinovăţiei, arătând că îşi menţin declaraţiile iniţiale, de recunoaştere a săvârşirii faptelor, cerere admisă de instanţă, după constatarea întrunirii condiţiilor impuse de dispoziţiile art. 3201 C.p.p.

Partea vătămată M.C. a arătat că îşi menţine pretenţiile formulate.

Analizând ansamblul materialului probator administrat in cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 25.10.2011, în jurul orei 17:00, inculpaţii minori P.T.I. şi Z.P.I. din com. Moşoaia, jud. Argeş, după ce au consumat băuturi alcoolice, s-au hotărât să sustragă bunuri din imobilele aflate pe raza satului Hinţeşti din com. Moşoaia, şa cum au declarat.

În realizarea scopului propus, inculpaţii au ajuns la o casă aflată în construcţie, aparţinând părţii vătămate M.C. şi fiului acestuia, numitul M.R., despre care ştiau că nu este locuită, apoi au pătruns în curte, prin escaladarea gardului împrejmuitor.

Din curte, folosind o piatră, inculpatul Z.P.I. a spart geamul termopan de la o fereastră de la parterul casei, după care, împreună cu inculpatul P.T.I. a pătruns în interior, aşa cum rezultă din declaraţiile acestora coroborate cu procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşele fotografice.

Din interiorul casei părţii vătămate M.C., inculpaţii au sustras un prelungitor electric din cupru şi cablurile de alimentare de la un polidisc, o bormaşină şi o pompă de apă, cabluri ce au fost tăiate de inculpatul Z.P.I..

Ulterior, cei doi inculpaţi au plecat către gospodăria părţii vătămate I.G., din aceeaşi localitate, despre care ştiau că deţine un cazan de fabricat băuturi alcoolice şi au pătruns în curtea casei printr-o poartă de acces neîncuiată şi neasigurată. Cu intenţia de a pătrunde în interiorul casei părţii vătămate, inculpatul Z. a forţat o fereastră de la casă, cu consecinţa spargerii geamului acesteia, împrejurare în care inculpatul s-a tăiat la mână.

Ulterior, inculpatul P.T.I. a pătruns în casa părţii vătămate I.G., prin escaladarea ferestrei, şi a descuiat uşa de acces în interior. Din interiorul casei părţii vătămate au sustras un cazan din cupru şi capacul acestuia, după care au ieşit pe uşa de acces şi au mers într-o pădure din apropiere, unde au lăsat bunurile sustrase.

În continuare, inculpaţii au plecat la domiciliu, iar cablurile din cupru au fost luate de către inculpatul P.T.I., urmând ca acesta să le ardă şi să obţină cupru în vederea valorificării.

Pe drum spre casă, inculpatul P.T.I. i-a spus inculpatului Z.P.I. că tatăl său este prieten cu partea vătămată I.G. şi vrea să îi spună acestuia despre cazan pentru a şi-l recupera, idee cu care inculpatul Z. a fost de acord.

În dimineaţa zilei de 26.10.2011, ora 06:30, inculpatul P. s-a deplasat la locuinţa părţii vătămate I.G. şi i-a spus soţiei acestuia, martora I.E., necorespunzător realităţii, că numiţii A. şi I. din satul Smeura i-au furat cazanul din casă şi ştie că aceştia l-au lăsat într-o pădure de lângă sat, aspecte faptice confirmate şi de către martora I.E..

Drept urmare, inculpatul P.T.I., partea vătămată I.G. şi martora I.E. au mers în pădurea de lângă satul Smeura după care inculpatul a indicat locul unde se aflau cazanul şi capacul acestuia, bunurile fiind găsite şi recuperate de partea vătămată.

În aceeaşi dimineaţă, inculpatul P.T.I. a ars cablurile din cupru în spatele gospodăriei sale, pe un câmp, iar cuprul astfel rezultat l-a vândut în aceeaşi zi la un centru de colectare din mun. Piteşti, obţinând suma de 40 de lei ( f. 72, 75 d.u.p.).

Cu ocazia cercetării locului faptei la locuinţa părţii vătămate I.G., organele de poliţie au ridicat două urme papilare de pe suprafeţele cioburilor de geam găsite lângă casă, iar în urma examinării preliminare a acestora, s-a constatat că o urmă papilară a fost creată de inculpatul Z.P.I., potrivit procesului-verbal de cercetare la faţa locului şi adresei nr. 3334333/04.11.2011 emisă de Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Argeş.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică nr. 333.487/16.11.2011 rezultă că urma papilară ridicată din locuinţa părţii vătămate I.G. a fost creată de degetul mare de la mâna stângă a inculpatului Z.P.I.

La data de 28.10.2011, organele de poliţie au procedat la reconstituirea desfăşurării activităţii infracţionale la imobilul părţii vătămate M.C., unde inculpaţii au indicat în detaliu modul şi împrejurările săvârşirii faptei, aspecte relevate în procesul-verbal de reconstituire şi planşele fotografice care se coroborează cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor.

Pe parcursul procesului, inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor descrise mai sus şi au colaborat cu organele de poliţie pentru reconstituirea întregii activităţi infracţionale.

Având în vedere cele expuse, instanţa va reţine că, în drept, faptele inculpatului P.T.I. aflat în stare de minoritate, care, în noaptea de 25/26.10.2011, pe raza com. Moşoaia, jud. Argeş, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu intenţie, prin efracţie şi escaladare, a sustras un prelungitor electric din cupru şi cabluri din cupru de la unelte electrice, din imobilul părţii vătămate M.C., după care, în aceeaşi noapte, a pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate I.G., de unde a sustras un cazan de cupru pentru fabricat băuturi alcoolice şi capacul aferent, cauzând un prejudiciu de circa 1700 lei, fiind însoţit şi de inculpatul Z.P.I., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p., şi furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 alin.1 rap. la art.  209 alin. 1 lit. a, g,i C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p în condiţiile  art. 99 şi urm. C.p.

Vinovăţia inculpatului P.T.I. fiind dovedită sub forma intenţiei directe prev. de art. 19 alin. 1 pct. lit. a C.pen., aşa cum se desprinde din modalitatea de săvârşire a faptelor instanţa urmează a-i aplica acestuia pedeapsa închisorii pentru fiecare dintre cele două infracţiuni săvârşite, la stabilirea cuantumului cărora se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen., precum şi periculozitatea faptei imputate, concretizată în modul de săvârşire.

În vederea individualizării pedepselor, instanţa va avea în vedere consecinţa obligatorie a reducerii la jumătate şi apoi cu o treime a  limitelor de pedeapsă în condiţiile art. 3201 alin. 7 C.p.p., dar şi gradul de pericol social al faptei în concret, determinat de modul cum s-ai comis infracţiunea cu toate împrejurările care o caracterizează (furt calificat, la adăpostul nopţii, din locuinţele părţilr vătămate).

Nu se vor reţine în favoarea inculpatului P.T.I. circumstanţe atenuante, dată fiind conduita sa iresponsabilă şi perseverenţa infracţională.

Din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş rezultă că inculpatul P.T.I. provine dintr-o familie care realizează venituri modeste, a abandonat şcoala, obişnuieşte să consume băuturi alcoolice în mod frecvent, fiind lipsit de autoritatea mamei decedate şi de a tatălui, la rândul său bolnav.

 Valorificând aceste criterii instanţa apreciază că scopul pedepsei, aşa cum este prevăzut de art. 52 C.p., poate fi atins prin condamnarea inculpatului P.T.I. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni închisoare pentru fiecare dintre cele două infracţiuni reţinute în sarcina sa.

Întrucât inculpatul a comis infracţiunile înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, în temeiul art. 33, 34 C.p., se vor contopi cele două pedepse, aplicându-se spre executare pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

Din fişa de cazier a acestui inculpat rezultă că prin sent. pen. nr. 1080/25.05.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 11.10.2011, a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni.

Aşa fiind, inculpatul P.T.I. a comis infracţiunile din prezenta cauză într-un interval scurt de timp de la condamnarea sa, pe parcursul termenului de încercare fixat de instanţă.

Prin urmare, se va face aplicarea dispoziţiilor art. 83 C.p. şi se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de  1 an şi 8 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1080/25.05.2011 a Judecătoriei Piteşti, şi va dispune executarea în întregime a acestei pedepse  alături de pedeapsa de 1 an şi 6 luni  închisoare stabilită în prezenta cauză, în total inculpatul P.T.I. urmând să execute pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare, în condiţiile art. 57 C.p.

În baza art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

Prin ordonanţa nr. 7258/P/2011 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei municpiului piteşti s-a dispus luarea măsurii preventive a reţinerii faţă de inculpatul P.T.I. începând cu data de 28.10.2011 ora 14:30 până la data de 29.10.2011 ora 13:30, perioadă care se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului în baza art. 88 C.p.

În drept, fapta inculpatului Z.P.I. care, în noaptea de 25/26.10.2011, pe raza com. Moşoaia, jud. Argeş, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu intenţie, prin efracţie şi escaladare, a sustras un prelungitor electric din cupru şi cabluri din cupru de la unelte electrice, din imobilul părţii vătămate M.C., după care, în aceeaşi noapte, a pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate I.G., de unde a sustras un cazan de cupru pentru fabricat băuturi alcoolice şi capacul aferent, cauzând un prejudiciu de circa 1700 lei, fiind însoţit şi de inculpatul P.T.I., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p., şi furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 alin.1 rap. la art.  209 alin. 1 lit. a, g,i C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p în condiţiile  art. 99 şi urm. C.p.

Fiind stabilită şi vinovăţia acestui inculpat, la individualizarea pedepselor ce se vor aplica acestuia vor fi avute în vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.p., respectiv limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea comisă, reduse cu o treime, în condiţiile art. 3201 alin. 7 C.p.p., şi apoi la jumătate potrivit disp. art. 99 şi urm. C.p., gradul de pericol social concret al faptei, dedus din împrejurările în care s-a comis, conduita bună a inculpatului pe parcursul procesului penal, dar şi existenţa antecedentelor penale.

Potrivit datelor oferite de referatul de evaluare, inculpatul Z.P.I. are perspective de a fi reintegrat în comunitate, dacă îşi exploatează corespunzător resursele interne şi motivaţia pentru schimbare comportamentală, prin evitarea anturajului nepotrivit şi a consumului de băuturi alcoolice.

Faţă de criteriile de mai sus, scopul pedepsei, aşa cum este prevăzut de art.52 C.p., poate fi atins prin condamnarea inculpatului Z.P.I. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni închisoare pentru fiecare dintre cele două infracţiuni reţinute în sarcina sa.

Întrucât inculpatul a comis infracţiunile înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, în temeiul art. 33, 34 C.p., se vor contopi cele două pedepse, aplicându-se spre executare pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

Din fişa de cazier a acestui inculpat rezultă că prin sent. pen. nr. 1080/25.05.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare la data de 11.10.2011,  a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni.

Şi inculpatul Z.P.I. a comis infracţiunile din prezenta cauză într-un interval scurt de timp de la condamnarea sa, pe parcursul termenului de încercare fixat de instanţă.

Aşa fiind, se va face aplicarea dispoziţiilor art. 83 C.p. şi se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de  1 an şi 8 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1080/25.05.2011 a Judecătoriei Piteşti, şi va dispune executarea în întregime a acestei pedepse  alături de pedeapsa de 1 an şi 6 luni  închisoare stabilită în prezenta cauză, în total inculpatul P.T.I. urmând să execute pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare, în condiţiile art. 57 C.p.

În baza art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

Prin ordonanţa nr. 7258/P/2011 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei municipiului Piteşti s-a dispus luarea măsurii preventive a reţinerii faţă de inculpatul P.T.I. începând cu data de 28.10.2011 ora 14:30 până la data de 29.10.2011 ora 13:30, perioadă care se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului în baza art. 88 C.p.

În soluţionarea acţiunii civile, se reţine că părţile vătămate I.G. şi M.C. s-au constituit din faza urmăririi penale părţi civile în procesul penal împotriva inculpaţilor cu sumele de 500 lei, necesară pentru înlocuirea geamului termopan spart, şi respectiv 1200 lei, care ar trebui să acopere înlocuirea cablurilor sustrase şi a geamului termopan spart, sume de bani pe care inculpaţii au fost de acord să le plătească.

În baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.p.p., va obliga pe fiecare inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză.

Analizând materialul probator administrat, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile declanşării răspunderii civile delictuale, pentru considerentele care au stat la baza soluţiei pronunţate cu privire la soluţia ce priveşte latura penală a cauzei, şi în baza art. 14 şi 346 C.p.p. comb. cu art. 1349 şi urm. C.civ., va admite acţiunile civile şi va obliga în solidar pe inculpaţi, inculpatul P.T.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente P.P.V., şi inculpatul Z.P.I în solidar cu părţile responsabile civilmente Z.C. şi Z.L. să îi plătească părţii civile I.G. suma de 500 lei cu tiltu de despăgubiri civile, precum şi părţii civile M.C. suma de 1200 lei cu acelaşi titlu.

Văzând şi dispoziţiile art. 191 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul P.T.I. cetăţean român, cu antecedente penale la pedepsele:

-1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin.1 rap. la art.  209 alin. 1 lit. a, g,i C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p în condiţiile  art. 99 şi urm. C.p. şi art. 40 alin. 1 C.p. şi cu reţinerea art. 320 ind.  1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

-1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prevăzută de art. 192 alin. 2 C.p. în condiţiile  art. 99 şi urm. C.p. şi art. 40 alin. 1 C.p. şi cu reţinerea art. 320 ind.  1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În temeiul art. 33 lit. a C.p. şi 34 lit. b C.p. constată că cele două infracţiuni au fost comise în concurs real, contopeşte cele două pedepse aplicate şi dispune executarea pedepsei celei mai grele de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 83 C.p. revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de  1 an şi 8 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1080/25.05.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 11.10.2011, şi dispune executarea în întregime a acestei pedepse  alături de pedeapsa de 1 an şi 6 luni  închisoare stabilită în prezenta cauză, în total inculpatul P.T.I. urmând să execute pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare, în condiţiile art. 57 C.p.

În baza art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

Condamnă pe inculpatul Z.P.I. cetăţean român, cu antecedente penale, la pedepsele:

-1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin.1 rap. la art.  209 alin. 1 lit. a, g,i C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p în condiţiile  art. 99 şi urm. C.p. şi art. 40 alin. 1 C.p. şi cu reţinerea art. 320 ind.  1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

-1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prevăzută de art. 192 alin. 2 C.p. în condiţiile  art. 99 şi urm. C.p. şi art. 40 alin. 1 C.p. şi cu reţinerea art. 320 ind.  1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În temeiul art. 33 lit. a C.p. şi 34 lit. b C.p. constată că cele două infracţiuni au fost comise în concurs real, contopeşte cele două pedepse aplicate şi dispune executarea pedepsei celei mai grele de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 83 C.p. revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de  1 an şi 10 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1080/25.05.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 11.10.2011, şi dispune executarea în întregime a acestei pedepse  alături de pedeapsa de 1 an şi 6 luni  închisoare stabilită în prezenta cauză, în total inculpatul Z.P.I. urmând să execute pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare, în condiţiile art. 57 C.p.

În baza art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

În baza art. 14 şi 346 C.p.p. comb. cu art. 1349 şi urm. C.civ. admite acţiunile civile şi obligă în solidar pe inculpaţi, inculpatul P.T.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente P.P.V. şi inculpatul Z.P.I. în solidar cu părţile responsabile civilmente Z.C. şi Z.L. să îi plătească părţii civile I.G. suma de 500 lei cu tiltu de despăgubiri civile, precum şi părţii civile M.C. suma de 1200 lei cu acelaşi titlu.

În baza art. 191 C.p.p. obligă pe inculpatul P.T.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente P.P.V. la 1.200 lei cheltuieli judiciare către sta, din care 300 lei onorariu av. oficiu P.D. şi 700 lei cheltuieli aferente fazei de urmărire penală, şi pe inculpatul Z.P.I. în solidar cu părţile responsabile civilmente Z.C. şi Z.I. la 1.100 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei onorariu parţial av. oficiu P.D. şi 700 lei cheltuieli aferente fazei de urmărire penală.

Cu drept de recurs.

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Aprilie 2013

Preşedinte,

G.I.

Grefier,

C.I.R.

Red. G.I./25.04.2013/ 4 exem.

C.R. 09 Aprilie 2013