Infractiuni

Sentinţă penală 846/2012 din 06.03.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 846/2012

Şedinţa publică de la 06 Martie 2012

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE: A.P.

Grefier I.D.

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, reprezentat prin procuror  S.T..

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul D.V.A., pe partea vătămată C.I., partea vătămată G.I., partea civilă SPITALUL JUDETEAN ARGES, partea civilă SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI, având ca obiect  infracţiunea  prev de art. 180 alin.2 C.p. cu aplic. art.37 lit.a C.p., respectiv art. 182 alin. 2 C.p, cu aplic. art. 37 lit. a C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la prima strigare a cauzei, au răspuns: inculpatul D.V.A., aflat în stare de arest preventiv în altă cauză, neasistat, martorii D.V., D.M.C. şi D.T., lipsă fiind apărătorul inculpatului, precum şi celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin Compartimentul Arhivă s-a ataşat dosarul nr. 10054/280/2011, care a fost în recurs la Curtea de Apel Piteşti, precum şi un set de înscrisuri listate de pe Site-ul Curţii de Apel Piteşti, din care rezultă că în dosarul nr. 10054/280/2011 s-a pronunţat decizia penală  nr. 141/2012 din data de 21.02.2012.

Inculpatul, la întrebarea instanţei, arată că nu doreşte să fie asistat de apărător din oficiu, ci de apărătorul său ales.

Instanţa, având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpatului şi poziţia acestuia din urmă, dispune lăsarea cauzei la a doua strigare, timp în care apărătorul urmează a fi contactat prin Secretariatul Baroului Argeş, în sensul prezentării la judecată.

Se prezintă în şedinţă publică av. P.A., care arată că l-a contactat telefonic pe av. V.M., care i-a comunicat ca sustine o alta cauza aflată pe rolul Curtii de Apel Piteşti şi nu a lasat delegatie de substituire, întrucât se va prezenta la judecată.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la a II-a strigare a cauzei, au răspuns: inculpatul D.V.A., aflat în stare de arest preventiv în altă cauză, asistat de apărător ales V.M., martorii D.V., D.T.C. şi D.T., lipsă fiind celelalte părţi.

În  baza  dispoziţiilor art.  327  C.p.p., sunt  audiaţi  sub  prestare  de  jurământ  , pe rând, martorii D.V., D.T.C. şi D.T, depoziţiile  acestora  fiind  consemnate  în  scris  şi  ataşate  la  dosarul  cauzei.

În baza art. 339 C.p.p. instanţa constată încheiată cercetarea judecătorească şi în baza art. 340 C.p.p acordă cuvântul in dezbateri pe fondul cauzei, şi, în raport de  aspectul referitor la soluţia pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în recurs în dosarul nr. 10054/280972011, aplicarea dispoziţiilor art. 36 C.p.

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, expune situaţia de fapt şi împrejurările săvârşirii faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, arata ca s-a facut dovada vinovatiei inculpatului, care a săvârşit faptele în stare de recidivă postcondamnatorie, toate  faptele fiind concurente cu cele  pentru care deja inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti. Din probatoriul administrat în cauză a rezultat vinovăţia acestuia şi faptul că a săvârşit cele două fapte, motiv pentru care  solicită condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea fiecărei infracţiuni, contopirea pedepselor cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 2542/29.11.2011, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea. Întrucât prezentele fapte au fost săvârşite în termenul de încercare, în baza dispoziţiilor art. 83 C.p., solicită revocarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi executarea acestei pedepse de 3 ani alături de  pedeapsa rezultantă ce se va stabili prin prezenta sentinţă, cu reţinerea ca modalitate de executare a dispoziţiilor art. 57 C.p. Pe latură civilă, solicită admiterea acţiunii civile a celor două unităţi sanitare, cu  obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in cauză.

Apărătorul inculpatului, având cuvântul, solicită achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c C.p.p., pentru ambele fapte, şi sustine acest lucru bazându-se pe probele administrate în faza de cercetare judecătorească, când majoritatea martorilor au arătat că nu au fost de faţă şi au declarat că au auzit din zvon public despre ce s-a întâmplat. Faptele nu au fost probate, chiar partea vătămată este posibil să fi spus că a fost bătut de inculpat, să fi lansat acest zvon. Nu s-a dovedit participarea inculpatului la niciuna din infracţiunile sesizate a fi săvârşite faţă de părţile vătămate G si C.

Solicită respingerea laturilor civile ca nedovedite, întrucât spitalele nici nu au înaintat la dosar deconturi.

Inculpatul, având ultimul cuvânt în baza dispoziţiilor art. 341 C.p.p., arata ca lasă decizia la aprecierea instanţei.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 2166/P/2011 emis la data de 20.05.2011 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D.V.A pentru infracţiunile prev. de art. 182 alin. 2 Cod penal, art.189 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a şi 37 lit. a Cod penal, de art. 182 alin.2 Cod penal cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, respectiv de art. 180 alin. 2 cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, şi a inculpatului P.I.F, pentru infracţiunile prev. de art. 182 alin. 2 Cod penal, art. 189 alin. 2 Cod penal, ambele cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

Infracţiunile cu judecarea cărora instanţa a fost învestită constau, în esenţă, în următoarele:

-la data de 26/27.03.2011, ambii inculpaţi, pe fondul băuturilor alcoolice, i-au aplicat numeroase lovituri, timp de circa o oră şi jumătate, părţii vătămate C.G., în locuinţa inculpatului P.I.F., provocându-i părţii vătămate leziuni care necesită circa 55 de zile de îngrijiri medicale, care i-au pus viaţa în primejdie; totodată, în aceleaşi împrejurări, inculpaţii l-au lipsit de libertate pe partea vătămată menţionată, pe care l-au încuiat în acea locuinţa, inclusiv în baie, leziunile cauzate acestuia agravându-se foarte mult din cauza faptului că a fost împiedicat să părăsească locuinţa şi nu a putut beneficia de ajutor medical calificat mult timp;

-la data de 04.08.2009, inculpatul D.V.A., împreună cu făptuitorul I.G.A., în prezent decedat, l-au lovit timp de circa 40 de minute pe partea vătămată C.I., într-un imobil părăsit din spatele Schitului Trivale în care locuiau partea vătămată şi făptuitorul I., continuând să-l lovească şi după ce l-au târât afară din casă, după care l-au tăiat cu o lamă în partea superioară a corpului, astfel încât i-au produs părţii vătămate leziuni şi plăgi tăiate care au necesitat circa 30 de zile de îngrijiri medicale, care i-au pus viaţa în primejdie;

-la data de 23.05.2009, inculpatul D.V.A., împreună cu făptuitorul B.C.D, l-au lovit cu pumnii, respectiv cu picioarele pe partea vătămată G,I, pe stradă, în cartierul Trivale, după ce partea vătămată le-a atras atenţia că nu procedează corect lovind cu pietre şi cu picioarele un câine vagabond, producându-i părţii vătămate leziuni traumatice care au necesitat circa 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Prin sentinţa penală nr. 2542/29.11.2011, în baza art. 38 C.pr.pen., instanţa a soluţionat cauza sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 182 alin. 2 şi art. 189 alin. 2 C.pen. sesizate a fi săvârşite de ambii inculpaţi faţă de partea vătămată C.G., respectiv sub aspectul laturii civile.

Prin aceeaşi sentinţă, a dispus disjungerea cauzei sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 180 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., respectiv de art. 182 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen., sesizate a fi săvârşite doar de inculpatul D.V.A. faţă de părţile vătămate G.I., respectiv C.I., inclusiv sub aspectul acţiunilor civile formulate de părţile civile Spitalul Judeţean Argeş şi Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, cu judecarea lor în cadrul unui dosar separat.

În acest sens, cauza disjunsă a fost înregistrată la data de 30.11.2011 sub numărul de dosar nr. 22827/280/2011.

In faza de urmărire penală au fost avute în vedere, cu privire la faptele pentru care s-a dispus disjungerea cauzei, următoarele mijloace de probă: declaraţiile părţilor vătămate; declaraţiile martorilor D.V, D.V., I.R.F, C.G., L.I., C.F., C.F., D.T., D.T.C, R.I.; procese verbale de cercetare la faţa locului şi planşe fotografice; rapoarte de expertiză medico-legală privind pe părţile vătămate; proces-verbal de recunoaştere după fotografii; raport de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică;  declaraţiile de învinuit/inculpat; fişa de cazier judiciar, alte înscrisuri.

In cursul urmăririi penale, inculpatul D.V.A. a negat săvârşirea faptelor, arătând că pe partea vătămată G.I a lovit-o doar numitul B.C.D., în timp ce partea vătămată C.I. a fost lovită doar de numitul I.G.A., decedat între timp.

In cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi: inculpatul; partea vătămată-civilă G.I.; martorii D.V. D.V., C.F., C.F., D.T., D.T.C., R.I., precum şi martorul propus din oficiu  B.C.D..

Spitalul Judeţean Argeş şi Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti s-au constituit parti civile în cauză, cu sumele de 159,57 lei, respectiv 12.786,03 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate cu internarea părţii vătămate Cîţaru Ion.

Părţile vătămate G.I şi C.I. nu s-au constituit părţi civile.

Analizând probele administrate în cursul urmăririi penale şi în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

1. La data de 04.08.2009, partea vătămată C.I., numitul I.G.A., decedat în prezent, fratele său I.R.F., precum şi inculpatul D.V.A., zis „V”, se aflau într-un imobil părăsit din spatele Schitului Trivale, pe str. Frasinului din Piteşti, în care locuia I.R.F..

Pe fondul consumului de băuturi alcoolice, inculpatul a început s-o lovească pe partea vătămată cu pumnii şi cu picioarele, după care aceasta a fost lovită în acelaşi mod şi de către numitul I.G.A.. Cei doi au lovit-o pe partea vătămată timp de câteva zeci de minute, în timp ce consumau băuturi alcoolice, după care au târât-o şi în curte şi au tăiat-o pe corp (braţe şi piept) cu o lamă.

În urma exercitării acestor violenţe, partea vătămată a suferit leziuni traumatice la nivelul capului, toracelui şi membrelor superioare, care au necesitat circa 30 de zile de îngrijiri medicale şi i-au pus viaţa în primejdie. Ea a fost dusă iniţial cu Ambulanţa pentru îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean Argeş- Sectia UPU, la data de 04.08.2009, apoi a fost internată în Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca) în perioada 04-26.08.2009.

Situaţia de fapt rezultă din procesele-verbale de cercetare la faţa locului cu planşe fotografice, în care se arată în esenţă starea imobilului în care s-a săvârşit fapta, faptul că atât în interiorul casei, cât şi afară, pe terasă şi lângă scară, respectiv pe terenul din apropiere, s-au găsit urme de substanţă brun-roşcată cu aspect de sânge, precum şi diverse obiecte de mobilier sau de îmbrăcăminte cu urme de sânge, etc. (f. 387-414 d.u.p.).

Aceste probe se coroborează cu declaraţiile părţii vătămate, care a fost identificată în urma analizei impresiunilor papilare, conform procesului-verbal de sesizare (f. 438 d.u.p.), respectiv adresei nr. 43622/04.08.2009 emisă de IPJ Argeş- Serviciul Criminalistic (f. 428 d.u.p.) si raportului de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică nr. 43959/29.09.2009 (f. 430-437 d.u.p.).

În esenţă, conform părţii vătămate C.I., persoană fără locuinţă stabilă, la data de 04.08.2009, în jurul orelor 14,00-15,00, se afla împreună cu fraţii I. şi cu inculpatul D.V.A. la imobilul respectiv de lângă Schitul Trivale, unde au consumat băuturi alcoolice, toţi aflându-se în stare de ebrietate, iar la un moment dat inculpatul a început s-o lovească pe partea vătămată cu pumnul, apoi cu picioarele. A intervenit şi I.G.A., care a lovit-o pe partea vătămată de mai multe ori, tot cu pumnii şi cu picioarele, aceasta fiind lovită în continuu de cei doi, timp de circa 40 de minute, după care aceştia s-au apucat să consume din nou băuturi alcoolice, dând şi părţii vătămate să bea pentru a-şi reveni. Partea vătămată s-a schimbat de haine, pentru că acestea erau pline de sânge, iar inculpatul şi I.G.A. au început din nou s-o lovească, după care i-au provocat cu un cuţit mai multe tăieturi, au dus-o în faţa casei, unde partea vătămată s-a spălat de sânge şi a plecat pe poteca de lână imobil, pierzându-şi însă cunoştinţa  şi trezindu-se ulterior, în echipajul Ambulanţei  (f. 449-450 d.u.p.).

Aceste probe se coroborează cu declaraţiile martorei D.V., conform căreia, în esenţă, nu a văzut ce s-a întâmplat în interiorul imobilului, dar, locuind într-un alt imobil din apropiere, a auzit strigătele de ajutor ale părţii vătămate venind din interiorul casei, a văzut-o pe partea vătămată plină de sânge afară din imobil, i-a văzut pe inculpat si pe numitul I.G.F. lovind-o pe partea vătămată, arătând şi că numitul I.R.F. a venit la locuinţa sa pentru a o ruga să sune la Ambulanţă (f. 454-459 d.u.p., f. 21 dos. inst.).

Totodată, din declaraţiile martorului Deaconu Vasile rezultă că acesta nu a văzut efectiv cele întâmplate între părţi, dar l-a văzut pe Iordache Răzvan Florin venind la locuinţa sa şi a martorei Deaconu Veta, soţia martorului, pentru a o ruga pe aceasta din urmă să sune la Ambulanţă (f. 462 d.u.p., f. 110 dos. inst).

Martorul C.G. nu a văzut cele întâmplate, dar în ziua respectivă, în jurul orelor 16,00, i-a văzut pe inculpatul D.V.A. şi pe numitul I.G.A. ieşind dintr-un imobil din apropierea Schitului Trivale, murdari de sânge pe încălţăminte şi pe pantaloni (f. 468-471 d.u.p.), aspecte confirmate şi de declaraţiile martorei L.I. (f. 473-475 d.u.p.), respectiv de cele ale martorei C.F., care au văzut aceleaşi aspecte (f. 476-478 d.u.p., f. 20 dos. inst.).

Declaraţia dată de martorul I.R.F. în cursul urmăririi penale, în sensul că la data respectivă s-a întors acasă, la imobilul de lângă Schitul Trivale,  şi  a găsit-o pe partea vătămată lovită şi tăiată, în faţa uşii (f. 465-466 d.u.p.), nu se coroborează cu celelalte probe anterior analizate, din care rezultă fără echivoc faptul că martorul a fost de faţă la cele întâmplate între fratele său şi inculpat, pe de o parte, respectiv partea vătămată, pe de altă parte.

Totodată, declaraţiile martorilor C.F. (f. 479, 480 d.u.p., f. 23 dos. inst.)., D.T. (f. 484-486 d.u.p., f. 112 dos. inst), D.T.C. (f. 487-488 d.u.p, f. 111 dos. inst) nu sunt relevante pentru stabilirea situaţiei de fapt, întrucât martorii nu au văzut în mod direct nimic din cele întâmplate, auzind ulterior anumite aspecte relatate de alţi martori.

Instanţa mai reţine declaraţia olografă dată de învinuitul I.G.A., în cadrul căreia acesta a declarat că inculpatul D., zis „V” l-ar fi lovit cu pumnii şi cu picioarele şi l-ar fi tăiat cu lama pe un „băiat”, la data de 04.08.2009, la casa din apropierea Schitului Trivale (f. 484 d.u.p.). Acest învinuit nu a mai putut fi şi ulterior audiat, întrucât a decedat (f. 490-491 d.u.p.), fiind dispusă încetarea urmăririi penale, dar  instanţa reţine declaraţia sa cu privire la acţiunile de violenţă exercitate de inculpat asupra părţii vătămate, întrucât se coroborează pe aceste aspecte cu celelalte probe, chiar dacă acestea din urmă conduc la concluzia că şi acest învinuit decedat a exercitat, alături de inculpatul D.V.A., acţiuni similare de violenţă asupra părţii vătămate C.I..

Instanţa nu poate reţine apărările inculpatului D.V.A., în esenţă în sensul că partea vătămată C.I. a fost lovit de I.G.A., decedat, de fratele acestuia I.R.F., respectiv de o femeie, precum şi în sensul că partea vătămată s-a tăiat singur cu lama (f. 496-497 d.u.p.), după cum nu poate reţine nici declaraţiile din faza judecăţii, în sensul că partea vătămată a fost lovit şi tăiat de învinuitul decedat, în timp ce inculpatul era în altă casă, de unde ar fi auzit ce s-a întâmplat (f. 13-14 dos. inst.), pentru că aceste susţineri sunt contradictorii şi sunt infirmate şi de declaraţiile părţii vătămate şi de declaraţiile martorilor, anterior reţinute de instanţă.

2. La data de 23.05.2009, seara, partea vătămată G.I.  îşi plimba câinele în cartierul Trivale din Piteşti, în zona blocurilor 63-64, unde s-a întâlnit cu inculpatul D.V.A. şi cu numitul B.C.D., care se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Întrucât inculpatul a lovit puternic un câine de pe stradă, partea vătămată i-a reproşat acest lucru, întrebându-l ce are cu câinele. În acel moment, inculpatul a lovit-o cu pumnii pe partea vătămată, în timp ce aceasta era ţinută de B.C.D., după care amândoi au lovit-o pe partea vătămată cu pumnii şi cu picioarele, iar la intervenţia martorului R.I., aflat în apropiere, care văzuse cele întâmplate, cei doi au încetat agresiunile asupra părţii vătămate.

În urma exercitării acestor violenţe, partea vătămată G.I. a suferit leziuni traumatice la nivelul capului (doar echimoze), care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt rezultă din plângerea şi declaraţiile părţii vătămate G.I. (f. 336-341 d.u.p.), care se coroborează cu declaraţiile martorului ocular R.I.,  conform căruia, în esenţă, a văzut cum partea vătămată a fost iniţial lovită de inculpat, în timp ce era ţinută de B.C.D., apoi a fost lovită de amândoi (f. 346-350 d.u.p., f. 60 dos. inst.).

Martorul ocular a arătat iniţial că nu cunoaşte identitatea celor două persoane care au agresat-o pe partea vătămată, dar le ştie din vedere din cartier şi le-ar putea recunoaşte, iar potrivit procesului-verbal de recunoaştere după fotografii cu planşă fotografică, acesta a recunoscut ulterior pe inculpatul D.V.A. şi pe numitul B.C.D., ca fiind persoanele care au exercitat agresiunile asupra părţii vătămate, în condiţiile anterior reţinute (f. 340-345 d.u.p.)

Totodată, din declaraţiile martorului B.C.D., pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni administrative, conform art. 18 ind. 1 C.pen., rezultă în esenţă că atât acesta, cât şi inculpatul D.V.A. au lovit-o pe partea vătămată în acea seară (f. 356-359 d.u.p., f. 21 dos. inst). Martorul a arătat şi că iniţial partea vătămată l-ar fi lovit cu un cauciuc (anvelopă de bicicletă), dar acest aspect este infirmat de declaraţiile părţii vătămate, precum şi de cele ale martorului ocular R.I..

Instanţa mai reţine raportul de expertiză medico-legală nr. 242/A7/28.05.2009 întocmit de SML Argeş (f. 347 d.u.p.), în care sunt prezentate leziunile traumatice suferite de partea vătămată, faptul că acestea au fost produse prin lovire cu sau de corp dur, putând data din 23.05.3009.

Instanţa nu poate reţine apărările inculpatului D.V.A., în esenţă în sensul că partea vătămată G.I. a fost lovită doar de B.C.D. (f. 365-369 d.u.p., f. 13-14 dos. inst.), pentru că aceste susţineri nu se coroborează cu declaraţiile părţii vătămate, ale martorului B.C.D. şi ale martorului R.I..

Faţă de situaţia de fapt reţinută, instanţa constată că fapta inculpatului D.V.A., care la data de 04.08.2009, împreună cu făptuitorul I.G.A., în prezent decedat, l-a lovit timp de zeci de minute cu pumnii şi cu picioarele şi l-a tăiat cu lama pe partea vătămată C.I., într-un imobil părăsit din spatele Schitului Trivale, situat pe str. Frasinului din Piteşti, astfel încât i-au produs părţii vătămate leziuni şi plăgi tăiate care au necesitat circa 30 de zile de îngrijiri medicale, care i-au pus viaţa în primejdie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 alin. 2 C. pen

Totodată, fapta aceluiaşi inculpat, care la data de 23.05.2009, împreună cu făptuitorul B.C.D., l-a lovit cu pumnii, respectiv cu picioarele pe partea vătămată G.I. pe stradă, în cartierul Trivale, producând părţii vătămate leziuni traumatice care au necesitat circa 1-2 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin. 2 C. pen.

La individualizarea pedepsei pentru fiecare infracţiune, instanţa are în vedere toate criteriile prev. de art. 72 C.pen.:

-dispoziţiile generale ale Codului penal;

-limitele de pedeapsă fixate în partea specială;

- gradul de pericol social al fiecărei faptel, apreciat în concret ca fiind mediu în cazul părţii vătămate G.I., în raport de urmările produse, dar foarte ridicat în cazul faptei săvârşite faţă de partea vătămată C.I., faţă de împrejurările concrete ale săvârşirii, în special faţă de faptul că partea vătămată a suferit leziuni mai ales în zona capului, care au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa în primejdie, respectiv de faptul că loviturile au fost aplicate părţii vătămate pe durată mare de timp, cu pumnii şi picioarele;

-persoana inculpatului, sens în care instanţa reţine că acesta are circa 23 de ani, nu este căsătorit, are domiciliul în com. Rociu, sat Şerbăneşti, jud. Argeş, este cunoscut cu multiple antecedente penale (3 infracţiuni de furt calificat, de violare de domiciliu, respectiv de tâlhărie, pentru care a fost condamnat definitiv, beneficiind de clemenţă în ceea ce priveşte executarea pedepselor cu închisoarea ce i-au fost aplicate, în sensul că s-a dispus suspendarea condiţionată a executării si, respectiv, suspendarea executării sub supraveghere a pedepselor, precum şi 2 infracţiuni de vătămare corporală gravă, respectiv de lipsire de libertate, pentru care a fost condamnat la pedeapsa închisorii chiar prin sentinţa penală nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă la data de 21.02.2012);

-săvârşirea infracţiunilor în stare de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a C.pen., în raport de faptul că data săvârşirii fiecăreia este ulterioară datei rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 1027/30.05.2008 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 267/18.12.2008 a Tribunalului Argeş, faptele din prezenta cauză fiind săvârşite chiar în cursul termenului de încercare al suspendării sub supraveghere al pedepsei aplicate prin acea sentinţă (f. 150 d.u.p.); totodată însă, deşi inculpatul a mai fost anterior condamnat şi la pedeapsa rezultantă de 10 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (pe un termen de încercare de maxim 2 doi, care era împlinit în mod evident când a săvârşit infractiunile din prezenta cauză), prin sentinţa penală nr. 502/22.02.2005 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare, nu se poate reţine şi starea de recidivă postexecutorie prev. de art. 37 lit. b C.pen., în raport de dispoziţiile art. 38 C.pen;

-săvârşirea celor două infracţiuni de către inculpat în stare de concurs real prev. de art. 33 lit. a C.pen., respectiv săvârşirea acestora în stare de concurs real şi cu cele două infracţiuni pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă la data de 21.02.2012, în condiţiile în care fiecare infracţiune a fost săvârşită anterior condamnării definitive pentru celelalte;

- inexistenţa oricăror circumstanţe atenuante ale răspunderii penale a inculpatului pentru că nu a avut o atitudine sinceră cu privire la săvârşirea infracţiunilor, nu a  manifestat niciun fel de stăruinţă în repararea prejudiciului produs părţilor vătămate şi are antecedente penale, fiind recidivist, deci nu a avut o bună conduită anterioară săvârşirii faptelor din prezenta cauză.

În raport de  toate aceste criterii, în baza art. 182 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., instanţa va condamna pe inculpat la 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 180 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., va condamna pe inculpat la 5 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., va constata că infracţiunile sunt concurente între ele, precum şi cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 141/21.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti.

Va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 141/21.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti, cu repunerea pedepselor în individualitatea lor.

În baza art. 36 alin. 1 C.pen. rap. la art. 33 lit. a-art. 34 lit. b C.pen., va contopi cele două pedepse aplicate în prezenta cauză, de 3 ani şi 6 luni închisoare, respectiv de 5 luni închisoare, cu cele două pedepse la care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală menţionată, de 4 ani închisoare, respectiv de 7 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare.

Constatând că prin sentinţa penală menţionată s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1027/30.05.2008 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 267/18.12.2008 a Tribunalului Argeş, dispunându-se cu autoritate de lucru judecat şi executarea acestei pedepse alături de pedeapsa stabilită în acea cauză, în baza art. 83 C.pen., instanţa va dispune executarea pedepsei de 3 ani închisoare, pentru care s-a dispus revocarea suspendării executării sub supraveghere, alături de pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare stabilită în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute în total pedeapsa de 10 ani închisoare, în condiţiile art. 57 C.pen.

În raport de faptul că, oricum, inculpatul trebuie să execute pedeapsa anterioară, de 3 ani închisoare, alături de pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, ca efect al revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, precum şi de vârsta inculpatului, care este foarte tânăr (23 de ani), respectiv de faptul că infracţiunile din prezenta cauză au fost săvârşite la vârsta de 20 de ani, instanţa apreciază că nu se mai impune adăugarea unui spor de pedeapsă la pedeapsa cea mai grea stabilită în urma contopirii, de 7 ani închisoare, cuantumul total al pedepsei pe care urmează a o executa inculpatul, 10 ani închisoare în condiţii privative de libertate, fiind suficient pentru atingerea scopului sancţionator, preventiv, dar şi educativ al pedepsei, conform art. 52 C.pen.

În baza art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., apreciind că limitarea acestor drepturi este justificată de faptul că inculpatul s-a dovedit nedemn, prin conduita lui ilegală, să ocupe şi să fie ales în funcţii publice sau implicând exerciţiul autorităţii de  stat.

Totodată însă, instanţa constată că interzicerea de drept, automată, a dreptului de a alege al inculpatului, deci de a-şi exprima liber opinia ca cetăţean român, ar constitui o ingerinţă nejustificată în exercitarea dreptului prev. de art.3 din Primul  Protocol Adiţional  la Convenţia European a Drepturilor Omului, în considerarea art. 11 şi 20 din Constituţia României, iar interzicerea automată şi absolută a dreptului său de a ocupa o altă funcţie sau de a  exercita o  profesie ori  de a  desfăşura o  activitate  nu s-ar justifica, în  condiţiile în care inculpatul nu s-a folosit la săvârşirea infracţiunii de nicio astfel de  activitate, funcţie sau profesie.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. rap. la art. 88 C.pen., va deduce din pedeapsa totală aplicată perioada executată în baza sentinţei penale nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 141/21.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti, de la data de 29.03.2011 la zi.

Totodată, va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinţei penale nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 141/21.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti, şi va dispune emiterea altui mandat de executare corespunzător prezentei sentinţe.

Cu privire la latura civilă, instanţa constată numai unităţile medicale în care a fost internată partea vătămată C.I. s-au constituit părţi civile. În acest sens, Spitalul Judeţean Argeş şi Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti s-au constituit parti civile în cauză, cu sumele de 159,57 lei, respectiv 12.786,03 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare.

Instanţa constată că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 998-999 Cod civil cu privire la sumele solicitate de aceste părţi civile, întrucât prejudiciul produs fiecăreia, constând în cheltuielile de spitalizare a părţii vătămate C.I. reprezintă culpa directă a săvârşirii de către inculpat a infracţiunii de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 alin. 2 C.pen.

Este adevărat că această infracţiune a fost săvârşită de inculpat împreună cu altă persoană, în prezent decedată, dar, în temeiul art. 998-999 si art. 1003 C.civil, răspunderea civilă delictuală este solidară, astfel încât inculpatul este ţinut să răspundă pentru întreg prejudiciul produs prin fapta sa ilicită.

În concret, Spitalului Judeţean Argeş i-a fost produs un prejudiciu total de 159,57 lei, reprezentând cheltuieli efectuate cu spitalizarea părţii vătămate în Sectia UPU la data de 04.08.2009 (spitalizare de o zi).

Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti i-a fost produs un prejudiciu total de 12.786,03 lei lei, reprezentând cheltuieli efectuate cu spitalizarea părţii vătămate în perioada 04.08.2009-26.08.2009.

Nu pot fi reţinute apărările inculpatului, în sensul să sumele nu sunt dovedite pentru că părţile civile nu au trimis deconturi, deoarece părţile civile au justificat detaliat cheltuielile efectuate, chiar în cererea de constituire ca parte civilă, respectiv în fişa „decont de cheltuieli” depuse la dosar  (f.  12, 16-17 dos. inst.)

Pentru toate aceste motive, în baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. coroborat cu art. 998-999 Cod civil şi art. 313 din Legea nr. 95/2006, instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judetean Argeş şi va obliga pe inculpat la plata către partea civilă a sumei de 159,57 lei, cu titlu de despăgubiri civile -cheltuieli de spitalizare.

În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. coroborat cu art. 998-999 Cod civil şi art. 313 din Legea nr. 95/2006, va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi va obliga pe inculpat la plata către partea civilă a sumei de 12.786,03 lei, cu titlu de despăgubiri civile -cheltuieli de spitalizare.

Va lua act că părţile vătămate C.I. şi G.I. nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

În baza art. 191 alin. 1 şi alin. 2 C.pr.pen., va obliga pe inculpat la plata sumei de 700 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 182 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., condamnă pe inculpatul D.V.A, în prezent arestat în altă cauză în Penitenciarul Colibaşi, la 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 180 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., condamnă pe inculpat la 5 (cinci) luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., constată că infracţiunile sunt concurente între ele, precum şi cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 141/21.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 141/21.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti, cu repunerea pedepselor în individualitatea lor.

În baza art. 36 alin. 1 C.pen. rap. la art. 33 lit. a-art. 34 lit. b C.pen., contopeşte cele două pedepse aplicate în prezenta cauză, de 3 ani şi 6 luni închisoare, respectiv de 5 luni închisoare, cu cele două pedepse la care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală menţionată, de 4 ani închisoare, respectiv de 7 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare.

Constată că prin sentinţa penală menţionată s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1027/30.05.2008 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 267/18.12.2008 a Tribunalului Argeş, şi executarea acestei pedepse alături de pedeapsa stabilită în acea cauză.

În baza art. 83 C.pen., dispune executarea pedepsei de 3 ani închisoare, pentru care s-a dispus revocarea suspendării executării sub supraveghere, alături de pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare stabilită în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute în total pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare, în condiţiile art. 57 C.pen.

În baza art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. rap. la art. 88 C.pen., deduce din pedeapsa totală aplicată perioada executată în baza sentinţei penale nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 141/21.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti, de la data de 29.03.2011 la zi.

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinţei penale nr. 2542/29.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 141/21.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti, şi dispune emiterea altui mandat de executare corespunzător prezentei sentinţe.

În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. coroborat cu art. 998-999 Cod civil şi art. 313 din Legea nr. 95/2006, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SPITALUL JUDETEAN ARGEŞ şi obligă pe inculpat la plata către partea civilă a sumei de 159,57 lei, cu titlu de despăgubiri civile -cheltuieli de spitalizare.

În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. coroborat cu art. 998-999 Cod civil şi art. 313 din Legea nr. 95/2006, admite acţiunea civilă formulată de partea CIVILĂ SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI, şi obligă pe inculpat la plata către partea civilă a sumei de 12.786,03 lei, cu titlu de despăgubiri civile -cheltuieli de spitalizare.

Ia act că părţile vătămate C.I. şi G.I. nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

În baza art. 191 alin. 1 şi alin. 2 C.pr.pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 700 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în 10 zile.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06 martie 2012.

Preşedinte,

A.P.

Grefier,

I.D.