Săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 al. 1 din oug 195/2002

Sentinţă penală 14124 din 21.04.2011


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ORADEA- JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ  Operator de date cu caracter personal – 3161

DOSAR NR.  14124/271/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 561/2011

Şedinţa publică din data de  21.04.2011

PREŞEDINTE: TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN

GREFIER: POPA LIVIA

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, a participat procuror Doriana Rotaru.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul K Ş A, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 14.04.2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi 21.04.2011 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

J U D E C Ă T O R I A

D E L I B E R Â N D:

Prin rechizitoriul nr. 6797/P/2009 din 08.07.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, înregistrat la instanţă la 14.07.2010, inculpatul K Ş A a fost trimis în judecată pentru  săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. şi ped. de art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002 rep., fapta constând în aceea că la data de 08.08.2009, ora 16:00 a condus autoturismul marca „Seat Ibiza” cu nr. de înmatriculare TM-59-AMR  pe DN 19 în localitatea Biharia, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de 08.08.2009, la ora 16:00, agenţi din cadrul Poliţiei Mun. Oradea, S.P.R., în timp ce efectuau serviciul de supraveghere a traficului  pe DN19-E671 792 A pe raza localităţii Biharia, au oprit spre control autoturismul  marca „Seat Ibiza”cu nr. de înmatriculare TM-59-AMR.

În prezenţa a doi martori asistenţi s-a procedat la legitimarea conducătorului auto, în persoana inculpatului K Ş A şi care fiind solicitat să prezinte actele a declarat că nu deţine permis de conducere. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu figurează în baza de date ca fiind posesor al unui permis de conducere.

Cu ocazia audierii în calitate de învinuit şi de făptuitor (f. 8-10 dos. UP) inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, precizând că nu are permis de conducere, şi a condus autoturismul din loc. Cauaceu până în loc. Biharia cu intenţia de a ajunge în Oradea.

Din adresa prefectului judeţului Bihor nr. 65.738 din 02.03.2010 rezultă că numitul K Ş A nu figurează în evidenţa conducătorilor auto ca fiind posesor de permis de conducere (f. 7 dos. UP).

În faza de cercetare judecătorească inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei precizând că înainte de a fi oprit de poliţie a mai condus autoturismul respectiv pe raza Municipiului Oradea o perioadă de aproximativ 3 luni. (f. 25 dos. inst.).

Martorul R I (f. 29 dos inst), care a fost cu inculpatul în momentul opririi în trafic,  a confirmat faptul că acesta din urmă a condus autoturismul marca Seat pe raza localităţii Biharia şi că a mai condus autoturismul şi cu alte ocazii. Martorul a mai precizat că autoturismul l-a achiziţionat împreună cu inculpatul  de la o firmă de leasing şi nu ştia că acesta nu are permis de conducere.

Starea de fapt reţinută şi vinovăţia inculpatului sunt pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză: procesul verbal de constatare al infracţiunii flagrante, adresa prefectului judeţului Bihor, declaraţiile inculpatului care se coroborează cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză.

În drept,  fapta inculpatului K Ş A, constând în aceea că la data de 08.08.2009, ora 16:00 a condus autoturismul marca „Seat Ibiza” cu nr. de înmatriculare TM-59-AMR  pe DN 19 în localitatea Biharia, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. şi ped. de art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002 rep.,  text în baza căruia  urmează a fi condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

La individualizarea pedepsei, conform criteriilor prevăzute la art. 72 C. pen. instanţa a avut în  vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, respectiv faptul că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, este cunoscut cu antecedente penale, a condus fără permis o distanţă foarte mare, inclusiv în oraş timp de aproximativ 3 luni înainte de a fi depistat de poliţie. 

În cadrul individualizării judiciare a pedepsei, reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute la art. 74 C. pen. constatarea şi caracterizarea acestora ca atare este lăsată la aprecierea instanţei de judecată.

Astfel, în ceea ce priveşte prezentarea în faţa instanţei, această împrejurare nu poate fi reţinută în cauză deoarece inculpatul s-a sustras de la cercetarea judecătorească fiind prezentat după ce a fost arestat în altă cauză.  Recunoaşterea săvârşirii faptei, nu pot fi reţinută în mod automat  faţă de natura şi gravitatea concretă a infracţiunii. Această împrejurare urmează să fie avută în vedere la dozarea pedepsei.

În împrejurările date, recunoaşterea este formală, la fel şi regretul, iar acestea nu pot determina în mod automat acordarea circumstanţelor atenuante,  motiv pentru care nu se justifică aplicarea unei pedepse sub minimul special, chiar dacă inculpatul a beneficiat de procedura prevăzută de art. 3201 C. pr. pen. 

Instanţa reţine că natura faptei săvârşite, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor  prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C. pen. urmând ca în baza art. 71 al. 2 C.pen. să le interzică pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În ceea, ce priveşte cuantumul pedepsei, trebuie avut în vedere că inculpatul prin conduita sa antisocială a dat dovadă de un curaj infracţional deosebit, în condiţiile în care a condus autoturismul prin oraş fără permis de conducere timp de aproximativ 3 luni înainte de a fi depistat de poliţie. Astfel a nesocotit în mod grav şi manifest o regulă de bază edictată pentru menţinerea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi anume obligativitatea obţinerii permisului de conducere prealabil  desfăşurării acestei activităţi strict reglementate de lege. De altfel lipsa de respect a inculpatului faţă de orice normă de conduită socială rezultă şi din afirmaţia acestuia de la termenul din 24.03.2011 în sensul că nu a fost prezentat la Parchet pentru prezentarea materialului de urmărire penală, determinând astfel amânarea cauzei pentru a face dovada faptului că inculpatului i s-a prezentat materialul de urmărire penală precum şi de faptul că şi-a motivat lipsa de la termenele anterioare prin prisma faptului că nu a avut timp să anunţe schimbarea domiciliului.

Pentru aceste motive, raportat se apreciază că scopul pedepsei nu poate fi atins decât prin aplicarea unei pedepse cu închisoare de 2 ani.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului, având în vedere circumstanţele personale ale acestuia, vârsta acestuia, că nu are condamnări anterioare, ţinând cont de gravitatea concretă a faptei, instanţa, în baza art. 81 C. pen., art.71 al. 5 C. pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art.82 C. pen, iar în baza art. 359 C. pr. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării.

În baza art. 191 al. 1 C. pr. pen. instanţa va obliga inculpatul, aflat în culpă procesuală, să plătească statului 500 lei cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Condamnă pe inculpatul K S A, fiul lui Gyorgy Istvan şi Katalin, ns. la 29.08.1989 în Oradea, jud. Bihor, CNP 1890829055066, cetăţenie română, studii 8 clase, fără ocupaţie, cu dom. în Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 82, bl. C3, ap. 11, jud. Bihor, deţinut în Penitenciarul Oradea, fără antecedente penale, după cum urmează: 

- la  2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. şi ped. de art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002.

În baza art. 71 al. 2 C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 81 C. pen. şi art. 71 al. 5 C. pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi accesorii pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 C. pen..

În baza art. 359 C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză. 

În baza art. 191 al. 1 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. 

Onorariul în sumă de 200 lei pentru apărătorul din oficiu C A, va fi achitat din fondurile Ministerului Justiţiei conf. delegaţiei nr. 5098 din 08.10.2010, aflată la dosar. 

Cu recurs la Curtea de Apel Oradea, în 10 zile de la pronunţare cu procurorul şi de la comunicare cu inculpatul în Penitenciarul Oradea.

Pronunţată în şedinţa publică din 21.04.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN POPA LIVIA 

Red. T.N.C.

Dact. P.L.

3 ex/09.05.2011

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ORADEA- JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ Operator de date cu caracter personal – 3161

DOSAR NR.  14124/271/2010

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 14.04.2011

PREŞEDINTE: TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN

GREFIER: POPA LIVIA

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, a participat procuror Doriana Rotaru.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul Koszta Şandor Attila, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă inculpatul, deţinut în Penitenciarul Oradea, asistat de apărător din oficiu Chişbora Andra.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se constată că s-au depus răspunsurile solicitate Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea şi Poliţiei mun. Oradea, precum şi fişa de cazier a inculpatului.

Instanţa aduce la cunoştinţa inculpatului faptul că a acesta a fost la parchet.

Inculpatul arată că nu şi-a amintit, pentru că a fost demult.

Nemaifiind excepţii de invocat sau cereri de formulat, instanţa, apreciind cauză lămurită, în temeiul dispoziţiilor art. 339  C.p.p. închide faza cercetării judecătoreşti şi în baza art. 340 C.p.p. acordă cuvântul asupra fondului.

Reprezentanta Parchetului susţine rechizitoriul parchetului prin care inculpatul a fost trimis în judecată pentru că în data de 08.08.2009 a condus un autoturism fără a poseda permis de conducere, faptă prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 şi pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Având în vedere că fapta este probată cu probele administrate în cursul urmăririi penale şi în cursul cercetării judecătoreşti, fiind dovedită şi prin recunoaşterea inculpatului, consideră temeinice probele administrate şi solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea just individualizată în limitele legii speciale, raportat la limitele de pedeapsă, cu aplicarea pedepselor accesorii, conform art. 71 C.pen. şi art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b C. pen. Ca modalitate de individualizare a executării pedepsei, având în vedere că inculpatul nu prezintă condamnări anterioare şi că a recunoscut săvârşirea faptei, consideră că poate beneficia de suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale, cf. art. 81 C.pen. şi  a pedepselor accesorii, cf. art. 71 al. 5 C.pen. În temeiul art. 191 al. 1 C.pr.pen. solicită obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare.

Avocatul inculpatului arată că din probe se confirmă cele reţinute în rechizitoriu şi că inculpatul a recunoscut şi regretat fapta. Solicită  aplicarea unei pedepse în limitele legale just individualizată, îndreptată spre minimul special, cu  reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 C. pen. şi 76 C.pen., având în vedere că inculpatul a recunoscut fapta şi nu are antecedente penale, iar ca modalitate de executare a pedepsei, solicită aplicarea art. 81 C.pen.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte fapta şi menţine declaraţiile date.

INSTANŢA

Având nevoie de timp pentru a delibera,

DISPUNE

Amână pronunţarea pentru data de  21.04.2011.

Dată în şedinţă publică azi, 14.04.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN POPA LIVIA 

 

Red. Dact. P. L.

3 ex/15.04.2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA – JUDEŢUL BIHOR

DOSAR NR. 14124/271/2010

COPIA MINUTEI SENTINTEI PENALE NR. 561/2011

Condamnă pe inculpatul Koszta Sandor Attila, fiul lui Gyorgy Istvan şi Katalin, ns. la 29.08.1989 în Oradea, jud. Bihor, CNP 1890829055066, cetăţenie română, studii 8 clase, fără ocupaţie, cu dom. în Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 82, bl. C3, ap. 11, jud. Bihor, deţinut în Penitenciarul Oradea, fără antecedente penale, după cum urmează: 

- la  2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. şi ped. de art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002.

În baza art. 71 al. 2 C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 81 C. pen. şi art. 71 al. 5 C. pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi accesorii pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 C. pen..

În baza art. 359 C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză. 

În baza art. 191 al. 1 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. 

Onorariul în sumă de 200 lei pentru apărătorul din oficiu Chişbora Andra, va fi achitat din fondurile Ministerului Justiţiei conf. delegaţiei nr. 5098 din 08.10.2010, aflată la dosar. 

Cu recurs la Curtea de Apel Oradea, în 10 zile de la pronunţare cu procurorul şi de la comunicare cu inculpatul în Penitenciarul Oradea.

Pronunţată în şedinţa publică din 21.04.2011.

Preşedinte,

SS.INDESCIFRABIL

CF.CU ORIGINALUL

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA - JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

Sediul: Oradea, Parcul Traian, nr. 10

Dosar nr. 14124/271/2010

Data emiterii: 21.04.2011

Către,

 Baroul Bihor

Vă comunicăm alăturat copia minutei sentinţei penale nr. 561/20q11, pronunţată în dosarul cu nr. de mai sus, în vederea achitării onorariului avocatului din oficiu.

  Preşedinte, Grefier,

TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN POPA LIVIA

 

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA - JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

Sediul: Oradea, Parcul Traian, nr. 10

Dosar nr. 14124/271/2010

Data emiterii: 21.04.2011

Către,

 Baroul Bihor

Vă comunicăm alăturat copia minutei sentinţei penale nr. 561/20q11, pronunţată în dosarul cu nr. de mai sus, în vederea achitării onorariului avocatului din oficiu.

  Preşedinte, Grefier,

TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN POPA LIVIA

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA - JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

Sediul: Oradea, Parcul Traian, nr. 10

Dosar nr. 14124/271/2010

Data emiterii: 21.04.2011

Către,

Penitenciarul Oradea

În conformitate cu dispoziţiile art. 360 al. 2 C.p.p., alăturat prezentei vă înaintăm, copia minutei sentinţei penale nr.  561/2011, pronunţată în dosarul cu nr. de mai sus, privind pe inculpatul Koszta Sandor Attila, fiul lui Gyorgy Istvan şi Katalin, ns. la 29.08.1989 în Oradea, jud. Bihor, CNP 1890829055066, aflat in Penitenciarul  Oradea.

Preşedinte, Grefier,

TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN POPA LIVIA

 

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA - JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

Sediul: Oradea, Parcul Traian, nr. 10

Dosar nr. 14124/271/2010

Data emiterii: 21.04.2011

Către,

Penitenciarul Oradea

În conformitate cu dispoziţiile art. 360 al. 2 C.p.p., alăturat prezentei vă înaintăm, copia minutei sentinţei penale nr.  561/2011, pronunţată în dosarul cu nr. de mai sus, privind pe inculpatul Koszta Sandor Attila, fiul lui Gyorgy Istvan şi Katalin, ns. la 29.08.1989 în Oradea, jud. Bihor, CNP 1890829055066, aflat in Penitenciarul  Oradea.

Preşedinte, Grefier,

TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN POPA LIVIA

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA - JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

Sediul: Oradea, Parcul Traian, nr. 10

Dosar nr. 14124/271/2010

Data emiterii: 

Către,

Koszta Sandor Attila, ns. la 29.08.1989

- deţinut în Penitenciarul Oradea -

Potrivit art. 360 alin. 3 C.p.p., vă comunicăm alăturat copia sentinţei penale nr.  561/2011, pronunţată în dosarul cu nr. de mai sus.

Preşedinte, Grefier,

TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN POPA LIVIA

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA - JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

Sediul: Oradea, Parcul Traian, nr. 10

Dosar nr. 14124/271/2010

Data emiterii: 

Către,

Koszta Sandor Attila, ns. la 29.08.1989

- deţinut în Penitenciarul Oradea -

Potrivit art. 360 alin. 3 C.p.p., vă comunicăm alăturat copia sentinţei penale nr.  561/2011, pronunţată în dosarul cu nr. de mai sus.

Preşedinte, Grefier,

TODORUŢ NICOLAE CRISTIAN POPA LIVIA