Furt

Sentinţă penală 1241/2011 din 10.06.2011


Dosar nr. 8006/280/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1241/2011

Şedinţa publică de la 10 Iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.B.

Grefier F.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin procuror

M.P.

1Pe rol judecarea cauzei Penal privind pe inculpat P.M., inculpat D.M.N., inculpat R.A.C.

şi pe parte vătămată R.M., parte vătămată OMV PETROM SA, având ca obiect „furtul (art.208

C.p.) alin. 1, art. 209 alin. 1 c.p.”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinită, fara citarea partilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca dezbaterile in fond asupra

cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 31.05.2011, susţinerile partilor si concluziile

reprezentantului Parchetului fiind consemnate in scris in încheierea de amânare a pronuntarii din

acea data , încheiere ce face integranta din prezenta sentinta.

Deliberand;

INSTANŢA

Constată că, prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti întocmit în data

de 21.04.2011 în dosarul nr. 865/P/2011, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest

preventiv a inc. P.M., zis „L”, pt. săv. infr. prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin. 1 lit. a,g,i

C.pen. şi art. 208 alin. 1 209 alin. 1 lit. a şi alin. 3 C.p. cu aplic art. 33 lit. a C.pen., comise prin

aceea că, în  noaptea de  22/23.12.2010 împreuna cu inculpatul  D.M.N. a pătruns prin escaladare

in locuinţa părţii vătămate R.M. de unde a sustras un boiler electric, o maşina de spălat marca

Indesit, un cuptor cu microunde marca Daewoo, bunuri in valoare de circa 1500 lei, iar in ziua de

22.03.2011 acelaşi inculpat împreuna cu inculpatul R.A.C. a sustras un transformator electric

funcţional  aparţinând părţii vătămate OMV Petrom SA, in  valoare de circa 15.000 lei,

transformatorul respectiv asigurând alimentarea cu energie electrică a parcului petrolifer de sonde

nr. 8 Sămara.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a D.M.N.

pentru săvârşirea infr.prev.si ped.de art.208 al.1, 209 al.1 lit.a, g si i C.pen., care în data de

22.12.2010, în condiţii de întuneric, prin efracţie şi escaladare, împreună cu inc. P.M., a pătruns în

locuinţa părţii vătămate R.M. din com. Poiana Lacului-sat Dealul Viilor, de unde a sustras un

boiler electric, o maşină de spălat marca Indesit, un cuptor cu microunde marca Daewoo,  in

valoare de circa 1500 lei, dar şi a inculpatului R.A.C  pentru săvârşirea infr.prev.si ped.de art.208

al.1, 209 al.1 lit.a si alin.3 lit.c C.pen., comisă prin aceea că, împreună cu inc. P.M. a sustras un

transformator electric funcţional  aparţinând părţii vătămate OMV Petrom SA, in  valoare de

circa 15.000 lei, transformatorul respectiv asigurând alimentarea cu energie electrică a parcului

petrolifer de sonde nr. 8 Sămara.

Totodată, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a înv. S.I.D ,zis „C”, cercetat sub

aspectul săv. infr. de tăinuire prev. de art.221 C.pen. şi aplicarea faţă de acesta a sancţiunii cu

caracter administrativ constând în amendă în cuantum de 1000 lei.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul P.M., arestat preventiv, se va reţine că la data de

01.04.2011 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti cererea nr. 865/P/2011 din 01.04.2011 a

Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti prin care a solicitat arestarea preventiva a inculpaţilor 

P.M., D.M.N. şi R.A.C., cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat  prev. de art. 208

alin 1, 209 alin. 1 lit. a,g,i C.pen. şi art. 208 alin. 1 209 alin. 1 lit. a şi alin. 3 C.p. cu aplic art. 33 lit.

a C.p., în cazul primului, infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin 1, 209 alin. 1 lit. a,g,i

C.pen., pentru inculpatul secund, şi infracţiunii de furt calificat prev. de art. art. 208 alin. 1 209

alin. 1 lit. a şi alin. 3 C.p., în cazul ultimului inculpat, pentru o perioada de 29 de zile in baza art.

143 si art. 148 lit. f C.p.p.

In motivarea cererii s-a arătat, în esenţă, situaţia de fapt prezentată în actul de sesizare.

S-a mai arătat că lăsarea în libertate a inculpaţilor reprezintă un pericol concret pentru

ordinea publică, constând în gravitatea faptelor pentru care sunt cercetaţi în prezenta cauză,

modalitatea concretă de comiterea faptelor(pe timp de noapte, prin efracţie şi escaladare, de mai

multe persoane împreună), valoarea însemnată şi natura bunurilor sustrase. S-a mai reţinut că

inculpaţii P.M. si R.A.C. au participat la săvârşirea infracţiunii de furt calificat în varianta cea mai

gravă a acesteia, respectiv sustragerea de componente ale reţelelor electrice, iar inculpaţii P.M. şi

D.M.N. au participat la săvârşirea infracţiunii de furt calificat de asemenea în varianta agravantă a

sustragerii de bunuri dintr-o locuinţă, ambele infracţiuni presupunând consecinţe însemnate

pentru ordinea publică prin sentimentul de insecuritate creat în rândul opiniei publice prin lăsarea

în libertate a acestora. În plus, cei trei inculpaţi obţin venituri din activităţile infracţionale

desfăşurate, prin valorificarea la curt timp de la comiterea faptelor şi foarte facilă a bunurilor

rezultate din săvârşirea infracţiunilor, ceea ce denotă perseverenţă, organizare şi obişnuinţă în

săvârşirea de fapte de acest gen. Potrivit înscrisurilor ataşate la dosarul cauzei, fiecare dintre cei

trei inculpaţi obişnuiesc să obţină sume însemnate de bani din vânzarea către centrele REMAT a

unor importante cantităţi de deşeuri de acest gen, de nivelul sutelor de kilograme şi există, astfel,

premise, că, odată lăsaţi în libertate, să continue să săvârşească acelaşi gen de fapte cum sunt cele

pentru care sunt cercetaţi în prezenta cauză.

Analizând dosarul de urmărire penala nr. 865/P/2011 al Parchetului de pe langa Judecătoria

Piteşti, instanţa a reţinut că există indicii temeinice că, în noaptea de 22/23.12.2011, inculpaţii

P.M. şi D.M.N., după ce au consumat băuturi alcoolice, au hotărât să se deplaseze la locuinţa

părţii vătămate R.M., pe care o ştiau nelocuită, în care au pătruns prin escaladarea zidului. Nu au

găsit laptopurile pe care doreau să le sustragă, însă şi-au însuşit un boiler electric, o maşina de

spălat marca Indesit, un cuptor cu microunde marca Daewoo, bunuri in valoare de circa 1500 lei,

pe care le-au valorificat, împărţind sumele rezultate. Bunurile au fost recuperate de la martorii I.I.

şi S.I., care le cumpăraseră, şi au fost restituite părţii vătămate.

De asemenea, în ziua de 22.03.2011, în timp ce se plimba prin fostul parc de sonde din

zona Dealu Viilor, inculpatul P.M. a observat o baracă care avea uşa deschisă şi a pătruns în

interior, unde a tras de o manetă situată deasupra unui transformator, care, după operaţiune,

părea că s-a oprit. Ulterior, s-a deplasat la locuinţa inculpatului R.A.C., căruia i-a povestit ce

constatase şi împreună cu care a hotărât să demonteze transformatorul şi să valorifice

componentele din cupru.

Cu ajutorul unui patent, inculpaţii au extras tolele din cupru din transformator, au împărţit

în mod egal cantitatea sustrasă, pe care au valorificat-o ulterior.

Aspectele reţinute anterior au reieşit din coroborarea declaraţiilor părţilor vătămate,

declaraţiilor inculpaţilor, date în faţa organelor de urmărire penală, adresa nr. 331653/28.03.2011

emisă de IPJ Argeş-Serviciul Criminalistic, procesul –verbal de cercetare la faţa locului, procesul-

verbal de depistare şi ridicare din 23.03.2011, declaraţia numiţilor P.A. şi A.I.M..

Fata de inculpaţi s-a luat măsura preventiva a reţinerii pentru 24 de ore prin ordonanţele nr.

865/P/2011 din data de 01.04.2011 ale Poliţiei Mun. Piteşti-B.O.P.R., iar prin ordonanţele nr.

865/P/2011 din data de 01.04.2011, Parchetul de pe langa Judecătoria Piteşti a dispus punerea in

mişcare a acţiunii penale fata de cei trei învinuiţi care au devenit astfel inculpaţi.

Cu privire la faptele reţinute în sarcina inculpaţilor, s-a constatat că, din piesele dosarului,

rezultă că există indicii temeinice din care rezultă presupunerea rezonabilă că aceştia au săvârşit

infracţiunile de furt calificat descrise mai sus.

La analiza situaţiei inculpatului P.M., care a participat la comiterea ambelor fapte ce sunt

cercetate în prezenta cauză, a avut iniţiativa în ambele situaţii şi a atras şi pe ceilalţi doi inculpaţi în

activităţi infracţionale. În opinia instanţei, lăsarea inculpatului P.M. în stare de libertate ar periclita

grav relaţiile sociale prin starea de insecuritate ce s-ar produce în societate.

Pericolul concret pentru societate rezultă şi din modul în care inculpatul a acţionat, din lipsa

de responsabilitate de care a dat dovadă, de perseverenţa sa infracţională, pluralitatea

infracţiunilor, din premeditarea faptelor, atrăgând participarea şi a celorlalţi doi inculpaţi pentru a

asigura reuşita, din scopul urmărit, respectiv obţinerea unor bunuri la adăpostul nopţii,

valorificarea bunurilor şi cheltuirea banilor obţinuţi.

Posibilitatea săvârşirii unor alte infracţiuni în cazul inculpatului P.M. s-a apreciat ca  ridicată,

în condiţiile în care acesta nu are venituri proprii, îşi asigură traiul zilnic din comiterea de furturi,

cum singur a declarat în faţa procurorului ( f. 5 verso d.u.p.) şi există predispoziţia acestuia pentru

săvârşirea unor infracţiuni mult mai grave, în condiţiile în care este dispus să atragă şi alte

persoane pe calea obţinerii de sume de bani în mod ilicit.

Din argumentele arătate mai sus rezultă şi motivul pentru care instanţa apreciază că nu este

oportun a se lua faţă de acest inculpat o altă măsură preventivă, respectiv obligarea de a nu părăsi

localitatea sau ţara.

S-au avut în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului, faptul că este foarte tânăr,

nu are antecedente penale, că a recunoscut şi regretat faptele comise, dar aceste aspecte nu sunt

suficiente pentru a determina cercetarea acestuia în stare de libertate, la acest moment, ţinând

cont că a persistat în activitatea infracţională.

Trebuie subliniat faptul că faţă de gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului

P.M., de modalitatea de acţionare, de scopul urmărit, de necesitatea asigurării protecţiei relaţiilor

sociale privind patrimoniului persoanei,  dar şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a urmăririi

penale, se impune arestarea acestuia.

Pentru aceste argumente, instanţa a apreciat că propunerea Parchetului este întemeiată doar

în ceea ce îl priveşte pe inculpatul P.M. şi în baza art. 1491 pct. 10 Cod procedură penală, şi a

dispus arestarea preventivă a acestuia pe o durată de 29 zile, potrivit dispoziţiilor art. 1491 al. 11

C.p.p., începând cu 01.04.2011, soluţia rămânând definitivă conform încheierii 34/R din data de

04.04.2011 a Tribunalului Argeş, iar faţă de ceilalţi 2 inculpaţi s-a respins propunerea de arestare

preventivă.

De asemenea, la primirea dosarului şi în cursul judecăţii, în baza art. 160 si art.300 ind.1

C.p.p. s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv şi s-a mentinut starea de

arest preventiv a inculpatului P.M.

La termenul de judecată din data de 31.05.2011, cei 3 inculpaţi au solicitat aplicarea

dispoziţiilor art.320 ind.1 C.proc.pen., cerere admisă de instanţa de judecată conform menţiunilor

din încheierea de şedinţă din data respectivă.

Faţă de cele prezentate, instanţa va reţine că situaţia de fapt este dovedită prin  următoarele

mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale: declaraţiile părţilor vătămate, declaraţiile

inculpaţilor, date în faţa organelor de urmărire penală, adresa nr. 331653/28.03.2011 emisă de IPJ

Argeş-Serviciul Criminalistic, procesul –verbal de cercetare la faţa locului, procesul-verbal de

depistare şi ridicare din 23.03.2011, declaraţiile numiţilor P.A. şi A.I.M..

Astfel, art.320 ind. 1 C.proc.pen, are următorul conţinut: alin. (1): Până la începerea

cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte

săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza

probelor administrate în faza de urmărire penală.

(2) Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire

penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de

sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în

circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată.

(7) Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o

treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii…”

Prin urmare, din declaraţiile inculpaţilor date în şedinţa publică din data de 31.05.2011 şi

anexate la fila 58 din dosar, instanţa reţine că aceştia au recunoscut săvârşirea faptei pentru care

au fost trimişi în judecată şi au arătat că  solicită administrarea unor probe în circumstanţiere,

respective înscrisuri.

Pe cale de consecinţă, instanţa va face aplicarea disp. art. 320 ind. 1 C. proc.pen. şi îi va

condamna pe inculpaţi numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, limitele

pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă urmând a fi reduse cu o treime.

Situaţia de fapt prezentată mai sus este reţinută de instanţă din analiza declaraţiilor

inculpaţilor, care în esenţă au recunoscut săvârşirea faptei în împrejurările anterior descrise,

relatând pe larg modul în care s-au derulat evenimentele atât anterior sustragerii efective a

bunurilor,  cât şi ulterior acestui moment, coroborate cu procesul-verbal de conducere în teren,

planşele foto, din care rezultă locul din care au fost sustrase bunurile, precum şi cu declaraţiile

părţilor vătămate.

La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa,

conform art. 72 C. pen., va avea în vedere: dispoziţiile părţii generale a Codului penal; limitele de

pedeapsă fixate în partea specială a acestuia; gradul de pericol social al faptei, de persoana

infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează raspunderea penală.

Instanţa va reţine şi faptul că inculpatul P.M.  are antecedente penale si că in fata organelor

de urmarire si a judecatorului a recunoscut si a regretat savarsirea faptelor, dar şi  faptul că nu are

ocupaţie şi nicio calificare, având doar 8 clase, fiind predispus în continuare la comiterea unor

fapte similare, potrivit aspectelor prezentate anterior.

În primul rând instanţa va face aplicarea disp. art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc.pen., urmând a

reduce cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege. Astfel, pentru săvârşirea infracţiunii de

furt calificat legiuitorul a stabilit pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 15 ani, respectiv de la 4 la 18

ani.

În consecinţă, se apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei prev. de art. 52 C.pen.,

poate fi atins prin aplicarea unei pedepse de:

-2 ani închisoare pentru savarsirea infr.prev.si ped.de art.208 al.1, 209 al.1 lit.a, g si i C.p., cu

aplic.art.320 ind.1 C.p.p.

-3 ani închisoare pentru savarsirea infr.prev.si ped.de art.208 al.1, 209 al.1 lit.a si al.3 lit.c C.p. cu

aplic.art.320 ind.1 C.p.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b C.p. contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul sa

execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, in cond.art.57 C.p.

In baza art.71 C.p. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de

art.64 lit.a teza a-II-a si lit.b C.p.

In baza art.350 C.p.p. menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

In baza art.88 C.p. deduce din pedeapsa rezultanta aplicată, reţinerea si arestul preventiv

efectuate din data de 01.04.2011 la zi.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul D.M.N., instanţa va avea în vedere că acesta nu are

antecedente penale si că in fata organelor de urmarire si a judecatorului a recunoscut si a regretat

savarsirea faptelor, dar şi  faptul că are ocupaţie şi lucrează ca şofer la SC Filmar SRL, iar ca studii

are 10 clase.

În primul rând instanţa va face aplicarea disp. art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc.pen., urmând a

reduce cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege. Astfel, pentru săvârşirea infracţiunii de

furt calificat legiuitorul a stabilit pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 15 ani.

În consecinţă, se apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei prev. de art. 52 C.pen.,

poate fi atins prin aplicarea unei pedepse de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infr.prev.si ped.de

art.208 al.1, 209 al.1 lit.a, g si i C.p., cu aplic.art.320 ind.1 C.p.p.

Existând indicii că executarea pedepsei se poate face în condiţii de libertate, inculpatul

având aptitudinea de a se îndrepta astfel, în baza art.86 ind.1 C.p. va suspenda sub supraveghere

executarea pedepsei aplicate si in baza 86 ind.2 C.p. fixeaza termen de încercare de 5 ani.

Va institui in sarcina inculpatului masurile de supraveghere prev.de art.86 ind.3 al.1 lit.b-d

C.p., iar in baza art.86 ind.3 al.1 lit.a C.p. pe durata termenului de încercare se va prezenta la

datele fixate la consilierul desemnat cu supravegherea lui la Serviciul de Probatiune de pe langa

Tribunalul Argeş.

In baza art.86 ind.3 al.3 lit.a C.p. va obliga inculpatul ca pe perioada termenului de încercare

sa frecventeze un curs de învăţământ sau calificare, ales de consilierul de probaţiune desemnat in

cazul său, in funcţie de abilităţile personale ale inculpatului.

Atrage atentia inculpatului asupra disp.art.86 ind.4 C.pen., pentru a constitui un avertisment

pentru conduita sa viitoare.

In baza art.71 C.p. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prev.de art.64 lit.a teza a-II-a si lit.b C.p. si in baza art.71 alin.5 C.p. constata suspendata de drept

pedeapsa accesorie.

În baza art. 88 C.pen., va deduce din pedeapsa aplicata reţinerea din data de 01.04.2011.

Cu privire la  inculpatul R.A.C., se va reţine că acesta nu are antecedente penale si că in fata

organelor de urmarire si a judecatorului a recunoscut si a regretat savarsirea faptelor, dar şi  faptul

că nu are ocupaţie, iar ca studii are 12 clase, precum şi faptul că este căsătorit şi are 2 copii minori.

În primul rând instanţa va face aplicarea disp. art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc.pen., urmând a

reduce cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege. Astfel, pentru săvârşirea infracţiunii de

furt calificat legiuitorul a stabilit pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 15 ani, respectiv de la 4 la 18

ani.

În consecinţă, se apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei prev. de art. 52 C.pen.la

3 ani închisoare pentru săvârşirea infr.prev.si ped.de art.208 al.1, 209 al.1 lit.a si alin.3 lit.c C.p., cu

aplic.art.320 ind.1 C.p.p.

Existând indicii că executarea pedepsei se poate face în condiţii de libertate, inculpatul

având aptitudinea de a se îndrepta astfel, în baza art.86 ind.1 C.pen., va suspenda sub

supraveghere executarea pedepsei aplicate si in baza 86 ind.2 C.p. fixează termen de încercare de

5 ani.

Va institui in sarcina inculpatului masurile de supraveghere prev.de art.86 ind.3 al.1 lit.b-d

C.p., iar in baza art.86 ind.3 al.1 lit.a C.p. pe durata termenului de încercare se va prezenta la

datele fixate la consilierul desemnat cu supravegherea lui la Serviciul de Probatiune de pe lângă

Tribunalul Argeş.

In baza art.86 ind.3 al.3 lit.a C.p. obliga inculpatul ca pe perioada termenului de încercare sa

frecventeze un curs de învăţământ sau calificare, ales de consilierul de probatiune desemnat in

cazul său, in funcţie de abilităţile personale ale inculpatului.

Va atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.86 ind.4 C.pen., pentru a constitui un

avertisment pentru conduita sa viitoare.

In baza art.71 C.p. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prev.de art.64 lit.a teza a-II-a si lit.b C.p. si in baza art.71 alin.5 C.p. constata suspendata de drept

pedeapsa accesorie.

În baza art. 88 C.pen., va deduce din pedeapsa aplicata reţinerea din data de 01.04.2011.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, în baza art. 14 şi 346 C.proc.pen., va constata ca

partea vătămata R.M. nu s-a constituit parte civila in cauza.

De asemenea, va admite cererea parţii civile SC „OMV Petrom” SA si va obliga in solidar

inculpaţii P.M. si R.A.C. la plata sumei de 15.063 RON c/val. prejudiciului cauzat.

În final, în baza art.189 si 191 C.p.p. va obliga inc. P.M. la plata sumei de 1100 RON

cheltuieli judiciare către stat, din care 700 RON cheltuieli judiciare efectuate in cursul u.p. si 300

RON onorarii avocat oficiu fond P.A. conform împuternicirilor nr.1849 si nr.1850 din

26.04.2011.

De asemenea, în baza art.189 si 191 C.p.p. obliga pe inc.D.M.N. si R.A.C. la plata a cate 

600 RON cheltuieli judiciare către stat, din care câte 500 RON cheltuieli judiciare efectuate in

cursul u.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamna pe inculpatul P.M.,  zis L , încarcerat la PNŢ Colibaşi, la :

-2 ani închisoare pentru savarsirea infr.prev.si ped.de art.208 al.1, 209 al.1 lit.a, g si i C.p., cu

aplic.art.320 ind.1 C.p.p.

-3 ani închisoare pentru savarsirea infr.prev.si ped.de art.208 al.1, 209 al.1 lit.a si al.3 lit.c C.p. cu

aplic.art.320 ind.1 C.p.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b C.p. contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul

sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, in cond.art.57 C.p.

In baza art.71 C.p. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de

art.64 lit.a teza a-II-a si lit.b C.p.

In baza art.350 C.p.p. menţine starea de arest preventiv a inculpatului P.M.

In baza art.88 C.p. deduce din pedeapsa rezultanta aplicată, reţinerea si arestul preventiv

efectuate din data de 01.04.2011 la zi.

Condamna pe inculpatul D.M.N., la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infr.prev.si ped.de

art.208 al.1, 209 al.1 lit.a, g si i C.p., cu aplic.art.320 ind.1 C.p.p.

In baza art.86 ind.1 C.p. suspenda sub supraveghere executarea pedepsei aplicate si in

baza 86 ind.2 C.p. fixeaza termen de încercare de 5 ani.

Instituie in sarcina inculpatului masurile de supraveghere prev.de art.86 ind.3 al.1 lit.b-d

C.p., iar in baza art.86 ind.3 al.1 lit.a C.p. pe durata termenului de încercare se va prezenta la

datele fixate la consilierul desemnat cu supravegherea lui la Serviciul de Probatiune de pe langa

Tribunalul Argeş.

In baza art.86 ind.3 al.3 lit.a C.p. obliga inculpatul ca pe perioada termenului de încercare

sa frecventeze un curs de învăţământ sau calificare, ales de consilierul de probaţiune desemnat in

cazul său, in funcţie de abilităţile personale ale inculpatului.

Atrage atentia inculpatului asupra disp.art.86 ind.4 C.p.

In baza art.71 C.p. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de

art.64 lit.a teza a-II-a si lit.b C.p. si in baza art.71 alin.5 C.p. constata suspendata de drept

pedeapsa accesorie.

Deduce din pedeapsa aplicata reţinerea din data de 01.04.2011.

Condamna pe inculpatul R.A.C, la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infr.prev.si ped.de

art.208 al.1, 209 al.1 lit.a si alin.3 lit.c C.p., cu aplic.art.320 ind.1 C.p.p.

In baza art.86 ind.1 C.p. suspenda sub supraveghere executarea pedepsei aplicate si in

baza 86 ind.2 C.p. fixează termen de încercare de 5 ani.

Instituie in sarcina inculpatului masurile de supraveghere prev.de art.86 ind.3 al.1 lit.b-d

C.p., iar in baza art.86 ind.3 al.1 lit.a C.p. pe durata termenului de încercare se va prezenta la

datele fixate la consilierul desemnat cu supravegherea lui la Serviciul de Probatiune de pe lângă

Tribunalul Argeş.

In baza art.86 ind.3 al.3 lit.a C.p. obliga inculpatul ca pe perioada termenului de încercare

sa frecventeze un curs de învăţământ sau calificare, ales de consilierul de probatiune desemnat in

cazul său, in funcţie de abilităţile personale ale inculpatului.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.86 ind.4 C.pen..

In baza art.71 C.p. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de

art.64 lit.a teza a-II-a si lit.b C.p. si in baza art.71 alin.5 C.p. constata suspendata de drept

pedeapsa accesorie.

Deduce din pedeapsa aplicata reţinerea din data de 01.04.2011.

Constata ca partea vătămata R.M. nu s-a constituit parte civila in cauza.

Admite cererea parţii civile SC „OMV Petrom” SA,  si obliga in solidar inculpaţii P.M. si

R.A.C. la plata sumei de 15.063 RON c/val. prejudiciului cauzat.

In baza art.189 si 191 C.p.p. obliga inc. P.M. la plata sumei de 1100 RON cheltuieli

judiciare către stat, din care 700 RON cheltuieli judiciare efectuate in cursul u.p. si 300 RON

onorarii avocat oficiu fond P.A. conform împuternicirilor nr.1849 si nr.1850 din 26.04.2011.

In baza art.189 si 191 C.p.p. obliga pe inc. D.M.N. si R.A.C. la plata a cate  600 RON

cheltuieli judiciare către stat, din care câte 500 RON cheltuieli judiciare efectuate in cursul u.p.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare pentru inc. P.M. si partile vătămate/civile si de la

pronuntare pentru ceilalti inculpati.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Iunie 2011.

Preşedinte,

I.B

Grefier,

F.S.