Furtul calificat (art.229 ncp)

Sentinţă penală 17 din 22.09.2017


Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii  AI  , ZI  şi PE  , trimişi în judecată, în stare de libertate, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria B nr.445/P/2015 din 23.09.2016, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 alin.1 lit.a Cod penal.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 16.09.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea data, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, a stabilit termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 26.09.2014, când a amânat pronunţarea pentru data de 06.10.2014, hotărând următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul întocmit la data de 23.09.2016 în dosarul nr. 445/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B  , s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor  AI  , ZI  şi PE  , pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 alin.1 lit.a Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut că la data de 27.04.2015 organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului B au fost sesizate de persoana vătămată IM cu privire la faptul că în perioada 20.04.-27.04.2015 persoane necunoscute i-au sustras bunuri dintr-un imobil pe care-l deţine pe raza oraşului B  , dar care este nelocuit.

În esenţă, s-a reţinut că în urma cercetărilor au fost identificaţi autorii infracţiunii în persoanele inculpaţilor ZI ,  AI  , PE  , BT şi BTN  .

Situaţia de fapt expusă mai sus pe probează cu următoarele  mijloace de probă: plângere şi declaraţie persoană vătămată, proces verbal de cercetare la faţa locului însoţit de planşe foto, procese verbale percheziţii domiciliare însoţite de planşe foto, proces verbal ridicare urme papilare, dovada de predare-primire bunuri, expertize medico-legale psihiatrice, declaraţii martori, declaraţii suspecţi şi inculpaţi.

Prin încheierea nr. 302/29.11.2016, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei şi a administrării probatoriului în cauză şi a dispus începerea judecăţii privindu-i pe inculpaţi.

În conformitate cu dispoziţiile art. 377 alin. 1 C.proc.pen., date fiind declaraţiile inculpaţilor de recunoaştere a învinuirii, în faţa instanţei nu a mai fost administrată nicio probă, judecarea cauzei făcându-se în baza probelor administrate în timpul urmăririi penale şi care se regăsesc în dosarul de urmărire penală ataşat.

Analizând materialul probator administrat în cauză potrivit dispoziţiilor art. 103 C.proc.pen., instanţa constată că situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu este corectă, fiind dovedită cu ajutorul mijloacelor de probă administrate în cauză.

Astfel, instanţa reţine că, în cursul lunii aprilie 2015, inculpaţii ZI ,  AI şi PE au hotărât de comun acord să sustragă bunuri dintr-un imobil situat în zona Termex a oraşului B  , unde ştiau că nu locuieşte nimeni. Într-una din nopţile lunii aprilie 2015, cei trei inculpaţi s-au deplasat la locuinţa respectivă, au intrat pe un geam spart şi au început să sustragă o sobă din teracotă albă, 2 chiuvete, 2 lustre, 2 oglinzi, jaluzele verticale şi cabluri electrice.

O parte din aceste bunuri au fost transportate în maşina inculpatului BTN  , care îi aştepta lângă imobilul respectiv, conform înţelegerii prealabile cu aceştia, paza fiindu-le asigurată de inculpata BTN  .

Ulterior, inculpaţii au revenit la locuinţa persoanei vătămate IM  şi au luat şi restul bunurilor demontate, acestea fiind vândute numitei BGG şi ISL  , fără a le spune de unde provin.

Cu excepţia sobei de teracotă, bunurile sustrase au fost recuperate cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la locuinţele cumpărătorilor şi la domiciliul inculpatei BTN  .

Fiind audiaţi cu privire la cele sesizate, inculpaţii au recunoscut faptele comise, indicând totodată şi persoanele cărora le-au vândut bunurile sustrase. În vederea recuperării lor s-au efectuat percheziţii domiciliare la locuinţele cumpărătorilor şi la domiciliul inculpatei BTN  , ridicându-se bunurile sustrase şi restituindu-se persoanei vătămate.

Cu privire la inculpaţii BTN şi BTN s-a apreciat că în raport de conţinutul concret al faptei, modul şi mijloacele de săvârşire, scopul urmărit şi consecinţele produse, nu există interes public în urmărirea infracţiunilor pentru care s-a început urmărirea penală, solicitarea parchetului de confirmare a soluţiei formând obiectul unei alte cauze.

În drept, fapta inculpaţilor  AI  , ZI  şi PE  , care, într-una din nopţile lunii aprilie 2015 au sustras mai multe bunuri din imobilul aparţinând persoanei vătămate IM  , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzute de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 alin.1 lit.a Cod penal.

La individualizarea sancţiunilor ce vor fi aplicate inculpaţilor, instanţa are în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 din Codul penal precum şi dispoziţiile referitoare la răspunderea penală a minorilor. Inculpaţii  AI şi ZI  aveau la data comiterii faptei vârste până în 18 ani.

În cursul urmăririi penale inculpaţii au fost expertizaţi din punct de vedere psihiatric, constatându-se că au comis faptele cu discernământ, deşi acesta a fost şi este scăzut în cazul inculpatului ZI  şi a inculpatului major PE  . Conform art. 114 alin. 1 din Codul penal, faţă de minorul care la data comiterii infracţiunii avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.

În speţa de faţă instanţa consideră că se impune aplicarea unor măsuri educative neprivative de libertate.

Infracţiunile reţinute în sarcina celor trei inculpaţi sunt sancţionate cu pedeapsa închisorii cuprinse între 1 şi 5 ani, iar în raport de modalitatea de comitere a faptelor, de persoana victimei şi de circumstanţele personale ale autorilor se apreciază că pentru reeducarea inculpaţilor se impune aplicarea unor măsuri educative. Din probatoriul dosarului în special de referatele de evaluare întocmite de Serviciul de probaţiune Olt rezultă că toţi inculpaţii prezintă tulburări de conduită, sunt lipsiţi de supravegherea părinţilor şi provin din familii cu situaţii materiale precare.

Inculpaţii provin din familii dezorganizate, nu-şi cunosc părinţii şi au crescut în cadru instituţionalizat. În concluziile referatelor de evaluare se arată că reintegrarea socială a inculpaţilor este condiţionată de o supraveghere adecvată, de implicarea în activităţi pro-sociale, reluarea studiilor şcolare, tratament medical.

În raport de aceste împrejurări şi de gravitatea faptelor comise s-a recomandat de către consilierii de probaţiune aplicarea măsurii educative a asistării zilnice pentru inculpaţii minori şi sub supraveghere pentru cel major.

La alegerea şi individualizarea pedepsei instanţa va face mai întâi aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, având în vedere că inculpaţii au recunoscut în totalitate faptele pentru care au fost trimişi în judecată şi au dorit ca judecata să aibă loc în baza probelor de la urmărirea penală pe care şi le-au însuşit şi pe care le cunoşteau, astfel încât va reduce limitele pedepsei închisorii prevăzute de lege cu o treime.

În contextul împrejurărilor reţinute, instanţa în baza art.120 Cod penal, art.114 alin.1 Cod penal şi art.115 alin.1 pct.1 lit.d Cod penal, va aplica inculpatului minor  AI, măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiuni de „furt calificat” prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 alin.1 lit.a Cod penal şi art.113 alin.2 Cod penal şi art.396 alin. 10 C.proc.pen.

În baza art.121 alin.1 lit.a, e şi f Cod penal, va impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice:

- să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta;

- să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.123 Cod penal privind consecinţele nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative a asistării zilnice, respectiv posibilitatea dispunerii de către instanță a înlocuirii măsurii educative neprivative de libertate luate cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ sau cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenție.

În baza art.120 Cod penal, art.114 alin.1 Cod penal şi art.115 alin.1 pct.1 lit.d Cod penal, va aplica inculpatului minor ZI , măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiuni de „furt calificat” prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 alin.1 lit.a Cod penal şi art.113 alin.2 Cod penal şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen.

În baza art.121 alin.1 lit.a, e şi f Cod penal, va impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice:

- să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta;

- să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.123 Cod penal privind consecinţele nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative a asistării zilnice, respectiv posibilitatea dispunerii de către instanță a înlocuirii măsurii educative neprivative de libertate luate cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ sau cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenție.

În baza art. 228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 alin.1 lit.a Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 C.proc.pen., va stabili în sarcina inculpatului PE , domiciliat în B, pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 83 alin. 1 Cp, va amâna aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii, stabilit în condiţiile art. 84 Cp.

În baza art. 85 alin. 1 Cp, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.85 alin.2 lit.c din C.p. va impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.85 alin.2 lit.d din C.pva impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

În baza art. 86 alin. 1 Cp, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c - e se comunică Serviciului de Probaţiune Olt.

În baza art. 404 alin. 3 C.p.p., va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Cu privire la latura civilă, instanţa a reţinut că persoana vătămată IM s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale cu suma de 40.000 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase, care însă au fost recuperate, aşa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire de la fila 107 - dosar urmărire penală, mai puţin soba de teracotă, cu privire la care partea civilă nu a făcut dovada contravalorii.

Ca urmare, va respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă IM  , ca neîntemeiată.

În baza art. 274 alin.1 din NCPP va stabili cheltuieli judiciare în cuantum de 2.360 lei, din care sumele de 950 lei pentru avocat oficiu DM şi 690 lei pentru avocat oficiu C L, vor rămâne în sarcina statului.

Va obliga pe fiecare inculpat la câte 240 lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.120 Cod penal, art.114 alin.1 Cod penal şi art.115 alin.1 pct.1 lit.d Cod penal, aplică inculpatului minor  AI  , măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiuni de „furt calificat” prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 alin.1 lit.a Cod penal şi art.113 alin.2 Cod penal şi art.396 alin. 10 C.proc.pen.

În baza art.121 alin.1 lit.a, e şi f Cod penal, impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice:

- să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta;

- să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.123 Cod penal privind consecinţele nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative a asistării zilnice, respectiv posibilitatea dispunerii de către instanță a înlocuirii măsurii educative neprivative de libertate luate cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ sau cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenție.

În baza art.120 Cod penal, art.114 alin.1 Cod penal şi art.115 alin.1 pct.1 lit.d Cod penal, aplică inculpatului minor ZI , măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiuni de „furt calificat” prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 alin.1 lit.a Cod penal şi art.113 alin.2 Cod penal şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen.

În baza art.121 alin.1 lit.a, e şi f Cod penal, impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice:

- să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta;

- să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.123 Cod penal privind consecinţele nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative a asistării zilnice, respectiv posibilitatea dispunerii de către instanță a înlocuirii măsurii educative neprivative de libertate luate cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ sau cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenție.

În baza art. 228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 alin.1 lit.a Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 C.proc.pen., stabileşte în sarcina inculpatului PE, pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 83 alin. 1 Cp, amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii, stabilit în condiţiile art. 84 Cp.

În baza art. 85 alin. 1 Cp, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.85 alin.2 lit.c din C.p. impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.85 alin.2 lit.d din C.p. impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

În baza art. 86 alin. 1 Cp, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c - e se comunică Serviciului de Probaţiune Olt.

În baza art. 404 alin. 3 C.p.p., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă IM  , ca neîntemeiată.

În baza art. 274 alin.1 din NCPP stabileşte cheltuieli judiciare în cuantum de 2.360 lei, din care sumele de 950 lei pentru avocat oficiu D M şi 690 lei pentru avocat oficiu C L, vor rămâne în sarcina statului.

Obligă pe fiecare inculpat la câte 240 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.02.2017.

Data publicarii pe site: 22.09.2017

Domenii speta