Tâlhărie (art 211 c.p. alin. 1 şi alin. 2)

Sentinţă penală 2418/2011 din 17.11.2011


Dosar nr. 16242/280/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 2418/2011

Şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.I.

Grefier F.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin procuror

A.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii P.D.A.C., A.L. C.M., M.I.V., parte

civilă S.C., autoritate tutelară Primaria Municipiului Slatina, autoritate tutelară Serviciul De

Probatiune De Pe Langa Tribunalul Olt, având ca obiect „tâlhărie (art.211 C.p.) alin. 1 si alin. 2

c.p.”

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinită, fara citarea partilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile in fond asupra

cauzei au avut loc in şedinţa publica din data de 08.11.2011, susţinerile parţilor si concluziile

reprezentantului Parchetului fiind consemnate în scris in încheierea de amânare a pronunţării din

acea data, încheiere ce face parte integranta din prezenta sentinţa.

Deliberând;

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti nr.5143/P/2011 din

23.08.2011 şi înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 16242/280/2011, s-a dispus trimiterea în

judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor P.D.A.C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de

art. 211 alin. alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.pen. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.,  A.L. pentru comiterea

infracţiunii prevăzute de art. 26 C.p. rap. la art. 211 alin. alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.pen. cu aplic. art.

37 lit. a C.pen., C.M. pentru comiterea infracţiunii prev. De art. 26 C. pen. rap. la art. 211 alin.

alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.pen., precum şi în stare de libertate a inculpatului M.I.V. pentru comiterea

infracţiunii prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 211 alin. alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.pen. Totodată, prin

acelaşi rechizitoriu, au fost scoşi de sub urmărire penală învinuiţii P.I.G.C. şi P.A.I. cercetaţi

pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 211 alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.p., cu

consecinţa aplicării unei amenzi administrative.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în data de 08.08.2011, inculpatul

minor P.D.A.C., cu complicitatea celorlalţi trei inculpaţi majori, A.M., C.M. şi M.I.V., a smuls

prin violenţă, în loc public, în centrul mun. Piteşti, două lănţişoare din aur de la gatul părţii

vătămate S.C., căreia i-au fost produse leziuni traumatice care au necesitat 4-5 zile de îngrijiri

medicale,

Situaţia de fapt reţinută in rechizitoriu este susţinută de următoarele mijloace de probă:

plângere şi declaraţii parte vătămată (f. 36-39 d.u.p.), declaraţii învinuit şi inculpat  P.D.A.C. (f.

95-101 d.u.p.), inculpat A.L. ( f. 114-119 d.u.p.), inculpat C.M. ( f. 133-136 d.u.p.), inculpat M.I.V.

( f. 166-175 d.u.p.), învinuit P.I.G.C. ( f. 141-149 d.u.p.), învinuit P.A.I. ( f. 180-184 d.u.p.),

declaraţii martori A.D.A. (f. 89-90 d.u.p.), S.C.I. ( f. 91-93 d.u.p.), proces-verbal de depistare (f.

54-55 d.u.p.), proces-verbal de cercetare la faţa locului, însoţit de planşe foto (f. 70-76 d.u.p.),

proces-verbal de recunoaştere din grup ( f. 77-84 d.u.p.9, raport de constatare medico-legală nr.

318/A7/09.08.2011 emis de SML Argeş ( f. 45 d.u.p.), proces-verbal şi planşă foto privind

examinarea părţii vătămate ( f. 47-53 d.u.p.), proces-verbal de examinare a autoturismului ( f. 57-

69 d.u.p.), rapoarte de expertiză medico-legală psihiatrică ( f. 368-369 d.u.p.), dovadă de predare a

bijuteriei din aur către partea vătămată, procese-verbale de prezentare a materialului de urmărire

penală, fişe cazier judiciar, alte înscrisuri.

Prin rezoluţia nr. 5143/P/09.08.2011 s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva

făptuitorilor P., A şi C. în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie şi complicitate la

infracţiunea de tâlhărie. Prin ordonanţa nr. 5143/P/2011 din data de 09.08.2011  s-a dispus

extinderea cercetărilor penale şi începerea urmăririi penale faţă de M.I.V. pentru comiterea

infracţiunii prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 211 alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.p.

Prin ordonanţele  nr. 5143/P/2011 din data de 09.08.2011 s-a dispus punerea în mişcare a

acţiunii penale împotriva învinuiţilor P.D.A.C., A.L., C.M. şi M.I.V..

Prin ordonanţa nr. 5143/P/2011 din data de 08.08.2011 s-a dispus reţinerea inculpatului

P.D.A.C. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 08.08.2011, ora 22:20, din care se

deduc 6 ore şi 20 minute, până la data de 09.08.2011, ora 16:00.

Prin ordonanţa nr. 5143/P/2011 din data de 08.08.2011 s-a dispus reţinerea inculpatului

A.L. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 08.08.2011, ora 22:20, din care se deduc 6

ore şi 20 minute, până la data de 09.08.2011, ora 16:00.

Prin ordonanţa nr. 5143/P/2011 din data de 08.08.2011 s-a dispus reţinerea inculpatului

C.M. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 08.08.2011, ora 23:05, din care de deduc 7

ore şi 5 minute, până la data de 09.08.2011, ora 16:00.

Prin încheierea din data de 09.08.2011 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr.

15624/280/2011 a fost dispusă arestarea inculpaţilor A.L. şi C.M. pentru o perioadă de 29 de zile,

începând cu 09.08.2011 şi până la 06.09.2011 inclusiv, precum şi a inculpatului P.D.A.C. pentru o

perioadă de 19 zile, începând cu data de 09.08.2011 şi până la data de 27.08.2011 inclusiv.

Măsurile preventive au fost menţinute ca legale şi temeinice de instanţă, atât în baza art.

3001 C.pr.pen., cât şi în cursul judecăţii, în baza art. 3002 C.pr.pen.

Prin ordonanţa nr. 5143/P/2011 din data de 09.08.2011 s-a dispus reţinerea inculpatului

M.I.V. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 09.08.2011, ora 20:00, din care se deduc 4

ore şi 30 minute,  până la data de 10.08.2011, ora 15:30.

De asemenea, prin încheierea pronunţată de Judecătoria Piteşti în data de 10.08.2011 în

dosar 15653/280/2011 a fost respinsă propunerea de arestare preventivă a inculpatului M.I.V..

În faza cercetării judecătoreşti, au fost audiaţi:inculpatul A.L. ( f. 87), inculpatul P.D.A.C. (

f. 88), inculpatul M.I.V. ( f. 89), martorii P.I.G.C. ( f. 126), S.C.I. ( f. 127), P.A.I. ( f. 157),

A.D.A.), a fost întocmit referat de evaluare în ceea ce îl priveşte pe inculpatul minor P.D.A.C. (f.

150-152), au fost depuse înscrisuri în circumstanţiere de către inculpaţi. Inculpatul C.M. a uzat de

dreptul la tăcere 8 f. 86 ).

Partea vătămată S.C. , constituită parte civilă cu suma de 7.000 lei, a fost despăgubită în

totalitate de o rudă a inculpatului minor ( f. 48-65), a precizat în faţa instanţei că nu mai are

pretenţii civile (f. 40-41, 118, 143). Nu s-a prezentat la instanţă în vederea audierii, invocând

simptomele psihice posttraumatice resimţite (f. 144).

Pe parcursul procesului penal, inculpaţii P.D.A.C. şi M.I.V. au avut o atitudine oscilantă.

Inculpaţii A.L. şi C.M. au contestat comiterea infracţiunilor de care sunt învinuiţi.

De asemenea, în faţa instanţei, martorii P.I.G.C. şi P.A.I. au dat declaraţii contradictorii

celor date în cursul urmăririi penale, în acelaşi mod procedând şi inculpatul P.D.A.C., motivele

invocate fiind presiunile şi ameninţările organelor de poliţie la adresa acestora.

În consecinţă, instanţa va face aplicarea disp. art 69 C. pr.pen. şi va da eficienţă acelor

declaraţii care se coroborează cu probatoriul administrat în cauză, în sensul stabilirii unei situaţii

de fapt care să reflecte în mod real împrejurările care au condus la începerea urmăririi penale

împotriva inculpaţilor şi trimiterea acestora în judecată.

Analizând ansamblul materialului probator administrat in cauză, instanţa reţine

următoarea situaţie de fapt:

În data de 08.08.2011, în jurul orei 12:30, inculpaţii A.L., C.M., P.D.A.C., M.I.V. şi

martorii P.I.G.C. şi P.A.I. s-au întâlnit în centrul mun. Slatina, în zona Pizzeriei Royal, stabilind

de comun acord să comită fapte ilicite, în urma cărora să obţină bani pe care să îi împartă tuturor.

S-au deplasat cu autoturismul marca Renault Megane cu numărul de înmatriculare X 

condus de inculpatul C.M. iniţial către oraşele Drăgăşani şi Rm. Vâlcea şi, întrucât nu au găsit

potenţiale victime cărora să le sustragă bijuteriile de aur pe care le-ar fi avut asupra lor, toţi şase s-

au îndreptat cu acelaşi mijloc de transport către Piteşti.

Au oprit în centrul mun. Piteşti, în parcarea din zona parcului de lângă clădirea

Administraţiei Finanţelor Publice şi au coborât toţi şase din autoturism.

În acele momente, pe lângă grup a trecut partea vătămată S.C., care avea asupra sa mai

multe bijuterii, printre care şi două lănţişoare din aur, unul mai gros, de aproximativ 25 grame, iar

altul mai subţire de aproximativ 4 grame, la care era ataşat un medalion din acelaşi material, de

aproximativ 2 grame.

Atenţia membrilor grupului a fost atrasă de bijuteriile pe care partea vătămată le purta la

gât, împrejurare în care, inculpaţii A.L. şi C.M. i-au cerut inculpatului minor P.D.A.C. să îi smulgă

lănţişoarele, în timp ce ceilalţi vor rămâne în preajmă pentru a-l îndepărta din zonă.

Inculpatul P.D. a urmat-o pe partea vătămată aproximativ 10-20 m, fiind urmat

îndeaproape de inculpatul M. şi martorul P., ceilalţi trei rămânând lângă autoturism.

În momentul în care partea vătămată S.C. a ajuns la aproximativ 50 m distanţă de locul

unde se afla parcat autoturismul, inculpatul P.D.A.C. a prins bijuteriile de la gâtul acesteia din

spate, a tras cu putere de cele două lănţişoare până s-au rupt, iar partea vătămată a căzut la

pământ. Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 318/A7/09.08.2011, partea vătămată

prezenta leziuni traumatice produse prin lovire cu sau de corp dur, ce au necesitat 4-5 zile de

îngrijiri medicale.

În momentele următoare, inculpatul P.D.A.C. a fugit prin parc înspre Calea Craiovei,

inculpatul M. şi martorul Paraschiv au plecat în direcţia opusă. Inculpaţii Anghel şi Constantin,

împreună cu martorul P.I.G.C. s-au urcat în autoturism, deplasându-se în aceeaşi direcţie cu

inculpatul P.D., pe care l-au preluat de pe Calea Bucureşti, după ce stabiliseră telefonic locul

preluării la capătul pantei străzii.

După comiterea faptei, partea vătămată a contactat telefonic pe soţul său, martorul S.C.I.,

comunicându-i acestuia numărul de înmatriculare al autoturismului în care se urcaseră inculpaţii

P.D., A., M. şi martorul P.I, martorul anunţând evenimentul la serviciul de urgenţă 112.

În autoturism, inculpatul P. i-a dat inculpatului A. cele două lănţişoare smulse de la gâtul

părţii vătămate, iar acesta le-a păstrat în scopul valorificării.

La intrarea în com. Albota, ocupanţii autoturismului au observat organele de poliţie care

le-au făcut semn să oprească, moment în care inculpatul A. a aruncat cele două bijuterii către

martorul P.I., cerându-i să le ascundă. Acesta a aruncat bijuteriile sub scaunul din dreapta faţă,

unde au fost găsite de organele de poliţie.

Inculpatul M. şi martorul P. au declarat că, după comiterea infracţiunii, s-au deplasat până

la Gara Sud Piteşti, de unde au luat un taxi către Staţia PECO din com. Albota, unde urmau să se

întâlnească cu ceilalţi patru, însă, întrucât nu i-au găsit acolo, au ajuns pe cont propriu în mun.

Slatina.

Partea vătămată S.C . a recunoscut din grup pe inculpatul P.D.A.C. ca fiind persoana care

i-a smuls de la gât cele două lănţişoare şi pe martorul P.I.G.C., ca fiind persoana care a fugit de la

locul faptei. Nu a putut fi audiată de către instanţă, însă aceasta şi-a justificat lipsa prin persistenţa

traumelor psihice provocate de evenimentul din data de 08.08.2011 ( f. 143-144).

Situaţia de fapt astfel reţinută de instanţă rezultă din analiza coroborata a declaraţiilor părţii

vătămate S.C., date în cursul urmăririi penale cu cele ale inculpaţilor P.D.A.C. şi M.I.V., precum şi

cu declaraţiile martorilor P.I.G.C. şi P.A.I., date în aceeaşi fază a procesului penal, parţial cu

declaraţiile inculpaţilor majori A. şi C., cu declaraţiile martorului S.C.I..

Apărările inculpaţilor majori A. şi C. în sensul că n-au avut nicio implicare în săvârşirea

faptei de către inculpatul minor P.D.A.C., că nu au ştiut ce urma ce să facă acesta, că nu s-au

înţeles anterior să-l ia cu maşina de la locul faptei, ş.a.m.d., nu pot fi reţinute, pentru că declaraţiile

acestor inculpaţi sunt contradictorii pe aspecte esenţiale, iar pe de altă parte declaraţiile iniţiale ale

inculpatului minor P. (în sensul că iniţial s-au înţeles toţi să tâlhărească o femeie pentru a face rost

de bani, P. urmând să sustragă bunuri şi să fie luat apoi cu maşina de ceilalţi) sunt confirmate

chiar de modul de derulare a evenimentelor, inculpaţii A. şi C. luându-l pe inculpatul minor P.D.

cu maşina de la locul faptei.

Este relevant faptul că, deşi inculpaţii A. şi C. au susţinut în general că nu cunoşteau ce

urma să facă inculpatul minor P., inculpatul A. a precizat în faţa organelor de poliţie că pe drum

spre Piteşti, băieţii cu care erau în maşină au spus că „dacă tot merg la Piteşti, poate fac şi vreo

japcă” ( f. 119 d.u.p.).

Totodată, instanţa constată că susţinerile inculpaţilor P.D., A, C. şi M., ale martorilor P.I. şi

P., în sensul că ar fi fost agresaţi de organele de poliţie cu ocazia luării declaraţiilor, nu sunt

confirmate de niciun un minim indiciu sau mijloc de probă. Dimpotrivă, inculpatul A. a fost

examinat medical şi s-a constatat că nu prezintă leziuni traumatice. Totodată, deşi ambii inculpaţi

majori au afirmat că declaraţiile date de ei în faţa organelor de poliţie nu corespund adevărului,

fiind luate prin folosirea violenţei fizice de către poliţişti, instanţa constată că marea majoritate a

declaraţiilor date de inculpaţi în faţa organelor de poliţie, cu excepţia primei declaraţii olografe

sau, după caz, tehnoredactate în prezenţa martorului asistent, au fost luate în prezenţa

apărătorilor aleşi ai inculpaţilor.

Inculpaţii A. şi C. au însăilat o poveste puţin credibilă conform căreia s-au deplasat la Piteşti

pentru a căuta o piesă pentru autoturismul celui de-al doilea şi i-au luat „la plimbare” pe ceilalţi

inculpaţi, cu care, totuşi, nu aveau relaţii de prietenie, considerându-i  necorespunzători statutului

lor material, întrucât proveneau de la casa de copii sau nu aveau o ocupaţie.

Inculpatul A. a declarat în faţa instanţei că, mai întâi au mers la un magazin ce comercializa

piese auto undeva pe drumul dintre Piteşti şi Mioveni, însă acesta era închis până la ora 16:00,

astfel încât au mers în Piteşti pentru a aştepta ora deschiderii.

Inculpatul M. a declarat în momentul audierii de către instanţă că nu au oprit la nici un

magazin de piese auto şi că au mers direct în centrul mun. Piteşti.

Cu privire la acelaşi aspect, martorul P.I.G.C. a declarat instanţei: „ Magazinul era închis,

astfel încât în maşină s-a discutat să mergem să căutăm un alt magazin, ceea ce am şi făcut,

mergând în Piteşti şi oprind la un alt magazin ce comercializa piese auto, dar şi acesta era închis.”

Inculpatul P.D.A.C. aminteşte în declaraţia dată în faţa instanţei despre o oprire în Piteşti

la un magazin de piese auto,  apoi despre deplasarea în parcul din centrul mun. Piteşti. Tot acesta

încearcă să ofere şi un motiv pentru declaraţiile date în faţa organelor de urmărire penală: dorinţa

de a se răzbuna pe inculpaţii A. şi C., care au refuzat să îi dea împrumut o sumă de bani pentru a

urma cursurile unei şcoli de şoferi, cerere pe care le-o adresase pe parcursul drumului către Piteşti.

Totuşi, deşi ocupa un loc pe bancheta din spate a autoturismului lângă inculpatul P.D., martorul

P.A.I. nu a auzit această discuţie.

Spre deosebire de faza urmăririi penale, când, cu excepţia inculpaţilor A. şi C. care nu au

recunoscut implicarea in comiterea infracţiunii de către inculpatul P., toţi ceilalţi participanţi au

dat declaraţii concordante, pe parcursul cercetării judecătoreşti, relatările sunt pline de

contradicţii, începând de la ceea ce a făcut fiecare după ce au coborât din autoturism în zona

parcului din centrul mun. Piteşti ( 1. inc. Anghel: el împreună cu inc. C. şi P.I. au plecat după

mâncare, ceilalţi trei s-au îndreptat către parc; 2. inc. P.D., A, şi C. au plecat singuri după mâncare

şi ceilalţi au plecat spre parc; 3. inc. M. A.  şi C. au rămas să cumpere tichet de parcare, iar ceilalţi

patru au mers spre parc; 4. P.I. : el nu a rămas cu A. şi C., cum a declarat A., ci a mers cu ceilalţi

trei prin parc; 5. P. : A. şi C. au rămas să plătească parcarea, el a rămas pe o bancă, alături de

ceilalţi trei, timp de 10 minute, până când P.D. a spus că se duce să fure), până la momentul

îndepărtării din zona de operare ( 1. inc. A. : după 5-10 min. el împreună cu C. şi P.I. s-au întors

la maşină, au plecat doar ei trei întrucât ceilalţi nu mai erau în zonă, nu au luat legătura telefonic

cu ceilalţi, l-au preluat pe inc. P. de pe Calea Craiovei, acesta le-a ieşit în faţă; 2. inc. P.D. :

însoţitorii săi au fugit, P.I. a urcat în maşină cu inc. A. şi C., pe care i-a sunat pe telefonul mobil

pentru a fi preluat de pe Calea Bucureşti; 3. inc. M. şi martorul P. : au plecat împreună de la locul

faptei; 4. P.I. : a fugit pe Calea Craiovei după fratele său, P.D. , nu i-au contactat telefonic pe inc.

A. şi C., au fost amândoi preluaţi de autoturismul condus de inc. C.).

Prin urmare, instanţa nu va reţine ca adevărate declaraţiile inculpaţilor şi ale martorilor

P.I.G.C. şi P.A. , date în faţa instanţei, întrucât acestea sunt vădit nesincere, cuprinzând aspecte

contradictorii şi oscilante.

În ce priveşte presupusele presiuni şi ameninţări ale organelor de poliţie la care ar fi fost

supuşi cei şase membri ai grupului ce s-a deplasat la Piteşti în data de 08.08.2011, instanţa

constată că acestea nu sunt dovedite, aceştia având posibilitatea să formuleze în cauză plângere

împotriva organelor de poliţie pentru purtare abuzivă, în baza art. 250 C.pen.,

Aşa fiind instanţa va da eficienţă, la reţinerea situaţiei de fapt, declaraţiilor date în faza de

urmărire penală de inculpaţii P.D. şi M.I. , martorilor P.I.  şi P.A.. Din conţinutul acestora rezultă

şi faptul că scopul deplasării la Piteşti era obţinerea de bunuri de valoare în urma luării cu forţa

din posesia eventualelor victime, că inculpaţii A. şi C. au ştiut tot timpul despre acest plan, la

conturarea căruia au contribui. Inculpatul M. a relatat că, iniţial, deplasarea s-a făcut prin oraşele

Drăgăşani şi Rm. Vâlcea şi a continuat către Piteşti la iniţiativa lui A.L., zis P., care nu dorea să

accepte eşecul acţiunii şi a declarat că „ nu este de acord să se întoarcă fără nici un ban furat

pentru că nu mai are bani mulţi asupra sa şi că nu mai are nici multă motorină” ( f. 167 d.u.p.).

La termenul din data de 08.08.2011, inculpatul P.D.A.C. prin apărător a solicitat

schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care acesta a fost trimis în judecată, din

infracţiunile de tâlhărie în infracţiunea de furt, motivând că din probele administrate nu se poate

reţine săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. Analizând această solicitare prin prisma probatoriului

administrat în cauză şi a situaţiei de fapt reţinute, instanţa urmează a o respinge, ca neîntemeiată.

Astfel, prin declaraţia dată în cursul urmăririi penale avută în vedere de instanţă pentru motivele

arătate mai sus, partea vătămată a precizat expres că i-au fost smulse cele două lănţişoare de la gât,

după care a căzut la pământ. Acelaşi lucru l-a afirmat şi inculpatul P.D.A.C.. Pe corpul părţii

vătămate au fost constatate leziuni traumatice ce au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale de la

producere.

În consecinţă, nu există nicio probă din care să reiasă în mod concret că activitatea

infracţională a inculpatului P.D.  s-a limitat la acţiuni specifice infracţiunii de furt prevăzută de art.

208 C.p.; dimpotrivă, probatoriul administrat conduce către reţinerea infracţiunii de tâlhărie, aşa

cum a fost precizată în actul de sesizare al instanţei, deoarece inculpatul a abordat-o pe partea

vătămată în mod violent, respectiv i-a smuls efectiv lănţişoarele de la gât, acţiune spontană şi

neprevăzută ce în contextul dat conţine o notă ridicată de violenţă, specifică infracţiunii de

tâlhărie.

Având în vedere cele expuse, instanţa va reţine că, în drept, fapta inculpatului P.D.A.C.

de a deposeda într-un loc public, în parcarea amenajată în zona clădirii Administraţiei Finanţelor

Publice Argeş, prin violenţă, pe partea vătămată S.C. de două lănţişoare confecţionate din aur

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie  în variantă agravată prev. şi ped de

art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.pen.

În aceste condiţii, vinovăţia inculpatului fiind dovedită sub forma intenţiei directe prev. de

art. 19 alin. 1 pct. lit. a C.pen., aşa cum se desprinde din modalitatea de săvârşire a faptei instanţa

urmează a-i aplica acestuia pedeapsa închisorii, la stabilirea căreia se vor avea în vedere criteriile

generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen., precum şi periculozitatea sporită a faptei

imputate, concretizată în modul de săvârşire.

În vederea individualizării pedepselor, instanţa va avea în vedere dispoziţiile generale din

Codul penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială faţă de încadrarea juridică a faptei –

tâlhărie, pedepsită cu închisoare de la 5 la 20 ani, dar şi dispoziţiile art. 109 Cp potrivit cărora, în

cazul minorilor limitele pedepselor se reduc la jumătate, gradul de pericol social al faptei în

concret, determinat de modul cum s-au comis infracţiunea cu toate împrejurările care o

caracterizează (tâlhărie, în urma înţelegerii dintre inculpaţi în sensul ca inculpatul să smulgă

bijuteriile persoanei, iar ceilalţi participanţi să asigure paza sau să-l aştepte cu maşina pentru a-l

prelua şi a-i asigura scăparea, în plină zi, în loc public-centrul mun. Piteşti-, asupra unei persoane

de sex feminin văzute pe stradă, care în urma exercitării violenţelor de către inculpatul minor a

căzut la pământ, suferind leziuni traumatice care au necesitat circa 4-5 zile de îngrijiri medicale).

 În baza acestor criterii, ţinând cont şi de concluziile raportului de evaluare, instanţa

apreciază că pedeapsa închisorii de 3 ani este  de natură să asigure, potrivit art. 52 C.pen

constrângerea, reeducarea şi reintegrarea în comunitate a inculpatului P.D.A.C., precum şi

prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

Nu se vor reţine în favoarea inculpatului P. circumstanţe atenuante, dată fiind

perseverenţa infracţională. Inculpatul P. este minor, având 17 ani, locuieşte în mun. Slatina, a fost

instituţionalizat în cadrul Casei de tip familial „Sf. Valentin” din Slatina, este elev  şi este cunoscut

cu antecedente penale, din fişa de cazier judiciar rezultând că a mai săvârşit o faptă penală de furt

calificat, pentru care nu a fost condamnat, beneficiind de clemenţă prin aplicarea unei sancţiuni

cu caracter administrativ la data de 05.02.2010. În plus, este în prezent cercetat în calitate de

inculpat în alte două dosare penale, pentru infracţiuni de furt calificat, fiind arestat într-unul din

dosare la data de 26.01.2011 şi apoi cercetat în stare de libertate.

În ceea ce priveşte regimul de individualizare al executării pedepsei, instanţa consideră,  în

raport de pedeapsa pronunţată, dar şi de conduita sa constant antisocială,  că inculpatul P.D.A.C.

trebuie să execute pedepsele aplicate în regim de detenţie, în condiţiile art. 57 C.p.

În baza art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei, se va interzice inculpatului

exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II a si lit.b C.p.

În temeiul art. 88 C.pen., instanţa  va deduce din pedeapsa aplicată reţinerea de la data de

08.08.2011, ora 22:20-09.08.2011, ora 16:00,  şi arestul preventiv de la data de 09.08.2011 la zi.

În temeiul art. 350 alin. 1 C.p.p., va menţine măsura arestării preventive a inculpatului

P.D.A.C., constatând că subzistă motivele pentru care aceasta a fost dispusă, având în vedere

conduita procesuală oscilantă a acestuia, schimbarea repetată a declaraţiilor date în faţa organelor

de urmărire penală şi a instanţei, circumstanţele sale personale şi gravitatea infracţiunii pentru care

a fost cercetat.

Fapta inculpatului A.L. care, la data de 08.08.2011, a înlesnit şi a ajutat la comiterea

faptei comise de inculpatul minor P.D.A.C., care a deposedat din loc public, prin violenţă, pe

partea vătămată S.C. de două lănţişoare de au, întruneşte elementele constitutive ale complicităţii

la infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 26 C.p. rap. la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p.

La stabilirea pedepsei se vor reţine, pe lângă circumstanţele comiterii faptei, aşa cum au fost

descrise mai sus, şi circumstanţele personale, respectiv faptul că inculpatul A.L. are 23 de ani, nu

are ocupaţie sau loc de muncă, fiind pensionat pe caz de boală, suferind de mai multe afecţiuni

medicale. Inculpatul este cunoscut cu multiple antecedente penale, din fişa de cazier judiciar

rezultând că a fost condamnat anterior de 3 ori pentru mai multe infracţiuni de furt calificat şi

infracţiuni rutiere, beneficiind la rândul său de clemenţă. În acest sens, a fost condamnat la

pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării sau cu suspendarea executării sub

supraveghere, la data de 08.08.2011, în prezent aflându-se în termenul de încercare al unei astfel

de suspendări dispuse în anul 2009. În plus, a mai săvârşit alte 5 fapte penale, inclusiv furt

calificat, pentru care nu a fost condamnat, beneficiind de clemenţă prin aplicarea unor sancţiuni

cu caracter administrativ în perioada 2007-2010.Nu a recunoscut comiterea infracţiunii pentru

care este cercetat. Aşa fiind, nu se vor reţine în favoarea sa circumstanţe atenuante.

Raportat la aceste criterii, scopul pedepsei poate fi atins prin condamnarea inculpatului A.L.

la pedeapsa închisorii de 5 ani.

Relativ la inculpatul A.L., se va reţine că acesta posedă antecedente penale, fiind în stare

de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. alin. 1 lit. a  C.pen., întrucât a mai fost anterior

condamnat la: pedeapsa închisorii de 4 ani cu suspendarea executării sub supraveghere pentru

săv. infr. de furt calificat, prev. de  art. 208-209 alin. 1 lit. a,e şi g şi alin. 2 lit. b C.pen., aplicată

prin sent pen. 268/26.03.2009 a Judecătoriei Slatina, definitivă  prin dec. pen. 150/17.06.2009 a

Tribunalului Olt.

În consecinţă, în baza art. 864 C.pen. rap. la art. 83 C.p., va fi revocată suspendarea sub

supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare şi va dispune executarea acestei pedepse

alăturat celei aplicate prin prezenta hotărâre, în total 9 ani închisoare, cu executare în condiţiile

art. 57 C.pen.

 În baza art. 71 C.pen., se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a

II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.p., va deduce din pedeapsa aplicată anterior reţinerea de la data de

08.08.2011, ora 22:20-09.08.2011, ora 16:00,  şi arestul preventiv de la data de 09.08.2011 la zi.

În baza art. 350 alin. 1 C.p.p., va menţine starea de arest a inculpatului A.L., reţinându-se

subzistenţa temeiurilor care au justificat luarea şi menţinerea acestei măsuri preventive, respectiv

împrejurările legate de fapta sesizată, dar mai ales de circumstanţele personale ale inculpatului

A.L., care relevă că acesta a săvârşit fapta pe fondul conduitei generale infracţionale, al lipsei

ocupaţiei, atrăgând şi menţinând în activităţi ilicite pentru care tratamentul sancţionator este mai

blând.

Fapta inculpatului C.M. care, la data de 08.08.2011, a înlesnit şi a ajutat la comiterea

faptei comise de inculpatul minor P.D.A.C., care a deposedat din loc public, prin violenţă, pe

partea vătămată S.C. de două lănţişoare de au, întruneşte elementele constitutive ale complicităţii

la infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 26 C.p. rap. la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p.

Reţinând ca formă a vinovăţiei intenţia directă, aşa cum se desprinde din modalitatea de

săvârşire a faptei instanţa urmează a-i aplica acestuia pedeapsa închisorii, la stabilirea căreia se vor

avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen., precum şi

periculozitatea sporită a faptei imputate, concretizată în modul de săvârşire.

Inculpatul C.M. este major, având 21 de ani, locuieşte în loc, nu are ocupaţie sau loc de

muncă şi este, la rândul său, cunoscut cu antecedente penale, din fişa de cazier judiciar rezultând

că a mai săvârşit o faptă penală (fals privind identitatea), pentru care nu a fost condamnat,

beneficiind de clemenţă prin aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ la data de

03.03.2011.

Însă inculpatul C.M. se bucură de o bună reputaţie în comunitatea din care face parte,

fiind apreciat de vecini, dar şi de dirigintele clasei din care face parte şi de pastorul spiritual ( f. 94-

99), informaţii pe care instanţa le va valorifica în favoarea acestuia sub forma circumstanţei

atenuante prevăzute de art. 74 lit. a C.p.

Aplicând dispoziţiile art. 76 lit. b C.p., instanţa va condamna pe inculpatul C.M. la

pedeapsa închisorii de 3 ani, alegând ca modalitate de executare detenţia, reţinând conduita sa

antisocială, în condiţiile în care a mai beneficiat de clemenţa legii, însă a ales să urmeze tot o cale

ilicită şi să atragă pe acest drum şi persoane minore, uşor de manipulat.

Deci, pedeapsa aplicată inculpatului C. urmează a se executa în cond. art. 57 C.pen., iar în

baza disp. art. 71 C.pen.., instanţa va interzice acestuia exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.

1 lit.a  teza a II-a şi lit. b C.pen.

În temeiul art. 88 C.pen. va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea de la data

de 08.08.2011, ora 23:05-09.08.2011, ora 16:00,  şi arestul preventiv de la data de 09.08.2011 la zi..

În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen., va menţine măsura arestării preventive a inculpatului

C.M., constatând că subzistă motivele pentru care aceasta a fost dispusă, având în vedere

conduita procesuală nesinceră a acestuia, gravitatea infracţiunii pentru care a fost cercetat.

Instanţa constată că lăsarea inculpatului în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea

publică, ce constă în riscul ca acesta să săvârşească infracţiuni similare dacă s-ar ivi ocazia,

neasumându-şi vreo vină în producerea unor rezultate vătămătoare pentru potenţialele victime,

precum şi în starea de insecuritate a cetăţenilor în raport de pericolul reprezentat de săvârşirea

unor astfel de infracţiuni.

Fapta inculpatului M.I.V. care, la data de 08.08.2011, a înlesnit şi a ajutat la comiterea

faptei comise de inculpatul minor P.D.A.C., care a deposedat din loc public, prin violenţă, pe

partea vătămată S.C. de două lănţişoare de au, întruneşte elementele constitutive ale complicităţii

la infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 26 C.p. rap. la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p.

Şi în cazul acestui inculpat, vinovăţia a fost dovedită sub forma intenţiei directe prev. de

art. 19 alin. 1 pct. lit. a C.pen., aşa cum se desprinde din modalitatea de săvârşire a faptei, astfel

încât instanţa urmează a-i aplica acestuia pedeapsa închisorii, la stabilirea căreia se vor avea în

vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen., precum şi periculozitatea a

faptei imputate, concretizată în modul de săvârşire.

În vederea individualizării pedepselor, instanţa va avea în vedere dispoziţiile generale din

Codul penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială faţă de încadrarea juridică a faptei – 

complicitate la infracţiunea de tâlhărie, gradul de pericol social al faptei în concret, determinat de

împrejurările care o caracterizează şi implicarea mai puţin importantă a inculpatului M. în

episodul infracţional.

Se vor reţine în favoarea acestui inculpat dispoziţiile art. 74 lit. a C.p., bazat pe faptul că

inculpatul este foarte tânăr, are un loc de muncă stabil, iar în antecedenţa penală se înscrie o

sancţiune cu caracter administrativ aplicată pentru o faptă de furt, însă în anul 2005.

Valorificând aceste criterii şi diap. Art. 76 lit. b C.p., instanţa apreciază că scopul pedepsei,

aşa cum este prevăzut de art. 52 C.p., poate fi atins prin condamnarea inculpatului M. la 2 ani şi 6

luni închisoare.

La alegerea regimului de individualizare a executării pedepsei se vor reţine împrejurările

săvârşirii faptei, dar şi poziţia procesuală oscilantă a inculpatului M.I.V.. Acesta a ales ca, în faţa

instanţei, să adopte aceeaşi poziţie nesinceră la care au recurs şi ceilalţi participanţi la comiterea

infracţiunii din data de 08.08.2011, încercând să-şi asigure scăparea şi să se sustragă unei eventuale

pedepse, meritată în condiţiile în care s-a dovedit că a dat ajutor moral inculpatului P.D. la

comiterea infracţiunii de tâlhărie, atât timp cât a existat o înţelegere prealabilă între toţi

participanţii şi  i-a fost în preajmă inculpatului minor în momentul acţiunii.

Această conduită dovedeşte că inculpatul M.I.V. nu a înţeles consecinţele faptei sale şi că

îndreptarea sa nu s-ar produce decât prin privare de libertate, în condiţiile art. 57 C.p.

În baza disp. art. 71 C.pen.., instanţa va interzice acestuia exercitarea drepturilor prev. de

art. 64 alin. 1 lit.a  teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.p., va deduce din pedeapsa aplicată anterior inculpatului M.I.V. reţinerea

de la data de 09.08.2011, ora 20:00-10.08.2011, ora 15:30.

În aplicarea dispoziţiilor art. 346 C.p.p., se va lua act că prejudiciul provocat părţii

vătămată S.C. a fost acoperit, prin plata făcută de N.G.C. în numele inculpatului minor P.D.A.C..

În baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.p.p., va obliga pe fiecare inculpat la plata cheltuielilor

judiciare avansate de stat în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respingerea cererea de schimbarea a încadrării juridice a faptei inculpatului P.D.A.C. din

infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p. în infracţiunea de furt

prevăzută de art. 208 C.p.

Condamnă pe inculpatul P.D.A.C. în prezent aflat în stare de arest preventiv în

Penitenciarul Colibaşi, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie

prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p. cu aplicarea art. 99 si urm. C.p., în condiţiile art. 57

C.pen.

În baza art. 71 C.p., pe durata executării pedepsei interzice inculpatului exercitarea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II a si lit.b C.p.

În baza art. 350 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului P.D.A.C., iar în baza art. 88

C.p. deduce din pedeapsa aplicată anterior reţinerea de la data de 08.08.2011, ora 22:20-

09.08.2011, ora 16:00,  şi arestul preventiv de la data de 09.08.2011 la zi.

Condamnă pe inculpatul A.L., recidivist, în prezent aflat în stare de arest preventiv în

Penitenciarul Colibaşi, la 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la

tâlhărie prev. de art. 26 C.p. rap. la 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p. cu aplicarea art. 37 lit. a C.p.

În baza art. 864 C.pen. rap. la art. 83 C.p. revocă suspendarea sub supraveghere a

executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin sent. pen. nr. 268/26.03.2009 a

Judecătoriei Slatina, definitivă prin dec. pen. nr. 150/17.06.2009 a Tribunalului Olt, şi dispune

executarea acestei pedepse alăturat celei aplicate prin prezenta hotărâre, în total 9 ani închisoare,

cu executare în condiţiile art. 57 C.pen.

 În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi

lit. b C.pen.

În baza art. 350 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului A.L., iar în baza art. 88 C.p.

deduce din pedeapsa aplicată anterior reţinerea de la data de 08.08.2011, ora 22:20-09.08.2011,

ora 16:00,  şi arestul preventiv de la data de 09.08.2011 la zi.

Condamnă pe inculpatul C.M. la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de

complicitate la tâlhărie prev. de art. 26 C.p. rap. la 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p. cu aplicarea art. 74

lit. a C.p. şi art. 76 lit. b C.p., cu executare în condiţiile art. 57 C.pen.

 În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi

lit. b C.pen.

În baza art. 350 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului C.M., iar în baza art. 88 C.p.

deduce din pedeapsa aplicată anterior reţinerea de la data de 08.08.2011, ora 23:05-09.08.2011,

ora 16:00,  şi arestul preventiv de la data de 09.08.2011 la zi.

Condamnă pe inculpatul M.I.V. la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii de complicitate la tâlhărie prev. de art. 26 C.p. rap. la 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p. cu

aplicarea art. 74 lit. a C.p. şi art. 76 lit. b C.p. cu executare în condiţiile art. 57 C.p.

În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi

lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată anterior inculpatului M.I.V. reţinerea de

la data de 09.08.2011, ora 20:00-10.08.2011, ora 15:30.

In temeiul art. 346 C.pr.pen. constată acoperit prejudiciul provocat părţii civile S.C.,

domiciliată în Piteşti, str. Calea Craiovei, bl. 27, sc. A, ap. 10, jud. Argeş.

În baza art. 191 alin. 2 si 3 C.pr.pen. obligă pe inculpaţi la câte 1500 lei cheltuieli judiciare

avansate de stat în cauză, din care 50 lei reprezintă onorariu av. oficiu A.L..

Cu recurs în termen de 10 zile.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2011

Preşedinte,

G.I.

Grefier,

F.S.

Red-tehnored. G.I./29.11.2011/5 exem.

F.S. 23 Noiembrie 2011

Domenii speta