Furt

Sentinţă penală 2383 din 07.12.2010


Dosar nr. 5221/280/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINTA PENALA NR. 2383

Şedinţa publică de la 07 Decembrie 2010

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE: A.P.

Grefier I.D.

Pe rol pronuntarea asupra cauzei penale privind pe inculpat G.C., inculpat C.S.M.,

inculpat A.I. şi autoritate tutelară Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges,

reprezentant legal C.M., reprezentant legal C.E., parte vătămată I.E., având ca obiect 

infractiunea de furt prev. art.208 alin.1 C.pen.,  art. 209 alin. 1 C.pen..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal indeplinită, fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează  ca dezbaterile in fond

asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 30.11.2010, iar sustinerile partilor

si ale reprezentantului parchetului sunt consemnate in incheierea de sedinta din acea data,

care face parte integranta din prezenta sentinta, instanta dispunând amanarea pronuntarii

la data de astazi, la care delibereaza si hotaraste urmatoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele

Prin  rechizitoriul nr. 3519/P/2008 emis  la data de 10.03.2010 de Parchetul  de 

pe lângă Judecătoria Piteşti, s-a  dispus punerea în  mişcare a  acţiunii penale şi trimiterea

în judecată, în stare de libertate, a  inculpatului major G.C.,  pentru săvârşirea infracţiunii 

prev. de art. 208 alin. 1- art. 209  alin. 1 lit. a, e, g C.pen. cu aplic. art. 75 lit. c C.pen., a

inculpatului minor C.S.M., pentru săvârşirea infracţiunii  prev. de art. 208 alin. 1- art. 209 

alin. 1 lit. a, e, g C.pen. cu aplic art. 99  şi urm. C.pen, precum şi a inculpatului major A.I., 

pentru săvârşirea infracţiunii  prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1- art. 209  alin. 1

lit. a, e, g C.pen. cu aplic. art. 75 lit. c C.pen.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că în noaptea de 28/29.06.2008 cei trei

inculpaţi, împreună cu învinuitul C.M., în baza unei înţelegeri prealabile, au sustras din

incinta Spitalului Nicolae Bălcescu din mun. Piteşti au automat de cafea marca „Saeco”,

cauzând un prejudiciu de circa 8111,62 lei, ulterior recuperat.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind integral recuperat

prin restituirea bunului în cauză.

În faza urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de  probă:

procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, declaraţiile  inculpaţilor;  fişele de

cazier judiciar, proces-verbal de reconstituire, declaraţiile martorilor A.A., T.C.,O.D.,

M.T., proces-verbal de cercetare la faţa locului.

Inculpaţii, audiaţi în cursul urmăririi penale, au recunoscut şi au arătat că regretă

săvârşirea faptelor.

 În cursul cercetării judecătoreşti, au fost audiaţi: martorii A.A., T.C., M.T. pe

situaţia de fapt; martorii L.I. şi C.I. în circumstanţiere pentru inculpaţi.

Totodată, s-au depus înscrisuri în circumstanţiere pentru inculpaţi, fişele de cazier

actualizate privind pe acestia şi s-a efectuat referat de evaluare pentru inculpatul minor,

întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş.

Inculpaţii au arătat în şedinţa din data de 21.09.2010 că îşi exercită dreptul de a nu

da declaraţie in faţa instanţei.

Din analiza ansamblului materialului probatoriu administrat în cauză, instanţa

reţine următoarea situaţie de fapt:

În noaptea de 28/29.06.2008 cei trei inculpaţi, împreună cu învinuitul C.M. (pentru

care s-a dispus prin rechizitoriu disjungerea  cauzei si continuarea cercetărilor, învinuitul

nefiind depistat), în baza unei înţelegeri prealabile, au plecat din com. Rătesti cu intenţia

de a veni în Piteşti, unde s-au deplasat cu autoturismul Dacia Logan cu nr. de

înmatriculare X, condus de inculpatul A.I..

Cei patru au ajuns în curtea Spitalului Nicolae Bălcescu din mun. Piteşti, spunând

că au o urgenţă medicală, inculpatul A.I. a rămas în afara uşii de acces, pentru a anunţa în

caz că apare cineva, iar ceilalţi trei au intrat în clădirea Spitalului şi s-au dus până la locul în

care era amplasat un automat de cafea marca „Saeco” propeitatea părţii vătămate I.E.

Invinuitul C.M. a tras aparatul din priză, iar inculpatii C.S.M şi G.C. l-au luat şi l-au

transportat în autoturismul cu care veniseră, parcat lâgă clădirea spitalului, în curte.

Inculpatii au încercat să aseze automatul de cafea în autoturism, dar nu au reuşit, din

aparat căzând un bidon de alimentare cu apă. Inculpaţii au intenţionat să abandoneze

aparatul şi să fugă, dar au fost surpinşi de paznicul spitalului, martorul A.A., care a anuntat

firma de pază si organele de poliţie. Aparatul sustras a fost găsit în curtea spitalului, fiind

recuperat si restiutit părţii vătămate proprietar.

Situaţia de fapt este reţinută de instanţă din declaraţiile martorului A.A., care a

observat autoturismul intrând în curtea spitalului în noaptea respectivă şi la scurt timp a

văzut două persoane cărând automatul de cafea şi încercând să-l aşeze in masină, martorul

paznic somându-i să se oprească şi închizând porţile curţii spitalului (f. 25-29 d.u.p. si f. 99

dos. inst.), coroborate cu declaraţiile martorelor T.C., M.T., angajate ale spitalului, care nu

au fost martore la acţiunea de sustragere a aparatului de cafea, dar au auzit zgomote din

curtea spitalului şi, ieşind afară, au văzut lipsa aparatului de pe holul spitalului, apoi faptul

că acesta era in curte, unde erau si alte persoane şi un autoturism marca Dacia Logan, pe

bancheta şi pe mochetele căruia s-a găsit cafea căzută din aparat (f. 30-35 d.u.p., f. 70, 98

dos. inst).

Aceleaşi aspecte rezultă şi din procesele-verbale încheiat cu ocazia constatării

infracţiunii flagrante, a cercetării la faţa locului şi a reconstituirii, cu planşe fotografice (f.

4-5, 13-23, 36-45, 63-70 d.u.p.), dar şi declaraţiile celor trei inculpaţi, care au relatat modul

de săvârşire a faptelor, aceştia recunoscând că au sustras automatul de cafea care le fusese

indicat de invinuitul C.M. (f. 73-75, 77-81, 85.86, 89-92, 106-107, 109-112 d.u.p.).

În raport de situaţia de fapt expusă, instanţa apreciază că faptele inculpaţilor

C.S.M. şi G.C, constând în sustragerea în noaptea de 28/29.06.2008,  împreună cu alte

persoane, din incinta spitalului Nicolae Bălcescu din  mun. Pitesti, a unui automat de

cafea, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. prev.

de art. 208 alin. 1- art. 209  alin. 1 lit. a, e, g C.pen.

Totodată, fapta inculpatului A.I., constând în ajutorul dat la săvârşirea infracţiunii

menţionate anterior, prin asigurarea pazei, întruneşte elementele constitutive ale

infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1-

art. 209  alin. 1 lit. a, e, g C.pen.

 La individualizarea pedepsei pentru fiecare inculpat,  instanţa are în vedere toate

criteriile prevăzute de art. 72 C.pen.:

-dispoziţiile părţii generale a Codului penal;

-limitele de pedeapsă fixate în partea specială a acestuia;

-gradul de pericol social al faptelor, apreciat ca fiind destul ridicat, faţă

împrejurările săvârşirii (pe timp de noapte, de mai multe persoane împreună, prin

premeditare, dintr-o institutie medicală, intrând în curtea spitalului sub pretextul că au o

urgenţă medicală);

-persoana fiecărui inculpat, sens în care instanţa reţine că inculpatul G.C. are

antecedente penale, chiar dacă nu sunt întrunite condiţiile stării de recidivă (a fost

condamnat la 3 ani şi 6 luni inchisoare pentru infracţiunea de tâlhărie prin sentinta penală

nr. 772/1991 a Judecătoriei Pitesti, definitivă prin decizia penală nr. 956/1991 a

Tribunalului Argeş, fiind liberat conditionat la data de 21.10.1992), iar ceilalţi doi inculpaţi

nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, potrivit fişelor de cazier judiciar (f. 67, 68, 82

dos. inst); inculpaţii au săvârşit faptele pe fondul anturajului, iar din referatul de evaluare a

inculpatului minor rezultă că acesta a fost lipsit de o reală supraveghere din partea familiei,

el având perspective de a fi reintegrat în societate dacă ar fi inclus în activităţi sau

programe care să vizeze formarea unor abilităţi de comunicare, de relaţionare, să-l ajute a-

şi controla comportamentul, etc (f. 89-93 dos. inst.);

-săvârşirea faptei de către inculpatul C.S.M. a faptei  în stare de minoritate prev. de

art. 99 C.pen. (având 17 ani la acea dată), respectiv săvârşirea faptelor de către ceilalţi doi

inculpaţi majori în condiţiile circumstanţei agravante legale prev. de art. 75 lit. c C.pen.,

adică împreună cu un minor, a cărui vârstă o cunoşteau, dat fiind faptul că erau prieteni;

- existenţa cu privire la fiecare inculpat a circumstanţei atenuante prev. de art. 74

alin. 1 lit. c C.pen., iar în plus cu privire la inculpaţii C.S.M  şi A.I. şi a circumstanţei

atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. a C.pen.

Instanţa reţine astfel că anterior săvârşirii faptelor inculpaţii C.S.M. şi A.I. au avut o

conduită bună, dedusă din lipsa antecedentelor penale şi din aspectele favorabile deduse

din caracterizarea depusă la dosar întcomită de Primăria com. Răteşti (f. 71 dos. inst.), din

declaraţia martorilor în circumstanţiere L.I.  şi C.I. (f. 73,74 dos. inst.), şi din referatul de

evaluare intocmit de Servicul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş (f. 89-93 dos.

inst.),.

Pentru inculpatul G.C. instanţa nu poate reţine o bună conduită anterior săvârşirii

prezentei fapte, chiar dacă există caracterizări favorabile cu privire la acesta, deoarece

menţiunile din fişa de cazier judiciar referitoare la săvârşirea altei infracţiuni (tâlhărie),

chiar dacă de atunci au trecut circa 20 de ani, conduc la concluzia ca inculpatul G. nu a

avut o buna conduită in general, în sensul art. 74 lit. a Cpen.

Cât priveşte dispoziţiile art. 74 lit. c C.pen., aplicarea acestora în favoarea tuturor

celor trei inculpaţi este atrasă de atitudinea lor după descoperirea faptei, care a fost de

sinceritate si regret, inculpatii fiind cooperanti şi relatând toate împrejurările în care au

actionat in noaptea respectivă.

Instanţa va avea în vedere toate aceste criterii atât pentru individualizarea pedepsei

pentru fiecare inculpat, cât şi pentru individualizarea modalităţii de executare, sub acest

ultim aspect apreciind că scopul prev. de art. 52 C.pen. poate fi atins şi fără executarea

pedepsei în conditii de penitenciar de către inculpaţi, dar se impune exercitarea unei

supravegheri a comportamentului lor în vederea îndreptării, dar şi a prevenirii săvârşirii

unor asemenea fapte.

In concluzie, in baza art. 208 alin. 1-art. 209 alin. 1 lit. a, e, g C.pen. cu aplic. art.

75 lit. c C.pen., art. 74 alin. 1 lit. c C.pen. şi art. 76 alin. 1 lit. c C.pen., va condamna pe

inculpatul G.C. la 2 ani închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 C.pen., va dispune suspendarea executării pedepsei  sub

supraveghere,  pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 Cod

penal.

În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare,

inculpatul  se va supune  următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal  privind

revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

În baza art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g C.pen. cu aplic. art. 99 şi urm.

C.pen., art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen. şi art. 76 alin. 1 lit. d C.pen., va condamna pe

inculpatul C.S.M. la 9 luni  închisoare.

 În baza  art. 86 ind. 1 şi art. 110 ind. 1 C.pen., va  dispune  suspendarea executării

pedepsei  sub supraveghere,  pe un termen de încercare de 1 an şi 6 luni, stabilit conform

art. 110 ind. 1 şi art. 110 Cod penal.

În baza art. 110 ind. 1 corob. cu art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata

termenului de încercare, inculpatul  se va supune  următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal  privind

revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

 În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1-art. 209 alin. 1 lit. a, e, g C.pen. cu

aplic. art. 75 lit. c C.pen., art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen. şi art. 76 alin. 1 lit. c C.pen., va

condamna pe inculpatul A.I. la 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 C.pen., va dispune suspendarea executării pedepsei  sub

supraveghere,  pe un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, stabilit conform art. 86 ind. 2

Cod penal.

În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare,

inculpatul  se va supune  următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal  privind

revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

Instanţa va lua act că partea vătămată I.E. nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul

fiind integral acoperit, potrivit declaraţiei date încă din faza de urmărire penală (f.9, 11

d.u.p.).

În baza art. 191 alin. 1 şi alin. 2 C.pr.pen., va obliga inculpaţi la cheltuieli judiciare

către stat, după cum urmează:

-pe inculpatul  G.C. la plata sumei de 350 lei, din care suma de 200 lei

reprezentând onorariul avocatului din oficiu Tufeanu Ion se va avansa din

fondurile Ministerului Justiţiei;

-pe inculpatul C.S.M. la plata sumei de 550 lei, din care suma de 200 lei

reprezentând onorariul avocatului din oficiu P.A., se va avansa din fondurile

Ministerului Justiţiei;

-pe inculpatul A.I. la plata sumei de 350 lei, din care suma de 200 lei

reprezentând onorariul avocatului din oficiu T.I. se va avansa din fondurile

Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 208 alin. 1-art. 209 alin. 1 lit. a, e, g C.pen. cu aplic. art. 75 lit. c C.pen.,

art. 74 alin. 1 lit. c C.pen. şi art. 76 alin. 1 lit. c C.pen., condamnă pe inculpatul G.C

cetăţean român, cu antecedente penale,  la 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei  sub

supraveghere,  pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 Cod

penal.

În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare,

inculpatul  se va supune  următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal  privind

revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

În baza art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g C.pen. cu aplic. art. 99 şi urm.

C.pen., art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen. şi art. 76 alin. 1 lit. d C.pen., condamnă pe inculpatul

C.S.M.,  cetăţean român,  fără antecedente penale, la 9 (nouă) luni  închisoare.

 În baza  art. 86 ind. 1 şi art. 110 ind. 1 C.pen.,  dispune  suspendarea executării

pedepsei  sub supraveghere,  pe un termen de încercare de 1 an şi 6 luni, stabilit conform

art. 110 ind. 1 şi art. 110 Cod penal.

În baza art. 110 ind. 1 corob. cu art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata

termenului de încercare, inculpatul  se va supune  următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal  privind

revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

 În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1-art. 209 alin. 1 lit. a, e, g C.pen. cu

aplic. art. 75 lit. c C.pen., art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen. şi art. 76 alin. 1 lit. c C.pen.,

condamnă pe inculpatul A.I, fără antecedente penale, la 1 (unu) an şi 6 (şase) luni

închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei  sub

supraveghere,  pe un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, stabilit conform art. 86 ind. 2

Cod penal.

În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare,

inculpatul  se va supune  următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal  privind

revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

Ia act că partea vătămată I.E. nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind integral

acoperit.

În baza art. 191 alin. 1 şi alin. 2 C.pr.pen., obligă inculpaţi la cheltuieli judiciare

către stat, după cum urmează:

-pe inculpatul  G.C. la plata sumei de 350 lei, din care suma de 200 lei

reprezentând onorariul avocatului din oficiu T.I. se va avansa din fondurile

Ministerului Justiţiei;

-pe inculpatul C.S.M. la plata sumei de 550 lei, din care suma de 200 lei

reprezentând onorariul avocatului din oficiu P.A., se va avansa din fondurile

Ministerului Justiţiei;

-pe inculpatul Anghel Ilie la plata sumei de 350 lei, din care suma de 200 lei

reprezentând onorariul avocatului din oficiu T.I. se va avansa din fondurile

Ministerului Justiţiei.

Cu recurs în 10 zile, de la comunicare pentru inculpatul A.I, partea vătămată,

reprezentanţii legali C.M. şi C.E. şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş, şi de la pronunţare pentru inculpatii G.C. şi C.S.M. şi Ministerul Public.

 Pronunţată în şedinţa publică de la 07 decembrie 2010.

Preşedinte,

A.P.

Grefier,

I.D.

1