Litigiu comercial

Sentinţă civilă 1140 din 04.03.2010


litigiu comercial - Sentinţa civilă nr.  1140 din 04.03.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ la data de 30.11.2009, sub nr.xx, reclamantul xx a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii Neamţ, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună sistarea reţinerii unei părţi din pensia pe care o primeşte.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că în data de 11.10.2005 a fost obligat să facă declaraţie de asigurare pensie în ciuda faptului că avea anii de vechime în muncă pentru a se pensiona. După moartea soţiei, nu a găsit carnetul de muncă, iar din acest motiv nu a putut să-l prezinte atunci când a încheiat contractul cu C.N.P.A.S.

Ulterior a obţinut carnetul de muncă cu ajutorul legii, iar în anul 2009 a ieşit la pensie cu suma de 440 lei. Având un PFA prin care nu mai putea să câştige bani, fiind bolnav şi în vârstă de 63 de ani, nu mai plătit C.N.P.A.S. şi a radiat PFA din registrul comerţului.

Din anul 2009, C.N.P.A.S a început să îi oprească bani din pensie care oricum este extrem de mică.

În drept cererea nu a fost motivată.

La termenul de astăzi, în virtutea rolului său activ enunţat de art.129 Cod de procedură civilă, instanţa a invocat excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Piatra Neamţ.

Deliberând asupra excepţiei invocate şi luând în considerare dispoziţiile art. 137 alin 1 Cod de procedură civilă, potrivit cărora instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi a celor de fond care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii, instanţa o găseşte întemeiată pentru următoarele motive:

Potrivit art. 2 pct.1 lit.c Cod de procedură civilă tribunalul judecă în primă instanţă conflictele de muncă şi litigiile de asigurări sociale, cu excepţia celor date în competenţa altor instanţe, fiind aşadar instanţă de drept comun în materie de jurisdicţie a muncii. Având în vedere că singura categorie de cauze a cărei competenţă de soluţionare aparţine judecătoriei în această materie este cea reglementată de dispoziţiile art.8 din Decretul nr.92/1976 privind carnetul de muncă, în temeiul art.159 pct.2 Cod de procedură civilă raportat la art.158 alin.3 Cod de procedură civilă, instanţa va admite excepţia invocată şi va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamţ - Secţia Civilă, complet specializat litigii de muncă.