Art. 211 Cod penal

Sentinţă penală 11 din 18.01.2012


Sentinţa penală nr. 11 din 18.01.2012 - art. 211 Cod penal

Asupra cauzei penale de faţă,

Prin rechizitoriul nr. 1274/P/2011/14.07.2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamţ s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului xx sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin.l, alin. 2 lit. c şi alin.21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 alin.l lit. c Cod penal, a inculpatului xx sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin.l, alin.2 lit. c şi alin.21 lit.a Cod penal cu aplicarea art. 75 alin.l lit. c Cod pena, a inculpatului xx sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, prevăzută de art. 221 alin. 1 Cod penal, a inculpatului xx sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, prevăzută de art. 221 alin. 1 Cod penal şi a inculpatului xx sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la tâlhărie, ped. de art.26 Cod penal raportat la art. 211 alin.l, alin.2 lit c şi alin.2 lit a Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi urm. Cod penal,  dosarul de urmărire penală fiind înaintat acestei instanţe prin adresa nr. 1274/P/2011/14.07.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamţ, formându-se astfel dosarul penal nr. 6628/279/2011.

În motivarea rechizitoriului s-a arătat că partea vătămată xx a sesizat Poliţia municipiului xx la data de 10.03.2011, arătând faptul că, la data de 09.03.2011, în jurul orei 1200, după ce a fost forţat să se deplaseze în toaleta Colegiului Tehnic xx, de către inculpatul xx, acesta împreună cu inculpatul xx, ameninţându-1 că au asupra lor un cuţit pe care îl vor folosi, i-au sustras un telefon mobil marca Samsung GT-S5560, în valoare de 600 de lei. Prin declaraţia dată în data de 10.03.2011, partea vătămată a precizat că inculpatul xx 1-a prins cu putere de umărul drept şi 1-a tras spre grupul sanitar, unde 1-a forţat să intre cu el într-o toaletă. Aici, inculpatul xx i-a cerut telefonul pentru a suna pe cineva, fapt refuzat de partea vătămată. Apoi, inculpatul a încercat să-i ia telefonul din buzunarul drept al pantalonilor, însă partea vătămată a ţinut ambele mâini apăsate pe buzunar.

În acest moment, a intrat în toaletă inculpatul xx, care i-a spus că, dacă nu îi va da telefonul, va folosi un cuţit pe care îl are asupra sa, astfel încât, partea vătămată s-a speriat şi a ridicat mâinile de pe buzunarul pantalonilor, iar inculpatul xx a introdus mâna în buzunarul acestuia şi i-a sustras telefonul mobil.

Martorul ocular xx a arătat că se afla în grupul sanitar în momentul în care inculpaţii xx şi xx au intrat în toaletă cu partea vătămată trăgându-1 de haină, însă nu a auzit discuţiile purtate între cei trei.(fila 23)

Prin declaraţia din data de 10.03.2011, xx, a arătat că a fost martor în momentul în care inculpatul xx 1-a tras de haină în faţa clasei pe xx. Neştiind ce se întâmplă, a mers în urma celor doi până la grupul sanitar, unde inculpatul a împins-o în toaletă pe partea vătămată, iar, la un moment dat, după cei doi, a intrat şi inculpatul xx, care a închis uşa.

Martorul a declarat că 1-a auzit pe inculpatul xx cerându-i părţii vătămate telefonul mobil întrucât acesta aparţine unui văr al său, iar partea vătămată l-ar fi sustras. De asemenea, a mai auzit când inculpatul xx i-a spus părţii vătămate să îi dea telefonul, căci în caz contrar scoate cuţitul pe care îl are asupra sa.

În continuarea declaraţiei, martorul a precizat că, la data de 09.03.2011, în jurul orei 1300, 1-a văzut pe inculpatul xx când a scos din buzunar telefonul mobil al părţii vătămate, i-a scos cartela, după care a rupt-o, spunând că are telefonul de la nişte persoane care l-au sustras.

Conform declaraţiei din data de 10.03.2011, xx a arătat că, în data de 09.03.2011, s-a întâlnit cu prietenul ei xx şi xx cu scopul de a se deplasa la Autogara xx. Aceasta a declarat că 1-a văzut pe xx scoţând cartela SIM dintr-un telefon mobil despre care a spus că 1-a cumpărat de la nişte persoane care l-au sustras de la un coleg. Martora a precizat de asemenea că i-a solicitat prietenului ei telefonul mobil până a doua zi când urma să-1 restituie, însă 1-a cererea organelor de poliţie, 1-a predat acestora pe bază de dovadă.

Inculpatul xx, a declarat că, la data de 09.03.2011, în timp ce se afla în Corpul B al Colegiului Tehnic „xx" împreună cu xx, s-a întâlnit cu xx şi xx,  iar acesta din urmă i-a spus  că inculpatul xx îşi doreşte un telefon Samsung pentru care plăteşte suma de 150 de lei, motiv pentru care s-a hotărât să sustragă telefonul părţii vătămate.

Mai arată că, în pauza de la ora 1200, 1-a văzut pe inculpatul xx, în timp ce îl conducea pe xx spre grupul sanitar, ţinându-1 cu mâna de după gât. A mers după aceştia în grupul sanitar, iar partea vătămată împreună cu xx au intrat într-o toaletă. Precizează că 1-a auzit pe xx cerându-i telefonul părţii vătămate, şi întrucât acesta a refuzat în mod repetat, a intrat şi el în toaletă, întrebându-1 pe inculpat dacă e cazul să scoată cuţitul ducând mâna la buzunarul interior al gecii, prefacându-se că vrea să scoată un cuţit.

În acel moment, speriindu-se, partea vătămată a luat mâinile de pe buzunarul drept al pantalonilor iar xx i-a luat telefonul. în scurt timp după acestea, xx 1-a sunat pe xx cerându-i să se întâlnească pe terenul de sport, unde i-a vândut telefonul sustras contra sumei de 100 de lei, iar a doua zi a mai primit 30 de lei, pe care i-a împărţit cu xx şi xx.

Inculpatul xx a mai precizat că, în tot timpul desfăşurării infracţiunii, paza în faţa toaletei au asigurat-o xx şi xx, primul atenţionându-i că se apropie profesorul xx, aşa cum s-au înţeles în curtea şcolii.

Inculpatul xx a arătat că, în ziua de 09,03.2011, în jurul orelor 1130-1200, în timp ce se afla în curtea liceului împreună cu xx şi xx, a venit xx care le-a spus că are un pont despre cum pot câştiga o sumă de bani. Toţi trei au fost receptivi la propunerea lui xx, care le-a spus că inculpatul xx vrea un telefon marca Samsung GT-S5560.

Mai arată că, toţi trei - xx au vorbit cu xx, acesta indicând-o pe partea vătămată ca fiind persoana care deţine telefonul pe care îl dorea, spunându-le să-1 obţină prin metodele pe care le vor ei.

Din declaraţia inculpatului xx mai rezultă că s-a sfătuit cu xx şi xx şi au stabilit ca xx să asigure paza, iar el împreună cu xx să sustragă telefonul de la partea vătămată. Precizează că el a mers la partea vătămată, a luat-o prieteneşte de gât şi i-a spus să meargă cu el la toaletă pentru a purta o discuţie, fiind urmaţi de xx. Au intrat toţi trei în toaletă, el i-a cerut telefonul părţii vătămate care a refuzat să-1 predea, moment în care a intervenit xx care i-a spus să-i dea telefonul, în caz contrar va scoate cuţitul din buzunar. Partea vătămată s-a speriat, a scos telefonul din buzunar, iar el 1-a luat şi i 1-a dat lui xx.

Mai arată că nu a observat când a ieşit din toaletă dacă pe hol se mai afla xx. Apoi, s-a întâlnit cu acesta în curtea şcolii, unde xx 1-a sunat pe xx, care a venit la locul unde se aflau aceştia, a plătit suma de 100 de lei, primind telefonul.

Fiind audiat la data de 17.05.2011, inculpatul xx, a declarat că, în ziua de 09.03.2011, în jurul orei 1100, s-a întâlnit cu inculpaţii xx care i-au spus că au nevoie de bani pentru a-şi cumpăra etnobotanice. Arată că 1-a indicat pe inculpatul xx care are un nevoie de un telefon mobil pentru care oferă 100-150 de lei. Cei patru s-au întâlnit cu inculpatul xx care le-a spus că vrea un telefon mobil ca cel al părţii vătămate şi este dispus să plătească suma de 150 de lei.

Arată că l-au aşteptat pe xx la etajul al doilea unde acesta are sala de clasă, iar inculpatul xx 1-a prins de umăr, trăgându-1 spre toaletă, unde peste 2-3 minute a pătruns şi învinuitul xx. Mai arată că la indicaţiile inculpatului xx a asigurat paza pentru a nu veni profesorul xx, iar în momentul în care acesta s-a apropiat de toaletă, 1-a anunţat pe inculpatul xx.

Ulterior, s-au întâlnit toţi patru în curtea şcolii, unde inculpatul xx 1-a apelat telefonic pe xx, spunându-i că are telefonul pe care acesta şi-1 doreşte. Inculpatul xx i-a dat telefonul lui xx, acesta plătind suma de 100 de lei. Mai arată că a primit suma de 20 de lei.

Fiind audiat, inculpatul xx, a arătat că, în ziua de 09.03.2011, în jurul orei 1000, în timp ce se afla în incinta Colegiului Tehnic xx împreună cu xx şi xx, s-a întâlnit cu xx, care i-a spus că inculpatul xx plăteşte suma de 150 de lei pentru telefonul unui coleg din liceu. În acel moment, xx şi xx i-a cerut să asigure paza, însă el a refuzat şi s-a deplasat la toaleta de la etajul doi, iar când a ieşit de acolo au trecut pe lângă el xxşi xx. Menţioneză că, în momentul în care a ieşit din baie, xx stătea de pază.

Mai arată că, la solicitarea lui xx sau xx, a fost de acord să îl sune pe xx, pentru a-1 chema în curtea şcolii unde să primească telefonul sustras. Recunoaşte ca a cheltuit banii proveniţi din vânzarea telefonului mobil, împreună cu inculpaţii xx şi xx, ştiind că provin din săvârşirea unei infracţiuni.

Fiind audiat, inculpatul xx a arătat că, în prezenţa mai multor colegi şi-a exprimat dorinţa de a cumpăra un telefon mobil marca Samsung GT 500, la fel ca cel al părţii vătămate xx.

La data de 09.03.2011, în timp ce se afla pe holul şcolii, s-au apropiat de el inculpaţii xx.

Acesta din urmă i-a spus să coboare pe terenul de sport, pentru a-i înmâna telefonul pe care a declarat în urmă cu două săptămâni că şi-1 doreşte, urmând să plătească suma de 150 de lei, din care 100 de lei în acel moment, iar restul la sfârşitul săptămânii. Pe terenul de sport, inculpatul xx, i-a înmânat un telefon marca Samsung GT 500 contra sumei de 100 de lei, spunându-i să nu vină la şcoală cu el o perioadă

Mai arată că, 1-a data de 10.03.2011, a fost sunat de către inculpatul xx care 1-a întrebat dacă a făcut rost de diferenţa de bani. întrucât nu avea decât suma de 30 de lei, i-a dat lui xx 10 lei, iar lui xx suma de 20 de lei, urmând ca suma de 30 de lei să o achite a doua zi. In continuarea declaraţiei precizează că inculpaţii xx şi xx i-au spus că au sustras telefonul de la partea vătămată Ababei Mihai-Răzvan.

În timpul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: plângere parte vătămată (fila 13), proces-verbal de cercetare la faţa locului (fila 14), planşă fotografică (fila 16-18), declaraţii parte vătămată xx (f. 19, 21 -23); dovadă de predare-primire (f. 24,25); declaraţii martor xx, declaraţii inculpat xx, raport de expertiză medico-legală psihiatrică (f.54), declaraţii inculpat xx.

În faza de judecată nu au fost administrate următoarele probe, cu excepţia referatului de evaluarea realizat de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru inculpatul xx, inculpaţii xx arătând prin declaraţiile date în şedinţele publice din datele de 22.11.2011 şi respectiv 10.01.2012 că recunosc comiterea faptelor, solicitând ca judecarea cauzei să se facă în temeiul prevederilor art. 3201 Cod procedură penală, respectiv în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa retine că, partea vătămată xx a sesizat Poliţia municipiului Piatra Neamţ la data de 10.03.2011, arătând faptul că, la data de 09.03.2011, în jurul orei 1200, după ce a fost forţat să se deplaseze în toaleta Colegiului Tehnic xx, de către inculpatul xx, acesta împreună cu inculpatul xx, ameninţându-1 că au asupra lor un cuţit pe care îl vor folosi, i-au sustras un telefon mobil marca Samsung GT-S5560, în valoare de 600 de lei.

Prin declaraţia dată în data de 10.03.2011, partea vătămată a precizat că inculpatul xx 1-a prins cu putere de umărul drept şi 1-a tras spre grupul sanitar, unde 1-a forţat să intre cu el într-o toaletă. Aici, inculpatul xx i-a cerut telefonul pentru a suna pe cineva, fapt refuzat de partea vătămată. Apoi, inculpatul a încercat să-i ia telefonul din buzunarul drept al pantalonilor, însă partea vătămată a ţinut ambele mâini apăsate pe buzunar.

În acest moment, a intrat în toaletă inculpatul xx, care i-a spus că, dacă nu îi va da telefonul, va folosi un cuţit pe care îl are asupra sa, astfel încât, partea vătămată s-a speriat şi a ridicat mâinile de pe buzunarul pantalonilor, iar inculpatul xx a introdus mâna în buzunarul acestuia şi i-a sustras telefonul mobil.

Martorul ocular xx a aratătat că se afla în grupul sanitar în momentul în care inculpaţii xx şi xxau intrat în toaletă cu partea vătămată trăgându-1 de haină, însă nu a auzit discuţiile purtate între cei trei.(fila 23)

Prin declaraţia din data de 10.03.2011, xx, a arătat că a fost martor în momentul în care inculpatul xx 1-a tras de haină în faţa clasei pe xx. Neştiind ce se întâmplă, a mers în urma celor doi până la grupul sanitar, unde inculpatul a împins-o în toaletă pe partea vătămată, iar, la un moment dat, după cei doi, a intrat şi inculpatul xx, care a închis uşa.

Martorul a declarat că 1-a auzit pe inculpatul xx cerându-i părţii vătămate telefonul mobil întrucât acesta aparţine unui văr al său, iar partea vătămată l-ar fi sustras. De asemenea, a mai auzit când inculpatul xx i-a spus părţii vătămate să îi dea telefonul, căci în caz contrar scoate cuţitul pe care îl are asupra sa.

În continuarea declaraţiei, martorul a precizat că, la data de 09.03.2011, în jurul orei 1300, 1-a văzut pe inculpatul xx când a scos din buzunar telefonul mobil al părţii vătămate, i-a scos cartela, după care a rupt-o, spunând că are telefonul de la nişte persoane care l-au sustras.

Conform declaraţiei din data de 10.03.2011, xx a arătat că, în data de 09.03.2011, s-a întâlnit cu prietenul ei xx şi xx în scopul de a se deplasa la Autogara xx. Aceasta a declarat că 1-a văzut pe xx scoţând cartela SIM dintr-un telefon mobil despre care a spus că 1-a cumpărat de la nişte persoane care l-au sustras de la un coleg. Martora a precizat de asemenea că i-a solicitat prietenului ei telefonul mobil până a doua zi când urma să-1 restituie, însă 1-a cererea organelor de poliţie, 1-a predat acestora pe bază de dovadă.

Inculpatul xx, a declarat că, la data de 09.03.2011, în timp ce se afla în Corpul B al Colegiului Tehnic „xx" împreună cu xx, s-a întâlnit cu Bălan Cătălin şi xx,  iar acesta din urmă i-a spus  că inculpatul xx îşi doreşte un telefon Samsung pentru care plăteşte suma de 150 de lei, motiv pentru care s-a hotărât să sustragă telefonul părţii vătămate.

Mai arată că, în pauza de la ora 1200, 1-a văzut pe inculpatul xx, în timp ce îl conducea pe xx spre grupul sanitar, ţinându-1 cu mâna de după gât. A mers după aceştia în grupul sanitar, iar partea vătămată împreună cu xx au intrat într-o toaletă. Precizează că 1-a auzit pe xx cerându-i telefonul părţii vătămate, şi întrucât acesta a refuzat în mod repetat, a intrat şi el în toaletă, întrebându-1 pe inculpat dacă e cazul să scoată cuţitul ducând mâna la buzunarul interior al gecii, prefacându-se că vrea să scoată un cuţit.

În acel moment, speriindu-se, partea vătămată a luat mâinile de pe buzunarul drept al pantalonilor iar xx i-a luat telefonul. în scurt timp după acestea, xx 1-a sunat pe xx cerându-i să se întâlnească pe terenul de sport, unde i-a vândut telefonul sustras contra sumei de 100 de lei, iar a doua zi a mai primit 30 de lei, pe care i-a împărţit cu xx şi xx.

Inculpatul xx a mai precizat că, în tot timpul desfăşurării infracţiunii, paza în faţa toaletei au asigurat-o xx şi xx, primul atenţionându-i că se apropie profesorul xx, aşa cum s-au înţeles în curtea şcolii.

Inculpatul xx a arătat că, în ziua de 09,03.2011, în jurul orelor 1130-1200, în timp ce se afla în curtea liceului împreună cu xx şi xx, a venit xx care le-a spus că are un pont despre cum pot câştiga o sumă de bani. Toţi trei au fost receptivi la propunerea lui xx, care le-a spus că inculpatul xx vrea un telefon marca Samsung GT-S5560.

Mai arată că, toţi trei - xx, au vorbit cu xx, acesta indicând-o pe partea vătămată ca fiind persoana care deţine telefonul pe care îl dorea, spunându-le să-1 obţină prin metodele pe care le vor ei.

Din declaraţia inculpatului xx mai rezultă că s-a sfătuit cu xx şi xx şi au stabilit ca xx să asigure paza, iar el împreună cu xx să sustragă telefonul de la partea vătămată. Precizează că el a mers la partea vătămată, a luat-o prieteneşte de gât şi i-a spus să meargă cu el la toaletă pentru a purta o discuţie, fiind urmaţi de xx. Au intrat toţi trei în toaletă, el i-a cerut telefonul părţii vătămate care a refuzat să-1 predea, moment în care a intervenit xx care i-a spus să-i dea telefonul, în caz contrar va scoate cuţitul din buzunar. Partea vătămată s-a speriat, a scos telefonul din buzunar, iar el 1-a luat şi i 1-a dat lui xx.

Mai arată că nu a observat când a ieşit din toaletă dacă pe hol se mai afla xx. Apoi, s-a întâlnit cu acesta în curtea şcolii, unde xx 1-a sunat pe xx, care a venit la locul unde se aflau aceştia, a plătit suma de 100 de lei, primind telefonul.

Fiind audiat la data de 17.05.2011, inculpatul xx, a declarat că, în ziua de 09.03.2011, în jurul orei 1100, s-a întâlnit cu inculpaţii xx care i-au spus că au nevoie de bani pentru a-şi cumpăra etnobotanice. Arată că 1-a indicat pe inculpatul xx care are un nevoie de un telefon mobil pentru care oferă 100-150 de lei. Cei patru s-au întâlnit cu inculpatul xx care le-a spus că vrea un telefon mobil ca cel al părţii vătămate şi este dispus să plătească suma de 150 de lei.

Arată că l-au aşteptat pe xx la etajul al doilea unde acesta are sala de clasă, iar inculpatul xx 1-a prins de umăr, trăgându-1 spre toaletă, unde peste 2-3 minute a pătruns şi învinuitul xx. Mai arată că la indicaţiile inculpatului xx a asigurat paza pentru a nu veni profesorul xx, iar în momentul în care acesta s-a apropiat de toaletă, 1-a anunţat pe inculpatul xx.

Ulterior, s-au întâlnit toţi patru în curtea şcolii, unde inculpatul xx 1-a apelat telefonic pe xx, spunându-i că are telefonul pe care acesta şi-1 doreşte. inculpatul xx i-a dat telefonul lui xx, acesta plătind suma de 100 de lei. Mai arată că a primit suma de 20 de lei.

Fiind audiat, inculpatul xx, a arătat că, în ziua de 09.03.2011, în jurul orei 1000, în timp ce se afla în incinta Colegiului Tehnic xx împreună cu xx şi xx, s-a întâlnit cu xx, care i-a spus că inculpatul xx plăteşte suma de 150 de lei pentru telefonul unui coleg din liceu. În acel moment, xx şi xx i-a cerut să asigure paza, însă el a refuzat şi s-a deplasat la toaleta de la etajul doi, iar când a ieşit de acolo au trecut pe lângă el xx şi xx. Menţioneză că, în momentul în care a ieşit din baie, xx stătea de pază.

Mai arată că, la solicitarea lui xx sau xx, a fost de acord să îl sune pe xx, pentru a-1 chema în curtea şcolii unde să primească telefonul sustras. Recunoaşte ca a cheltuit banii proveniţi din vânzarea telefonului mobil, împreună cu inculpaţii xx şi xx, ştiind că provin din săvârşirea unei infracţiuni.

Fiind audiat, inculpatul xx a arătat că, în prezenţa mai multor colegi şi-a exprimat dorinţa de a cumpăra un telefon mobil marca Samsung GT 500, la fel ca cel al părţii vătămate xx.

La data de 09.03.2011, în timp ce se afla pe holul şcolii, s-au apropiat de el inculpaţii xx.

Acesta din urmă i-a spus să coboare pe terenul de sport, pentru a-i înmâna telefonul pe care a declarat în urmă cu două săptămâni că şi-1 doreşte, urmând să plătească suma de 150 de lei, din care 100 de lei în acel moment, iar restul la sfârşitul săptămânii. Pe terenul de sport, inculpatul xx, i-a înmânat un telefon marca Samsung GT 500 contra sumei de 100 de lei, spunându-i să nu vină la şcoală cu el o perioadă

Mai arată că, 1-a data de 10.03.2011, a fost sunat de către inculpatul xx care 1-a întrebat dacă a făcut rost de diferenţa de bani. întrucât nu avea decât suma de 30 de lei, i-a dat lui xx 10 lei, iar lui xx suma de 20 de lei, urmând ca suma de 30 de lei să o achite a doua zi. In continuarea declaraţiei precizează că inculpaţii xx şi xx i-au spus că au sustras telefonul de la partea vătămată xx.

Această situaţie de fapt rezultă din coroborarea următoarelor probe: plângere parte vătămată (fila 13), proces-verbal de cercetare la faţa locului (fila 14), planşă fotografică (fila 16-18), declaraţii parte vătămată xx (f. 19, 21 -23); dovadă de predare-primire (f. 24,25); declaraţii martor xx, declaraţii inculpat xx, raport de expertiză medico-legală psihiatrică (f.54), declaraţii inculpat xx, administrate în faza de urmărire penală şi declaraţiile de recunoaştere date de inculpaţii xx, administrate în faza de judecată.

În consecinţă, instanţa reţine că fapta inculpatului xx, care la data de 09.03.2011, în jurul orei 1200, a forţat-o pe partea vătămată xx, să se deplaseze în grupul sanitar al Colegiului Tehnic xx, unde inculpatul xx, a ameninţat-o pe aceasta că va folosi un cuţit dacă nu va preda telefonul, moment în care, inculpatul xx a sustras telefonul părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie în forma coautoratului, conform art 211 alin.l, alin.2 lit c şi alin.2 lit a Cod penal cu aplicarea art.75 alin.l lit c Cod penal.

Cei doi inculpaţi au calitatea de coautori, întrucât inculpatul xx a deposedat partea vătămată de telefonul mobil, în urma ajutorului dat de xx, care a ameninţat-o pe aceasta că va scoate cuţitul deoarece refuza să predea telefonul

Deşi inculpatul xx nu a săvârşit acte materiale care să constituie elementul material al infracţiunii de furt, ambii inculpaţi au cooperat în mod nemijlocit la comiterea infracţiunii prevăzute de art.211 Cod penal, prin acţiuni care se completează reciproc. Astfel, xx, prin acte de ameninţare, i-a insuflat părţii vătămate o stare de teamă, oferindu-i inculpatului xx posibilitatea de a sustrage bunul.

Fapta inculpatului xx, care, la aceeaşi dată, a înlesnit valorificarea telefonului mobil al părţii vătămate, cunoscând că acesta provine din săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prin aceea că l-a apelat telefonic pe inculpatul xx pentru a se întâlni pe terenul de sport al Colegiului Tehnic xx, unde a avut loc vânzarea bunului, urmărind obţinerea pentru sine a unui folos material, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăinuire, prevăzută de art.221 alin.l Cpod penal

Infracţiunea de tăinuire este săvârşită de către persoana care primeşte, dobândeşte, transformă un bun sau înlesneşte valorificarea acestuia, fără să participe la infracţiunea din care provine bunul, dar care cunoaşte că bunul mobil provine din săvârşirea unei fapte prevăzută de legea penală, dacă prin aceasta a urmărit obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material.

Astfel, deşi inculpatul xx s-a aflat în incinta Colegiului Tehnic xx împreună cu xx şi xx, când xx, le-a spus că inculpatul xx plăteşte suma de 150 de lei pentru telefonul unui coleg din liceu, din probele administrate în cauză nu rezultă cu certitudine că între inculpaţi a existat o înţelegere prealabilă în vederea săvârşirii infracţiunii de tâlhărie şi nici că inculpatul xx a participat în vreun mod la comiterea infracţiunii de tâlhărie.

Astfel, deşi din declaraţiile lui xx şi xx rezultă că inculpatul xx avea cunoştinţă despre intenţia lor de a sustrage telefonul părţii vătămate, totuşi din probele administrate în cauză nu reiese cu certitudine îndeplinirea unei condiţii esenţiale a participaţiei penale şi anume legătura subiectivă între participanţi, voinţa comună de a săvârşi fapta prevăzută de legea penală. Mai mult, din declaraţia din data de 10.03.2011, inculpatul xx, recunoaşte că se afla în incinta liceului când xx le-a spus că învinuitul xx plăteşte 150 de lei pentru un telefon, însă declară că a refuzat să asigure paza, deplasându-se spre grupul sanitar de la etajul 2.

xx, prin declaraţia din data de 17.05.2011, a recunoscut că el a asigurat paza, atenţionându-1 pe xx că se apropie profesorul xx. A mai menţionat că pe hol se afla şi xx care, fiind văzut fumând de profesorul xx, a fost certat de acesta.

Fiind audiat, profesorul xx a declarat că nu-şi mai aminteşte dacă în ziua respectivă 1-a văzut sau a vorbit cu inculpatul xx.

Aşadar, întrucât în cauză inculpatul xx nu a înlesnit şi nici nu a ajutat la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie şi nici nu a promis, înainte sau în timpul săvârşirii faptei că va înlesni valorificarea bunului provenit din aceasta, ci doar a înlesnit valorificarea bunului după săvârşirea faptei, fapta sa de a-1 apela telefonic pe inculpatul xx pentru a se întâlni pe terenul de sport, unde a avut loc vânzarea bunului, obţinând pentru sine un folos material, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăinuire şi nu de complicitate la tâlhărie.

Fapta inculpatului xx, care la data de 09.03.2011, în jurul orei 1300, a cumpărat un bun, cunoscând că acesta provine din săvârşirea unei fapte penale, urmărind prin aceasta obţinerea unui folos material pentru sine, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăinuire.

În ceea ce priveşte fapta inculpatului xx care le-a spus celorlalţi inculpaţi că îşi doreşte un telefon ca al părţii vătămate, sau conform unor alte declaraţii, chiar telefonul părţii vătămate, aceasta nu reprezintă o instigare la săvârşirea unei infracţiuni.

Astfel, pentru existenţa instigării se reţine că este necesar ca activitatea de determinare a instigatorului să privească săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Ori, în cauză, inculpatul şi-a manifestat intenţia de a oferi suma de 150 de lei pentru un telefon mobil de aceeaşi model cu al părţii vătămate, nespecificând modalitatea în care ceilalţi inculpaţi să-l procure. Aşadar în cauză nu se poate stabili cu certitudine că inculpatul xx a conceput comiterea unei infracţiuni şi a determinat o persoană sau mai multe să o săvârşească.

 Fapta inculpatului xx, căreia data de 09.03.2011,după o prealabilă înţelegere cu ceilalţi inculpaţi, a asigurat paza locului infracţional, atenţionându-i pe xx şi xx că se apropie profesorul xx, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie.

 La individualizarea sancţiunii care urmează a fi aplicată inculpatului xx, minor la data comiterii faptelor, instanţa va avea in vedere dispoziţiile art. 100 Cod Penal; gradul de pericol social al faptei comise, mai ridicat având in vedere împrejurările concrete în care au fost comise faptele, respectiv neţinând seama de posibilele urmări ale acesteia, luând în considerare atitudinea de teribilism caracteristică majorităţii persoanelor în anumite momente ale adolescenţei, dar şi împrejurarea că asupra părţii vătămate s-au exercitat acte de presiune din partea a mai multor persoane într-un loc şi într-o împrejurarea în care era puţin probabil ca să poată interveni în ajutorul său alte persoane; persoana inculpatului, care are vârsta de 16 ani, studii 9 clase, este elev în clasa a IX-a la Grupul Şcolar xx din municipiul xx, nu are antecedente penale, nu este căsătorit, nu are copii minori în întreţinere, precum şi incidenţa în cauza de faţă a împrejurărilor care atenuează răspunderea penală în speţă circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art.74 alin.1 lit. c) Cod penal care va fi reţinută în favoarea acestuia având în vedere atitudinea sa după comiterea faptelor când a recunoscut comiterea acestora, a regretat cele întâmplate, a încercat să repare prejudiciul cauzat şi a coroborat cu organele judiciare. În baza tuturor acestor considerente instanţa apreciază că doar aplicarea acestuia a unei pedepse cu închisoarea orientată sub minimul special prevăzut de lege, este de natură a preveni comiterea de către inculpat a unor noi fapte prevăzute de legea penală, luând în considerare prevederile art.3201 alin.7 Cod procedură penală în sensul că inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii.

Ca urmare, în baza art.26 Cod penal raportat la art.211 alin.1, alin.2 lit. c) şi alin.21 lit. a) Cod penal cu aplicarea art.99 şi urm. Cod penal, art.74 alin.1lit. c) Cod penal, art.76 alin.1 lit. d ) Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală instanţa va condamna inculpatul xx la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie sub forma complicităţii.

În baza art.71 Cod penal va interzice inculpatului xx drepturile prevăzute de art.64 lit. a) teza a doua,b) Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

Având în vedere vârsta şi persoana inculpatului xx, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi realizat fără ca inculpatul să o execute în mod efectiv.

În baza art.110 Cod Penal văzând dispoziţiile art.81 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei închisorii aplicate inculpatului xx pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.110 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod Penal va suspenda condiţionat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului xx pe durata de 3 ani a suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.359 Cod procedură penală va atrage atenţie inculpatului xx asupra prevederilor art.83 Cod penal în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare va săvârşi din nou o infracţiune, pentru care se va pronunţa o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei stabilită prin prezenta hotărâre şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se va contopi cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. 

La individualizarea pedepsei la care urmează a fi condamnat inculpatul xx, instanţa va avea in vedere dispoziţiile art. 72 Cod Penal, respectiv prevederile cuprinse in partea generala a Codului Penal; limitele de pedeapsă fixate de art.211 Cod penal; gradul de pericol social al faptelor comise circumstanţiat de împrejurările concrete în care au fost comise faptele, respectiv neţinând seama de posibilele urmări ale acesteia, luând în considerare atitudinea de teribilism caracteristică majorităţii persoanelor în anumite momente ale adolescenţei, dar şi împrejurarea că asupra părţii vătămate s-au exercitat acte de presiune din partea a mai multor persoane într-un loc şi într-o împrejurare în care era puţin probabil ca să poată interveni în ajutorul său alte persoane, luând în considerare că inculpatul a fost unul dintre cei care a acţionat în mod nemijlocit asupra părţii vătămate; persoana inculpatului, care are vârsta de 19 ani, necăsătorit, nu are copii minori în întreţinere, nu are antecedente penale, studii 10 clase, este elev în clasa a XI-a la Grupul Şcolar xx din municipiul xx şi nu a îndeplinit stagiul militar; precum şi incidenţa în cauza de faţă a împrejurărilor care atenuează răspunderea penală în speţă circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art.74 alin.1 lit. c) Cod penal care va fi reţinută în favoarea acestuia având în vedere atitudinea sa după comiterea faptelor când a recunoscut comiterea acestora, a regretat cele întâmplate şi a coroborat cu organele judiciare şi incidenţa celor care agravează răspunderea penală, în speţă circumstanţa agravantă legală prevăzută de art.75 alin.1 lit. c) Cod penal, fapta fiind comisă de mai mult de 4 persoane împreună. În baza tuturor acestor considerente instanţa apreciază ca scopul pedepsei, prevăzut de art.52 Cod Penal, acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni, poate fi realizat în cauză prin aplicarea inculpatului xx a unei pedepse cu închisoarea orientată sub minimul special prevăzut de lege, luând în considerare prevederile art.3201  alin.7 Cod procedură penală în sensul că inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii.

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit. c) şi alin.21 lit. a) Cod penal cu aplicarea art.75 alin.1 lit. c) Cod penal, art.74 alin.1lit. c) Cod penal, art.76 alin.1 lit. c ) Cod penal, art.80 Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală va condamna inculpatul xx la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie.

În baza art.71 Cod penal va interzice inculpatului xx drepturile prevăzute de art.64 lit. a) teza a doua,b) Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

În baza art.88 Cod penal va computa din pedeapsa de închisoare stabilită faţă de inculpatul xx prin prezenta sentinţă penală durata reţinerii sale, începând cu data de 10.03.2011 ora 1730 până la data de 11.03.2011 ora 1730.

Având în vedere vârsta şi persoana inculpatului xx, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi realizat fără ca inculpatul să o execute în mod efectiv.

În baza art.81 Cod Penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei închisorii aplicate inculpatului xx pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod Penal va suspenda condiţionat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului xx pe durata de 4 ani a suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.359 Cod procedură penală va atrage atenţie inculpatului xx asupra prevederilor art.83 Cod penal în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare va săvârşi din nou o infracţiune, pentru care se va pronunţa o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei stabilită prin prezenta hotărâre şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se va contopi cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

La individualizarea pedepsei la care urmează a fi condamnat inculpatul xx, instanţa va avea in vedere dispoziţiile art. 72 Cod Penal, respectiv prevederile cuprinse in partea generala a Codului Penal; limitele de pedeapsă fixate de art.211 Cod penal; gradul de pericol social al faptelor comise circumstanţiat de împrejurările concrete în care au fost comise faptele, respectiv neţinând seama de posibilele urmări ale acesteia, luând în considerare atitudinea de teribilism caracteristică majorităţii persoanelor în anumite momente ale adolescenţei, dar şi împrejurarea că asupra părţii vătămate s-au exercitat acte de presiune din partea a mai multor persoane într-un loc şi într-o împrejurare în care era puţin probabil ca să poată interveni în ajutorul său alte persoane, luând în considerare că inculpatul a fost unul dintre cei care a acţionat în mod nemijlocit asupra părţii vătămate; persoana inculpatului, care are vârsta de 19 ani, necăsătorit, nu are copii minori în întreţinere, nu are antecedente penale, studii 11 clase, este elev în clasa a XII-a la Grupul Şcolar xx din municipiul xx şi nu a îndeplinit stagiul militar; precum şi incidenţa în cauza de faţă a împrejurărilor care atenuează răspunderea penală în speţă circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art.74 alin.1 lit. c) Cod penal care va fi reţinută în favoarea acestuia având în vedere atitudinea sa după comiterea faptelor când a recunoscut comiterea acestora, a regretat cele întâmplate şi a coroborat cu organele judiciare şi incidenţa celor care agravează răspunderea penală, în speţă circumstanţa agravantă legală prevăzută de art.75 alin.1 lit. c) Cod penal, fapta fiind comisă de mai mult de 4 persoane împreună. În baza tuturor acestor considerente instanţa apreciază ca scopul pedepsei, prevăzut de art.52 Cod Penal, acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni, poate fi realizat în cauză prin aplicarea inculpatului xx a unei pedepse cu închisoarea orientată sub minimul special prevăzut de lege, luând în considerare prevederile art.3201  alin.7 Cod procedură penală în sensul că inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii.

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit. c) şi alin.21 lit. a) Cod penal cu aplicarea art.75 alin.1 lit. c) Cod penal, art.74 alin.1lit. c) Cod penal, art.76 alin.1 lit. c ) Cod penal, art.80 Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală va condamna inculpatul xx la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie.

În baza art.71 Cod penal va interzice inculpatului xx drepturile prevăzute de art.64 lit. a) teza a doua,b) Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

În baza art.88 Cod penal va computa din pedeapsa de închisoare stabilită faţă de inculpatul xx prin prezenta sentinţă penală durata reţinerii sale, începând cu data de 10.03.2011 ora 1950 până la data de 11.03.2011 ora 1100.

Având în vedere vârsta şi persoana inculpatului xx, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi realizat fără ca inculpatul să o execute în mod efectiv.

În baza art.81 Cod Penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei închisorii aplicate inculpatului xx pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod Penal va suspenda condiţionat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului xx pe durata de 4 ani a suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.359 Cod procedură penală va atrage atenţie inculpatului xx asupra prevederilor art.83 Cod penal în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare va săvârşi din nou o infracţiune, pentru care se va pronunţa o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei stabilită prin prezenta hotărâre şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se va contopi cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

La individualizarea pedepsei la care urmează a fi condamnat inculpatul xx, instanţa va avea in vedere dispoziţiile art. 72 Cod Penal, respectiv prevederile cuprinse in partea generala a Codului Penal; limitele de pedeapsă fixate de art.221 Cod penal; gradul de pericol social al faptelor comise circumstanţiat de împrejurările concrete în care au fost comise faptele, respectiv neţinând seama de posibilele urmări ale acesteia, luând în considerare atitudinea de teribilism caracteristică majorităţii persoanelor în anumite momente ale adolescenţei, dar şi împrejurarea că acesta nu a participat la acţiunea prin care asupra părţii vătămate s-au exercitat acte de presiune din partea a mai multor persoane într-un loc şi într-o împrejurare în care era puţin probabil ca să poată interveni în ajutorul său alte persoane; persoana inculpatului, care are vârsta de 20 ani, necăsătorit, nu are copii minori în întreţinere, nu are antecedente penale, studii 10 clase, este elev în clasa a X-a la Grupul Şcolar xx din municipiul xx şi nu a îndeplinit stagiul militar; precum şi incidenţa în cauza de faţă a împrejurărilor care atenuează răspunderea penală în speţă circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art.74 alin.1 lit. c) Cod penal care va fi reţinută în favoarea acestuia având în vedere atitudinea sa după comiterea faptelor când a recunoscut comiterea acestora, a regretat cele întâmplate şi a coroborat cu organele judiciare şi neincidenţa celor care agravează răspunderea penală. În baza tuturor acestor considerente instanţa apreciază ca scopul pedepsei, prevăzut de art.52 Cod Penal, acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni, poate xx a unei pedepse cu amenda penală orientată mai mult către minimul special decât către maximul special prevăzut de lege, luând în considerare prevederile art.3201  alin.7 Cod procedură penală în sensul că inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii.

În baza art.221 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74 alin.1lit. c) Cod penal, art.76 alin.1 lit. e ) teza a II-a Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală va condamna inculpatul xx la pedeapsa de  5.000 lei amendă penală pentru comiterea infracţiunii de tăinuire.

Având în vedere vârsta şi persoana inculpatului xx, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi realizat fără ca inculpatul să o execute în mod efectiv.

În baza art.81 Cod Penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei amenzii penale aplicate inculpatului xx pe o durată de 1 an, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

La individualizarea pedepsei la care urmează a fi condamnat inculpatul xx, instanţa va avea in vedere dispoziţiile art. 72 Cod Penal, respectiv prevederile cuprinse in partea generala a Codului Penal; limitele de pedeapsă fixate de art.221 Cod penal; gradul de pericol social al faptelor comise circumstanţiat de împrejurările concrete în care au fost comise faptele, respectiv neţinând seama de posibilele urmări ale acesteia, luând în considerare atitudinea de teribilism caracteristică majorităţii persoanelor în anumite momente ale adolescenţei, dar şi împrejurarea că acesta nu a participat la acţiunea prin care asupra părţii vătămate s-au exercitat acte de presiune din partea a mai multor persoane într-un loc şi într-o împrejurare în care era puţin probabil ca să poată interveni în ajutorul său alte persoane; persoana inculpatului, care are vârsta de 20 ani, necăsătorit, nu are copii minori în întreţinere, nu are antecedente penale, studii 12 clase, este elev în clasa a XIII-a la Grupul Şcolar xx din municipiul xx şi nu a îndeplinit stagiul militar; precum şi incidenţa în cauza de faţă a împrejurărilor care atenuează răspunderea penală în speţă circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art.74 alin.1 lit. c) Cod penal care va fi reţinută în favoarea acestuia având în vedere atitudinea sa după comiterea faptelor când a recunoscut comiterea acestora, a regretat cele întâmplate şi a coroborat cu organele judiciare şi neincidenţa celor care agravează răspunderea penală. În baza tuturor acestor considerente instanţa apreciază ca scopul pedepsei, prevăzut de art.52 Cod Penal, acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni, poate xx a unei pedepse cu amenda penală orientată mai mult către minimul special decât către maximul special prevăzut de lege, luând în considerare prevederile art.3201  alin.7 Cod procedură penală în sensul că inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii.

În baza art.221 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74 alin.1lit. c) Cod penal, art.76 alin.1 lit. e ) teza a II-a Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală va condamna inculpatul xx la pedeapsa de  5.000 lei amendă penală pentru comiterea infracţiunii de tăinuire.

Având în vedere vârsta şi persoana inculpatului xx, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi realizat fără ca inculpatul să o execute în mod efectiv.

În baza art.81 Cod Penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei amenzii penale aplicate inculpatului xx pe o durată de 1 an, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

Instanţa va lua act că partea vătămată xx nu s-a constituit parte civilă în cauza de faţă.

În baza art.189 Cod procedură penală va dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor în faza de judecată din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul de Avocaţi Neamţ, câte 400 lei pentru fiecare, pentru avocat xx.

În baza art.189 Cod procedură penală va dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor în faza de urmărire penală din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul de Avocaţi Neamţ, 600 lei pentru avocat xx.

În baza art.191 alin.1 şi 2 Cod Procedură Penală va obliga inculpatul xx să plătească către stat suma de 950 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 350 lei reprezintă cheltuielile judiciare făcute in cursul urmăririi penale, respectiv 300 lei onorariul avocatului din oficiu, iar 400 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu în cursul fazei de judecată.

În baza art.191 alin.1 şi 2 Cod Procedură Penală obligă inculpatul xx să plătească către stat suma de 950 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 350 lei reprezintă cheltuielile judiciare făcute in cursul urmăririi penale, respectiv 300 lei onorariul avocatului din oficiu, iar 400 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu în cursul fazei de judecată.

În baza art.191 alin.1 şi 2 Cod Procedură Penală obligă inculpatul xx să plătească către stat suma de 1.100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 500 lei reprezintă cheltuielile judiciare făcute in cursul urmăririi penale, respectiv 300 lei onorariul avocatului din oficiu şi 157,10 lei contravaloarea expertizei medico-legale psihiatrice, iar 400 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu în cursul fazei de judecată.

În baza art.191 alin.1 şi 2 Cod Procedură Penală va obliga inculpatul xx să plătească către stat suma de 650 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 50 lei reprezintă cheltuielile judiciare făcute in cursul urmăririi penale, iar 400 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu în cursul fazei de judecată.

În baza art.191 alin.1 şi 2 Cod Procedură Penală va obliga inculpatul xx să plătească către stat suma de 650 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 50 lei reprezintă cheltuielile judiciare făcute in cursul urmăririi penale, iar 400 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu în cursul fazei de judecată