Propunere arestare preventivă

Hotărâre încheiere din 10.01.2011


Dosar nr.425/302/2011

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

SECŢIA I PENALĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa din Camera de Consiliu din 10.01.2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE - MCA

GREFIER - ANDREEA DUMITRIU

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti este reprezentat de procuror MC

Pe rol, soluţionarea propunerii de arestare preventivă privind pe inculpatul C G A formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu a răspuns inculpatul C GA, în stare de arest, personal şi asistat de apărător din oficiu  R G, care depune la dosarul cauzei împuternicirea avocaţială.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa procedează la verificarea identităţii inculpatului, la aducerea la cunoştinţă a faptei pentru care este cercetat şi pentru care se solicită arestarea preventivă, la verificarea consimţământului inculpatului cu privire la apărătorul din oficiu şi la aducerea la cunoştinţă a dreptului prev.de art.70 al.2 C.p.p.

Inculpatul, având cuvântul, arată ca este de acord să fie audiat.

Instanţa procedeaza la audierea inculpatului, a cărui declaraţie este consemnată şi ataşată la dosarul cauzei. Instanţa constată că pe parcursul luării declaraţiei inculpatul a adormit de mai multe ori, acesta fiind audiat în mod dificil.

Instanţa, în raport de dispoziţiile art.1491Cpp, acordă cuvântul cu privire la propunerea de arestare preventivă .

Reprezentantul Ministerului Public arată că există probe şi indicii temeinice din care rezultă că inculpatul este cel care a săvârşit fapta, având în vedere declaraţiile acestuia, ale martorilor audiaţi în cauză, probele administrate în cauză, precum şi procesul verbal de cercetare la faţa locului. De asemenea, arată că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.148 lit.f C.p.p., pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită fiind mai mare de 4 ani, iar lăsarea în libertate prezintă pericol social concret pentru ordinea publică. Astfel, solicită a se avea în vedere modalitatea de săvârşire a faptei, împrejurarea că inculpatul a fost liberat condiţionat dintr-o pedeapsă de 10 ani închisoare la care a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie, având un rest de 1146 de zile. În final, solicită a se avea în vedere că inculpatul este consumator de droguri cu heroină, nu are o ocupaţie stabilă, precum şi procesul verbal întocmit cu ocazia primei declaraţii date de către inculpat (filele 37-39 din dup) din care rezultă că scopul săvârşirii acestei infracţiuni a fost acela de a-şi procura o doză. Pentru aceste motive solicită admiterea propunerii Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti şi arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 10.01.2011 şi până la data de 8.02.2011, inclusiv.

Apărătorul inculpatului solicită respingerea propunerii privind arestarea preventivă a inculpatului formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, urmând a se avea în vedere că inculpatul a colaborat cu organele de poliţie, a recunoscut şi regretat săvârşirea infracţiunii, iar nu în ultimul rând, că la momentul săvârşirii infracţiunii inculpatul se afla sub influenţa drogurilor.

Având ultimul cuvânt, inculpatul arată că regretă fapta săvârşită şi că doreşte a fi cercetat în libertate întrucât a fost doar o rătăcire de moment.

INSTANŢA

Deliberând asupra propunerii de arestare preventivă formulate în cauză, constată:

Prin referatul de propunere a arestării preventive nr.271/P/2011, întocmit la data de 10.01.2011 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti şi înregistrat la această instanţă sub nr.425/302/2011, s-a solicitat arestarea preventivă a inculpatului C G A pe o durată de 30 de zile, de la data de 10.01.2011 până la data de 08.02.2011, inclusiv.

În motivarea propunerii, s-a arătat că în noaptea de 9/10 ianuarie 2011, în jurul orei 04,20 inculpatul a pătruns, prin efracţie, în autoutilitara marca Dacia 1307, proprietatea lui V G, care se afla parcată la intersecţia dintre str.P Ş cu C F, sector 5, de unde a sustras o bormaşină rotopercutoare DRK, un ferăstrău electric SKIL, o cutie cu scule şi o pereche de mănuşi, în valoare de 1500 ron, prejudiciul fiind recuperat.

Procurorul a solicitat arestarea inculpatului în temeiul art.148 alin.1 lit.f cu ref. la art.149 ind.1 şi art.136 C.proc.pen., arestarea preventivă fiind necesară în interesul urmăririi penale.

Referatul procurorului a fost însoţit de dosarul  de urmărire penală nr.  5340/P/2010.

Inculpatul  a fost audiat de judecător, conform disp. art.150 C.proc.pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că inculpatul C G A a fost reţinut ordonanţa nr.2.995.037 din data de 10.01.2011, emisă de organele de poliţie din cadrul DGPMB - Poliţia Sectorului 5, Secţia 24 Poliţie, pe o durată de 15 ore, măsura urmând să expire la data de 11.01.2011, ora 4,20.

Analizând actele dosarului de urmărire penală şi declaraţia dată de inculpat în faţa instanţei, instanţa apreciază că în speţă sunt întrunite condiţiile legale pentru luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat.

Astfel, verificând cauza sub aspectul disp. art.146-149 ind.1 C.proc.pen.,  instanţa constată că în cauză există indicii temeinice care să creeze presupunerea rezonabilă  (în sensul disp. art. 68 ind. 1  C.proc.pen.)  că inculpatul a săvârşit infracţiunea pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva sa -  constând în aceea că, în noaptea 10 ianuarie 2011, în jurul orei 04,20, inculpatul a pătruns, prin efracţie, în autoutilitara marca Dacia 1307, proprietatea lui V G, care se afla parcată la intersecţia dintre str.P Ş cu C F lectric SKIL, o cutie cu scule şi o pereche de mănuşi, în valoare de aproximativ1500 lei, prejudiciul fiind integral  recuperat, prin restituire.

Inculpatul a fost prins la scurt timp după comiterea faptei, de către agenţi din cadrul biroului de ordine publică al Secţiei 24 poliţie, având asupra sa mai multe genţi  în care s-au descoperit bunurile sustrase.

Pentru a reţine această situaţie de fapt,  instanţa are în vedere  în principal procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor asistenţi, plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, procesele verbale de cercetare la faţa locului, precum şi planşele cu fotografii judiciare.

 Instanţa constată  de asemenea că infracţiunea pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului -  şi pentru care instanţa a apreciat că există indicii temeinice – este pedepsită de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, şi anume de la 3 la 15 de ani.

 În ceea ce priveşte pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta  lăsarea inculpatului în libertate, instanţa apreciază că acesta poate fi dedus din gravitatea  faptei  şi modalitatea săvârşirii acesteia (furt dintr-o autovehicul parcat într-un loc public,  în timpul nopţii, prin efracţie), precum şi  din circumstanţele personale ale inculpatului (inculpatul a mai fost condamnat şi anterior la mai multe pedepse cu închisoare, din executarea ultimei pedepse fiind liberat condiţionat la data de 5.05.2009 cu un rest neexecutat din pedeapsa închisorii de 1146 zile, este consumator de plante etnobotanice, nu are o locuinţă în Bucureşti, trind pe străzi). Din toate aceste elemente rezultă  că inculpatul prezintă riscul iminent de a comite noi infracţiuni  similare, în cazul în care ar fi lăsat în libertate, întrucât nu are  o locuinţă şi nici venituri licite constante, comportamentul infracţional putându-se repeta în scopul satisfacerii nevoii de a consuma plante halucinogene.

 Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că privarea de libertate a inculpatului este necesară bunei desfăşurări a procesului penal şi înlăturării pericolului concret ca acesta să mai săvârşească fapte asemănătoare în viitorul apropiat -  o altă măsură preventivă, mai blândă, nefiind suficientă.

 

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că sunt întrunite cumulativ condiţiile în care poate fi dispusă măsură preventivă a arestului cu privire la inculpat, condiţii prev. de art.149 indice 1, rap. la art.143 alin.1, art.148 lit.f, cu ref. la art.136  C.proc.pen. - astfel încât va admite propunerea procurorului şi va dispune arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 de zile.

DISPUNE

În baza art. 149 indice 1, rap. la art. 143 alin.1, art. 148 lit. f, cu ref. la art.136 Cpp, admite propunerea Parchetului de pe langa Judecătoria sectorului 5 Bucureşti.

Dispune arestarea preventivă a inculpatului CG A (fiul lui C şi A, ns. la data de ... în O, judeţ C, domiciliat în sat V, comuna V, judeţ C, cu antecedente penale, fără loc de muncă, studii 8 clase, cetăţenie română, stagiu militar nesatisfăcut, necăsătorit, posesor CI seria .. nr...., eliberată de S... B la data de ..., CNP.....), pe o perioada de 29 zile  -  de la data de 11.01.2011 până la data de  08.02.2011 inclusiv.

 În baza art. 192 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de recurs,  în termen de 24 de ore de la pronunţare.

Pronunţată in şedinţa publică din data de 10 ianuarie 2011, ora 18,00.

PREŞEDINTE,GREFIER,

Dosar nr.425/302/2011

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

SECŢIA I PENALĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa din Camera de Consiliu din 10.01.2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE - MCA

GREFIER - ANDREEA DUMITRIU

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti este reprezentat de procuror MC

Pe rol, soluţionarea propunerii de arestare preventivă privind pe inculpatul C G A formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu a răspuns inculpatul C GA, în stare de arest, personal şi asistat de apărător din oficiu  R G, care depune la dosarul cauzei împuternicirea avocaţială.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa procedează la verificarea identităţii inculpatului, la aducerea la cunoştinţă a faptei pentru care este cercetat şi pentru care se solicită arestarea preventivă, la verificarea consimţământului inculpatului cu privire la apărătorul din oficiu şi la aducerea la cunoştinţă a dreptului prev.de art.70 al.2 C.p.p.

Inculpatul, având cuvântul, arată ca este de acord să fie audiat.

Instanţa procedeaza la audierea inculpatului, a cărui declaraţie este consemnată şi ataşată la dosarul cauzei. Instanţa constată că pe parcursul luării declaraţiei inculpatul a adormit de mai multe ori, acesta fiind audiat în mod dificil.

Instanţa, în raport de dispoziţiile art.1491Cpp, acordă cuvântul cu privire la propunerea de arestare preventivă .

Reprezentantul Ministerului Public arată că există probe şi indicii temeinice din care rezultă că inculpatul este cel care a săvârşit fapta, având în vedere declaraţiile acestuia, ale martorilor audiaţi în cauză, probele administrate în cauză, precum şi procesul verbal de cercetare la faţa locului. De asemenea, arată că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.148 lit.f C.p.p., pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită fiind mai mare de 4 ani, iar lăsarea în libertate prezintă pericol social concret pentru ordinea publică. Astfel, solicită a se avea în vedere modalitatea de săvârşire a faptei, împrejurarea că inculpatul a fost liberat condiţionat dintr-o pedeapsă de 10 ani închisoare la care a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie, având un rest de 1146 de zile. În final, solicită a se avea în vedere că inculpatul este consumator de droguri cu heroină, nu are o ocupaţie stabilă, precum şi procesul verbal întocmit cu ocazia primei declaraţii date de către inculpat (filele 37-39 din dup) din care rezultă că scopul săvârşirii acestei infracţiuni a fost acela de a-şi procura o doză. Pentru aceste motive solicită admiterea propunerii Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti şi arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 10.01.2011 şi până la data de 8.02.2011, inclusiv.

Apărătorul inculpatului solicită respingerea propunerii privind arestarea preventivă a inculpatului formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, urmând a se avea în vedere că inculpatul a colaborat cu organele de poliţie, a recunoscut şi regretat săvârşirea infracţiunii, iar nu în ultimul rând, că la momentul săvârşirii infracţiunii inculpatul se afla sub influenţa drogurilor.

Având ultimul cuvânt, inculpatul arată că regretă fapta săvârşită şi că doreşte a fi cercetat în libertate întrucât a fost doar o rătăcire de moment.

INSTANŢA

Deliberând asupra propunerii de arestare preventivă formulate în cauză, constată:

Prin referatul de propunere a arestării preventive nr.271/P/2011, întocmit la data de 10.01.2011 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti şi înregistrat la această instanţă sub nr.425/302/2011, s-a solicitat arestarea preventivă a inculpatului C G A pe o durată de 30 de zile, de la data de 10.01.2011 până la data de 08.02.2011, inclusiv.

În motivarea propunerii, s-a arătat că în noaptea de 9/10 ianuarie 2011, în jurul orei 04,20 inculpatul a pătruns, prin efracţie, în autoutilitara marca Dacia 1307, proprietatea lui V G, care se afla parcată la intersecţia dintre str.P Ş cu C F, sector 5, de unde a sustras o bormaşină rotopercutoare DRK, un ferăstrău electric SKIL, o cutie cu scule şi o pereche de mănuşi, în valoare de 1500 ron, prejudiciul fiind recuperat.

Procurorul a solicitat arestarea inculpatului în temeiul art.148 alin.1 lit.f cu ref. la art.149 ind.1 şi art.136 C.proc.pen., arestarea preventivă fiind necesară în interesul urmăririi penale.

Referatul procurorului a fost însoţit de dosarul  de urmărire penală nr.  5340/P/2010.

Inculpatul  a fost audiat de judecător, conform disp. art.150 C.proc.pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că inculpatul C G A a fost reţinut ordonanţa nr.2.995.037 din data de 10.01.2011, emisă de organele de poliţie din cadrul DGPMB - Poliţia Sectorului 5, Secţia 24 Poliţie, pe o durată de 15 ore, măsura urmând să expire la data de 11.01.2011, ora 4,20.

Analizând actele dosarului de urmărire penală şi declaraţia dată de inculpat în faţa instanţei, instanţa apreciază că în speţă sunt întrunite condiţiile legale pentru luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat.

Astfel, verificând cauza sub aspectul disp. art.146-149 ind.1 C.proc.pen.,  instanţa constată că în cauză există indicii temeinice care să creeze presupunerea rezonabilă  (în sensul disp. art. 68 ind. 1  C.proc.pen.)  că inculpatul a săvârşit infracţiunea pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva sa -  constând în aceea că, în noaptea 10 ianuarie 2011, în jurul orei 04,20, inculpatul a pătruns, prin efracţie, în autoutilitara marca Dacia 1307, proprietatea lui V G, care se afla parcată la intersecţia dintre str.P Ş cu C F lectric SKIL, o cutie cu scule şi o pereche de mănuşi, în valoare de aproximativ1500 lei, prejudiciul fiind integral  recuperat, prin restituire.

Inculpatul a fost prins la scurt timp după comiterea faptei, de către agenţi din cadrul biroului de ordine publică al Secţiei 24 poliţie, având asupra sa mai multe genţi  în care s-au descoperit bunurile sustrase.

Pentru a reţine această situaţie de fapt,  instanţa are în vedere  în principal procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor asistenţi, plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, procesele verbale de cercetare la faţa locului, precum şi planşele cu fotografii judiciare.

 Instanţa constată  de asemenea că infracţiunea pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului -  şi pentru care instanţa a apreciat că există indicii temeinice – este pedepsită de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, şi anume de la 3 la 15 de ani.

 În ceea ce priveşte pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta  lăsarea inculpatului în libertate, instanţa apreciază că acesta poate fi dedus din gravitatea  faptei  şi modalitatea săvârşirii acesteia (furt dintr-o autovehicul parcat într-un loc public,  în timpul nopţii, prin efracţie), precum şi  din circumstanţele personale ale inculpatului (inculpatul a mai fost condamnat şi anterior la mai multe pedepse cu închisoare, din executarea ultimei pedepse fiind liberat condiţionat la data de 5.05.2009 cu un rest neexecutat din pedeapsa închisorii de 1146 zile, este consumator de plante etnobotanice, nu are o locuinţă în Bucureşti, trind pe străzi). Din toate aceste elemente rezultă  că inculpatul prezintă riscul iminent de a comite noi infracţiuni  similare, în cazul în care ar fi lăsat în libertate, întrucât nu are  o locuinţă şi nici venituri licite constante, comportamentul infracţional putându-se repeta în scopul satisfacerii nevoii de a consuma plante halucinogene.

 Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că privarea de libertate a inculpatului este necesară bunei desfăşurări a procesului penal şi înlăturării pericolului concret ca acesta să mai săvârşească fapte asemănătoare în viitorul apropiat -  o altă măsură preventivă, mai blândă, nefiind suficientă.

 

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că sunt întrunite cumulativ condiţiile în care poate fi dispusă măsură preventivă a arestului cu privire la inculpat, condiţii prev. de art.149 indice 1, rap. la art.143 alin.1, art.148 lit.f, cu ref. la art.136  C.proc.pen. - astfel încât va admite propunerea procurorului şi va dispune arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 de zile.

DISPUNE

În baza art. 149 indice 1, rap. la art. 143 alin.1, art. 148 lit. f, cu ref. la art.136 Cpp, admite propunerea Parchetului de pe langa Judecătoria sectorului 5 Bucureşti.

Dispune arestarea preventivă a inculpatului CG A (fiul lui C şi A, ns. la data de ... în O, judeţ C, domiciliat în sat V, comuna V, judeţ C, cu antecedente penale, fără loc de muncă, studii 8 clase, cetăţenie română, stagiu militar nesatisfăcut, necăsătorit, posesor CI seria .. nr...., eliberată de S... B la data de ..., CNP.....), pe o perioada de 29 zile  -  de la data de 11.01.2011 până la data de  08.02.2011 inclusiv.

 În baza art. 192 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de recurs,  în termen de 24 de ore de la pronunţare.

Pronunţată in şedinţa publică din data de 10 ianuarie 2011, ora 18,00.

PREŞEDINTE,GREFIER,