Tâlhărie şi violare de domiciliu

Sentinţă penală 162 din 31.01.2011


Obiect: infracţiuni de tâlhărie şi violare de domiciliu prev. de art.211 al.1,2 lit.b,c şi al.21 lit. a,c din C.p. şi art.192 al.2 din C.p. cu aplicarea art.99 ş.u. din C.p. şi art.33 lit.a din C.p

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria  Bacău nr.376/P/2010  din 27.01.2010 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului IS  , pentru infracţiunile de tâlhărie şi violare de domiciliu prev. de art.211 al.1,2 lit.b,c şi al.21 lit. a,c din C.p. şi art.192 al.2 din C.p. cu aplicarea art.99 ş.u. din C.p. şi art.33 lit.a din C.p.  constând în aceea că în seara zilei de 15.01.2010 în jurul orei 21.30, împreună cu sora lui PS, au pătruns fără drept  pe poarta şi uşa descuiată  în locuinţa părţii vătămate MB  prin folosirea de ameninţări cu moartea , au deposedat-o de suma de 130 lei. 

În timpul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi: inculpatul, martorii DS, AP, TS, PS, partea vătămată MB şi partea responsabilă civilmente IS .

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză , în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În seara zilei de 15.01.2010 , inculpatul IS aflându-se la domiciliul său din i-a propus surorii sale PS să-l însoţească la locuinţa părţii vătămate MB pentru a sustrage bunuri de la aceasta, cunoscând că aceasta locuieşte singură şi are o vârstă înaintată ce nu-i permite să se apere.

Întrucât sora sa a fost de acord , în jurul orei 21.30 s-au deplasat la locuinţa părţii vătămate MB , au pătruns în curte pe poarta deschisă şi apoi pe uşă descuiată în casă.  Inculpatul i-a pus mâna la gură părţii vătămată  ( pe care avea o mânuşă chirurgicală ) , ameninţând-o cu moartea şi cerându-i să-i arate locuirile în care ţine banii. În urma acestor ameninţări partea vătămată i-a indicat o sacoşă din cuier unde inculpatul a găsit suma de 130 lei. A luat această sumă şi a părăsit locuinţa împreună cu sora sa , rămânând câteva minute în curte pentru a o pândi pe partea vătămată  sperând ca aceasta să meargă şi în alte locuri  din casă în care păstra bani. S-au deplasat apoi spre casă , împărţind banii .

Faptele , aşa cum au fost prezentate au rezultat în urma coroborării declaraţiilor părţilor vătămate cu cele ale martorilor IP, NB şi PS  precum şi cu cele  ale inculpatului date în timpul urmăririi penale. 

Având în vedere situaţia expusă, în drept fapta inculpatului de a pătrunde fără drept  în locuinţa părţii vătămate şi de a sustrage prin ameninţări , pe timp de noapte şi dintr-o locuinţă  suma de 130 lei de la partea vătămată MB, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu şi  de tâlhărie prev. de art.192 al.2 şi  art.211 al.1, 2 lit.b.c şi  al. 21 lit.a,c din C.p. comise în concurs real.

Astfel , în temeiul art.345 al.2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru aceste infracţiuni .

  La alegerea pedepselor , precum şi la individualizarea cuantumului acestora instanţa , conform art. 72 din C.p., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului , dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că faptele inculpatului prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de  art.192 şi art.211 al.2 şi 21  din C.p., prejudiciul nu a fost recuperat , dar  inculpatul este minor , astfel încât limitele de pedeapsă vor fi reduse la jumătate, conform art.109 din C.p.

Valoarea mică a prejudiciului va fi considerată o circumstanţă atenuantă conform art.74 al.2  din C.p. cu consecinţele prev. de art.76 lit.b din C.p.

Având în vedere aceste aspecte instanţa apreciază că o pedeapsă de  3 ani  închisoare pentru infracţiunea de tâlhărie şi de 1 an închisoare pentru cea de violare de domiciliu sunt  de natură să asigure realizarea scopurilor prev de art.52 din C.p.

Existând un concurs de infracţiuni , în temeiul art. 36. alin. 2 C.p. rap. la art. 33 lit.a şi art. 34 lit.b C.p. va contopi cele trei  pedepse şi va aplica pedeapsa cea mai grea de  3 ani închisoare.

Faţă de lipsa antecedentelor penale, de vârsta fragedă a inculpatului , de efectul pe care l-a avut asupra sa perioada de detenţie şi de  şansele reale de corectare a conduitei şi prevenirii reiterării comportamentului deviant , şanse identificate de consilierii de probaţiune , instanţa consideră  că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate, fapt pentru care urmează a fi suspendată executarea pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău , conform art. 861 şi art.862 din C.p. pe durata unui termen de încercare de 3 ani , iar inculpatul va fi obligat la prestare unor munci timp de 150 ore  în folosul comunităţii din care face parte şi pe care a indignat-o cu faptele sale ,  conform art.863 al.3 lit.a din C.p.

Inculpatul va fi atenţionat asupra obligaţiilor ce-i revin conform art. 863 al.1 din C.p, respectiv:

 - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău ;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare  care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă;

 şi a dispoziţiilor  art. 864 din C.p., privind revocarea beneficiului suspendării în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni sau nerespectării obligaţiilor prev. la art. 863 C.p. şi a măsurilor dispuse de instanţă, în cursul termenului de încercare.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptei săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului  conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art. 64 lit. a şi b din C.p. , cu excepţia dreptului de a alege.

Conform art. 71 al.5 din C.p. se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei închisorii.

Inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în intervalul 16.01.2010 – 03.02.2010.

Ca urmare în temeiul art.88 din C.p. se va deduce din durata pedepsei aplicate , perioada reţinerii şi arestării preventive , de la 16.01.2010 la 03.02.2010.

Fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale ( atât ale răspunderii pentru fapta proprie cât şi răspunderea părinţilor pentru copii ) , instanţa, conform art.14 şi art.346 din C.p.p. , art.998,999 şi 1000 al.2 din Codul civil , va obliga  inculpatul  în solidar cu partea responsabilă civilmente IS să plătească suma de 100 lei părţii civile MB .

Conform art.191 alin.1 Cod procedură penală va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente  să plătească statului suma de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Va respinge cererea părţii vătămate referitoare la plata cheltuielilor de judecată ca nefondată, aceasta nefăcând dovada cheltuielilor de transport efectuate pentru deplasarea la termenele de judecată.

Onorariul apărătorului din va fi suportat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.