Tentativa furt calificat de folosinta-gresita retinere a starii de recidiva postcondamnatorie in care a fost comisa fapta in actul de sesizare a instantei.

Hotărâre 427 din 10.04.2012


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti cu nr……/P/2011 din data de 30.03.2012, a fost trimis în judecată, în stare de arest în altă cauză, inculpatul SI, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat  în stare de recidivă postcondamnatorie, prevăzută şi pedepsită de art. 20 C.p. raportat la art. 208 alin. 1, 4 – 209 alin. 1 lit. e, g, i C.p cu aplicarea art. 37 lit. a C.p.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.04.2012 sub nr. ……………………./301/2012.

 În fapt, s-a reţinut în cuprinsul actului de sesizare al instanţei că, în cursul lunii decembrie 2010, prin efracţie, inculpatul SI a încercat să sustragă autoturismul marca……., de culoare negru, cu nr. de înmatriculare B……………, ce se afla parcat în Bucureşti, Bd. Camil Ressu, nr. 70, sector 3, proprietatea părţii vătămate BD.

În cadrul cercetării judecătoreşti, la termenul de judecată din data de …..2012, instanţa a adus la cunoştinţa inculpatului SI dispoziţiile art. 320/1 C.p.p., modificat prin Legea nr. 202/2010, conform cărora acesta poate recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa în cuprinsul rechizitoriului şi poate solicita instanţei ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale, probe pe care le cunoaşte şi şi le însuşeşte, ipoteză în care beneficiază de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, inculpatul învederând instanţei că solicită aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 C.p.p., arătând că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare al instanţei şi nu solicită administrarea de probe, instanţa procedând la audierea inculpatului, potrivit art. 320/1 al. 3 C.p.p. (declaraţie aflată la fila 14  di).

La termenul de judecată din datade…..2012 instanţa, din oficiu, a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei reţinută în sarcina inculpatului, din infracţiunea de tentativă la furt calificat de folosinţă, în stare de recidivă postcondamnatorie, prevăzută de art. 20 C.p. raportat la art. 208 alin. 1, 4 – 209 alin. 1 lit. e, g, i C.p, cu aplicarea art. 37 lit. a C.p. în infracţiunea de tentativă la furt calificat de folosinţă, prevăzută de art. 20 C.p. raportat la art. 208 alin. 1, 4 – 209 alin. 1 lit. e, g, i C.p, deci cu înlăturarea dispoziţiilor art. 37 lit. a C.p.

Analizând în mod coroborat mijloacele de probă administrate în cauză, instanţa  a retinut ca in cursul lunii decembrie 2010, pe timp de seara, inculpatul SI a patruns in interiorul autoturismului marca ….., de culoare negru, cu nr. de înmatriculare B……, ce se afla parcat în Bucureşti, Bd. Camil Ressu, nr….. proprietatea părţii vătămate BD, dupa care smulgând semicochiile inferioare ale volanului şi legand firele de contact pe direct a incercat sa sustraga autoturismul pentru a se deplasa cu acesta la domiciliul sau din com. ………, jud. Ialomita, dupa care vazind ca autoturismul nu porneste a ramas in interiorul acestuia pina in dimineata zilei urmatoare.

În urma audierii, inculpatul SI a recunoscut faptul că a încercat să sustragă autoturismul în cauză, descriind amănunţit modul de operare folosit, însă a susţinut că nu a venit în Bucureşti cu intenţia de a sustrage autoturismul, motivând că a luat această decizie în momentul în care a constatat că se făcuse târziu şi nu mai avea cu ce să se deplaseze spre domiciliul său din com. …………….., jud. Ialomiţa. Inculpatul a mai declarat faptul că după ce a încercat să sustragă autoturismul, smulgând semicochiile inferioare ale volanului şi a legat firele de contact pe direct, văzând că nu reuşeşte să-l pornească, a rămas în interiorul acestuia până dimineaţa, după care a plecat fără a sustrage bunuri din interior.

În drept, fapta inculpatului SI care în cursul lunii decembrie 2010, prin efracţie, a încercat să sustragă autoturismul marca …………, de culoare negru, cu nr. de înmatriculare B…… ce se afla parcat în Bucureşti, Bd. Camil Ressu, nr. tor 3, proprietatea părţii vătămate BD , pentru a se deplasa cu acesta la domiciliul sau din jud. Ialomita, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat de folosinţă, în forma tentativei, prevăzută şi pedepsită de art. 20 C.p. raportat la art. 208 al. 1, 4 - 209 al. 1 lit. e, g, i C.p.

Din analiza fisei de cazier judiciar a inculpatului  instanţa a retinut că acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. ……./15.12.2010 a Judecătoriei Urziceni, pentru comiterea unei infracţiuni de furt calificat, fiindu-i aplicată o pedeapsă de 3 ani închisoare, în executarea căreia se află in prezent în Penitenciarul Jilava.

Având în vedere data comiterii infracţiunii reţinută prin prezenta în sarcina inculpatului (respectiv luna decembrie 2010), instanţa a constatat ca fapta reţinută în sarcina inculpatului a fost comisă înainte de rămânerea definitivă a  sentinţei penale nr. ……/15.12.2010 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin nerecurare la data de 03.01.2011.

Faţă de acest aspect, având în vedere menţiunile fişei de cazier judiciar a inculpatului şi menţiunile cuprinse în referatul întocmit cu privire la sentinţa penală nr. …../15.12.2010 a Judecătoriei Urziceni, din care rezultă că prin acesta inculpatului SI i-a fost aplicată o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g, i C.p., sentinţa penală anterior menţionată rămânând definitivă la data de 03.01.2011, văzând şi că fapta ce formează obiectul prezentei cauze a fost comisă în luna decembrie 2010, deci înainte de rămânerea definitivă a sentinţei penale nr……/15.12.2010 a Judecătoriei Urziceni, instanţa a constatat astfel că fapta din cauză a fost comisa de inculpat inainte de raminerea definitiva a sentintei penale anterior mentionata,  astfel încât în temeiul art. 334 C.p.p. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului in cuprinsul rechizitoriului, din infracţiunea de tentativă la furt calificat de folosinţă, în stare de recidivă postcondamnatorie, prevăzută de art. 20 C.p. raportat la art. 208 alin. 1, 4 – 209 alin. 1 lit. e, g, i C.p, cu aplicarea art. 37 lit. a C.p. în infracţiunea de tentativă la furt calificat de folosinţă, prevăzută de art. 20 C.p. raportat la art. 208 alin. 1, 4 – 209 alin. 1 lit. e, g, i C.p, deci cu înlăturarea dispoziţiilor art. 37 lit. a C.p.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului SI pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa, instanta a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p., respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator în partea specială a codului penal, astfel cum aceste limite vor fi reduse cu o treime ca efect al aplicării disp. art. 320/1 al. 7 C.p.p. gradul de pericol social concret al faptei relevat de modul de săvârşire al acesteia (furtul de folsinta al unui autovehicul, din loc public, în timpul nopţii şi prin efracţie), de valoarea prejudiciului, respectiv distrugerile provocate la autoturismul inculpatului ca urmare a incercarii de sustragere a autoturismului ,  persoana inculpatului, care a mai fost condamnat pentru o faptă de acelaşi gen cu cea dedusă judecăţii, dar care a avut o poziţie procesuală sinceră, de recunoaştere a faptei pe tot parcursul procesului penal, care are studii 8 clase, este divorţat, nu are copii minori în întreţinere şi care are ocupaţia de muncitor la canalizări si a dispus condamnarea  inculpatului la pedeapsa închisorii în cuantum orientat spre minimul special prevăzut de textul ce incriminează fapta reţinută în sarcina inculpatului, astfel cum acest minim a fost redus cu o treime ca urmare a aplicării disp. art. 320/1 Cp, cu executare în regim de detenţie, respectiv la o pedeapsa de  1 an închisoare.

A constatat si că infracţiunea reţinută in cauza în sarcina inculpatului este concurentă cu infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin sentinţa penală nr. …../15.12.2010 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin nerecurare la data de 03.01.2011.

În baza art. 33 lit. a Cp si art. 34 lit. b C.p. a contopit pedeapsa aplicată inculpatului in cauza cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. ……/15.12.2010 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin nerecurare la data de 03.01.2011, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pe cea de 3 ani inchisoare în regim de detenţie.

Potrivit art. 71 C.pen., instanţa a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit b) C.pen, pe durata executării pedepsei principale.

Retinind ca inculpatul a inceput executarea pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin……/15.12.2010 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin nerecurare la data de 03.01.2011 la data de 10.01.2011, in prezent aflindu-se in executarea acestei pedepse, in baza art. 88 C.p, a dedus din durata pedepsei aplicată inculpatului prin prezenta, durata de pedeapsă deja executată de la 10.01.2011 la zi.

A lua act că inculpatul se află în prezent în executarea pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. …./15.12.2010 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin nerecurare la data de 03.01.2011.

 A dispus anularea MEPI nr. ……………… emis de Judecătoria Urziceni şi emiterea unui nou MEPI.

Vazind ca prin sentinta penala nr. …./15.12.2010 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin nerecurare la data de 03.01.2011, s-a luat fata de inculpat masura de siguranta a confiscarii speciale a sumei de 500 lei, in baza art. 35 al. 4 C.p., art. 118 al. 1 lit. e C.p., văzând şi dispoziţiile art. 112 lit. f C.p. a menţinut măsura confiscării speciale de la inculpat a sumei de 500 lei .

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa a retinut că partea vătămată BD s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1000 lei reprezentand suma cheltuita pentru reparatiile efectuate la butucul contact şi semicochilia inferioară a volanului,ca urmare a distrugerii acestora de catre inculpat, iar inculpatul a precizat in fata instantei ca este de acord sa despagubeasca partea civila cu suma solicitata de acesta.

Ca urmare,  în baza art. 14 C.p.p, art. 346 C.p.p. şi art. 16/1 al. 3 C.p.p. a admis acţiunea civilă formulată de partea civila BD şi a obligat inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă.

Văzând şi dispoziţiile art. 191 al.1 C.p.p, a obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Domenii speta