Furt calificat, în formă continuată prev. şi ped. art. 208 al. 1, art.209 al.1, lit. e şi i şi al. 2 lit. b Cod penal, cu aplic. art.37 lit. b Cod penal şi art.41 al. 2 Cod penal (5 acte materiale)

Sentinţă penală 371/2012 din 09.03.2012


Ministerul Public este reprezentat de procuror … , din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria ….

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile  art. 304 Cod de procedură penală.

Pe rol, judecarea cauzei penale privind pe inculpatul …, trimis în judecată sub acuzaţia comiterii infracţiunii de furt calificat, în formă continuată prev. şi ped. art. 208 al. 1, art.209 al.1, lit. e şi i şi al. 2 lit. b Cod penal, cu aplic. art.37 lit. b Cod penal şi art.41 al. 2 Cod penal (5 acte materiale).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul H R V, în stare detenţie în Penitenciarul …, asistat de apărătorul din oficiu, av. M D, în baza delegaţiei nr. ,,, emisă de Baroul …, lipsă fiind partea civilă H M, lipsă fiind părţile civile N C, A V, F J şi partea vătămată N C. 

Procedura este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-a depus la dosar prin serviciul registratură al instanţei, copia sentinţei penale nr. … pronunţată de Tribunalul … în dosarul nr. …, la care s-a ataşat copia mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. … din …. De asemenea, s-au ataşat copia sentinţelor penale nr. … şi nr. …, ambele ale Judecătoria …, cu menţiunea datei şi modalităţii rămâneri definitive faţă de inculpatul H R V, la care s-a ataşat copia mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. … din … .

Inculpatul H R V confirmă faptul că i s-a comunicat copia rechizitoriului, prin care s-a dispus trimiterea sa în judecată în acest dosar.

Instanţa pune în discuţie dacă inculpatul H R V doreşte să uzeze de prevederile 320/1 Cod procedură penală,  cu privire la recunoaşterea faptelor şi judecarea cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi aduce la cunoştinţa inculpatului consecinţele acestei recunoaşteri.

Inculpatul H R V asistat de avocat arată că doreşte să uzeze de procedura recunoaşterii vinovăţiei prevăzută de art. 320 ind. 1 Cod de procedură penală, recunoaşte faptele pentru care a fost trimis în judecată şi doreşte să fie judecat pe baza probelor existente în dosarul de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi pe care şi le însuşeşte.

În baza art. 322 Cod procedură penală, instanţa face o prezentare succintă a actului de sesizare al instanţei.

În baza art. 323 Cod procedură penală instanţa procedează la audierea inculpatului H R V, cele declarate fiind consemnate, iar declaraţia ataşată la dosar, după ce a fost citită şi semnată de acesta.

Instanţa, pune în discuţie admisibilitatea în principiu, a cererii inculpatului H R V de judecare conform procedurii speciale prevăzute de art. 320 ind. 1 Cod procedură penală.

Reprezentantul parchetului şi apărătorul inculpatului H R V solicită ca instanţa să încuviinţeze cererea inculpatului de judecare conform procedurii speciale prevăzute de art. 320 ind. 1 Cod procedură penală, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens.

Instanţa, se va pronunţa prin hotărâre asupra admisibilităţii procedurii speciale.

Reprezentantul parchetului, solicită a se dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului din încadrarea iniţial reţinută prin rechizitoriu, în sensul reţinerii şi a art.37 lit. a Cod penal.

Instanţa pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor astfel cum a fost solicitată de reprezentantul parchetului.

Apărătorul inculpatului nu se opune cu privire la schimbarea încadrării juridice astfel cum a fost solicitată de reprezentantul parchetului.

Inculpatul de asemenea, arată că nu se opune cu privire la schimbarea încadrării juridice.

Instanţa se va pronunţa prin hotărâre asupra schimbării încadrării juridice.

Reprezentantul parchetului, apărătorul inculpatului şi inculpatul arată că nu au cereri de formulat în cauză.

Având în vedere declaraţia dată de inculpat precum şi prevederile art. 320/1 Cod procedură penală, instanţa acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul parchetului arată că susţine rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria …, şi consideră faptele reţinute în sarcina inculpatului dovedite cu procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşele foto, procesele verbale de reconstituire, declaraţiile părţilor vătămate, declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului şi declaraţiile martorilor care au fost audiaţi în cauză în faza de urmărire penală.

Apreciind că vinovăţia inculpatului este dovedită, astfel cum a fost şi recunoscută de acesta în faţa instanţei, solicită condamnarea acestuia la o pedeapsă cu închisoarea just individualizată în baza art. 208 al. 1, art.209 al.1, lit. e şi i şi al. 2 lit. b Cod penal, cu aplic. art.37 lit. a şi b Cod penal şi art.41 al. 2 Cod penal, la câte o pedeapsă cu închisoarea just individualizată pentru fiecare din infracţiunile reţinute în sarcina sa, astfel cum rezultă în urma aplicării dispoziţiilor art. 320/1 Cod procedură penală, respectiv reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă, cu aplic. art.39 al. 4 Cod penal care sancţionează recidiva postexecutorie şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 42 Cod penal care sancţionează forma continuată.

Solicită a se proceda la descontopirea pedepsei de 3 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă  prin nerecurare la 16.11.2011, în pedepsele componente, respectiv 2 pedepse de câte 2 ani închisoare aplicate în cauză, precum şi pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare  aplicată prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei … definitivă prin nerecurare la 15.06.2011, contopite în cauză.

În baza art.39 al. 1 Cod penal, solicită a se dispune contopirea pedepselor aplicate în cauză cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, care reprezintă primul termen al recidivei postcondamnatorii, aplicarea pedepsei celei mai grele la care să fie adăugat un spor.

În baza art.36 al. 1 şi art.34 lit. b Cod penal, solicită a se dispune contopirea pedepselor astfel rezultate, cu cele două pedepse de câte doi ani fiecare, aplicate prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, avându-se în vedere că faptele au fost săvârşite în concurs real, aplicarea pedepsei celei mai grele, la care solicită a se dispune adăugarea unui spor mai mare de 4 luni închisoare, pedeapsa astfel rezultată urmând a fi executată în regim de detenţie.

În baza art.71 al. 2 Cod penal, solicită aplicarea pedepselor accesorii, constând în interzicerea drepturilor, prev. de art.64 al. 1 lit. a teza II şi b Cod penal până la terminarea executării pedepsei principale.

În baza art.36 al. 3 Cod penal solicită a se dispune deducerea din durata pedepsei aplicate a perioadei deja executate din 28.02.2011 şi din 22.06.2011 la zi, anularea mandatului de executare emis în baza sentinţei penale nr…. a Judecătoriei … şi a se dispune emiterea unui nou mandat de executare în conformitate cu dispoziţiile sentinţei care se va pronunţa în cauză.

Pe latura civilă a cauzei, în baza art. 14, art. 346 Cod procedură penală  cu ref. la art. 998 C.civil, solicită a se dispune obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile în favoarea părţilor civile N C, A V, F J şi H M,  în măsura dovedirii lor. Solicită a se constata că partea vătămată N C nu formulează pretenţii civile în cauză.

În baza art.118 lit. b Cod penal solicită a se dispune confiscarea în favoarea statului a fragmentului de ceramică folosit la săvârşirea faptei şi ridicat cu ocazie cercetării la faţa locului, care se află la dosarul de urmărire penală.

În baza art.191 al. 1 Cod procedură penală solicită a se dispune obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului.

Apărătorul inculpatului solicită a se dispune aplicarea unei pedepse just individualizate, cu aplicarea prevederilor 320/1 Cod procedură penală, respectiv reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă, cu reţinerea în favoarea inculpatului a circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 lit. c Cod penal şi art. 76 Cod penal, avându-se în vedere atitudinea sinceră a inculpatului încă din faza de urmărire penală. La individualizarea pedepsei, solicită a se avea în vedere faptul că gradul de pericol social  nu este foarte mare raportat la valoarea relativ mică a prejudiciilor produse. De asemenea, solicită a se avea în vedere faptul că inculpatul este o persoană tânără care merită o a doua şansă, că acesta a sustras doar bani şi telefoane iar restul bunurilor le-a aruncat  şi nu a folosit cardurile. Mai arată că achiesează la concluziile reprezentantului parchetului, privind contopirea pedepselor, cu menţiunea de a nu se adăuga un spor. Pe latură civilă, nu se opune cu privire la admiterea pretenţiilor civile în măsura în care acestea sunt dovedite.

Inculpatul H R V, având ultimul cuvânt, solicită a se dispune contopirea pedepselor, fără a se adăuga un spor şi susţine că a aruncat actele care se găseau în borsetele respective pentru ca acestea să fie găsite de cei cărora le aparţineau. 

J U D E C Ă T O R I A

DELIBERÂND :

Constată că prin rechizitoriul nr. … din … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …, înregistrat la instanţă la data de …, a fost trimis în judecată  inculpatul H R V, sub acuzaţia comiterii infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art.208 al.1-209 al.1 lit.e, i şi alin. 2 lit.b Cod penal,  cu aplic. art.37 lit. b Cod penal şi art. 41 al. 2 Cod penal. 

În fapt, s-a reţinut că în perioada 23.04.2011-19.06.2011 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin efracţie si din locuri publice, inculpatul  a sustras mai multe bunuri din autoturisme parcate pe raza municipiului … cauzând un prejudiciu total de aproximativ 4.100 lei.

În cauză a fost aplicată, la cererea inculpatului H R. V., asistat de apărătorul din oficiu, procedura judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei, introdusă prin Legea nr. 202/2010, procedură  reglementată de art.320/1 Cod procedură penală, modificat prin O.U.G. nr. 121/2011. Astfel, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor,  aşa cum au fost descrise în rechizitoriu şi a fost de acord ca judecarea cauzei  să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care le cunoaşte şi pe care şi le însuşeşte.

Faţă de probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, instanţa, văzând că faptele inculpatului H. R. V. sunt stabilite, respectiv că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, apreciază că procedura specială a recunoaşterii vinovăţiei, prev. de art.320/1 Cod procedură penală, este aplicabilă în cauză

Examinând probele administrate în faza de urmărire penală,  cunoscute şi însuşite de inculpat, instanţa reţine în fapt următoarele:

În perioada 23.04.2011-19.06.2011, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin efracţie si din locuri publice, inculpatul H. R. – V. a sustras mai multe bunuri din autoturisme parcate pe raza …, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 4.100 lei, după cum urmează:

1. La data de 27.04.2011, partea vătămata N C a reclamat la Politia Municipiului … că în 23.04.2011 persoane necunoscute i-au distrus yala portierei dreapta fata a autoturismului Daewoo Matiz si i-au sustras din interior o mapa de culoare neagră, cu facturi si chitanţe, creându-i un prejudiciu de 200 lei.

Din cercetările efectuate în cauza, s-a stabilit că în 23.04.2011 inculpatul H R-V, prin distrugerea yalei de la portiera dreapta faţă, a pătruns în autoturismul Daewoo Matiz, cu nr. …, parcat pe str. … din …, de unde a sustras o mapă ce conţinea documente de firmă, cauzând un prejudiciu de 200 lei.

Inculpatul H. R. – V. a declarat în cursul urmăririi penale că în  urmă cu ceva timp, nu mai retine data exactă, a observat autoturismul marca Daewoo Matiz si a văzut în acesta o geanta de culoare neagră, după care, cu o foarfece, a distrus yala portierei dreapta faţă, a pătruns în autoturism si a sustras acea geantă, după care a aruncat-o pe malul Crişului Repede întrucât în interior erau numai acte de firmă.

În cauza s-a procedat la efectuarea unei reconstituiri în data de 12.07.2011 în prezenta martorilor asistenţi M M E si K J, ocazie cu care inculpatul a indicat locul si modul de comitere a faptei.

Butucul yalei portierei dreapta faţă de la autoturismul „Daewoo Matiz” a fost evaluat  de SC I C SRL la suma de 45 lei.

Partea vătămată a  declarat ca nu se mai constituie parte civilă în cauză, întrucât si-a recuperat facturierul, chitanţierul si foile de curs.

Starea de fapt reţinută mai sus rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: plângere si declaraţie parte vătămată; proces verbal de cercetare la fata locului şi plansa foto, proces-verbal evaluare, declaratie  inculpat H R-V, declaraţii olografe inculpat H R – V, proces-verbal de reconstituire şi plansa foto aferentă, declaratii martori asistenţi la reconstituire M M E şi K J.

2. În data de 06.05.2011, partea vătămata N C a reclamat la Politia … că în 06.05.2011 persoane necunoscute i-au spart geamul etrier al portierei stânga spate de la autoturismul marca „Renault Clio” si au sustras din interior doua genti conţinând doua telefoane mobile si suma de 60 lei.

Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit ca în 06.05.2011 inculpatul H R-V a spart geamul stânga spate al autoturismului marca „Renault Clio”, cu nr. de înmatriculare …, parcat pe str. Partenie Cosma din …, iar din interior a sustras două genţi care conţineau două telefoane mobile Nokia, model 1680 şi 2330 şi suma de 40 lei.

Inculpatul a  declarat că a observat autoturismul marca Renault în care erau două borsete, după care cu o bujie, a spart geamul etrier din spate, le-a sustras, si a fugit pe malul Crisului, unde a deschis borsetele, a luat cele două telefoane mobile găsite în interior si suma de 60 lei. A mai declarat ca ulterior s-a deplasat in Piaţa Mare si a vândut telefoanele unei persoane necunoscute cu suma de 70 lei, după care a folosit banii in interes personal.

În cauza s-a procedat la efectuarea unei reconstituiri în data de 12.07.2011, în prezenta martorilor asistenţi M M E si K J, ocazie cu care inculpatul a indicat locul si modul de comitere a faptei.

Geamul etrier stânga spate de la autoturismul „Renault Clio” a fost evaluat  de SC M M SRL la suma de 719 lei.

Telefonul mobil „Nokia 1680” si telefonul mobil „Nokia 2330” au fost evaluate la SC A SRL la suma de 70 lei si respectiv 90 lei.

Partea vătămată a  declarat că se constituie parte civila în cauză cu suma de 1000 lei.

Starea  de fapt anterior descrisa este dovedita cu următoarele mijloace de probă: plângere si declaraţie parte vatamată, proces verbal de cercetare la fata locului, plansa foto, procese verbale de evaluare, declaratie inculpat H R – V, proces-verbal de reconstituire şi  plansa foto aferentă, declaratie martor asistent la reconstituire M M E, declaraţie martor la reconstituire K J.

3. În data de 19.05.2011, partea vătămata A V a reclamat la Politia Municipiului … ca în după amiaza zilei de 19.05.2011 persoane necunoscute i-au spart geamul portierei stânga fata de la autoturismul marca „VW Golf” si au sustras din interior o borseta cu diferite bunuri, creându-i un prejudiciu de 900 lei.

Din cercetările efectuate în cauza s-a stabilit ca în 19.05.2011 inculpatul H R-V a spart geamul stânga faţă al autoturismului „VW Golf”, cu nr. de înmatriculare …, parcat pe str. … din … si a sustras o borsetă ce conţinea acte de identitate, suma de 500 lei, un memory-stick de 2 GB şi un telefon mobil Nokia 3110.

Inculpatul a declarat că a observat autoturismul marca VW Golf, în care, între scaunele din faţă era o borsetă din material textil, după care, cu o bujie a spart geamul stânga faţă, a introdus mana in interior, a sustras borseta si a fugit pe malul Crişului, unde a deschis borseta, a luat telefonul mobil si suma de 500 lei. A mai declarat că ulterior a vândut telefonul mobil la o casa de amanet de pe strada Ady Endre cu suma de 30 lei si a folosit banii în interes personal.

În cauza s-a procedat la efectuarea unei reconstituiri, în data de 12.07.2011, în prezenta martorilor asistenti M M E si K J, ocazie cu care inculpatul a indicat locul si modul de comitere a faptei.

Geamul portierei stânga faţă de la autoturismul „VW Golf” a fost evaluat de SC E SRL la suma de 145 lei, iar montajul acestuia a fost evaluat la suma de 45 lei.

Telefonul mobil „Nokia 3110” a fost evaluat la SC A SRL la suma de 120 lei.

Stik-ul de 2 GB marca „Kingstone” a fost evaluat la SC M I SRL la suma de 35 lei.

Partea vătămată a  declarat că se constituie parte civila în cauză cu suma de 1400 lei.

Starea de fapt reţinută mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de proba: plângere si declaraţie parte vătămată, proces verbal de cercetare la fata locului, planşa foto, procese verbale de evaluări, declaraţie inculpat H R -V, proces-verbal de reconstituire şi planşa foto aferentă, declaraţie martor asistent la reconstituire M M E, declaraţie martor asistent la reconstituire K J, declaraţiile  martorilor  M J C şi C M S.

4. În data de 07.06.2011, partea vătămată F J a reclamat la Politia … că în după-amiaza zilei de 07.06.2011 persoane necunoscute i-au spart geamul portierei dreapta fata de la autoturismul marca „VW Passat” si au sustras din interior o borseta cu diferite bunuri, creându-i un prejudiciu de 600 lei.

Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit ca în 07.06.2011 inculpatul H R-V a spart gemul dreapta faţă al autoturismului VW Passat, cu nr. de înmatriculare …, parcat pe str. Gheorghe Bariţiu din …, iar din interior a sustras o borsetă ce conţinea acte de identitate, card-uri bancare şi 70 lire libaneze.

Inculpatul a declarat că a observat autoturismul marca VW Passat în care, pe scaunul dreapta faţă, era o borsetă din piele, după care, cu o bujie a spart geamul dreapta fata, a introdus mâna în interior, a sustras borseta si a fugit. Inculpatul a mai declarat că ulterior a luat din ea doar suma de bani în valuta, pe care a încercat să o schimbe la o casă de schimb valutar, dar nu a reuşit, iar restul bunurilor le-a aruncat.

În cauza s-a procedat la efectuarea unei reconstituiri în data de 12.07.2011, în prezenta martorilor asistenţi M M E si K J, ocazie cu care inculpatul a indicat locul si modul de comitere a faptei.

Geamul portierei dreapta fata de la autoturismul „VW Passat” a fost evaluat de SC E SRL la suma de 170 lei, iar montajul acestuia a fost evaluat la suma de 45 lei.

Partea vătămată F J a declarat că se constituie parte civila in cauza cu suma de 600 lei

Starea de fapt reţinută mai sus  este dovedită cu următoarele mijloace de proba: plângere si declaraţie parte vatamata, proces verbal de cercetare la fata locului şi  plansa foto aferentă,  procese verbale de evaluare, declaratie  inculpat H R -V, proces-verbal de reconstituire şi  plansa foto aferentă, declaratie martor asistent la reconstituire M M E, declaratie martor asistent la reconstituire K J.

5. În data de 19.06.2011, partea vătămată H M a reclamat la Politia … că în după amiaza zilei de 19.06.2011 persoane necunoscute i-au spart geamul portierei dreapta fata de la autoturismul marca „Toyota Auris” si au sustras din interior o geanta de damă cu diferite bunuri, creându-i un prejudiciu de 1500 lei.

Din cercetarile efectuate în cauza s-a stabilit ca în 19.06.2011 inculpatul H R -V a spart geamul portierei dreapta faţă de la autoturismul marca „Toyota Auris”, cu nr. de înmatriculare …, parcat pe str. Simion Ştefan din … si a sustras o geantă de damă ce conţinea acte de identitate, permis de conducere, certificat de înmatriculare, suma de 250 lei, card-uri bancare şi trei ştampile de firmă.

Inculpatul a declarat că a observat autoturismul marca „Toyota Auris” în care, pe scaunul dreapta faţă, era o borseta din piele, după care, cu o bujie, a spart geamul dreapta faţă, a introdus mâna in interior, a sustras geanta si a fugit pe malul Crişului. A declarat ca ulterior a luat din geantă doar banii, iar restul actelor le-a abandonat acolo.

În cauza s-a procedat la efectuarea unei reconstituiri în data de 12.07.2011 în prezenta martorilor asistenti M M E si K J, ocazie cu care inculpatul a indicat locul si modul de comitere a faptei.

Geamul portierei dreapta faţă de la autoturismul „Toyota Auris” a fost evaluat de SC E SRL la suma de 300 lei, iar montajul acestuia a fost evaluat la suma de 45 lei.

Partea vătămată H M a declarat că se constituie parte civila in cauza cu suma de 900 lei.

Starea de fapt reţinută mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de proba: plângere  si declaraţie parte vatamata, proces verbal de cercetare la fata locului şi  plansa foto aferentă, proces verbal de evaluare, declaratie  inculpat H R- V, proces-verbal de reconstituire şi  planşa foto aferentă, declaratie martor asistent la reconstituire M M E, declaratie martor asistent la reconstituire K J.

 Faţă de starea de fapt reţinută mai sus, respectiv data comiterii faptelor de către inculpat -perioada 23.04.2011 - 19.06.2011-  instanţa apreciază că încadrarea juridică a faptelor, astfel cum a fost stabilită prin rechizitoriu,  se impune a fi schimbată în sensul reţinerii şi a recidivei postcondamnatorii, prev. de art. 37 alin. 1 lit. a) Cod penal, în raport de pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată  prin S.p.nr…. a Judecătoriei …, definitivă la data de 15.06.2011 prin nerecurare.

Astfel, data epuizării infracţiunii continuate de furt calificat este data comiterii de către inculpat a ultimului act material de furt calificat,  respectiv data de 19.06.2011, deci după rămânerea definitivă a S.p.nr. … a Judecătoriei …, (definitivă  la data de 15.06.2011 prin nerecurare), neavând relevanţă că  celelalte acte materiale de furt calificat au fost comise înainte de rămânerea definitivă a  acestei hotărâri.

În consecinţă, instanţa, în baza art. 334 Cod procedură penală va schimba încadrarea juridică a faptelor din art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e), i), şi alin. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. b) Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal în art.208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e), i) şi alin. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. a) şi b) Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal.

Constatând vinovăţia inculpatului H R-V, respectiv că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, instanţa, în baza  208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e), i), şi alin. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. a) şi b) Cod penal, art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 Cod penal şi cu aplic. art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală, îl va condamna pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, în formă continuată (5 acte materiale) la o pedeapsă de 3 ani  şi 4 luni închisoare

În baza art.71  Cod penal  instanţa va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a  şi lit. b)  Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

Din fişa de cazier judiciar şi din fişa privind situaţia juridică a inculpatului-emisă de Penitenciarul …, rezultă că inculpatul a început executarea pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin S.p.nr…. a Judecătoriei … la data de 22.06.2011( mandat de executare a pedepsei …), astfel că infracţiunea continuată de furt calificat reţinută în cauza de faţă, fiind  epuizată la 19.06.2011, a fost comisă înainte de începerea executării acestei pedepse. Urmează aşadar să se aplice tratamentul sancţionator al recidivei mari postcondamnatorii, reglementat de art. 39 alin. 1 Cod penal, însă înainte se impune să se descontopească pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin s.p.nr. … a Judecătoriei …, în executarea căreia se află inculpatul în prezent.

În consecinţă, instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 2 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sent. pen. nr. … a  Judecătoriei …, definitivă la 16.11.2011 prin nerecurare, în pedepsele componente de: 2 ani închisoare,  2 ani închisoare, aplicate în cauză, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin S.p.nr…. a Judecătoriei …, definitivă la data de 15.06.2011 prin nerecurare şi va  înlătura sporul de 4 luni închisoare.

În baza art. 39 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 34 Cod penal, instanţa va  contopi pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare, aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată  prin S.p.nr… a Judecătoriei …, definitivă la data de 15.06.2011 prin nerecurare, va aplica pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care va mai adăuga un spor de 4 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare.

Se constată că infracţiunea de furt calificat în formă continuată reţinută în cauza de faţă este concurentă în acelaşi timp cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv prin s.p.nr…. a Judecătoriei …, care a rămas definitivă la 16.11.2011, prin nerecurare, astfel că se impune şi contopirea pedepselor aplicate pentru infracţiuni concurente.

În consecinţă, instanţa, în baza  art. 36 alin. 1 Cod penal rap. la art. 33 lit. a), 34 lit. b)  Cod penal  va contopi pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare cu pedepsele de 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare, aplicate prin sent. pen. nr. …a  Judecătoriei …, definitivă la 16.11.2011 prin nerecurare, va aplica  pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 8 luni închisoare, la care va mai adăuga un spor de 4 luni  închisoare,  astfel că inculpatul H R-V  va  executa în final  pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani închisoare, în regim privativ de libertate.

În baza art.71  Cod penal  va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b)  Cod penal, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

 În baza art. 36 alin. 3  Cod penal, instanţa urmează să  scadă din pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare perioada executată de inculpat, respectiv  reţinerea de 24 ore din data de 28.02.2011 şi perioada executată de la data de 22.06.2011 până la  zi.

Va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. …,  emis  în baza s.p. nr…. a  Judecătoriei …  şi emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive a acesteia.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b) Cod penal, instanţa va confisca în favoarea statului una bucată fragment ceramic de culoare albă, depusă  la fila 20 dos.u.p, fiind  obiectul folosit de inculpat la săvârşirea infracţiunii, respectiv la spargerea geamurilor autoturismelor părţilor vătămate.

La individualizarea pedepsei aplicate în cauză s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal, limitele de pedeapsă prevăzute de partea specială a Codului Penal, pericolul social concret al faptei, împrejurările în care a fost comisă, inculpatul  săvârşind cele 5 acte materiale de furt calificat din autoturisme parcate în locuri publice şi prin efracţie, cuantumul  relativ scăzut al prejudiciului total, respectiv 4100 lei, nerecuperat până în prezent decât în mică măsură, circumstanţele personale ale inculpatului, recidivist postexecutoriu în raport de pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare, aplicată în urma contopirii pedepselor prin sentinţa penală nr. … a Tribunalului …, definitivă prin neapelare la 27.12.2007, inculpatul dovedind astfel perseverenţă infracţională, dar şi recidivist postcondamnatoriu, în raport de  pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată  prin S.p.nr…. a Judecătoriei …, definitivă  la data de 15.06.2011 prin nerecurare. Pe de altă parte s-a ţinut seama de persoana inculpatului, în vârstă de 26 ani,  fără ocupaţie, fără loc de muncă,  atitudinea constant cooperantă a acestuia, care, încă din faza de urmărire penală a recunoscut faptele de care este acuzat, a participat la reconstituiri, iar în faţa instanţei a uzat de procedura specială a recunoaşterii vinovăţiei, limitele de pedeapsă fiind astfel reduse cu 1/3, conform art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa constată că, cu excepţia părţii vătămate N C, care şi-a recuperat prejudiciul şi nu s-a mai constituit parte civilă în cauză (pct. 1 R.) celelalte părţi vătămate de la pct. 2- 5 R. s-au constituit fiecare părţi civile în cauză după cum urmează: partea civilă N C, cu  suma de  1000 lei, partea civilă  A V cu suma de  1400 lei, partea civilă  F J  cu suma de  600 lei, şi partea civilă  H M cu suma de  900 lei.

Inculpatul nu a contestat valoarea prejudiciului cauzat părţilor civile şi prin recunoaşterea faptelor a recunoscut implicit şi cuantumul prejudiciului în fiecare caz în parte, astfel cum a fost stabilit în cursul urmăririi penale, inculpatul însuşindu-şi probele administrate sub acest aspect.

În consecinţă, instanţa, în baza art. 14 şi 346 alin. 1 Cod procedură penală  rap. la art. 998 C.civ. din 1864, va obliga inculpatul să plătească părţii civile N C suma de  1000 lei, cu titlu de  despăgubiri civile, părţii civile A V suma de  1400 lei, cu titlu de  despăgubiri civile, părţii civile F J suma de  600 lei, cu titlu de  despăgubiri civile şi părţii civile H M suma de  900 lei, cu titlu de  despăgubiri civile.

Va constata că prejudiciul cauzat părţii vătămate N C a fost recuperat, astfel că aceasta nu se constituie parte civilă în cauză.

 În baza art.  191 alin. 1  Cod procedură penală, instanţa va  obliga inculpatul aflat în culpă procesuală  să plătească statului  600 lei  cheltuieli judiciare, iar în baza art.189 Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu M D, în cuantum de  200 lei,  va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului…, conform deleg. nr. … .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor din art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e), i), şi alin. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. b) Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal în art.208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e), i) şi alin. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. a) şi b) Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal

În baza  208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e), i), şi alin. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. a) şi b) Cod penal, art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 Cod penal şi cu aplic. art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul H R-V, fiul lui … şi …, născut la data de … în …, cetăţenie română, studii gimnaziale, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, necăsătorit, domiciliat în  …, CNP  …, recidivist postcondamnatoriu şi postexecutoriu, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, în formă continuată (5 acte materiale) la o pedeapsă de:

3 ani  şi 4 luni închisoare

În baza art.71  Cod penal  interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a  şi lit. b)  Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 2 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sent. pen. nr. … a  Judecătoriei …, definitivă la 16.11.2011 prin nerecurare, în pedepsele componente de: 2 ani închisoare,  2 ani închisoare, aplicate în cauză, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin S.p.nr…. a Judecătoriei …, definitivă la data de 15.06.2011 prin nerecurare şi înlătură sporul de 4 luni închisoare.

În baza art. 39 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 34 Cod penal, contopeşte pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare, aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată  prin S.p.nr…. a Judecătoriei …, definitivă la data de 15.06.2011 prin nerecurare, aplică pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de 4 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare.

În baza  art. 36 alin. 1 Cod penal rap. la art. 33 lit. a), 34 lit. b)  Cod penal  contopeşte pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare cu pedepsele de 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare, aplicate prin sent. pen. nr. … a  Judecătoriei …, definitivă la 16.11.2011 prin nerecurare, aplică pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 8 luni închisoare, la care mai adaugă un spor de 4 luni  închisoare,  astfel că inculpatul H R-V execută în final pedeapsa rezultantă de:

4 (patru) ani închisoare, în regim privativ de libertate.

În baza art.71  Cod penal  interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b)  Cod penal, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

 În baza art. 36 alin. 3  Cod penal, scade din pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare perioada executată de inculpat, respectiv  reţinerea de 24 ore din data de 28.02.2011 şi perioada executată de la data de 22.06.2011 până la  zi.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. …,  emis  în baza s.p. nr…. a  Judecătoriei …  şi emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive a acesteia.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b) Cod penal confiscă în favoarea statului una bucată fragment ceramic de culoare albă, depusă  la fila 20 dos.u.p.

 În baza art. 14 şi 346 alin. 1 Cod procedură penală  rap. la art. 998 C.civ. din 1864, obligă inculpatul să plătească părţii civile N C suma de  1000 lei, cu titlu de  despăgubiri civile, părţii civile A V suma de  1400 lei, cu titlu de  despăgubiri civile, părţii civile F J suma de  600 lei, cu titlu de  despăgubiri civile şi părţii civile H M suma de  900 lei, cu titlu de  despăgubiri civile.

Constată că prejudiciul cauzat părţii vătămate N C a fost recuperat, astfel că aceasta nu se constituie parte civilă în cauză.

 În baza art.  191 alin. 1  Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească statului  600 lei  cheltuieli judiciare.

Onorariul avocatului din oficiu M D, în cuantum de  200 lei,  va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului …, conform deleg. nr. … .

Cu drept de recurs la Curtea de Apel …  în 10 zile de la pronunţare cu procurorul şi de la comunicare cu  inculpatul şi cu restul părţilor.

Pronunţată în şedinţa publică din  ….

Preşedinte, Grefier,