Furt calificat

Sentinţă penală 74 din 28.01.2014


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni cu nr. 2060/P/2012 a fost trimis în judecată inculpatii:

BS, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a şi i din C. pen. cu aplicarea art. 99 alin. 3 din C. pen. , „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i din Cod pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c din C. pen. si „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a si g din C. penal cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c din Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a din C. penal,

CA, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a şi i din C. pen. cu aplicarea art. 99 alin. 3 din C penal, „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i din C. pen. cu aplicarea art. 99 alin. 3 din C. pen. şi „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a si g din C. penal, cu aplicarea art. 99 alin. 3 din C. penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Din întreg materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In perioada 09-13.10.2012, inculpaţii BS și CA, prin efracţie, au sustras o motocositoare marca Husqvarna din de art. anexa imobilului apartinând părtii vătămate CA, constructia fiind situată în mun. Fălticeni, str. Zorilor, nr. 27, jud. Suceava.

Dupa comiterea furtului, inculpaţii au vândut motocositoarea cu suma de 70 de lei martorului VS, banii astfel obţinuţi fiind cheltuiţi în mod egal de cei doi autori.

In cursul urmăririi penale, martorul VS a predat motocositoarea organelor de cercetare penală, bunul sustras fiind în final restituit părtii vătămate.

În noaptea de 26/27.10.2012, inculpaţii BS și CA, prin efracţie, au sustras un aparat de sudură din anexa imobilului apartinând părţii vătămate IV, construcţia fiind situată în mun. Falticeni, str. Serpentina Buneşti, nr. 4, jud. Suceava.

După comiterea furtului, inculpaţii au demontat aparatul de sudură,  iar componentele din cupru şi fier au fost vândute cu suma de 185,05 lei către centrul de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase S.C. SR S.R.L. Falticeni, aşa cum rezultă şi din chitanta nr. 127/27.10.2012 emisă de gestionarul MV.

În noaptea de 27/28.10.2012, inculpaţii BS și CA au sustras fiecare câte o bicicletă din curtea locuintei apartiând partii vătămate MV din mun. Falticeni, str. Zorilor, nr. 34, jud. Suceava.

După comiterea furtului, inculpatul BS a demontat bicicleta sustrasă, iar componentele din fier au fost vândute de acesta cu suma de 15 lei unei persoane a cărei identitate nu a fost stabilită. In schimb, inculpatul CA declară că a pierdut bicicleta sustrasă din curtea părtii vătămate MV.

Din probele administrate în cauză, respectiv: proces-verbal de consemnare a efectuarii actelor premergatoare începerii urmaririi penale; plangerea penala formulata de partea vatamata CA; proces-verbal de consemnare a plangerii depusa de partea vatamata IV; proces-verbal de sesizare din oficiu; declaratiile  partilor vatamate;  procese-verbale de cercetare a locului faptei cu planşa foto anexa;  declaratiile martorilor; procese-verbale de efectuare a unei reconstituiri; dovada/proces-verbal predare/restituire bunuri recuperate; procese-verbale de investigate; anchete sociale privind pe cei doi inculpati; chitanta nr. 1217/27.10.2012; alte înscrisuri (copii ale certificatelor de nastere, foi matricole, etc.); fisele de cazier judiciar ale celor doi  inculpati; declaratiile inculpatilor, instanţa a reţinut vinovăţia inculpaţilor în săvârsirea faptelor pentru care au fost trimisi în judecată.

In  drept, faptele expuse mai sus şi care au fost comise de inculpatul BS în perioada 09-28.10.2012 pe raza mun. Falticeni întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a si i C. pen. cu aplicarea art. 99 alin. 3 C. pen., „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C. pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C. pen. şi „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a şi g C. pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. penal iar  faptele mai sus arătate  şi care au fost comise de inculpatul CA în perioada 09-28.10.2012 pe raza mun. Falticeni întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a si i C. pen. cu aplicarea art. 99 alin. 3 C. pen., „furt calificat", prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g si i  Cod penal cu aplicarea art. 99 alin. 3  Cod penal si „furt calificat” prev. de art. 208 alin.1, art. 209 alin. 1 lit. a si g Cod penal, cu aplicarea art. 99 alin.3 Cod penal, toate cu aplicarea  art. 33 lit. a Cod penal.

 Trebuie precizat  că, în ceea ce priveşte încadrarea  juridică a faptelor reţinute în sarcina  inculpatului CA, în cauză sunt incidente  disp. art. 99 alin. 3 C. pen., având în vedere ca acesta era minor la data comiterii furturilor, fiind născut în ziua de 16.10.1995. În schimb, întrucat la data comiterii primului furt inculpatul  BS era minor, iar la data comiterii ultimelor doua furturi acesta era deja major, fiind născut la data de 24.10.1994, în cauză, în ceea ce priveşte încadrarea juridica a faptelor reţinute în sarcina sa sunt incidente atât dispoziţiile art. 99 alin. 3 C. pen. , cat si prevederile art. 75 alin. 1 lit. c Cod penal.

Totodată, având în vedere că cei doi inculpaţi au comis cele trei infracţiuni de furt calificat înainte de a fi condamnaţi definitiv pentru vreuna dintre ele, în cauză, la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina acestora îşi vor găsi aplicabilitatea şi dispoziţiile art. 33 lit. a Cod penal.

Au fost depuse la dosarul cauzei referatele de evaluare pentru inculpaţi (f.192-200).

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor, instanţa va tine seama de: gradul de pericol social al faptelor, de împrejurările în care le-au săvârşit dar si de persoana inculpaţilor care sunt  tineri, chiar minori la data săvârşirii unora dintre ele, cunoscuţi fără antecedente penale, manifestând o conduită corectă prin recunoaşterea faptelor în faţa organelor de urmărire penală, inculpatul BS recunoscându-le  şi în faţa instanţei, dorind astfel  să beneficieze de prevederile art. 3201 Cod pr. penală, dorind să nu mai fie administrate alte probe decât cele  administrate în faţa organelor de cercetare  penală.

Funcţie de acestea, instanţa apreciază că reeducarea inculpatilor se poate realiza prin aplicarea unor pedepse cu închisoarea, coborâte sub minimul special prevăzut de lege, în favoarea lor fiind reţinute circumstanţele atenuante personale prev. la art. 74 Cod penal, coroborate cu art. 76  Cod penal, urmând ca în conformitate cu disp. art. 33 lit. a , 34 lit. b Cod penal acestia să execute  pedeapsa cea mai grea.

Potrivit disp. art. 71 al. 2 Cod penal, pe perioada executării pedepselor, inculpatilor le vor fi interzise drepturile prev. la art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

Apreciind să scopul pedepsei  poate fi atins  fără ca inculpaţii să o execute în regim de detenţie,  constatând îndeplinite  cerinţele impuse de art. 81 si respectiv 110 Cod penal, instanta va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 coroborat cu 110 Cod penal, atrăgându-le atentia inculpaţilor asupra consecinţelor ce decurg din  art. 83 si 84 Cod penal.

Conform art. 71 al. 5 Cod penal, pe perioada suspendării executării pedepsei principale, se va dispune si suspendarea pedepsei accesorii.

Partea vătămată CA, atât prin declaraţiile date la urmărirea penală cât si in instanţă, precizează că  a recuperat prejudiciul cauzat prin faptele inculpaţilor, nedorind să se constituie parte civilă, astfel că instanţa va constata acest fapt.

Partea vătămată IV s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 700 lei reprezentând contravaloarea  bunurilor sustrase de inculpaţi respectiv aparatul de sudură cu toate componentele acestuia, suma la care inculpatul  BS a achiesat.

De asemenea si partea vătămată MV s-a constituit parte civilă cu suma de 500 lei reprezentând contravaloarea celor două biciclete sustrase de inculpaţi, valoare la care de asemenea inculpatul BS a achiesat, astfel că, în conformitate cu prev. art.1349, art. 1357 si art. 1372 din Noul Cod civil, acest inculpat va fi obligat împreună cu inculpatul  CA, acesta din urmă în solidar si cu partea responsabilă civilmente PE, la plata sumelor mai sus menţionate către aceste părţi civile.