Plangere rezolutie procuror

Sentinţă penală 294 din 28.04.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 1709/270/2011 -pl. rezol. procuror-

SENTINTA PENALA NR. 294

Sedinta publica de la 28.04.2011

Instanta constituita din:

PRESEDINTE ….

Grefier …..

Ministerul public a fost reprezentat de procuror ….

Pe rol solutionarea plângerii formulate împotriva rezolutiei pronuntate în dosarul penal nr. 3105/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, formulata  de petentul …., privind pe intimatii … si ….

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petentul ….., intimatii …. si ….  asistati de avocat …

Cauza a fost strigata la ordine.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza:

- cauza are ca obiect plângere împotriva rezolutiei pronuntate în dosarul penal nr. 3105/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti,

- se afla la al treilea termen de judecata,

- prin serviciul registratura al instantei SC …, a depus la dosar precizarile solicitate de catre instanta, aflate la filele 23-28,

-  stadiul procesual fond, dupa care,

Nemaifiind cereri de formula ori probe de administrat instanta apreciaza terminata cercetarea judecatoreasca  si acorda cuvântul pe fond.

Petentul … având cuvântul arata ca daca domnul …. bifa toate rubricile ar fi fost atentionat din start ca nu au voie sa transporte bani.

Avocat ….  pentru intimati având cuvântul arata ca petentul prin însasi plângerea formulata a declarat ca a fost informat cu privire la faptul ca  … nu efectueaza trimiteri de bani, se face confuzie între trimitere de bani prin plic si cele efectuate de  posta prin ramburs. SC  ….. este o firma care nu efectueaza transport de bani în plic.  SC ….. si-a aratat disponibilitatea de a despagubi petentul,  faptele semnalate nu sunt de natura penalului atâta timp cât firma si-a aratat disponibilitatea de a achita despagubiri în limitele contractului de transport. Pune concluzii de respingere a plângerii formulate si mentinere a ambelor rezolutii atacate. Solicita cheltuieli de judecata având în vedre abuzul petentului.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul solicita respingerea plângerii ca inadmisibila si mentinerea rezolutiilor atacate.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind încheiate instanta lasa cauza în pronuntare.

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei penale de fata;

Prin plângerea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 1709/270/2011 , petentul Popa Ioan, în contradictoriu cu intimatii …., … a solicitat desfiintarea rezolutiilor de neîncepere a urmaririi penale pronuntata în dosarul 3015/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia de respingere a plângerii pronuntata de prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti nr. 119/II/2/2011si trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea începerii urmaririi penale.

În motivare s-a aratat ca în faza de urmarire penala nu au fost administrate suficiente probatorii, în vederea aflarii adevarului. Petentul a invocat faptul ca se impunea audierea unor persoane, efectuarea unei cercetari la fata locului.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Petentul a formulat plângere penala la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, prin care a solicitat tragerea la raspundere penala a lui …. sub aspectul savârsirii infractiunilor de “abuz in serviciu”, furt, violare corespondenta.

Situatia de fapt descrisa de petent consta în aceea ca în data de 7.12.2010 ar fi apelat la serviciile de curierat rapid efectuate de SC …. SRL, însa plicul sigilat destinat …. din localitatea .. nu ar fi ajuns la acesta.

Petentul a precizat ca în plic se afla si o suma de bani de 3.500 lei, însa delegatul firmei de curierat nu l-a întrebat daca expediaza bani sau alte valori, iar în prezent aceasta firma nu întelege sa-l despagubeasca cu prejudiciul real ci doar cu  banii de transport.

Petentul a dat o declaratie în fata organelor de politie, în care descrie aceeasi situatie de fapt, anterior mentionata.

În cursul cercetarilor penale a fost audiat intimatul …., a fost administrata proba cu înscrisuri: adresa SC ….s, Nota si Conditii Transport, detalii expeditie.

În data de 8.02.2011, Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a dat rezolutie de neîncepere a urmaririi penale fata de … si Ilie ….., ambii “cercetati” pentru comiterea infractiunii prev. de art. 213 cod penal.

Instanta  a procedat la verificarea rezolutiilor parchetului în conformitate cu prevederile art. 2781 alin 7 cod procedura penala care statueaza faptul ca “judecatorul solutionând plângerea, verifica rezolutia atacata pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei si a oricaror înscrisuri noi prezentate.”

Fata de continutul rezolutiei atacate, nr. 3105/P/2010 rezulta  ca reprezentantul Ministerului Public si-a însusit argumentele cuprinse în referatul de neîncepere a urmaririi penale si a dat o solutie de neîncepere a urmaririi penale pentru infractiunea de “abuz de încredere” prev. de art. 213 cod penal.

În ceea ce priveste situatia de fapt retinuta prin referatul organului de politie si confirmata de procuror, instanta apreciaza ca este corecta, (fundamentata pe probele existente la dosar ) declaratia petentului, intimatului, adresa nr.5277/2011 semnata de reprezentantul SC … SRL, Ilie ….. nota si conditiile de transport.

Astfel, sustinerile petentului în sensul ca ar fi predat un plic pentru expeditie delegatului firmei de transport sunt sustinute si de catre acesta din urma. … a declarat ca plicul preluat de la petent a fost predat la Bacau si de acolo expediat catre sediul firmei de curierat din Bucuresti.

În urma încredintarii plicului, petentul a semnat nota de transport nr. CGS51008527U, nota pe care erau înscrise conditiile si termenii transportului. Potrivit acestor conditii si termeni, limita raspunderii SC ….este de 100 euro cu posibilitatea extinderii acestei limite in conditiile în care se plateste o taxa suplimentara , procentuala din valoarea declarata de catre client.

La momentul expedierii plicului, petentul nu a declarat o anumita valoare a plicului, nu a dus la cunostinta faptuitorului …u faptul ca intentiona sa expedieze bani. Petentul a afirmat ca nu a fost întrebat asupra continutului plicului, respectiv daca trebuie asigurat suplimentar. Acelasi petent a afirmat în fata instantei la termenul din 14.04.2011 faptul ca ar fi declarat numitului … ca plicul contine documente si valori.

Tot în instanta petentul a afirmat ca exista posibilitatea de a fi declarat valoarea asigurata însa trebuia sa achite taxe mai mari. În declaratia data în cursul cercetarilor penale, petentul a afirmat ca daca ar fi cunoscut faptul ca trebuie sa asigure plicul ar fi facut acest lucru.

Petentul continua sa se contrazica în afirmatii, mentionând faptul ca nu stia daca firma  transporta bani sau nu, însa în plângerea depusa la instanta acesta arata ca destinatarul din Bucuresti i-a comunicat ca a primit bani prin acelasi sistem de curierat, banii ajungând la destinatie, iar în momentul în care plicul i-a fost înmânat, carausul i-a cerut sa deschida plicul pentru a verifica daca sunt toti banii.

În cursul urmaririi penale în declaratia data petentul arata ca nu a lucrat cu firmele de curierat si  nu avea cunostinta ca nu transporta bani.

Din punct de vedere al legalitatii rezolutiei nr. 3105/P/2011, instanta retine urmatoarele:

Plângerea penala initiala a avut ca obiect “ abuz în serviciu, furt, violare corespondenta”, iar faptuitor ar fi fost persoana care a preluat plicul din Onesti, …

În cursul judecatii petentul arata ca ar fi formulat plângere sub aspectul savârsirii infractiunii de “furt calificat”.

În masura în care organul de cercetare penala considera ca situatia de fapt descrisa de petent urmeaza a primi o încadrare juridica distincta de cea mentionata de el, avea obligatia de a lamuri acest aspect, mai ales ca textul de lege în art. 213 cod penal impune ca si conditie esentiala, plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Dispozitiile art. 286 cod procedura penala stabilesc faptul ca organul de cercetare penala cheama persoana vatamata si o întreaba daca întelege  sa formuleze plângere penala, daca într-o cauza s-au facut cercetari, iar ulterior se considera  ca fapta urmeaza a primi o încadrare juridica  pentru care este necesara plângerea prealabila.

Asadar, se impuneau precizari din partea petentului sub aspectul persoanelor, infractiunilor pentru care a solicitat tragerea la raspundere penala.

În conditiile în care petentul si-ar fi mentinut plângerea formulata, inclusiv în ceea ce priveste  obiectul, atunci cercetarile penale si solutia trebuiau sa vizeze infractiunile sesizate de petent .

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta în baza art. 2781 alin. 8 lit. b cod procedura penala va admite plângerea formulata de petentul ….., împotriva rezolutiei nr. 3105/P/08.02.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 119/II/2/2011 a prim procurorului Parchetului de pe Lânga Judecatoria Onesti. Va desfiinta rezolutiile atacate si va trimite cauza la parchet în vederea începerii urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunilor de „abuz în serviciu”, „furt” si „violarea corespondentei”.

În baza art. 192 alin. 3 cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

Se va lua act ca intimatii nu au depus dovada cuantumului onorariului de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

În baza art. 2781 alin. 8 lit. b cod procedura penala admite plângerea formulata de petentul …., domiciliat în …… împotriva rezolutiei nr. 3105/P/08.02.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 119/II/2/2011 a prim procurorului Parchetului de pe Lânga Judecatoria Onesti.

Desfiinteaza rezolutiile atacate si trimite cauza la parchet în vederea începerii urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunilor de „abuz în serviciu”, „furt” si „violarea corespondentei”.

În baza art. 192 alin. 3 cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia.

Ia act ca intimatii nu au depus dovada cuantumului onorariului de avocat.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica azi, 28.04.2011.

Presedinte, Grefier,

4