Loviri

Sentinţă penală 705 din 08.12.2011


 R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 1407/270/2011 Lovire

Înreg.  7.03.2011

SENTINTA PENALA NR.705

 Sedinta publica din data de  8.12. 2011

Desfasurata la sediul instantei.

Completul de judecata format din :

Presedinte – .....

Grefier - ....

Ministerul Public reprezentat prin procuror-.....

Astazi a fost pe rol judecarea actiunii  penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatei ....., trimisa în judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art.180 al.2 cod penal.

Desfasurarea  sedintei de judecata s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform  prevederilor art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta  inculpata personal si asistata de avocat ..... , partea cvila asistata de avocat .... pentru partea civila .

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca procedura de citare cu partile este legal îndeplinita .

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Reprezentantul Ministerului Public expune situatia de fapt detaliat, aratând ca inculpata a fost trimisa în judecata pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente, prev. de art.180 al.2 cod penal, constând în aceea ca, la data de  12.10.2010 a aplicat o lovitura cu o bagheta partii vatamate …, cauzându-I leziuni pentru a caror vindecare au fost necesare 13-14 zile îngrijiri medicale. Prin probatoriul administrat fapta este dovedita, inculpata a recunoscut ca a avut o altercatie cu partea vatamata, de aceea, în baza art.180 al.2 cod penal solicita condamnarea inculpatei la pedeapsa amenzii cu executare, cu obligarea acesteia la plata despagubirilor civile catre partea civila si la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru partea vatamata, avocat ….. sustine ca certificatul medico-legal face dovada existentei faptei. Inculpata s-a prevalat de dreptul la tacere în fata instantei, dar a declarat ca nu a intentionat sa o loveasca pe partea vatamata. În urma acestui conflict, partea vatamata  a suferit un prejudiciu moral si au fost montate camere video la sediul societatii. Solicita a se admite cererea privind acordarea daunelor morale solicitate în cuantum de 3000 lei. Sub aspect penal, solicita ca  sanctiunea ce va fi aplicata sa-si atinga scopul, cu obligarea la cheltuieli de judecata.

Avocat ……, pune concluzii de achitarea inculpatei, recunoasterea ei este facuta sub reserve, fapta nu exista ( a se avea în vedere si concluziile depuse). Urmeaza a se înlatura  depozitia martorei ……..Solicita respingerea cererii privind acordarea daunelor morale,acestea nu sunt justificicate. Camerele video trebuiau montate potrivit Legii 333/2003, acestea sunt obligatorii.

Inculpata având ultimul cuvânt, arata ca nimic nu este adevarat, nu a

lovit-o intentionat pe partea vatamata, este nevinovata.

Cauza a ramas în pronuntare.

 I N S T A N T A

Deliberând  asupra cererii de  fata, constata  ca:

Prin rechizitoriul nr. 2656 /P/2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria

Onesti a fost trimisa în judecata ,în stare de libertate, inculpata ….., cercetata pentru comiterea infractiunii de  „ lovire sau alte violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180  alin. 2 Cod Penal . 

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpata

….. la data de  12.10.2010 a aplicat o lovitura cu o bagheta partii vatamate …., cauzându-I leziuni pentru a caror vindecare au fost necesare 13-14 zile îngrijiri medicale.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat

urmatorul probatoriu : declaratie parte civila  ( fila 19 dosar i. ) declaratii martori ( filele  27,28 ,36 dosar i.)

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile învinuitei , ale partii vatamate,ale martorilor, procesele verbale de confruntare  copie certificat medico-legal( aratate mai sus).

 În cursul cercetarii judecatoresti a fost audiata inculpata , partea

 vatamata si martorii : ......, .....,......  declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar .

Examinând ansamblul materialului probator administrat în

cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 16.08.2010, între …. si inculpata

 ….. s-a încheiat un contract  de prestari servicii, având ca obiect vânzarea si instalarea a doua geamuri termopan la locuinta incvulpatei, din …..

Pe parcursul derularii contractului, între parti au intervenit

 neîntelegeri legate de calitatea lucrarii, unul din geamuri fiind schimbat de un salariat al societatii, care de asemenea a cauza nemultumiri beneficiarului , întrucât în timpul executarii lucrarii i-a fisurat o bagheta de aluminiu. Sotul inculpatei, …. l-a contactat telefonic pe  administratorul societatii …si în urma întelegerii, a primit de la partea vatamata …., consilier vânzari în cadrul societatii, o alta bagheta, care în optiunea beneficiarilor prezenta de asemenea defectiuni.

Din acest motiv, inculpata …… a luat bagheta si s-a prezentat la sediul societatii din ….., unde a avut loc o discutie  contradictorie cu partea vatamata ……..

În momentul în care inculpata a ridicat bagheta cu intentia de a o lovi, partea vatamata aparat lovitura cu mâna stânga , fiindu-i cauzat un hematom pe partea dorsala a falangei bazale de la degetul 2si o echimoza pectoral stânga.

Din certificatul medico-legal nr.507/A1 din 12.10.2010, rezulta ca partea vatamata a necesitat aplicarea unei atele gipsate si a suferit leziuni pentru a caror vindecare au fost necesare 13-14 zile îngrijiri medicale ( fl.8 d.u.p.)

La solicitarea inculpatei care a contestat certificatul medico-legal emis de Cabinetul Medico-Legal ……, s-a dispus efectuarea unei expertize de Serviciul Judetean de Medicina Legala ……..

Astfel, raportul cu nr.S/3902 din 3.01.2011 concluzioneaza ca ……, la data de 12.10.2010 a prezentat diagnosticul „ traumatism mâna stânga, cu contuzie cap metacarpian 2 si deget 2, în reactie articulara-imobilizare. Echimoza pectoral stg.”

Exista concordanta între examenul local medico-legal si diagnosticul stabilit de medicul specialist ortoped.

Leziunile au putut fi produse prin lovire cu corp dur, urmând ca datele de ancheta sa stabileasca cu exactitate conditiile.

Pentru diagnosticul consemnat si în raport cu recomandarile medicului ortoped, sus-numita a necesitat 13-14 zile îngrijiri medicale ( fl.12 d.u.p.).

Conflictul dintre parti a fost surprins în faza terminala de martora -----, care a vazut-o pe  inculpata în usa magazinului , cu bagheta în mâna , în timp ce o scuipa pe partea vatamata si a constatat mai multe obiecte  cazute în magazin. Cu acest prilej, ------- i-a relatat, plângând,modul în care s-a derulat conflictul.

Situatia de fapt a fost retinuta de instanta prin coroborarea

declaratiilor partii vatamate si inculpatei cu celelalte mijloace de proba administrate în cursul urmaririi penale si al judecatii ( declaratie parte vatamata , declaratii martori, certificat medico-legal,  etc.).

De asemenea, din declaratia partii vatamate, care se coroboreaza cu declaratiile martorilor  audiati  si cu certificatul medico-legal rezulta cu certitudine ca inculpata a comis fapta retinuta în sarcina sa.

ÎN DREPT:

 Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, fapta inculpatei

------- care a aplicat o lovitura cu un obiect partii vatamate  ---,  cauzându-i o vatamare corporala constând în leziuni vindecabile în  13- 14  zile îngrijiri medicale întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de „ lovire sau alte violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180  alin. 2 Cod Penal  , atât sub aspect obiectiv , cât si sub aspect subiectiv.

Astfel, în ceea ce priveste infractiunea de  „ lovire sau alte

 violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180  alin. 2 Cod Penal  sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partea vatamata fiind lovita de catre inculpata cu un obiect  în zona mâinii stângi), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost

savârsita de inculpata cu vinovatie în forma intentiei  directe , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si urmarind producerea lui ,prin comiterea faptei.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza

,(  declaratii parte vatamata , declaratii martori, certificat medico-legal etc.) din care rezulta vinovatia inculpatei  ------ în ceea ce priveste savârsirea infractiunii aratate mai sus , fiind dovedita existenta infractiunii , instanta va dispune antrenarea raspunderii penale a inculpatei.

La stabilirea si individualizarea judiciara a pedepsei se va tine

seama de prevederile art. 72 Cod Penal si anume: dispozitiile partii generale, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a Codului Penal , de gradul de pericol social concret al fapteilor savârsite determinat atât de modul de producere, cât si de importanta valorilor sociale încalcate. Vor fi ,de asemenea, avute în vedere datele personale ale inculpatei, respectiv faptul ca  se afla la primul conflict cu legea penala (din actele de la dosar rezulta ca inculpata nu a mai fost sanctionata penal ) dar si faptul ca  nu a avut o pozitie sincera în fata instantei.

Fata de aceste criterii , instanta considera ca aplicarea unei pedepse

cu amenda penala în limitele prevazute de lege este de natura sa asigure realizarea scopurilor prev. de art. 52 Cod Penal, respectiv îndreptarea si reeducarea inculpatei.

Instanta va atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 63 ind.

1 Cod Penal  privind obligativitatea achitarii amenzii penale.

Sub aspectul laturii civile , partea vatamata -------- s-au constituit parte civila, în termenul legal prevazut de art.15 alin.2 Cod procedura penala, solicitând obligarea inculpatei la plata sumei de 3.000 lei (RON ) cu titlu de daune morale si 1089 lei cu titlu de daune materiale  .

Apreciind probatoriul cauzei prin raportare la solutia din latura

penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta constata ca partea vatamata --- a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata acestei parti vatamate prin lovirea cu  bagheta de aluminiu în zona mâinii stângi , partea vatamata necesitând aplicarea unei  atele gipsate ce le-au produs leziuni importante în zona fetei , fiind diagnosticata cu “ traumatism mâna stânga, cu contuzie cap metacarpian 2 si deget 2, în reactie articulara-imobilizare”  .  Ulterior, partea vatamata  a suferit o limitare a libertatii de miscare , fiind nevoita sa renunte la modul ei obisnuit de viata pentru o anumita perioada. Toate aceste coordonate dar si faptul ca partea vatamata  este o persoana tânara, respectata în comunitate si a fost lovita într-un loc public  contureaza un prejudiciu moral suferit de aceasta parte. Având în vedere natura faptei savârsite generatoare de suferinte fizice dar si diagnosticul stabilit de medicul legist, instanta apreciaza ca acordarea unei sume de 1000 lei (RON) daune morale este suficienta pentru acoperirea prejudiciului moral suferit. În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii ale raspunderii civile delictuale, dar apreciind ca prejudiciul moral suferit de partea civila  este inferior evaluarii facute de catre aceasta , instanta va admite  în parte actiunea civila. Astfel, instanta va obliga inculpata la plata  sumelor aratate  catre partea civila,  cu titlu de daune morale.  De asemenea, partea civila a dovedit cu chitantele depuse la dosar ca a cheltuit cu consultatiile medicale suma de 89 lei , suma la care va fi obligata inculpata. 

Tot sub aspectul  laturii civile a cauzei s-a constituit parte civila

SPITALUL MINICIPAL ---  solicitând obligarea inculpatei la plata cheltuielilor medicale , ocazionate  de acordarea îngrijirilor medicale partilor vatamate . 

 Având în vedere solutia ce va fi data în latura penala a cauzei,

instanta apreciaza ca actiunea civila formulata de catre furnizorii de servicii medicale  este întemeiata, urmând ca în  temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 sa oblige inculpata la plata  sumei solicitate  (actualizate la data executarii) catre aceasta parte civila.

 Ca o consecinta a condamnarii, inculpata va fi obligata si la plata

cheltuielilor judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal si la plata cheltuielilor de judecata efectuate de catre partea vatamata ( onorariu de avocat).

 În ceea ce priveste onorariul de avocat achitat de catre partea vatamata , instanta constata ca la dosarul cauzei s-au depus 2 chitante , una în dosarul de urmarire penala (  1000 lei) si una în dosarul de fond ( 1500 lei).

Dispozitiile din Codul de procedura penala privind plata

cheltuielilor judiciare facute de parti se completeaza cu dispozitiile din Codul de procedura civila , potrivit art. 193 al. 6 C.Pr.pen.

Potrivit prevederilor art. 274 C.pr.civ. rezulta ca partea care cade în

pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuieli de judecata. La baza obligatiei de restituire sta culpa procesuala a partii care a cazut în pretentii.

De retinut ca prevederile art. 274 alin. 3 recunosc instantei dreptul

 de a cenzura cheltuielile de judecata reprezentând onorariu de avocat, în situatia în care va constata ca acestea sunt disproportionat de mari fata de activitatea prestata de avocat urmând a se raporta la onorariile prevazute în tabloul onorariilor minimale.

Prin aplicarea prevederilor art. 274 alin. 3 C.pr.civ. instanta nu

 intervine în contractul de asistenta juridica dintre avocat si client, care se mentine în integralitate, (drept urmare, clientul va plati avocatului onorariul cuvenit), ci doar apreciaza în ce masura onorariul stabilit de partea care a avut câstig de cauza trebuie suportat de partea adversa, tinând seama de natura si complexitatea prestatiei avocatului acestuia.

În acest sens în jurisprudenta CEDO s-a statuat ca partea care a

câstigat procesul nu va putea obtine rambursarea unor cheltuieli, în temeiul art. 274 C.pr.civ., decât în masura în care se constata realitatea, necesitatea si caracterul lor rezonabil.

Facând aplicarea dispozitiilor legale mentionate  si tinând seama de

elementele prevazute de alin. 3 al art. 274 C.pr.civ. si anume: activitatea concreta prestata de avocatul partii vatamate si limitele mandatului acordat conform împuternicirilor existente la dosar, dar si obiectul cauzei, instanta retine ca acesta nu a desfasurat un volum mare de munca pentru executarea mandatului primit de natura sa justifice cele 2 onorarii percepute în cuantum de 1000 lei , respectiv în cuantum de 1500 lei , onorarii pe care le apreciaza ca fiind nejustificat de mari în raport cu activitatea efectiv desfasurata, urmând sa le reduca la 500 lei în faza de urmarire penala si 1000 lei în faza de judecata, aceste sume fiind suficiente pentru a compensa valoarea prestatiilor avocatului , astfel ca numai în aceste limite cheltuielile de judecata constând în onorariu de avocat vor fi puse în sarcina inculpatei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T  A R A S T E :

În baza art. 180 alin. 2 Cod Penal condamna  pe  inculpata  - , fiica lui  ---- , nascuta la data de -----, --- ,  cu domiciliul în ---, studii –medii, fara ocupatie  ,fara antecedente penale , CNP ------,  la o pedeapsa de:

-  1000  (una mie ) lei amenda penala, pentru comiterea infractiunii de “ lovire sau alte violente”  .

Atrage atentia  inculpatei asupra dispozitiilor art. 63 ind. 1 Cod Penal privind obligativitatea achitarii amenzii penale, în caz contrar instanta putând înlocui aceasta pedeapsa cu pedeapsa închisorii.

În temeiul art. 14 alin. 3 litera b si art.346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 1381 Cod Civil admite  în parte actiunea civila si obliga inculpata la plata sumei de 2000 lei ,cu titlu de daune  morale si 89 lei cu titlu de daune materiale  catre partea civila ------ . 

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 admite  actiunea civila si obliga inculpata

 la plata  sumei de 55  lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL MUNICIPAL ----- ,reprezentând cheltuieli cu îngrijiri medicale  acordate partii vatamate  .

 În temeiul art. 191 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpata la plata sumei de 276 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata , din care suma de 26 lei ( contravaloare expertiza medico-legala) se va vira în contul RO92TREZO615041XXX000436 Trezoreria Bacau.

În temeiul art. 193 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpata la plata sumei de 1500 lei catre partea civila ------- reprezentând cheltuieli de judecata( onorariu de avocat).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror, parte vatamata si inculpata si de la comunicare pentru partea civila Spitalul Municipal ------

Pronuntata  în sedinta publica, azi 08.12.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,