Loviri

Sentinţă penală 477 din 26.08.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 75/270/2010

Înreg.5.01.2010 -  lovire -

SENTINTA PENALA NR.477

Sedinta publica din  data de 26.08.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte -  Puscasu Liliana-Mirela 

Grefier –Ionescu Laureta

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror – LIDIA MARIN

Pe rol pronuntarea în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …, …. si ……, trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunii de lovire, fapta prevazuta si pedepsita de art.180 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art.75 lit.a si 37 lit.a Cod penal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 23.08.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta si când, din lipsa de timp pentru deliberare, instanta a amânat pronuntarea.

I N STA N T A

Deliberând  asupra cauzei penale de  fata, constata  ca:

 Prin rechizitoriul nr. 2528 /P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti au fost trimisi în judecata  inculpatii …., …..  si ……  , cercetati pentru comiterea infractiunilor de  „ lovire sau alte violente”, prevazute si pedepsite de art. 180  alin. 2 Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în ziua de 06.09.2009 cei trei inculpati au lovit-o pe partea vatamata …., cauzându-i leziuni vindecabile  în 11-12 zile îngrijiri medicale.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu: declaratia si reclamatia partii vatamate (file 1,7 dosar urmarire penala), declaratii de martori (file 8-11 dosar urmarire penala), certificat medico-legal (fila 4 dosar urmarire penala), adresa cheltuieli de spitalizare (file 5,6 dosar urmarire penala), adresa Adsministratia Nationala a Penitenciarelor (fila 14 dosar urmarire penala), adresa Serviciul Public Comunitar Evidenta Populatiei(fila 15 dosar urmaire penala), procese verbnale decautare (file 15,26,27 dosar urmaire penala), dovezide îndeplinire a procedurilor de citare(file 16,17,18 dosar urmarire penala), procese verbale de îndeplinire a mandatelor deaducere (file 20,22,24,34-39 dosar urmarie penala), declaratie inculpat ...... ( fila 33 dosar instanta), declaratie parte civila ( fila 34 dosar instanta), declaratii martori ......... –fila 59 dosar instanta, ......... –fila 60 dosar instanta, .......-fila 88 dosar instanta , ........-fila 89 dosar instanta.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile partii vatamate , ale martorilor, acte medicale, etc.

 În cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati  inculpatul  ........ ( fila 33 dosar i.),  partea civila ( fila 34 dosar i.) si martorii ......... –fila 59 d., .... –fila 60 dosar, .......-fila 88 d. ,.......-fila 89 d.,  declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar .

Desi legal citati , inculpatii ………. si ………. nu au putut fi identificati si interogati deoarece din datele existente la dosarul cauzei a rezultat ca acestia se sustrag de la judecata, ei nefiind audiati nici în faza de urmarire penala, din acelasi motiv. Instanta a dispus emiterea mai multor mandate de aducere pentru cei doi inculpati, din procesele-verbale de executare a mandatelor rezultând ca ambii inculpati au cunostinta despre procesul penal în care sunt cercetati, dar nu vor sa se prezinte la proces, sustragându-se de la judecata si plecând de la domiciliu în perioada termenelor de judecata, pentru a nu putea fi identificati de catre organele de politie, în vederea prezentarii în instanta.

Fiind legitimat si interogat în fata instantei inculpatul ...... ( arestat în alta cauza ,fiind asistat de un avocat din oficiu  ) a avut o pozitie  relativ sincera si a declarat  ca doar el a lovit partea vatamata , nu si ceilalti inculpati cercetati . 

 

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

În seara zilei de de 06.09.2009, în juul orelor 21,30, partea vatamata ..... se afla pe terasa barului “La Cica” din comuna Dofteana, sat Haghiac, jud. Bacau, împreuna cu numitii .... si ...., consumând bauturi alcoolice.

Luând cunostinta de acest fapt si datorita relatiilor de dusmanie existente, inculpatii ......, ...... si ......, care îsi au domiciliul în apropierea barului, s-au deplasat în acest loc, având asupa lor un par, un topor, un levier si un furtun, lovindu-l pe ..... si producându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 11-12 zile îngrijiri medicale.

 În urma faptei inculpatilor, partea vatamata a fost transportata cu salvarea la Serviciul de Urgenta al Spitalului Onesti, apoi internata la sectia chirurgie, în peioada 06.09. - 14.09.2009 cu diagnosticul traumatism obiectivat prin echimoze, excoriatii si plagi contuze, efectuându-se cu aceasa ocazie cheltuieli  pentru îngrijire medicala în suma de 862,90 lei.

 Agresiunea inculpatilor asupra partii vatamate a fost constatata de numitii ...... si ....., care au încecat sa-l apere de lovituri pe ........, cât si de ......, gestionara la bar. Situatia de fapt aratata mai sus a fost retinuta din coroborarea declaratiei partii vatamate cu depozitiile martorilor ..... –fila 59 d., ..... –fila 60 dosar, ......-fila 88 d. ,......-fila 89 d  si cu certificatul medico-legal( fila 4 dosar u.p.) .

 Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, faptele inculpatilor ……, …..  si …. de a fi exercitat împotriva partii vatamate  …. acte de violenta care i-au provocat vatamari corporale constând în leziuni vindecabile în 11-12 zile îngrijiri medicale având reprezentarea faptului ca actiunea lor va produce un asemenea rezultat pe care, de altfel, l-au urmarit prin comiterea faptei întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de „ lovire sau alte violente „ prevazute si pedepsite de art.180 alin.2 Cod Penal .

Astfel, sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partea vatamata fiind lovita de catre cei 3 inculpati cu obiecte contondente  în mai multe zone ale corpului), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost savârsita de catre inculpati cu vinovatie în forma intentiei indirecte , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si acceptând posibilitatea producerii lui, desi nu l-au urmarit.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza ,(declaratii inculpat, declaratii parte vatamata , declaratii martori, etc.) din care rezulta vinovatia  inculpatilor …., …….  si ….. în savârsirea infractiunii deduse judecatii , fiind dovedita existenta infractiunii , instanta va dispune antrenarea raspunderii penale a inculpatilor . 

La individualizarea judiciara a pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatilor, instanta va avea în vedere dispozitiile art. 52 Cod penal, precum si criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevazute de art. 72 Cod penal, respectiv  limitele de pedeapsa stabilite pentru infractiunea savârsita, gradul de pericol social generic si concret al faptelor savârsite, persoana infractorilor si împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. De asemenea, vor fi avute în vedere scopul pedepsei , asa cum este el prev. de art. 52 Cod Penal si necesitatea realizarii principiului preventiei generale si speciale.

În concret ,instanta va avea în vedere pericolul social ridicat al unor asemenea fapte de lovire  raportat la modalitatea concreta de comitere a infractiunilor  . De asemenea, prin faptele lor  inculpatii au adus atingere relatiilor sociale  referitoare la integritatea corporala si sanatatea persoanei  .

În favoarea inculpatului ….. instanta va retine ca acesta a avut o atitudine relativ sincera în cursul procesului ,  recunoscând comiterea faptei ( în cuprinsul declaratiilor date ) si achiesând în totalitate la pretentiile civile formulate în cauza .

La stabilirea cuantumului pedepsei se va avea în vedere si faptul ca inculpatul  …….. a savârsit infractiunea retinuta în prezentul dosar la scurt timp dupa cercetarea si condamnarea lui de catre Judecatoria Onesti  tot pentru o infractiune de lovire .

Astfel, instanta va urma sa stabileasca un just echilibru între pericolul social abstract si concret al unor asemenea fapte de lovire si toate circumstantele favorabile ce contureaza persoana inculpatului …….., retinând si faptul ca inculpatul a comis fapta în stare de recidiva postcondamnatorie , în conditiile prev. de art.37 lit. a Cod Penal. De asemenea, se va retine si circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. a Cod Penal , având în vedere faptul ca fapta a fost comisa împreuna cu alti 2 inculpati.

Instanta apreciaza, pentru motivele aratate in aliniatul precedent ca, in vederea atingerii scopului sanctionator, preventiv si de reeducare pedepsei, asa cum acesta este stabilit prin dispoz. art. 52 C.p., este necesara aplicarea unei pedepse cu amenda penala .

Totodata , instanta va constata ca fapta comisa la data de 06.09.2009 este concurenta cu fapta comisa de acelasi inculpat la data de 09.11.2008, fapta pentru care acesta a fost condamnat definitiv prin sentinta penala nr. 371 /18.05.2009 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 88/R/11.02.2010  .

Prin urmare,instanta va descontopi pedeapsa rezultanta de 2 (doi) ani închisoare si 1500 lei amenda penala aplicata  inculpatului prin sentinta penala nr. 371 /18.05.2009 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 88/R/11.02.2010  la data de 11.02.2010 si va repune în individualitatea lor pedepsele de: 2 (doi) ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 252/2007 a Judecatoriei Onesti si 1500 lei amenda penala aplicata  inculpatului prin sentinta penala nr. 371 /18.05.2009 a Judecatoriei Onesti. 

De asemenea, având în vedere ca ne aflam în prezenta concursului de infractiuni, instanta va dispune contopirea pedepsei  aplicate prin prezenta cu  pedeapsa de 1500 lei amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 371 /18.05.2009 a Judecatoriei Onesti si inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea . 

Totodata, instanta va  mentine revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 2 (doi) ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 371 /18.05.2009 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 88/R/11.02.2010  la data de 11.02.2010 , revocare dispusa în baza art. 83 Cod Penal prin aceeasi sentinta penala si va dispune executarea ei alaturi de pedeapsa aplicata prin prezenta.

Inculpatul …….. va executa pedeapsa rezultanta de 2 (doi) ani închisoare si 2000 (doua mii  ) lei amenda penala.

Cu referire la pedeapsa accesorie, instanta retine ca natura faptei savârsite si, implicit gradul de pericol social al acesteia duc la concluzia existentei unei nedemnitati în exercitarea drepturilor de natura electorala prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b din C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, motiv pentru care exercitiul acestora va fi interzis pe perioada executarii pedepsei.

Având în vedere faptul ca inculpatul ……. a executat o parte din pedeapsa aplicata , instanta va dispune deducerea din pedeapsa rezultanta a perioadei executate din data de 18.02.2010 ,la zi. Totodata se vor anula vechile forme de executare si se vor emite forme noi de executare, potrivit modificarilor aratate.

În ceea ce-I priveste pe  inculpatii …….  si …… , instanta va retine ca acestia s-au sustras si de la urmarirea penala si de la judecata, nefiind audiati în nicio faza procesuala. În favoarea lor, instanta va retine faptul ca sunt tineri si ambii sunt la prima încalcare a legii penale, asa cum rezulta din fisele de cazier judiciar.

Fata de aceste criterii , instanta considera ca aplicarea unor pedepse cu amenda penala sunt de natura sa asigure realizarea scopurilor prev. de art.52 Cod Penal, respectiv îndreptarea si reeducarea inculpatilor.

Instanta va atrage atentia tuturor  inculpatilor asupra dispozitiilor art. 63 ind. 1 Cod Penal privind consecintele neachitarii cu rea-credinta a amenzilor penale .

 Sub aspectul laturii civile , partea vatamata  ….. s-a constituit parte civila,în termenul legal prevazut de art.15 alin.2 Cod procedura penala, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 1000 lei (RON ) cu titlu de daune materiale.

Având în vedere solutia din latura penala a cauzei si principiul disponibilitatii relativ la actiunea civila precum si angajamentul inculpatului ........ de a achita o parte din despagubirile civile solicitate,  în temeiul art. 14 alin.3 litera b si art.346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art.998 si urm. Cod Civil , instanta va admite în parte actiunea civila formulata si va obliga toti inculpatii sa plateasca acestei parti civile suma de 600 lei reprezentând daune materiale .

Instanta va admite în parte actiunea civila formulata motivat de faptul ca partea civila nu a dovedit ca a suportat un prejudiciu material în cuantum de 1000 lei.

Tot pe latura civila a cauzei , instanta va admite si actiunile civile formulate de catre partile civile Serviciul de Ambulanta Bacau si Spitalul Municipal Onesti reprezentând contravaloare servicii medicale si cheltuieli de transport.

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a onorariului pentru avocatul desemnat din oficiu  pentru inculpatul arestat. 

Ca o consecinta a condamnarii,  vor fi obligati  inculpatii la cheltuieli judiciare catre stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata , în masura în care au fost provocate aceste cheltuieli de fiecare inculpat în parte.

 

 Pentru aceste motive,

 În numele legii,

 H O T A R A S T E :

 

I. În baza art. 180 alin. 2 Cod Penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal si art. 75 lit. a Cod Penal condamna  pe  inculpatul ……., fiul lui ….. si … , nascut la data de … , în  ….. jud. Bacau , cu domiciliul în  comuna ……., jud. Bacau, studii 11 clase , CNP - ……..,recidivist ,  la o pedeapsa de:

 -2000 (doua mii  ) lei amenda penala, pentru comiterea infractiunii de “ lovire sau alte violente”.

 Constata ca fapta comisa la data de 06.09.2009 este concurenta cu fapta comisa de acelasi inculpat la data de 09.11.2008.

 Descontopeste pedeapsa rezultanta de 2 (doi) ani închisoare si 1500 lei amenda penala aplicata  inculpatului prin sentinta penala nr. 371 /18.05.2009 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 88/R/11.02.2010  la data de 11.02.2010 si repune în individualitatea lor pedepsele de: 2 (doi) ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 252/2007 a Judecatoriei Onesti si 1500 lei amenda penala aplicata  inculpatului prin sentinta penala nr. 371 /18.05.2009 a Judecatoriei Onesti. 

În baza art. 33 lit.a Cod Penal , art. 34 lit. c Cod Penal contopeste pedeapsa de 2000 (doua mii  ) lei amenda penala aplicata prin prezenta cu pedeapsa de 1500 lei amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 371 /18.05.2009 a Judecatoriei Onesti si inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 2000 (doua mii  ) lei amenda penala . 

Mentine revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 2 (doi) ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 371 /18.05.2009 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 88/R/11.02.2010  la data de 11.02.2010 , revocare dispusa în baza art. 83 Cod Penal prin aceeasi sentinta penala si dispune executarea ei alaturi de pedeapsa aplicata prin prezenta.

Inculpatul ……. executa pedeapsa rezultanta de 2 (doi) ani închisoare si 2000 (doua mii  ) lei amenda penala.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a  teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 36 alin. 3  Cod procedura penala  deduce din pedeapsa rezultanta durata executata din data de 18.02.2010 , la zi.

Anuleaza mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 568/15.02.2010 emis de Judecatoria Onesti si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei inchisorii conform prezentei sentinte.

II. În baza art. 180 alin. 2 Cod Penal, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod Penal condamna  pe  inculpatul ……., fiul lui  … si …. , nascut la data de …..  , în ………, jud. Bacau,, cu domiciliul în  …… jud. Bacau , CNP – 1891018044423, fara antecedente penale ,  la o pedeapsa de:

 -  1500 (una mie cinci sute ) lei amenda penala, pentru comiterea infractiunii de “ lovire sau alte violente”.

III.  În baza art. 180 alin. 2 Cod Penal, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod Penal condamna  pe  inculpatul ……., fiul lui  …. si …., nascut la data de  … în ….. jud. Bacau  , cu domiciliul în ……., jud. Bacau, CNP- 1880408044431, fara antecedente penale ,  la o pedeapsa de:

 -  1500 (una mie cinci sute ) lei amenda penala, pentru comiterea infractiunii de “ lovire sau alte violente”.

Atrage atentia tuturor  inculpatilor asupra dispozitiilor art. 63 ind. 1 Cod Penal privind obligativitatea achitarii amenzilor penale.

Admite în parte actiunea civila formulata de catre partea civila …….

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art . 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art.998 Cod Civil obliga inculpatii sa achite partii civile …….. suma de 600 lei (RON) reprezentând daune materiale . 

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatii la plata  sumei de 289,4 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila Serviciul de Ambulanta Bacau, reprezentând cheltuieli de transport.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatii la plata  sumei de 862,9 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila Spitalul Municipal Onesti  , reprezentând contravaloare îngrijiri medicale.

Dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu(av. …. , pentru inculpatul ……… ) .

. În temeiul art. 191 alin. 2 Cod procedura penala obliga inculpatul ….  la plata sumei de 300 lei , inculpatul ….  la plata sumei de 100 lei si pe inculpatul ….la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la  comunicare  . 

Pronuntata  în sedinta publica, azi 26.08.2010.

 PRESEDINTE, GREFIER,