Vatamare corporala grava

Sentinţă penală 298 din 17.05.2012


 R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 7594/270/2011 vat.corporala grava

Înreg.  28.12.2011

SENTINTA PENALA NR.298

 Sedinta publica din data de  17.05. 2012

Desfasurata la sediul instantei.

Completul de judecata format din :

Presedinte  - ....

Grefier - .....

Ministerul Public reprezentat prin procuror-....

Astazi a fost pe rol judecarea actiunii  penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ...., trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala grava, fapta prev. de art.182 cod penal.

Desfasurarea sedintei de judecata s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art.304 c.p.p.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta  avocat  ...., aparator desemnat din oficiu pentru inculpatul lipsa , partea civila ..... personal ,martora ...... ,lipsa fiind celelalte parti.

Procedura de citare  legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, care, invedereaza instantei ca  procedura de citare este legal îndeplinita , si s-a depus procesul-verbal de executare al mandatului de aducere emis pe numele inculpatului, rezulta ca acesta este plecat din tara.

Conform art.327 cod procedura penala s-a procedat la audierea martorului prezent sub prestare de juramânt, atragându-i-se atentia ca marturia mincinoasa se pedepseste cu închisoarea de la 1 la 5 ani, declaratia fiind consemnata la dosarul cauzei.

Instanta precizeaza ca  la filele 4, 13 si 21  dosar, exista dovezile de îndeplinire a procedurii de citare din care rezulta ca inculpatul a semnat personal citaatia, are cunostinta de proces si pune în discutie citarea inculpatului si prin afisare la consiliul local, fata de precizarile facute în procesul-verbal de executare a mandatului de aducere.

Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca nu se impune si citarea inculpatului prin afisare.

Avocat ... lasa la apreciere.

Instanta, având în vedere ca inculpatul are cunostinta de proces, semnând personal trei comunicari de îndeplinire a procedurii de citare, apreciaza ca nu se mai impune citarea acestuia si prin afisare la consiliul local fata de mentiunile din procesul-verbal al mandatului de aducere în care se precizeaza ca este plecat din tara. De asemenea, pune în discutie cererea de  anulare a amenzii judiciare formulata de ag.....  aflata la fl.30 dosar, motivat de faptul ca  s-au executat mandatele de aducere emise în prezenta cauza si din eroare s-a emis mandat de aducere pe numele martorului Ciubotaru Cornel, dar nu a fost executat deoarece nu a fost citat în prezenta cauza.

Reprezentantul Ministerului Public si avocat  ......lasa la apreciere cererea privind ridicarea amenzii judiciare.

Instanta considera întemeiata cererea  si dispune admiterea acesteia si ridicarea amenzii judiciare de 1000 lei  aplicata ag.sef ......,în baza art.199 al.3 cod pr.penala .

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea  judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Reprezentantul Ministerului Public  expune situatia de fapt retinuta prin rechizitor aratând ca inculpatul a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii de vatamare grava, constând în aceea ca,  la data de 19.05.2011, i-a aplicat mai multe lovituri cu o scândura partii vatamate ..... cauzându-i leziuni corpporale vindecabile în 65-70 zile îngrijiri medicale, având drept consecinta  pierderea ochiului drept. Din  materialul probator  administrat apreciaza ca fapta  este dovedita , inculpatul a recunoscut partial comiterea faptei , pune concluzii de condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii cu executare în regim de detentie, a fi obligat la despagubiri civile catre partile civile si la chetuieli judiciare catre stat.

Partea civila .... ,lasa la apreciere ceea ce legea va hotarî, dar solicita sa fie obligat inculpatul sa-i plateasca ceea ce a cerut.

Avocat .... pentru inculpat,  la individualizarea pedepsei lasa la aprecierea instantei, iar în ceea ce priveste despagubirile civile, solicita a fi obligat inculpatul la plata acestora în masuira dovedirii lor, cu onorariu din fondurile Ministerului Justitiei.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cererii de  fata, constata  ca:

 Prin rechizitoriul nr. 1410/P/2011 al Parchetului de pe lânga

Judecatoria Onesti a fost trimis în judecata ,în stare de libertate, inculpatul  ….., cercetat pentru comiterea infractiunii de  „ vatamare corporala grava”, prevazuta si pedepsita de art. 182  alin. 1,2 Cod Penal .

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca

inculpatul …….. la data de 19.05.2011, i-a aplicat mai multe lovituri cu o scândura partii vatamate ..... , cauzându-i leziuni corpporale vindecabile în 65-70 zile îngrijiri medicale, având drept consecinta  pierderea ochiului drept.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat

urmatorul probatoriu : reclamatia si declaratia partii vatamate  ( filele 5,6,8,11-14) ) , certificatul medico-legal, fl.9, adrese constituire de parte civila, fl.30,36,37, declaratii martori ( filele 15-18), declaratii inculpate fl.31-35.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

 probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile învinuitului, declaratiile inculpatului, ale partii vatamate,ale martorilor, procesele verbale de reconstituire si planse foto , rapoarte medico-legale, certificat medico-legal( aratate mai sus).

În cursul cercetarii judecatoresti a fost audiata partea vatamata

si martorii : ..... si ..... declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar .

Desi a fost legal citat si s-au emis si mandate de aducere

 ,inculpatul  …….  nu a putut fi identificat si audiat în cauza , din procesele-verbale de executare a mandatelor de aducere rezultând ca acesta refuza sa se prezinte în fata instantei , sustragându-se  de la judecata .  Inculpatul a primit termen în cunostinta , în conformitate cu dispozitiile art. 291 al. 3 Cod Procedura Penala , primind si semnând personal citatia  ( fila 13 dosar ).

Din oficiu, instanta a luat declaratie  partii vatamate …. , parte care s-a constituit parte civila, în termen legal.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în

 ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 19.05.2011, în jurul orelor 17.00, partea vatamata

 … se afla în fata magazinului alimentar „ …” din .., când fara motiv, a fost înjurat si lovit de mai multe ori cu palma peste fata de catre inculpatul ….l, aflat în stare de ebrietate.

Partea vatamata nu a ripostat si a încercat sa se îndeparteze  de agresor , deplasându-se spre locuinta sa ,însa inculpatul l-a urmarit pâna în apropierea  casei. Dupa ce partea vatamata a intrat în curtea casei, inculpatul a smuls o scândura dintr-un gard , obiect cu care  i-a aplicat acesteia mai multe lovituri, cauzându-i leziuni pe toata suprafata corpului, producându-i si un prejudiciu corporal permanent , respectiv pierderea globului ocular drept.

În ajutorul partii vatamate a intervenit mama acestuia- martora … ( fila 24 dosar i.), care s-a interpus între fiul sau si inculpat, însa acesta a continuat sa loveasca ambele parti. Aceasta martora a strigat dupa ajutor , fiind auzita  de catre martora ….- vecina acestora, ( fila 39 dosar i.) care l-a vazut pe inculpat prin plasa de sârma , ce delimiteaza proprietatea acesteia de a partii vatamate, în timp ce îi lovea cu scândura pe cei doi.

Partea vatamata  …. a fost transportata cu ambulanta  la Spitalul … , unde i-au fost acordate primele îngrijiri medicale. Ulterior,  starea grava în care se afla  , a necesitat internarea acestuia la Sectia Oftalmologie a Spitalului ….., în perioada 20.05-30.05.2011, unde a suportat o interventie chirurgicala, concretizata în  evisceratia ochiului drept.

 Din certificatul medico-legal nr. 201/A1/31.05.2011,atasat la dosarul de u.p.  rezulta ca partea vatamata  a necesitat un numar de 65-70 zile îngrijiri medicale pentru tratarea leziunilor , iar evisceratia globului ocular drept reprezinta un prejudiciu corporal permanent ( fl.9,10).

Situatia de fapt a fost retinuta de instanta prin coroborarea

declaratiilor partii vatamate  cu celelalte mijloace de proba administrate în cursul urmaririi penale si al judecatii ( declaratii parti vatamate, declaratii martori, procese-verbale de cercetare la fata locului , certificat medico-legal , documente medicale, etc. ).

De asemenea, din declaratia partii civile …..,

care se coroboreaza cu declaratiile martorilor ..... ( fila 24 dosar i.) si .... ( fila 39 dosar i.) ,  cu certificatul medico-legal si celelate documente legale ,  rezulta cu certitudine ca inculpatul a comis fapta retinuta în sarcina sa  .

ÎN DREPT:

Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, fapta

inculpatului ….  care i-a  aplicat mai multe lovituri cu o scândura partii vatamate  …… si i-a provocat vatamari corporale constând în leziuni vindecabile în 65-70 zile îngrijiri medicale, având drept consecinta pierderea ochiului drept, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „ vatamare corporala grava ”, prevazuta si pedepsita de art. 182  alin. 1,2 Cod Penal . 

Astfel, în ceea ce priveste infractiunea de  „ vatamare corporala

 grava ”, prevazuta si pedepsita de art. 182  alin. 1,2 Cod Penal , sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partea vatamata fiind lovita de catre inculpat cu  o scândura pe toata suprafata corpului), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate. De asemenea, având în vedere ca fapta comisa de catre inculpat a avut drept  consecinta pierderea unui organ (ochiul drept), se vor retine si dispozitiile prev. de alin. 2 a infractiunii de „vatamare corporala grava ”.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost

savârsita de inculpat cu vinovatie în forma intentiei directe , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si urmarind  producerea lui, prin savârsirea faptei.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza

 ,(  declaratii parte vatamata , declaratii martori, certificat medico-legal , documente medicale ,etc.) din care rezulta cu certitudine vinovatia inculpatului  ……  în ceea ce priveste savârsirea infractiunii aratate mai sus , fiind dovedita existenta infractiunii , instanta va dispune antrenarea raspunderii penale a acestuia. 

La stabilirea si individualizarea judiciara a pedepsei se va tine

seama de prevederile art. 72 Cod Penal si anume: dispozitiile partii generale, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a Codului Penal , de gradul de pericol social concret al faptei savârsite determinat atât de modul de producere, cât si de importanta valorilor sociale încalcate. Vor fi ,de asemenea, avute în vedere datele personale ale inculpatului, respectiv faptul ca  nu se afla la primul conflict cu legea penala (din actele de la dosar rezulta ca inculpatul  a mai fost sanctionat penal  pentru diverse infractiuni, fiind cercetat si în prezent în alt dosar , pentru fapte concurente) dar si faptul ca s-a sustras de la judecata si a avut o atitudine nesincera în declaratii .

Fata de aceste criterii , instanta considera ca aplicarea unei pedepse

cu închisoarea  peste minimul special prev. de lege  este de natura sa asigure realizarea scopurilor prev. de art. 52 Cod Penal, respectiv îndreptarea si reeducarea inculpatului.

Cu referire la pedeapsa accesorie, instanta retine ca natura faptelor

 savârsite si, implicit gradul de pericol social al acestora duc la concluzia existentei unei nedemnitati în exercitarea drepturilor de natura electorala prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b din C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, motiv pentru care exercitiul acestora va fi interzis pe perioada executarii pedepsei.

În ceea ce priveste individualizarea executarii pedepsei, instanta

 retine ca, în cauza, fata de periculozitatea sporita a inculpatului, fata de consecintele grave ale faptei sale ( pierderea de catre partea vatamata a unui ochi)  si fata de faptul ca inculpatul s-a sustras de la judecata , desi a fost încunostintat personal despre proces  ,  nemanifestând nicio o urma de regret fata de comiterea unei asemena fapte grave, scopul sanctionator si educativ al pedepsei nu poate fi atins decât prin privarea de libertate a inculpatului.

 Sub aspectul laturii civile , partea vatamata  …..  s-a constituit parte civila, în termenul legal prevazut de art.15 alin.2 Cod procedura penala, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de  20.000 lei cu titlu de daune morale  .

 Apreciind probatoriul cauzei prin raportare la solutia din latura

penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta constata ca partea civila a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata partii civile prin lovire  cu scândura  ce i-au produs leziuni  importante în mai multe zone ale corpului  si au dus la evisceratia globului ocular drept ( “ anoftalmie, dupa plaga corneoscerala cu distrugere totala a globului ocular post.traumatic “ ).  Ulterior, partea civila a suferit mai multe operatii si a stat internata în spital mai multe zile , suferind astfel o limitare a libertatii de miscare si fiind nevoit sa renunte la modul sau obisnuit de viata , mai ales ca si-a pierdut si vederea la ochiul drept. Toate aceste coordonate dar si faptul ca partea civila este o persoana  matura , respectata în comunitate, contureaza un prejudiciu moral suferit de aceasta parte. Având în vedere natura faptei savârsite generatoare de suferinte fizice dar si diagnosticul stabilit de medicul legist si consecintele grave ale faptei, aratate mai sus ,instanta apreciaza ca acordarea unei sume de 20.000 lei (RON) daune morale este necesara pentru acoperirea prejudiciului moral suferit  .

În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii ale

 raspunderii civile delictuale,  instanta va admite actiunea civila formulata de catre partea civila …….

Având în vedere solutia ce va fi data în latura penala a cauzei ,

instanta va admite si actiunile civile ale furnizorilor de servicii medicale ( SPITALUL .... , SPITALUL …… si SERVICIUL …)si va obliga inculpatul la plata acestor despagubiri civile, reprezentând cheltuieli de spitalizare , cheltuieli de transport si cheltuieli cu îngrijirile medicale acordate partii vatamate.

 În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 se va dispune prelevarea de

probe biologice de la inculpat.

Se va dispune plata onorariului pentru avocatul desemnat din oficiu din fondurile  speciale ale Ministerului de Justitie.

Ca o consecinta a condamnarii, fiind în culpa procesuala, inculpatul va fi obligat si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal, care includ si onorariul din oficiu .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

I.  În baza art.  182 alin. 1,2  Cod Penal condamna  pe  inculpatul … , fiul lui  .. si , nascut la data de … , în …  , cu domiciliul în  com. .. , , studii-  8 clase ,fara ocupatie  ,necasatorit,  CNP …..,cu antecedente penale , la o pedeapsa de:

- 5 ( cinci) ani închisoare , pentru comiterea infractiunii de “ vatamare corporala grava” , în regim de detentie .

În baza art. 71 alin. 2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a  teza a II a si lit. b Cod Penal.

În temeiul art. 14 alin. 3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 1391 Cod Civil admite  actiunea civila formulata de catre  partea civila  ….. si  obliga inculpatul la plata sumei de  20. 000  lei cu  titlu de daune morale  catre aceasta parte civila  .

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art. 313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006  obliga  inculpatul la plata  sumei de 165,79  lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila  SPITALUL ….., reprezentând cheltuieli de internare efectuate cu partea vatamata. .

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga  obliga  inculpatul  la plata  sumei de 3212 , 21  lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila  SPITALUL …., reprezentând cheltuieli de internare efectuate cu partea vatamata  .

 În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga  obliga  inculpatul  la plata  sumei de 407,6 lei RON (actualizata la data executarii) catre partea civila  SERVICIUL DE ….., reprezentând cheltuieli de transport efectuate cu partea vatamata  .

 În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala  dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei  reprezentand onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av. ......  ).

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 500  lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala( 100 lei) si în faza de judecata (400 lei).

Cu drept de recurs in termen de 10  zile de la pronuntare  pentru procuror si  partea civila .... si  de la comunicare pentru inculpat si pentru celelalte  parti civile lipsa.

Pronuntata in sedinta publica, azi 17.05.2012 .

 

PRESEDINTE , GREFIER,