Necompetenta teritoriala a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti in solutionarea unei contestatii la executare formulata de un petent-condamnat, aflat in executarea unei pedepse privative de libertate aplicata de o alta instanta si care se afla in ares...

Sentinţă penală 823 din 14.12.2010


Necompetenta teritoriala a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti in solutionarea unei contestatii la executare formulata de un petent-condamnat, aflat in executarea unei pedepse privative de libertate aplicata de o alta instanta si care se afla in arestul unei sectii de politie din Sectorul 3 Bucuresti

Dosar nr. 43611/301/2010- Sentinţa penală nr.823/14.12.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instante la data de ….11.2010 sub nr. 43611/301/2010, contestatorul MI a formulat contestaţia la executare în ceea ce priveşte executarea pedepsei de  1 an si 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …/3.12.2007 pronunţată de Judecătoria Moinesti, definitiva prin neapelare. 

În motivarea cererii sale, contestatorul a arătat că apreciaza ca si-a executat pedeapsa aplicata prin sentinta penala anterior mentionata intrucat a fost incarcerat in Italia in perioada ….11.2008-….11.2010 , in executarea unei pedepse de 2 ani si 10 zile inchisoare aplicata de autoritatile italiene.

In sustinerea contestatiei sale contestatorul a depus la dosar copia, comunicata prin fax,a unui inscris in limba italiana, in privinta caruia a precizat ca reprezinta mandatul de executare a pedepsei inchisorii aplicata in Italia.

Prin rezolutia din data de …..11.2010, avind in vedere obiectul dosarului si aspectele invocate de contestator in sustinerea cererii sale, potrivit dispozitiilor art. 291 al. 3/1 Cpp, modificat prin legea 202/2010, instanta  din oficiu a dispus preschimbarea primului termen de judecata acordat in cauza , fiind acordat termen astazi, …..12.2010.

Au fost de asemenea atasate la dosar, urmare adresei emisa de instanta,copia sentintei penale nr. ……/2007 pronuntata de Judecatoria Moinesti si copia MEPI nr. …../…..12.2007 emis de aceeasi instanta(filele ……).

La termenul de judecata de astazi, instanta din oficiu, a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti in solutionarea prezentei cauze.

Asupra exceptiei necompetentei teritoriale invocata de instanta din oficiu, instanta apreciaza aceasta exceptie ca fiind intemeiata si o va admite pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.

Prin sentinţa penală nr. …./…..12.007 pronunţată de Judecătoria  Moinesti, definitiva prin  neapelare la data de ….12.2007, contestatorului i-a fost aplicata o pedeapsa rezultanta de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savirsirea infractiunilor  prev. de art. 321 al. 1 Cp cu aplic. art. 37 lit. a Cp si art. 1/1 al. 1 din legea 61/1991 cu aplic. art. 37 lit. a Cp.

În baza acestei sentinţe penale a fost emis MEPI nr…../…...12.2007, contestatorul fiind incarcerat in prezent in Arestul Sectiei 13 Politie in executarea acestei pedepse.

In raport de motivele invocate de contestator in sustinerea cererii ce formeaza obiectul prezentei cauze, instanta apreciaza ca aceste motive s-ar putea incadra formal in cazul de contestatie la executare prev. de dispozitiile art. 461 al. 1 lit c Cpp , potrivit cu care “contestatia contra executarii hotaririlor penale se poate face cind se iveste vreo nelamurire cu privire la hotarirea care se executa sau vreo impiedicare la executare”, iar conform  disp. art. 461 al. 2  Cpp “ in cazul prev. la lit. c  contestatia se face la instanta ce a pronuntat hotarirea ce se executa”, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti nefiind in aceasta situatia instanta de executare, stabilita potrivit dispozitiilor art. 418 Cpp.

 Chiar si in ipoteza in care s-ar aprecia ca cererea ce formeaza obiectul prezentei cauze s-ar putea incadra si in cazul de contestatie la executare stipulat de dispozitiile al. 1 lit. d din art. 461 Cpp ,instanta apreciza ca Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti nu este competenta teritorial, dupa niciunul din criteriile prev. de art. 460 al. 1 si 6 Cpp  sa solutioneze cauza dedusa judecatii, nefiind nici instanta de executare si nici instanta in a carei raza teritoariala este situat locul de detinere al contestatorului, in conditiile in care arestul Sectiei 13 Politie nu poate fi considerat loc de detentie in acceptiunea dispozitiilor art. 11 al. 1 din legea 275/2006 modificata, fiind doar centru de retinere si arestare preventiva, potrivit art. 81 al. 1 din aceeasi lege.

In raport de  aceste  reglementări , instanţa  constata ca  Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti nu este competenta teritorial dupa niciunul din criteriile prev. de art. 460 al. 1 si 6 Cpp sa solutioneze prezenta cauza, nefiind nici instanta de executare si nici instanta in a carei raza teritoriala este situat locul de  detentie.

Fata de considerentele anterior expuse, vazind ca in cauza contestatorul se afla in executarea pedepsei de  1 an si 6 luni inchisoare aplicata de Judecatoria Moinesti,  instanţa  va dispune în baza  art.42  C.p.p.  rap. la art.461 al. 1  Cpp  , vazind si disp. art. 460 al. 1 Cpp, declinarea  competenţei de  soluţionare a  cauzei în favoarea Judecătoriei Moinesti.

In baza art. 192 al.3 C.p.p., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.