Suplinire acord tată pentru deplasare minor în străinătate.

Hotărâre 8746 din 22.06.2010


Suplinire acord tată pentru deplasare minor în străinătate.

DOSAR nr. 26035/301/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 8746/22.06.2010

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 3 la data de 10.11.2009, reclamanta IT l-a chemat in judecata pe paratul AE, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna suplinirea acordului pârâtului în favoarea AEC, ns. la data de 10.09.2000 pentru efectuarea unei vizite şi obţinerea rezidenţei definitive în Canada, unde urmează să se stabilească împreună cu reclamanta şi actualul ei soţ-ILA..

In motivarea cererii, reclamanta a aratat  ca a fost casatorita cu paratul pana în anul 2002, cand a intervenit divortul, iar minorul rezultat din căsătorie, AEC, ns. la data de 10.09.2000, i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, iar pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere.

 Reclamanta arată că s-a ocupat de creşterea şi educarea minorului, asigurându-I cele mai bune condiţii, iar pârâtul nu a plătit niciodată pensia de întreţinere, iar după terminarea divorţului nu l-a mai vizitat niciodată pe minor, legăturile fireşti dintre tată şi fiu, fiind practic inexistente.

În prezent s-a recăsătorit cu numitul ILA, iar minorul se înţelege cu acesta foarte bine. Reclamanta mai arată că împreună cu actualul soţ şi minorul, intenţionează să viziteze si să devină rezidenţi în Canada, unde locuieşte tatăl său-Olariu Aurelian-manager al companiei AurOla, cu sediul în Montreal, Quebec, Canada, care le-a făcut o ofertă de muncă foarte decentă.

In drept, se invoca disp. Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare..

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri, în copie: certificate de naştere minor, certificat de căsătorie, sentinţa civilă nr.9397/15.11.2002, pronunţată în dosar nr.17628/2000, sentinţă penală nr.1332/2002, pronunţată în dosar 19276/2000, înscrisuri provenite de la Companiei AurOla, Canada.

Paratul, deşi legal citat prin Poşta Rapidă, iar ulterior prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, nu s-a prezentat în instanta şi nu a formulat intampinare.

La termenul din 16.02.2010, instanţa a încuviinţat reclamantei proba cu înscrisuri şi testimonială.

Se depune la dosar referatul de anchetă socială efectuat de Serviciul de Autoritate Tutelară-Sector 3.

Din probele administrate, instanta retine urmatoarele: prin sentinta civila nr.9397/15.11.2002, pronunţată în dosar nr.17628/2000, s-a dispus desfacerea căsăriei dintre reclamantă şi pârât, iar minorul AEC, ns. la data de 10.09.2000, rezultat din căsătorie a fost încredintat  spre crestere si educare reclamantei.

Martorul ILA, a relatat instantei că l-a cunoscut pe pârât o singură dată, când a mers la Viena, pentru a-l convinge să îşi dea acordul minoul să poată fi luat de mamă în Canada. Pârâtul i-a spus că nu este interesat să îşi dea acordul şi o să facă tot posibilul ca minorul să nu poată pleca din ţară. Martorul a mai declarat că din anul 2002, când s-a soluţionat divorţul părţilor, pârâtul nu a ţinut în nici un fel legătura cu minorul, nu a dat nici un telefon şi nu a plătit pensia de întreţinere. Instanţa mai reţine din declaraţia martorului, că minorul este bine îngrijit de mamă.

Fată de probele administrate in cauză si văzând si prevederile art. 18 al.2, 31, 32, 47  din Legea nr. 272/2004, instanta apreciază ca interesul minorului ar fi mai bine ocrotit prin permisiunea acestuia de a pleca din tară pentru a fi alături de mama sa, tinând seama si de vârsta fragedă a acestuia, cand prezenta si afectiunea mamei sunt absolute necesară, precum si de atitudinea indiferenta a tatălui-pârât

 Având în vedere dispozitiile art. 18 alin. 2 din Legea 272/2004 care prevede ca “Deplasarea copiilor în ţară şi în străinătate se realizează cu înştiinţarea şi cu acordul ambilor părinţi; orice neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa judecătorească” coroborat cu art. art.2 al.2 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, instanta urmează a admis acţiunea, urmând să suplinească acordul tatălui-pârât pentru deplasarea minorului AEC ns. la data de 10.09.2000 în Canada şi pentru obţinerea rezidenţei definitive în Canada.