Divort acord

Hotărâre 7034 din 17.05.2010


Dosar nr. 6804/301/2010

Sentinta civilă nr. 7034

Divorţ prin acord.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instante la data de 09.03.2010, sub nr. 6804/301/2010, petentii  V. M. şi V. N. au solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei incheiate intre soti la data de 26.10.1998 si inregistrata in Registrul Starii Civile al P. M. U.,  la nr. 15 prin acord si pastrarea de catre petenta  a numelui rezultat din casatorie.

În motivarea cererii, petentii au arătat că s-au căsătorit cu pârâtul la data de 26.10.1998, iar din căsătoria acestora nu au rezultat copii.  Avand in vedere că în prezent relaţiile dintre soţi sunt grav vătămate, fiind indeplinite si conditiiile prevazute de lege pentru desfacerea casatoriei prin acord, petentii au solicitat admiterea cererii.

Cererea a fost legal timbrata cu suma de 39 lei taxa judiciara de timbru si o,3 lei timbru judiciar, nefiind motivata in drept.

În dovedirea cererii, petentii au depus la dosarul cauzei certificatul de căsătorie, in original, iar, in copii certificate, cartile de identitate ale acestora.

Verificand indeplinirea conditiilor prevazute de art. 38 al.2 C.fam., instanta constata ca de la data incheierii casatoriei partilor  pana la sesizarea instantei a trecut mai mult de un an si ca nu sunt copii minori rezultati din casatorie.

Avand in vedere cele mentionate, fata si de staruinta partilor, instanta, in baza art. 37 al.2, 38 al.2 C.fam. rap. la art.613/1 C.pr.civ., va admite cererea si va declara desfacuta casatoria, prin acordul sotilor.

In conf. cu art. 40 alin. 1 C.fam., petenta va pastra numele dobandit prin casatorie, şi anume acela de V.