Inlocuirea pedepsei amenzii penale

Sentinţă penală 615 din 26.10.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr.6407/270/2010

Înreg. 29.09.2010 - înlocuirea pedepsei amenzii penale -

Sentinta penala nr. 615

Sedinta publica de la 28.10.2010

Completul compus din:

Presedinte  -  Liliana Badau

Grefier -  Florentina Cristian

 Ministerul Public reprezentat de procuror  - Aneta Neagu

Pe rol judecarea actiunii penale având ca obiect „înlocuire pedeapsa penala” formulata de condamnatul ….

La apelul nominal facut în sedinta publica lipseste condamnatul ……

Procedura  legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

- cauza are ca obiect „înlocuire pedeapsa penala”,

- cauza se afla la al doilea termen de judecata;

- din procesul verbal întocmit de catre organele de jandarmerie, pentru mandatul de aducere emis pe numele condamnatei reiese ca acesta se afla în Italia.

- s-au întors relatiile solicitate de la Serviciul de Evidenta a Populatiei Onesti, privind  verificarea domiciliului condamnatei.

- stadiul procesual fond.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul parchetului solicita respingerea propunerii privind înlocuirea amenzii penale aplicate inculpatei, prin sentinta penala nr. 739/2008 a Judecatoriei Onesti.

Cauza a ramas în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin sesizarea Compartimentului Executari Penale din cadrul Judecatoriei Onesti înregistrata pe rolul instantei sub nr. 6407/270/2010 in conformitate cu prevederile art 631 cod pen. a fost formulata propunerea de înlocuire a restului de amenda penala ramasa de achitat de 1477 lei din totalul de 1500 lei la care a fost condamnata inculpata ……. prin sentinta penala 739/2008 a Judecatoriei Onesti.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 739/2008 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosar 2242/2008 inculpata … a fost condamnata la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 1500 lei pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie prev. de art 305 lit. c cod pen.

Prin sentinta penala nr. 676/2009 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosar nr. 3127/2009 a fost respinsa sesizarea Compartimentului Executari penale privind înlocuirea amenzii penale aplicata aceleiasi inculpate prin sentinta penala nr. 739/2008.

In considerentele acestei din urma sentinte, intrata in puterea lucrului judecat, s-au retinut urmatoarele:

La data de 21.10.2008, inculpatei i s-a pus în vedere ca în termen de 3 luni de la data ramânerii definitive a hotarârii sa achite amenda.

La data de 17.02.2009, Administratia finantelor publice Onesti a comunicat instantei cu privire la sentinta penala nr. 739/2008 privind-o pe condamnata, ca la data de 20.02.2009 s-a încasat prin compensare suma de 23 lei cu NC 2405102. Este de precizat ca atât urmarirea penala cât si judecata s-au efectuat în lipsa inculpatei, din cuprinsul procesului verbal de la fila 19 din dosarul nr. 2242/270/2008, rezultând ca aceasta nu mai locuieste la adresa la care a fost citata, fiind plecata la munca în Italia de mai bine de doi ani.

Si în aceasta cauza s-a dispus citarea condamnatei cu mandat de aducere, din cuprinsul procesului verbal de la fila 10 dosar 3127/270/2009 rezultând ca este plecata în Italia.

Situatia de fapt retinuta prin acesta hotarâre a ramas neschimbata pana la momentul de fata.

De retinut este si faptul ca persoanei condamnate i-a fost comunicata hotarârea penala prin care i s-a aplicat amenda penala prin afisare atât la domiciliu cat si la usa consiliului local in conformitate cu dispozitiile procesual penale.

Potrivit mandatului de aducere existent la dosarul cauzei, persoana condamnata se afla in prezent in strainatate, de aproximativ doi ani.

În conformitate cu dispozitiile art 631 cod pen., daca cel condamnat se sustrage cu rea credinta de la executarea amenzii, instanta poate înlocui aceasta pedeapsa cu pedeapsa închisorii in limitele prevazute de lege pentru acea infractiune.

Având in vedere situatia de fapt retinuta atât in hotarârea nr. 676/2009 cat si in cauza de fata, instanta apreciaza ca nu sunt întrunite conditiile textului de lege sub aspectul „relei credinte” dat fiind ca inculpata nu are cunostinta de condamnarea sa la pedeapsa amenzii penale.

Fâta de considerentele anterior mentionate, instanta in baza art 4491 cod proc. pen. va respinge propunerea Compartimentului executari penale.

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate stat ramân in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge sesizarea Compartimentului Executari Penale din cadrul Judecatoriei Onesti privind înlocuirea amenzii penale aplicate prin sentinta penala 739/2008 a Judecatoriei Onesti in dosar nr. 2242/2008 inculpatei …, fiica lui … si ….,nascuta la data … in …., cu domiciliul cunoscut in ..,fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP ..

In baza art 193 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate stat ramân in sarcina acestuia.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 28.10.2010.

PRESEDINTE,  GREFIER,

.