Contencios administrativ - Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 2500 din 27.07.2009


Dosar nr. 12223/3/2009

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A IX A – CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2500

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 01.07.2009

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: AMER JABRE

GREFIER: FLORENTINA ŞERBAN

Pe rol se află soluţionarea acţiunii de contencios administrativ, formulată de reclamantul I D F, în contradictoriu cu pârâtele A N pentru R P şi C d a a L nr. 290/2003, având ca obiect obligaţia de a face.

Constatând că dezbaterile pe fondul cauzei au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 24.06.2009, prin care s-a amânat pronunţarea pentru data de azi, şi care face parte integrantă din prezenta sentinţă, tribunalul reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL,

Deliberand asupra cauzei de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – sectia a IX-a in  data de 25.03.2009, astfel cum a fost modificata si completata prin cererea din data de 08.05.2009 (fila 21) reclamantul I D F a chemat in judecata pe parata A N p R P si pe parata C M B p a L nr.290/2003, solicitand instantei, ca prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna:

1.Obligarea paratei A N p R P la solutionarea contestatiei formulate impotriva Hotararii nr.198/19.09.2008 emise de parata C M B p a L nr.290/2003, in termen de 30 de zile de la pronuntarea sentintei, sub sanctiunea platii unor penalitati de 100 lei/zi de intarziere in favoarea reclamantului.

2.Anularea Hotararii nr.198/19.09.2008 emise de parata C M B p a L nr.290/2003.

3.Obligarea paratei C M B p a L nr.290/2003 la emiterea unei noi hotarari prin care se stabileasca compensatiile pentru toate bunurile  solicitate respectiv:

-o cladire in suprafata de 50 mp

- o cladire in suprafata de 165 mp

- anexe constand in: bucatarie de vara, sura, hambar si un depozit-toate din lemn.

- curte  de 2000mp intravilan

- 7 ha-teren intravilan.

-4 ha-teren extravilan.

In fapt, reclamantul a afirmat ca prin cererea inregistrata sub nr.15631/509/27.08.2003 a depus impreuna cu numitul I R R cererea de stabilire a depasagubirilor pentru bunurile abandonate de autorii lor comuni, I I si A, in Basarabia, comuna Broscautii Vechi, judetul Storojinet, in urma Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate semnat la Paris in 10.02.1947.

Acesta a mai afirmat ca prin Hotararea nr.198/19.09.2008 emisa de parata C M B p a L nr.290/2003 s-au acordat compensatii numai pentru o parte din bunuri, respectiv pentru 41 +135 mp aferenti locuintelor si pentru 186 mp de teren aferent locuintelor si anexelor, fiind omise celelalte bunuri si ca impotriva acestei hotarai a formulat contestatie administrative la parata A.N.R.P., fara a primi insa raspuns.

In drept, actiunea a fost intemeiata pe Legea nr.554/2004 si pe Legea nr.290/2003..

Parata C M B pentru aplicarea Legii nr.290/2003 a depus intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive afirmand ca solutionarea contesatiei administrative se face de catre A.N.R.P.  si ca hotararea comisiei judetene nu produce niciun efect juridic in lipsa validarii ei de catre A.N.R.P..

Analizand exceptia exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei C M B p a L nr.290/2003, instanta urmeaza o respinge ca neintemeieta, deoarece unul din capetele de cerere vizeaza obligarea acestei parate la emiterea unei noi hotarari privind compensatiile.

Or, hotararea de stabilire a compensatiilor se emite de catre comisiile judetene si nu de catre A.N.R.P.

Parata A.N.R.P. nu a depus intampinare.

In dovedirea actiunii si in aparare, reclamantul si paratele au depus la dosar, in copie xerox, inscrisuri.

Analizand probele administrate in cauza civila de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata sub nr.15631/509/27.08.2003 (fila 122), reclamantul a depus impreuna cu numitul I R R, in baza Legii nr.290/2003, o cerere de stabilire a depagubirilor pentru bunurile abandonate de autorii lor comuni, I I si A, in Basarabia, comuna Broscautii Vechi, judetul Storojinet, in urma Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate semnat la Paris in 10.02.1947.

Prin Hotararea nr.198/19.09.2008 emisa de parata C M B p a L nr.290/2003 (fila 34) s-au acordat compensatii numai pentru o parte din bunuri, respectiv pentru 41 +135 mp aferenti locuintelor si pentru 186 mp de teren aferent locuintelor si anexelor, fiind omise celelalte bunuri.

Impotriva acestei hotarari, reclamantul a formulat contestatia administrative inregistrata la parata A.N.R.P. sub nr.764385/17.10.2008 (fila 4), fara a primi insa raspuns.

Instanta constata ca termenul de 60 de zile in care parata ANRP trebuia sa solutioneze contestatia administrative a reclamantului a fost demult depasit si ca orice intarziere in solutionarea definitiva a cererii initiale din anul 2003 a reclamantului are ca efect imediat ingreunarea situatiei acestuia.

Fata de intervalul de timp foarte mare (de 6 ani) scurs de la data depunerii cererii din 2003 pana in prezent, instanta constata ca obligarea paratei ANRP sa solutioneze mai intai pe cale administrativa contestatia reclamantului ar reprezenta o masura excesiva, c ear avea ca efect incalcarea evidenta a dreptului de solutionare a petitiilor intr-un termen rezonabil si aceasta cu atat mai mult cu cat o eventuala solutie administrative nesatisfacatoare ar genera noi actiuni in justitie.

Fata de aceste motive, instanta va respinge ca lipsita de interes cererea de obligare a paratei ANRP la solutionarea administrativa a contestatiei reclamantului, urmand ca pretentiile acestuia sa fie analizate pe fond chiar in prezenta cauza, in scopul reglementarii definitive a raporturilor juridice dintre parti.

 In privita fondului pretentiilor, se constata urmatoarele:

Potrivit art.5 din Legea nr.290/2003, dovada bunurilor abandonate se face in doua modalitati alternative:

-fie prin acte doveditoare autentice,

-fie prin declaraţia autentică a petentului, însoţită de declaraţiile a cel puţin 2 martori, de asemenea autentificate.

In speta, se constata ca, neputand procura inscrisuri autentice, reclamantul si numitul I R R au optat pentru a doua varianta, depunand la dosarul administrativ, pe langa declaratiile lor autentice (filele 84 si 87) si declaratiile martorilor C M si T N A autentificate sub nr.2982/08.11.2004 de BNP L P (fila 90), ale martorilor Z M si I V autentificate sub nr.821 si 822 in data de 22.02.2007 de Notarul privat C N din Ucraina, Regiunea Cernauti, raionul Hliboca, comuna Hliboca (filele 51-53) si a martorului T N autentificata sub nr.1491-1493 in data de 04.04.2005 de Notarul privat I M din Ucraina, Regiunea Cernauti, orasul Cernauti (filele 71-79).

Din aceste declaratii rezulta ca autorii reclamantului au detinut la momentul parasirii Basarabiei, urmatoarele bunuri:

- o cladire in suprafata de 50 mp

- o cladire in suprafata de 165 mp

- anexe constand in: bucatarie de vara, sura, hambar si un depozit-toate din lemn.

- curte  de 2000 mp intravilan

- 7 ha-teren intravilan.

-4 ha-teren extravilan.

Din procesul verbal de sedinta nr.11/19.09.2008 (fila 128) rezulta ca parata a omis terenurile agricole si terenul aferent constuctiilor deoarece declaratiile martorilor care le-au atestat nu sunt autentificate.

Din analiza declaratiilor martorilor enumerati mai sus se constata ca acestea sunt autentificate de catre notari din Ucraina, traducerea declaratiilor originale fiind, la randul ei, autentificata de catre notarii din Romania.

Legalitatea autentificarii declaratiilor este confirmata si de Camera Notarilor Publici Bucuresti, care, prin adresa nr.2286/26.11.2007 (fila 133), arata ca au fost respectate conditiile de forma ale legii ucrainene in materie notariala.

Fata de aceste motive, se constata ca refuzul paratei de a stabili despagubirile si pentru restul bunurilor indicate de reclamant si de martorii indicati de acesta este unul nejustificat.

In consecinta, instanta, in baza art.18 din Legea nr.554/2004 va anula Hotararea nr.198/19.09.2008 emisa de parata si va obliga parata Comisia Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr.290/2003 sa emita o noua hotarare prin care sa stabilieasca despagubirile ce  se cuvin reclamantului si numitului Ivanceanu Ramir Raul pentru urmatoarele bunuri:

-o cladire in suprafata de 50 mp

- o cladire in suprafata de 165 mp

- anexe constand in: bucatarie de vara, sura, hambar si un depozit-toate din lemn.

- curte  de 2000mp intravilan

- 7 ha-teren intravilan.

-4 ha-teren extravilan.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei C M B p a L nr.290/2003, ca neintemeiata.

Admite actiunea introdusa de reclamantul I D F, domiciliat în Bucureşti, intrarea Cantilli Grigore, g-ral, nr. 16, ap. 3, parter, sector 1, impotriva paratei C M B p a L nr.290/2003, cu sediul în Bucureşti, sector 5, bd. Regina Elisabeta, nr. 47.

Anuleaza hotararea nr.198/19.09.2008 emisa de C M B p a L nr.290/2003.

Obliga parata C M B p a L nr.290/2003 sa emita o noua  hotarare prin care sa stabilieasca despagubirile ce se cuvin reclamantului si numitului I R R pentru urmatoarele bunuri:

-o constructie cu suprafata de 50 mp.

- o constructie cu suprafata de 165 mp

-anexe constand in: bucatarie de vara, sura, hambar si un depozit-toate din lemn.

-o curte de 2000 mp intravilan

-un teren intravilan de 7 ha.

-un teren extravilan de 4 ha.

Respinge actiunea introdusa impotriva paratei A.N.R.P. ca lipsita de interes.

Cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 01.07.2009.

Preşedinte,  Grefier,

Amer Jabre  Florentina Şerban