Art. 209 cp

Sentinţă penală 633 din 04.11.2010


 R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

art. 209 Cod penal

DOSAR NR.4591 /270/2010

Înreg. 06.07.2010

Sentinţa penală nr. 633

Şedinţa publică din data de 04.11.2010

Completul de judecată format din :

Preşedinte - ……

Grefier -  ……

 Ministerul Public reprezentat de procuror  - …..

Pe rol judecarea cauzei penale pusă în mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpaţilor … şi ……. trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de dispoziţiile art. 208 alin 1, 209 alin. 1, lit. a, g şi i din Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocatul din oficiu ……. pentru inculpatul ….., avocat din oficiu …… pentru inculpatul ….. şi martorii …..,……. şi …., lipsă fiind inculpaţii ….., …. şi martorii .. .. ,……., …..,……..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează:

- cauza are ca obiect pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat,

. se află la al treilea termen de judecată,

- stadiul procesual fond, după care;

Instanţa procedează la audierea martorilor …….,……., ….. declaraţii consemnate şi ataşate la dosar.

Instanţa pune în discuţie renunţarea la audierea martorilor din lucrări care nu s-au prezentat în faţa instanţei la acest termen de judecată.

Reprezentantul parchetului şi apărătorii din oficiu ai inculpaţilor arată că nu insistă în audierea martorilor din lucrări care lipsesc la acest termen de judecată.

Instanţa având în vedere declaraţia inculpatului ….. şi declaraţiile martorilor audiaţi, în baza dispoziţiilor art. 329 alin. 3 Cod penal apreciază că nu se mai impune audierea celorlalţi  martori din lucrări.

 Procurorul şi apărătorii din oficiu ai inculpaţilor, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au alte cereri de formulat.

 Instanţa a declarat terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Procurorul prezintă situaţia de fapt, reţinută în rechizitoriu, din care rezultă că în data de 25.01.2010 ….. a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 17-24.01.2010, persoane necunoscute i-au sustras din podul grajdului suma de 8600 lei. În viziunea acestuia suspectul principal este …... Din cercetările efectuate a rezultat implicarea inculpaţilor …….. şi ….., în furtul reclamant. Vinovăţia inculpaţilor a fost confirmată de către inculpatul …… cât şi de martorii audiaţi în cauză. Arată că prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Solicită condamnarea inculpaţilor şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei în baza art. 81 Cod penal. De asemenea solicită aplicarea art. 71 alin 5 Cod penal şi a art. 359 Cod proc. pen. Solicită obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

 Avocat ….. solicită ca inculpatului …… să i se aplice o pedeapsă avându-se în vedere circumstanţe atenuante prevăzute de art. 74 Cod penal în sensul că acesta nu are antecedente penale, a recunoscut fapta, a achitat în totalitate prejudiciul datorat şi a avut o poziţie sinceră în cadrul urmăririi penale. Solicită faţă de împrejurările concrete în care a fost comisă fapta condamnarea la o pedeapsă spre limita minimă până la minimum general, cu aplicarea art. 81 Cod penal. Cu onorariu din fondurile Ministerului de Justiţie.

 Avocat ……. arată că deşi inculpatul … nu s-a prezentat nici în faţa organelor de urmărire penală şi nici în faţa instanţei a recunoscut fapta. Arată că achitat în întregime prejudiciul datorat şi nu are antecedente penale. Solicită reducerea pedepsei sub minimum special cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Cu onorariu din fondurile Ministerului de Justiţie.

 Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Prin rechizitoriul nr. 218/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti înregistrat pe rolul instanţei sub nr.4591/270/2010 au fost trimis in judecata inculpaţii ……,fiul lui … si …..,născut la data de .. in …..,jud. Bacău, cu domiciliul in ………, jud. Bacău, CNP …….., studii medii,fără ocupaţie, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale si ……, fiul lui …. si …, născut la data de ……… in ……..,jud. Bacău, cu domiciliul in ………jud. Bacau, CNP ………..,necăsătorit,stagiul militar neîndeplinit,fără ocupatei, fără antecedente penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “ furt calificat” prev. de art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. a,g,i cod pen.

In actul de sesizare al instanţei s-au reţinut următoarele:

La data de 25.01.2010 …… cu domiciliul în com. ……, jud. Bacău, sesizează organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 17-24.01.2010 persoane necunoscute, i-au sustras din podul grajdului suma de 8600 lei.

Pentru a verifica aspectele sesizate de partea vătămată, organele de poliţie s-au deplasat la faţa locului, constatând că în partea stângă a imobilului proprietatea acesteia este situat grajdul animalelor prevăzut cu pod. Accesul în pod se realizează din partea de vest, pe o scară din lemn găsită rezemată. Din pod, de pe o poliţă, se reclamă furtul sumei de 8600 lei depozitată într-o cutie metalică de culoarea galbenă. Nu au fost identificate urme care să intereseze cauza.

Fiind audiat, …… declară că cei 8600 lei reprezentau pensia sa şi a soţiei pe o perioadă de 3-4 ani de zile şi erau depozitaţi într-o cutie din tablă, în podul din grajdul locuinţei. A constatat lipsa banilor pe 24.01.2010, iar în viziunea sa suspectul principal este …… care în data de 19.01.2010

s-a oferit să-i vândă soţiei o căruţă cu lemne.

Presupunerile părţii vătămate s-au adeverit, din cercetările efectuate rezultând implicarea numiţilor ….. şi …., ambii din ……….. jud. Bacău, în furtul reclamat.

Vinovăţia celor doi este confirmată atât de ….. – coautor al furtului, cât şi de martorii …….., ……., ……, ……., …...

Atfel, …… – sora inculpatului .., care s-a sustras urmării penale ulterior comiterii furtului, părăsind ţara, declară că acesta i-a relatat modalitatea şi împrejurările însuşirii fără drept a banilor, împreună cu ……. Pe 02.06.2010 fratele său i-a trimis 2400 lei pentru a-i restitui părţii vătămate prin intermediul organelor de poliţie.

Martorii ……, …. ., … se aflau în magazinul administrat de primul, în data de 08.02.2010, când …. a cheltuit o sumă importantă de bani, deşi nu avea ocupaţie şi posibilităţi financiare. Întrebat fiind de provenienţa banilor, a recunoscut furtul în participaţie cu …. şi în împrejurarea respectivă a scos din buzunare suma de 1900 lei, cerându-i lui …. să o restituie părţii vătămate. L-a contactat telefonic şi pe ….., ajungând la înţelegerea ca aceasta să înapoieze numitului ….. partea din suma sustrasă.

Prin rezoluţia din data de 04.05.2010 s-a dispus începerea urmării penale faţă de ….. şi ……. pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prevăzut de art. 208 – 209 alin. 1, lit. a, g şi i din Codul penal.

Întrucât a recuperat întregul prejudiciu suferit, ….. nu sa constituit parte civilă în procesul penal potrivit depoziţiei de la fila 14 dosar 218/P/2010.

Inculpatul ….. a recunoscut fapta săvârşită, declarând următoarele: În data de 22.01.2010 ….. i-a propus să participe la furtul sumei de 8600 lei, mizând pe recunoaşterea câmpului infracţional. În trecut urcase fân în podul grajdului aparţinând numitului …. şi a observat unde ţine banii respectivi. În realizarea  rezoluţiei infracţionale, s-au deplasat la faţa locului, unde a aşteptat lângă pod în timp ce ….. s-a urcat pe o scară, întorcându-se cu o cutie de lapte praf ce conţinea suma de 8600 lei. Au împărţit banii, fiecare însuşindu-şi câte 4300 lei, ….. a cheltuit din banii, în timp ce el i-a păstrat în casă, într-o vitrină. Pe 08.02.2010 ….l-a contactat telefonic, anunţându-l că furtul fusese dat în vileag de ……. în magazinul administrat de ……. şi în aceiaşi seară a restituit o parte din banii părţii vătămate, iar restul a doua zi.

La data de 10.06.2010 inculpatului ….. i-a fost prezentat materialul de urmărire penală.

……. s-a sustras urmării penele după comiterea furtului procedându-se la căutarea acestuia de către organele de poliţie. Au fost emise mandate de aducere de către procuror în datele de10.06 şi 22.06.2010, stabilindu-se existenţa unui impediment major în efectuarea actului procedural consacrat de art. 250 din Cod proc. penal.

Potrivit adresei A.N.P., ……. nu figurează încarcerat întru-una din unităţile subordonate instituţiei respective.

Fapta celor doi inculpaţi prezintă un grad ridicat de pericol social determinat de aceea că o conlucrare între două sau mai multe persoane contribuie la întărirea rezoluţie infracţionale, măreşte forţa de intervenţie a făptuitorilor şi le dă mai multă îndrăzneală în acţiunea lor efectivă şi concomitentă.

In cauza penala de fata a fost administrat următorul material probatoriu: proces verbal de consemnare a plângerii, proces verbal de cercetare la faţa locului, declaraţia părţii vătămate, planşă fotografică, declaraţii martori, declaraţii inculpat ….., proces verbal de prezentare material de urmărire penală, mandate de aducere şi proces verbale de căutare a inculpatului ….., adresă A.N.P., in cursul judecaţii: declaraţie parte vătămata, declaraţii martori.

Inculpaţii aflaţi in stare de libertate nu s-au prezentat in fata instanţei. Au fost desemnaţi apărători oficiu in conformitate cu prevederile art 171 cod proc. pen.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

In seara zilei de 22.01.2010 cei doi inculpaţi …… si …. s-au deplasat la domiciliul părţii vătămate ….. si au sustras din podul grajdului suma de 8600 lei pe care cel de - l doilea inculpat o observase cu câteva zile înainte.

Partea vătămata a declarat ca suma respectiva reprezenta economiile sale si ale şotiei  iar lipsa banilor ar fi remarcat-o in 24.01.2010 când l-a bănuit pe nepotul sau, ….., pentru ca acesta îl ajutase sa urce o cantitate de fan in podul grajdului.

Inculpatul ……. a divulgat fapta săvârşita după ce a consumat băuturi alcoolice intr-un magazin administrat de …… după care i-a cerut lui …… sa-i restituie parţii vătămate suma de 1900 lei.

Partea vătămata a recuperat întreg prejudiciul, inculpaţii restituind întreaga suma de bani, motiv pentru care aceasta nu se mai constituie parte civila in cauza.

Situaţia de fapt a fost dovedita in cauza cu declaraţia inculpatului …… coroborata cu declaraţiile testimoniale.

In drept fapta celor doi inculpaţi care pe timp de noapte, prin efracţie au sustras un bun din posesia altuia in scopul insusirii pe nedrept întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de «  furt calificat » prev. de art 208 alin 1, 209 alin 1 lit a,g,i cod pen.

La individualizarea judiciara a pedepsei instanţa va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen. : dispoziţiile păţii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana infractorului, împrejurări care atenuează răspunderea penala, urmând a aplica pedeapsa închisorii orientata spre minimul special.

Având in vedere ca cei doi inculpaţi sunt infractori primari, aflaţi la prima abatere infracţionala, prejudiciul infracţional a fost acoperit, instanţa va aplica circumstanţele atenuante prev. de art art 74 lit. a, b cod pen. urmând a cobori pedeapsa sub  minimul special prevăzut de lege, conform art 76 lit. c cod pen.

In baza art. 71 Cod pen. va aplica fiecărui inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 litera a teza a II a şi  litera b Cod penal.

Fata de persoana inculpaţilor, infractori primari, instanţa apreciază ca scopul educativ al pedepsei prevăzut de art 52 cod pen. poate fi atins si fără

executare in regim de detenţie, fiind îndeplinite condiţiile art 81 cod pen.

Astfel, in baza art. 81 cod pen., va dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei pe o perioada compusa din pedeapsa ce va fi aplicata prin prezenta plus termenul  de încercare de 2 ani stabilit in condiţiile art 82 cod pen..

În baza art. 359 Cod proc. pen. va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendării in cazul in care va săvârşi o noua infracţiune in cursul termenului de încercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Va lua act ca partea vătămata Coaca Vasile nu se constituie parte civila in cauza, prejudiciul infracţional fiind recuperat.

In baza art 191 alin 1, 2 cod proc. pen. va obliga inculpaţii la plata sumei de cate 500 lei fiecare, cheltuieli judiciare câtre stat, din care 300 lei onorariu avocat din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen. va dispune avansarea onorariilor apărător din oficiu, av. …….., …..., in cuantum de cate 300 lei fiecare, din fondurile MJ câtre BA Oneşti.

MOTIV PENTRU CARE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. a,g,i cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a,b cod pen., art 76 lit. c cod pen. condamna pe inculpatul ….,fiul lui …si ….,născut la data de ……. in ….,jud. Bacau, cu domiciliul in ……, jud. Bacau, CNP ….., studii medii,fără ocupaţie, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale la pedeapsa închisorii de 1 an.

In baza art. 71 Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 litera a teza a II a şi  litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei pe o perioada  de 3 ani, termen de încercare stabilit in condiţiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendării in cazul in care va săvârşi o noua infracţiune in cursul termenului de încercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendării condiţionate a executorii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii

In baza art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. a,g,i cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a,b cod pen., art 76 lit. c cod pen. condamna pe inculpatul …,fiul lui … si ….., născut la data de …….. in ….,jud. Bacău, cu domiciliul in ……,jud. Bacău, CNP ……….,necăsătorit,stagiul militar neîndeplinit,fără ocupaţie, fără antecedente penale la pedeapsa închisorii de 1 an.

In baza art. 71 Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 litera a teza a II a şi  litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei pe o perioada  de 3 ani, termen de încercare stabilit in condiţiile art 82 cod pen.

In baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendării in cazul in care va săvârşi o noua infracţiune in cursul termenului de încercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Ia act ca partea vătămata …….. nu se constituie parte civila in cauza, prejudiciul infracţional fiind recuperat.

In baza art 191 alin 1, 2 cod proc. pen. obliga inculpaţii la plata sumei de cate 500 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat, din care 300 lei onorariu avocat din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen. dispune avansarea onorariilor apărător din oficiu, av. ….., …… in cuantum de cate 300 lei fiecare, din fondurile MJ către BA Oneşti.

Cu apel in 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.10.2010.

PREŞEDINTE , GREFIER,

1

Domenii speta