Furt calificat

Sentinţă penală 82 din 01.02.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 3760/270/2011 art.217 C.P.

Înreg.  9.06.2011

SENTINTA PENALA NR.82

 Sedinta publica din data de  1.02. 2012

Desfasurata la sediul instantei.

 Completul de judecata format din :

Presedinte – .......

Grefier - ......

Ministerul Public reprezentat prin procuror-....

Pe rol fiind pronuntarea în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ...., trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.217  Cod penal si 208-209 cod penal.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 26.01.2012, fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cererii de  fata, constata  ca: 

 Prin rechizitoriul nr. 525/P/2011 al Parchetului de pe lânga

Judecatoria Onesti s-a dispus punerea in miscare si trimiterea in judecata a inculpatului  …. pentru savârsirea infractiunilor  de furt calificat prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. g si i  Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 217 al. 1 Cod Penal , cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 33 lit. a Cod Penal.

Prin actul de sesizare a instantei se retine ca la data de 28.02.2011, ora

20.30 inculpatul a spart un geam de la chioscul apartintând …..-punct de lucru …., cauzând un prejudiciu evaluat la 102,33 lei, iar în noaptea de 16/17.03.2011, în jurul orei 0.00 , a sustras din imobilul aflat în constructie, din ……, materiale de constructii în valoare de 1150 lei, în dauna partii vatamate …..

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

 probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile invinuitilor, ale martorilor, procesele verbale de constatare, planse foto,procese –verbale de cercetare la fata locului etc.

La  termenul de judecata din data de 24.11.2011  înainte

de începerea cercetarii judecatoresti ,  inculpatul asistat de catre avocat din oficiu, a declarat personal  ca recunoaste  în totalitate savârsirea faptelor retinute în actul de sesizare a instantei si a solicitat ca judecata sa se faca pe baza recunoasterii vinovatiei , în baza probelor administrate în faza de urmarire penala.

Instanta a admis aceasta cerere.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat

urmatorul probatoriu : declaratii parte vatamata , procese verbale de cercetare la fata locului, planse fotografice, , declaratii martori, proces-verbal  de reconstituire, declaratii martori.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

 probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile partii vatamate , ale martorilor, procesele verbale de constatare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza

 în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

1.- La data de 1.03.2011, ….. din …..,în calitate de salariata la ……, a sesizat organele de politie despre faptul ca,în seara de 28.02.2011, în jurul orei 20.30, …… a spart un geam de la chioscul metalic ce apartine societatii solicitând a se efectua cercetari.

 Reclamanta a sustinut ca, numita …., care este vecina cu chioscul , i-ar fi spus ca i-a vazut pe … si …., lânga usa chioscului, iar la un moment dat s-a declansat alarma, întrucât un geam a fost spart de catre inculpatul …..

 La 20.03.2011 organele de politie s-au deplasat la fata locului si au constatat ca, …. detine un chiosc metalic din …, în curtea proprietarului …., amplasat la intersectia strazilor ……si ….., chiosc unde se distribuie pâine si produse alimentare. Usa de acces în chiosc se face din strada si este metalica, prevazuta cu gratii si senzori de alarma, iar geamul spart avea dimensiunile de 110x 60 cm.

 Sistemul de închidere al usii de acces nu prezenta urme de fortare si nici nu s-a constatat lipsa vreunui bun.

Martora … a confirmat faptul ca, inculpatul …… a spart geamul de la respectivul chiosc.

A fost identificat si ….. , care a confirmat faptul ca, în acea seara era împreuna cu prietenul sau .., fiind amândoi sub influenta bauturilor alcoolice, si întrucât pe jos era gheata, … ar fi alunecat si ar fi spart geamul de la chiosc.

 … s-a constituit parte civila în cauza cu suma de 102,33 lei,prin adresa nr.914 din 23.03.2011.( fl.23 d.u.p.).

 2.- La data de 17.03.2011 partea vatamata …., din ….., a sesizat organele de politie despre faptul ca,în dimineata de 17.03.2011 s-a deplasat la o alta proprietate a sa, respectiv pe …., unde are un imobil în constructie, ocazie cu care a constatat furtul a 10 baxuri de polistiren expandat , 4 saci de adeziv si doi saci de var calcinat , prejudicial fiind evaluat la 1150 lei ( fl.28 d.u.p.).

Cu ocazia cercetarilor efectuate la fata locului, de catre organele  de politie, la aceeasi data s-a stabilit ca imobilul respectiv se afla situat pe ….., este împrejmuit cu gard din scândura, accesul în curte  facându-se prin doua porti mari si nu au fost identificate urme de efractie.

Cu aceasta ocazie, a fost folosit câinele de prelucrare urme de miros uman ……., care a parcurs un traseu de 150 m, pâna în dreptul portii imobilului de pe ….., respectiv pâna la locuinta inculpatului ….. fl.37 d.u.p.).

Fiind identificat, inculpatul …… a recunoscut fapta comisa în noaptea de 16/17.03.2011, când a sarit gardul în curtea imobilului respectiv si dintr-o camera care nu era asigurata a sustras bunurile respective ,pe care de altfel le-a si predate organelor de politie în aceeasi zi, bunuri ce au fost predate partii vatamate, care a declarat ca nu mai are pretentii civile în cauza ( fl.39,40).

Inculpatul a aratat ca în timp ce transporta baxurile de polistiren,pe

….. ,s-a întâlnit cu prietenul sau …., care l-a ajutat la transportul bunurilor la domiciliul inculpatului, fara însa a cunoaste provenienta acestora.

 Acest aspect este confirmat si de catre ……

 Toate bunurile sustrase au fost transportate de catre inculpat la locuinta sa, iar ulterior restituite partii vatamate.

La data de 17.03.2011 inculpatul a participat si la reconstituirea faptei

( fl.43-47 d.u.p.).

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate

nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratia de recunoastere a inculpatului si probele administrate în faza de urmarire penala  , probe necontestate de catre inculpat  , etc.,

Fiind legitimat si interogat în fata instantei  inculpatul ……. a avut o pozitie sincera si a recunoscut comiterea faptelor. Actele materiale recunoscute de catre inculpat au fost dovedite si prin probele administrate în cauza.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta va retine ca inculpatul

… a sustras , pe timp de noapte  si prin escaladare  materiale de constructie din locuinta partii vatamate ….. însusindu-si-le pe nedrept si a spart un geam de la un chiosc apartinând partii vatamate ….  , actiunile acestuia  întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prev.si ped. de art. 208-209 alin. 1, litera g si i  Cod Penal si distrugere prev. si ped. de art. Art. 217 al. 1 Cod Penal.

Furtul calificat , ca orice forma calificata a unei infractiuni

 presupune realizarea continutului legal al infractiunii tip-furt în prezenta unor împrejurari care ridica gradul de pericol social al faptei si care, din aceasta cauza sunt prevazute ca circumstante agravante.

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de furt se poate realiza

potrivit art.208 al.1 C.P., printr-o actiune de sustragere a unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamântul acestuia.

Având în vedere modalitatea de comitere a faptei de furt  de catre

inculpat prin escaladare, instanta apreciaza ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit.  i C.P .

Totodata, activitatea  infractionala desfasurindu-se pe timp de

noapte inculpatul profitând de conditiile deosebit de favorabile pe care întunericul le ofera sustragerii de bunuri ,instanta constata ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit .  g C.P. 

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a actionat cu vinovatie,

sub forma intentiei directe deduse din aceea ca a avut reprezentarea clara a faptei savârsite si a rezultatului ,urmarind producerea acestuia.

Si în ceea ce priveste infractiunea de distrugere prev. si ped. de art.

Art. 217 al. 1 Cod Penal  , sub aspectul laturii obiective infractiunea se poate realiza printr-o actiune de distrugere, degradare sau aducere în stare de neintrebuintare a unui bun apartinând altuia .

De asemenea, sub aspectul laturii subiective inculpatul a actionat

cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca a avut reprezentarea clara a faptei savârsite si a rezultatului ,urmarind producerea acestuia.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza

din care rezulta vinovatia inculpatului ...... în savârsirea infractiunilor deduse judecatii, instanta va dispune condamnarea acestuia pentru fiecare infractiune retinuta, în baza textelor de lege mentionate.

 La individualizarea judiciara a pedepsei si in baza art. 72 Cod penal

instanta va avea in vedere: limitele de pedeapsa prevazute de textele de lege care incrimineaza infractiunile deduse judecatii, gradul de pericol social al faptelor concretizat in diminuarea patrimoniului  partilor vatamate,  , persoana inculpatului  .

La stabilirea si aplicarea pedepsei instanta va tine seama  si de

 împrejurarile care atenueaza si agraveaza raspunderea sa penala. Instanta va retine valoarea mica a prejudiciului produs la infractiunea de furt , respectiv suma de 1150 lei reprezentând contravaloarea materialelor de constructie sustrase ( recuperate în totalitate )  , evaluare facuta de catre partea vatamata si va face aplicarea dispozitiilor art. 74 alin. 2 Cod Penal.

Totodata, din continutul fisei de cazier judiciar de la fila 58 dosar

instanta rezulta ca anterior datei comiterii acestor infractiuni inculpatul a suferit mai multe condamnari la pedeapsa închisorii, ultima condamnare fiind de 3 ani închisoare , prin sentinta penala nr. 1045/18.09.2006 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 200/05.04.2007  Curtii de Apel Bacau, fiind arestat la data de 20.04.2007 si liberat conditionat la data de 04.11.2008, cu un rest neexecutat de 531 de zile.

Astfel, infractiunile deduse judecatii fiind savârsite la datele de

01.03.2011 si 17.03.2011  , adica dupa executarea pedepsei  de 3 ani închisoare mai-sus invocata ,instanta va retine ca in prezenta cauza sunt incidente dispozitiile art. 37 lit. b Cod penal referitoare la recidiva post-executorie.

Astfel, având în vedere cele aratate mai sus ,pentru comiterea

infractiunii de furt calificat , prevazuta si pedepsita de 208-209 alin. 1 lit. g si i  Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si  raportat la art. 74 alin. 2  Cod Penal ,cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art. 80 Cod Penal  , si cu referire cu art. 320 ind. 1 al. 1 C.P.P. , urmeaza a condamna inculpatul ……….  , la o pedeapsa cu închisoarea  ,pornind de la minimul special prevazut de legiuitor  si coborând  pedeapsa  ca efect al circumstantelor atenuante retinute sub minimul prev. de lege , facând si aplicarea dispoz. Art. 320 ind. 1 al. 7 C.P.P. , prin reducerea limitelor de pedeapsa cu 1/3. De asemenea, pentru comiterea infractiunii de distrugere prevazuta si pedepsita de art. 217 alin. 1  Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si cu referire cu art. 320 ind. 1 al. 1 C.P.P. , urmeaza a condamna inculpatul ….  , la o pedeapsa cu amenda penala  ,  ,facând si aplicarea dispoz. Art. 320 ind. 1 al. 7 C.P.P. , prin reducerea limitelor de pedeapsa cu 1/4.

Având în vedere faptul ca inculpatul a comis cele doua infractiuni 

înainte de a fi condamnat  definitiv pentru vreuna dintre ele , acestea fiind concurente, în baza art. 33 lit. a Cod Penal , art. 34 lit. d Cod Penal va contopi pedepsele aplicate si inculpatul …….. va executa pedeapsa cea mai grea .

I se va interzice inculpatului exercitiul drepturilor civile prevazute de

art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal in conditiile art. 71 alin. 2 Cod penal.

Cu referire la pedeapsa accesorie, instanta retine ca natura faptei

savârsite si, implicit gradul de pericol social al acesteia duc la concluzia existentei unei nedemnitati în exercitarea drepturilor de natura electorala prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b din C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, motiv pentru care exercitiul acestuia îi va fi interzis pe perioada executarii pedepsei.

Sub aspectul laturii civile  ,  se va constata ca partea vatamata

…..  s-a constituit parte civila în cauza , în termen legal, solicitând obligarea inculpatului la plata sumeid de 102,33 lei  lei  , reprezentând contravaloarea bunului distrus si a înlocuirii geamului.

Potrivit art.998 c.civ. orice fapta a omului care cauzeaza altuia un

prejudiciu obliga pe cel din vina caruia s-a ocazionat a-l repara.Analizând materialul probator administrat in prezenta cauza, instanta constata ca fapta ilicita a inculpatului de a distruge un geam apartinând  partii vatamate constituita parte civila, fara a plati contravaloarea acestuia, a cauzat un prejudiciu in patrimoniul partii civile care se impune a fi reparat. Pentru acest motiv, in baza art.14  al. 3 rap.la art.346 c.p.p cu aplic.art.998, c.civ. instanta urmeaza a  obliga inculpatul la plata sumei  aratate catre partea civila  , având în vedere si principiul disponibilitatii relativ la actiunea civila precum si angajamentul inculpatului de a achita despagubirile civile .

Totodata, se va lua act ca partea vatamata …… nu s-a constituit parte civila în cauza, prejudiciul infractional fiind acoperit prin restituirea bunurilor.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala se va dispune plata din

fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu ( av........).

Fiind in culpa procesuala va fi obligat inculpatul ca in baza art. 191

alin. 1 Cod procedura penala sa achite statului cheltuielile judiciare avansate in prezenta cauza, în ambele faze ale procesului penal.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În baza art. 208-209 alin. 1, litera  g,i Cod Penal  cu aplicarea art. 37 lit. b  Cod Penal si raportat la art. 74 alin. 2  Cod Penal ,cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art. 80 Cod Penal , cu referire la art. 320 ind. 1 alin. 1 Cod procedura penala condamna  inculpatul ….., fiul lui … si ….. , nascut la data de 24.12.1956  în ….., domiciliat în ……., studii –liceul,  fara ocupatie,recidivist,  CNP- ……la o pedeapsa de :

-  3 (trei) luni  închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat ”.

În baza art. 217 alin. 1 Cod Penal  cu aplicarea art. 37 lit. b  Cod Penal , cu referire la art. 320 ind. 1 alin. 1 Cod procedura penala  condamna  inculpatul …… , cu datele de stare civila mai sus aratate ,la o pedeapsa de .

- 500 ( cinci sute) lei , amenda penala, pentru savârsirea infractiunii de „distrugere ”.

În baza art. 33 lit.a Cod Penal , art. 34 lit. d Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul ……. executa pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) luni  închisoare, cu executare.

În temeiul art.71 Cod Penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit.a  teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale.

 În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art . 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art.998 si urm Cod Civil obliga inculpatul sa achite suma de 102,33 lei  (RON) catre partea civila ……… ,reprezentând contravaloarea bunului  distrus  .

Ia act ca partea vatamata ……. nu s-a constituit parte civila în cauza, prejudiciul infractional fiind acoperit prin restituirea bunurilor.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu ( av. .....).

În baza art. 191 alin. 1 Cod Procedura Penala  Cod Procedura Penala  obliga inculpatul  la plata sumei de 400  lei reprezentând cheltuieli judiciare în faza de judecata ( 300 lei) si în faza de urmarire penala ( 100 lei).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat si de la  comunicare pentru celelalte parti.

Pronuntata în sedinta publica azi, 01.02.2012.

PRESEDINTE, GREFIER,