Lovirea sau alte violente [art 180 c.p. ] Corecta individualizare a pedepsei cu respectarea criteriilor prevazute de art 72 c.p.

Decizie 166 din 10.05.2010


Constata ca Judecătoria Sibiu în baza art. 180 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 63 alin. 3 teza a II-a C.p., a condamnat inculpaţii :

-O C A, , studii superioare, student, necăsătorit, , fără antecedente penale, şi

-F D, , fără ocupaţie, necăsătorit, , fără antecedente penale,  la câte o pedeapsă de 1.000 lei amendă penală.

În baza art. 81 alin. 1 C.p. s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 1 an, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 alin. 2 C.p.

În baza art. 359 C.p.p. s-a atras atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 C.p.

În baza art. 14 şi 346 C.p.p. cu aplicarea art. 998-999 C.civ. şi a art. 1003 C.civ. au fost obligaţi inculpaţii în solidar la plata sumelor de :

- 92 lei, cu dobândă legală la data plăţii, către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean cu titlu de despăgubiri materiale şi

- 2.000 lei către partea civilă VVV cu titlu de daune morale.

În baza art. 193 alin. 1, 2 şi 4 C.p.p. a fost obligat fiecare inculpat la plata către partea vătămată B V V a câte 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele :

În noaptea de 04/05.04.2008 partea vătămată însoţită de colegii săi de facultate S A, N C, P A şi V A s-a deplasat în clubul „Union” unde a ocupat o masă. După un timp oarecare la aceeaşi masă s-au aşezat şi cei doi inculpaţi din prezenta cauză ce erau însoţiţi de martorii O A  şi I Z M . Martorul O A  era coleg de facultate cu partea vătămată şi cu persoanele ce o însoţeau pe aceasta, motiv pentru care părţile au ajuns să stea la aceeaşi masă.

În timp ce părţile se aflau la masă, partea vătămată, pe fondul consumului de alcool le-a reproşat inculpaţilor faptul că ar mirosi urât şi că ar fi venit pentru „a le lua femeile”. Reproşurile părţii vătămate, consumul comun de alcool şi dorinţa uneia sau alteia dintre părţi de a-şi impune o anumită supremaţie în cadrul grupului au generat incidentul. În timpul incidentului, partea vătămată a fost lovită de către inculpatul O Ccu o sticlă în cap şi apoi de către ambii inculpaţi cu pumnii şi picioarele.

Urmare a loviturilor primite partea vătămată a suferit leziuni pentru a căror vindecare finală a fost necesar un nr. de 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul O CA criticând-o sub aspectul individualizării pedepsei. În acest sens a susţinut că pedeapsa aplicată este disproporţionată faţă de gravitatea faptei, cerând modificarea acesteia.

Tribunalul analizând sentinţa atacată în raport de motivul invocat, cât şi din oficiu sub toate aspectele,a constatat că recursul este nefondat.

Sub aspectul stării de fapt s-a constatat că a fost bine reţinută de prima instanţă pe baza probelor administrate.

În ceea ce priveşte individualizarea pedepsei aplicate inculpatului recurent, au fost respectate toate criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 C.p. Faţă de pericolul social concret reieşit din zona lezată, numărul de zile de îngrijiri medicale necesare părţii vătămate pentru vindecare şi împrejurările săvârşirii infracţiunii, cuantumul amenzii a fost chiar modic şi nicidecum exagerat.

La aceasta se mai adaugă şi împrejurarea că în conformitate cu art. 81 C.p. s-a dispus şi suspendarea condiţionată a executării amenzii de 1.000 lei, măsură de individualizare judiciară a executării bine aleasă de judecătorie.

Faţă de toate acestea, având în vedere şi dispoziţiile art. 38515 alin. 1 pct. 1 lit. b C.p.p. a fost respins ca nefondat recursul inculpatului, iar sentinţa atacată menţinută în totalitate.