Reîncredinţare minor

Decizie 8/R din 20.01.2010


Dosar nr. 4625/333/2008

Reîncredintare minor

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA  CIVILA Nr. 8/R

Sedinta publica de la 20 Ianuarie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE DANIELA MIHAELA MANOLE

Judecator IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier MANUELA RUSU

Pe rol pronuntarea asupra cererii de apel formulata de apelant A A M cu dom. în contradictoriu cu intimat A I G, domiciliat si intimat AUTORITATEA TUTELARA DIN CADRUL CONSILIUL  LOCAL VASLUI, Autoritatea tutelara din cadrul Primariei  mun. Husi împotriva sentintei civile nr. 595 pronuntata la data de 19.02.2009 de Judecatoria Vaslui, având ca obiect reîncredintare minor.

La apelul nominal facut la pronuntare , lipsesc partile.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca la data de  19 ianuarie 2010 , prin registratura, au fost depuse la dosar  note de concluzii  scrise  formulate de intimat  prin aparator.

Dezbaterile  în cauza au avut loc în sedinta publica din  13 ianuarie 2010 ,sustinerile partilor  fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta decizie când la cererea aparatorului intimatului pentru a depune concluzii scrise, s-a amânat pronuntarea pentru astazi, 20  ianuarie 2010.

Deliberând s-a dat solutia de mai jos,

TRIBUNALUL

Asupra  apelului  civil de fata;

Prin sentinta civila nr.  595 din  19 februarie  2009 Judecatoria  Vaslui a admis cererea formulata de reclamantul în contradictoriu cu pârâta

A dispus reîncredintarea minorului A I C, nascut la data  catre reclamant;

 A obligat pârâta la plata unei pensii de întretinere lunare în cuantum de ¼ din venitul minim pe economie garantat în plata, asa cum este stabilit de lege, de la data introducerii cererii - 13 octombrie 2008 - si pâna la majoratul beneficiarului;

A luat  act ca nu se solicita cheltuieli de judecata;

Executorie în privinta pensiei de întretinere;

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca:

Pârâta a plecat în strainatate, parasind domiciliul conjugal din anul 2005, si, asa cum arata martorul O V, „cel mai bine i-ar fi copilului acolo unde a trait întotdeauna, adica alaturi de tata si bunici”.

Aceasta atitudine a pârâtei este cu atât mai culpabila cu cât minorul i-a fost încredintat pârâtei spre crestere si educare prin sentinta civila nr. 408/2003 a Judecatoriei Vaslui, odata cu desfacerea casatoriei prin divort a partilor.

Obligarea actualului reclamant la plata pensiei de întretinere majorate asa cum s-a stabilit prin sentinta civila 1923/2005 în favoarea minorului, atât timp cât pârâta, careia i-a fost încredintat minorul, a parasit tara din anii 2005-2006, apare în prezent ca fiind nejustificata.

Astfel, pentru restabilirea unei legalitatii încalcate prin comportamentul pârâtei si pentru asigurarea realizarii efective a intereselor specifice minorului, instanta a  apreciat ca fiind întemeiata cererea de reîncredintare  si o va admite pentru motivele aratate potrivit dispozitiilor art. 44 Codul familiei raportat la art. 94 si 107 Codul familiei.

A dispus reîncredintarea minorului, nascut la, catre reclamant si a obligat pârâta la plata unei pensii de întretinere lunare în cuantum de ¼ din venitul minim pe economie garantat în plata, asa cum este stabilit de lege, de la data introducerii cererii -13 octombrie 2008 - si pâna la majoratul beneficiarului;

A luat act de faptul ca reclamantul, prin avocat, nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei hotarâri a formulat apel  pârâta,  criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie  pentru urmatoarele considerente:

Hotarârea instantei de fond este nelegala  deoarece  nu a fost legal citata în conditiile în care citarea  sa s-a facut  la fostul lor  imobil,bun comun, pe care  l-au vândut împreuna.

Reclamantul  cunostea  ca si-a cumparat  un imobil în Husi si, desi, au vorbit la  telefon  periodic, inclusiv pe durata  derularii procesului în fata instantei  de fond,  nu a fost anuntata.

Actiunea  nu este  întemeiata nici pe fond în conditiile  în care  a avut o întelegere  cu intimatul  sa lase minorul în grija sa  numai o perioada  scurta de timp  cât munceste  în Italia  pentru a strânge  bani în vederea  achizitionarii unei locuinte.

Reclamantul  nu va putea  oferi  conditii  morale si materiale  optime  pentru cresterea  minorului  deoarece  reclamantul  s-a casatorit, mai are o fetita  din noua casatorie, are  un serviciu care îi ocupa mult timp, iar în prezent, locuieste  împreuna  cu noua familie  în locuinta mamei sale.

În prezent ,s-a  întors definitiv în tara si nu  se impune reîncredintarea  acestuia  catre reclamant.

Singura ratiune  pe care  a avut-o reclamantul când a promovat  prezenta actiune , a fost doar  cuantumul  obligatiei  de întretinere  pe  care o datora  reclamantul minorului si care,  a fost  depusa într-un cont  deschis pe numele  minorului.

În dovedirea  apelului, apelanta a solicitat  administrarea probei  cu acte , martori si anchete  sociale.

Prin întâmpinare, intimatul  a solicitat  respingerea apelului, citarea  apelantei s-a facut  legal  prin publicitate  potrivit  dispozitiilor  articolului 95 alineatul  1,2 Cod procedura civila.

Pe fondul cauzei, apelul  trebuie  respins  în conditiile  în care minorul  locuieste  de multi ani  la adresa la  care s-a efectuat  ancheta sociala, având  conditii perfecte  de crestere , îngrijire  si educare.

Din anul 2005 ,de când a plecat apelanta  în strainatate , minorul  locuieste  cu intimatul, de câteva  ori pe an  pentru perioade  foarte  scurte mergând  cu pârâta  la bunicii  materni.

În contradovada, intimatul a solicitat proba cu acte, martori,  interogatoriu.

În cauza au fost administrate  probele  cu înscrisuri, interogatoriul apelantei , cu anchete  sociale la  domiciliul apelantei si la noul domiciliu al  intimatului si proba cu martori.

Analizând  actele si lucrarile prin prisma  motivelor  de apel, instanta  de control judiciar  a constatat  ca apelul  este întemeiat  în parte pentru urmatoarele  considerente:

Potrivit  dispozitiilor  legale în materie, legea 272/2004  si Codul  familiei, la stabilirea  masurii de reîncredintare  a  copilului, instanta  trebuie sa aiba în vedere  interesul superior al copilului, notiune  care vizeaza un întreg context situational, respectiv împrejurari privind vârsta  si sexul copilului , atasamentul  acestuia fata de  parinti, posibilitatile  materiale  ale acestora  si daca  s-au  schimbat împrejurarile care  au fost avute în vedere  de instanta când a dispus încredintarea  unui dintre parinti.

În cauza,  s-a dovedit  ca ambii parinti detin conditii  materiale  de crestere  a copilului, copilul  este atasat de ambii parinti, însa  nu s-au schimbat  împrejurarile  care au fost  avute în vedre de instanta  atunci când  copilul a  fost încredintat  mamei.

Faptul ca minorul s-a aflat  în îngrijirea  si supravegherea  intimatului  si a parintilor  acestuia  pe  perioada  cât apelanta a  muncit în Italia  nu constituie  o împrejurare  care sa duca la  schimbarea masurii  de încredintare  luata anterior.

Între parti a existat o întelegere cu privire la  îngrijirea copilului pe perioada  în care apelanta  este plecata  în strainatate ,aceasta  tinând permanent  legatura  cu copilul, atât  telefonic , cât  si petrecând  timpul cu copilul  în perioada  în care venea  în tara.

În prezent, apelanta s-a întors  definitiv în tara, si-a cumparat  o locuinta în  localitatea Husi unde locuieste  împreuna cu mama sa.

Intimatul nu a facut dovada  ca mentinerea  masurii  de  încredintare  catre  apelanta a copilului ar fi  în detrimentul acestuia. Faptul  ca minorul  atunci când  s-a  aflat în îngrijirea apelantei a suferit  niste  accidente  casnice , nu duce  la concluzia  ca apelanta  nu  s-ar ocupa  corespunzator de acesta.

În ceea  ce  priveste  primul  motiv de apel, acesta  este neîntemeiat în conditiile în care  citarea  apelantei în fata  instantei de  fond s-a facut legal prin publicitate, cu respectarea  dispozitiilor  articolului 95 Cod procedura  civila.

Într-adevar , initial reclamantul nu a indicat în actiune  faptul ca pârâta  locuieste  în Italia, desi cunostea acest aspect, citarea  prin publicitate  s-a facut în urma  concluziilor  reprezentantilor  autoritatii tutelare  care au aratat  ca nu pot efectua  ancheta sociala la domiciliul  indicat de reclamant ca fiind  al pârâtei deoarece aceasta este  plecata în strainatate.

Fata de cele aratate, de dispozitiile  articolului 296 Cod procedura civila, instanta  va admite apelul, va  schimba  în parte hotarârea  instantei de fond urmând  a respinge  actiunea  reclamantului.

PENTRU  ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul  formulat de AA M împotriva  sentintei civile  nr. 595/19.02.2009  a Judecatoriei  Vaslui  pe care o schimba în tot în sensul  ca:

Respinge actiunea  civila  formulata de  reclamantul  A I  G  în contradictoriu  cu pârâta A A M.

DEFINITIVA.

Cu recurs în  15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 20 ianuarie  2010.

Domenii speta