Vătămare corporală gravă

Decizie 94/A din 26.04.2010


Dosar nr. 1919/244/2008 - vatamare corporala grava

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA PENALA

DECIZIA PENALA NR. 94/A

Sedinta publica de la 26 Aprilie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE : NICULACHE LUMINITA

Judecator : OANA RADU-NICOLAE

Grefier : BODESCU PANSELUTA

Cu participare procuror : ARMEANU SORIN

Pe rol, la ordine, se afla pronuntarea asupra apelurilor penale declarate de inculpatul MAG, domiciliat în si de partile civile SI si SG, ambii domiciliati în  împotriva sentintei penale nr. 453 din 27 noiembrie 2009 a Judecatoriei Husi, pronuntata în dosar nr. 1919/244/2008.

Obiectul cauzei : infractiunea prev. de art. 182 alin.2 Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit toate partile.

Procedura legal îndeplinita – fara citare parti.

Dezbaterile în prezenta cauza au avut loc în sedinta publica de la 14 aprilie 2010 si s-au consemnat în încheierea de sedinta aferenta. Din lipsa de timp pentru deliberare, s-a amânat pronuntarea pentru termenul  din 20 aprilie 2010 si, ulterior, pentru termenul de azi, încheierile de sedinta de la termenele din 14.04.2010, respectiv 20.04.2010, facând parte integranta din prezenta decizie.

Deliberând, 

 

T R I B U N A L U L,

Cu privire la apelurile penale declarate, constata:

Prin Rechizitoriul nr. 251/P/2008 din 13.10. 2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria HUSI, în temeiul art.262 pct. 1 lit. a Cod procedura penala, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului ANDREI MARIAN-LUCIAN pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala grava, fapta prev. si ped de art. 182 alin. 2 cu aplic art. 73 lit. b din Codul penal si a inculpatului MAG, pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala grava, fapta prev. si ped de art. 182 alin.2 cu aplic art. 99 si urmatoarele din Codul penal.

În conformitate cu prevederile art. 264 Codul de procedura penala, rechizitoriul, verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei, împreuna cu dosarul cauzei, a fost înaintat instantei competente din punct de vedere material si teritorial, Judecatoria Husi, pe rolul careia a fost înregistrat dosarul nr. 1919/244/2008

Procedându-se la judecarea cauzei, prin Sentinta penala nr. 453, pronuntata la data de 27 noiembrie 2009, s-a dispus :

Condamnarea inculpatilor :

- AML – la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. si ped. de art.182 alin. 2 din Codul penal, cu aplic. art.73 lit.”b” din Codul penal..

Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei în temeiul disp.art.71 alin.5 cod pen., dispune si suspendarea pedepselor accesorii.

- MAG – la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. si ped. de art.182 alin.2, cu aplicarea art. 99 si urmat. din Codul penal.

Pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din Codul penal, au fost interzise inculpatilor exercitiul drepturilor prev. de art.64 lit.”a” teza a II-a si b, din Codul penal.

În baza art.81 si 82 din Codul penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului AML, fixându-se termen de încercare de 3 ani iar, în  baza art. 81 si 110 din Codul penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului MIHALACHE ADI-GEORGE, fixându-se termen de încercare de 1 an si 6 luni, atragându-se atentia asupra respectarii disp.art.83 din Codul penal.

Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepselor principale, în conditiile disp. art.71 alin.5 din Codul penal, s-a dispus si suspendarea pedepselor accesorii.

A fost admisa în parte actiunea civila formulata de partea vatamata SI prin reprezentantul sau legal SG.

În baza art.14, 346 din Codul de procedura penala, coroborat cu art. 998 din Codul civil, inculpatii au fost obligati, în solidar, inculpatul MAG în solidar si cu partea responsabila civilmente, sa achite partii vatamate suma de 6.000 lei din care 3.000 lei daune materiale, iar 3.000 lei daune morale.

A fost respinsa, ca inadmisibila, actiunea civila formulata de reprezentantul legal al partii vatamate SG.

Au fost admise, în parte, pretentiile partii civile Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr.N.Oblu” Iasi si a constatat achitata suma de 2.700,53 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare ale partii vatamate SI.

Au fost admise, în parte, pretentiile partii civile Spitalul Municipal Husi si a constatat achitata suma de 79,94 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare ale partii vatamate SI.

Au fost obligati inculpatii în solidar, pe inculpatul MAG în solidar si cu partea responsabila civilmente, sa achite partii vatamate SI, suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare reprezentând onorariu aparator.

A fost obligat fiecare inculpat, inculpatul MAG în solidar si cu partea responsabila civilmente, sa achite câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat.

Pentru a pronunta  aceasta hotarâre  instanta de fond a retinut urmatoarele :

În fapt, în ziua de 07.03.2008, în jurul orei 1330, partea vatamata Sava Ioan a mers în parcul „Cuza - Voda” din mun. Husi împreuna cu un coleg de clasa pe nume BPP. Ajunsi în parc, s-au întâlnit cu inculpatul AML, care  a purtat o discutie cu partea vatamata. Ulterior, au început sa se joace, simulând ca  se lovesc. În timpul jocului, partea vatamata l-a lovit cu piciorul în zona fetei pe inculpat, caruia a început sa-i curga sânge din nas. Inculpatul Andrei Marius Lucian a ripostat si i-a aplicat lui SI o lovitura cu pumnul mâinii drepte, în zona capului (frontoparientala stânga). În urma acestei lovituri, SI a cazut cu fata la pamânt unde a ramas cca.2 minute.

 Dupa ce si-a revenit partea vatamata a stat în sezut 5-6 minute, iar apoi s-a ridicat în picioare si s-a scuturat de praf. Între timp, în acel loc a venit inculpatul MAG care a purtat o discutie cu inculpatul AML, care s-a apropiat de SI, l-a prins de mâini si i-a aplicat o lovitura cu capul în zona ochiului stâng. De data aceasta, SI, nu a mai cazut însa a facut afirmatia „ce m-a lovit fraierul”.

 Vatamatul SI s-a deplasat la locuinta sa si s-a culcat deoarece se simtea rau (acuza ameteli). În  jurul orei 1730, întrucât starea sa de sanatate s-a agravat, a fost transportat cu ambulanta la Spitalul mun.Husi, iar de aici la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof.Dr.Nicolae Oblu” Iasi,  unde a fost internat.

Expertiza medico – legala efectuata a concluzionat ca „SI a prezentat leziuni traumatice de tipul fracturii liniare frontoparientale stângi, hematomului extradural fronto-temporo-pariental stâng, hematomului subdural-temporo-pariental stâng, dilacerarii temporale stângi, edemului cerebral, pneumoencefaliei temporale stângi, tumefactiei si eritemului posttraumatic, în prezent lipsa de substanta osoasa parietala stânga post crahiectomie, cavitate porencefalica temporal stânga si atrofie cerebrala parietala stânga.

Leziunile s-au putut produce cel mai probabil, prin lovire activa cu un obiect contondent, în conditiile în care se exclude lovirea cu un obiect contondent, între lovire cu capul, respective cu pumnul, mai probabila este lovirea cu capul.

Lovitura principala care a produs leziunile, a fost aplicata la nivelul regiunii fronto-parietale stângi, cu producerea fracturii liniare fronto-parietale stângi si a leziunilor hemoragice, fara a se putea exclude în totalitate un efect cumulativ, produs si de o lovitura în regiunea temporala stânga, având în vedere marca traumatica de la acest nivel, respectiv tumefiere cu eritem, descrisa în copia foii de observatie a Spitalului mun. Husi. Pot data din 07.03.2008. Necesita 78-80 zile de îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor. Leziunile au pus în primejdie viata susnumitului. Lipsa substantei osoase parietale stângi confera susnumitului infirmitate fizica permanenta”.

În raport de concluziile expertizei medico legale, instanta a retinut ca leziunile prezentate de SI s-au putut produce si prin efect cumulativ ca urmare a loviturii aplicate la nivelul regiunii fronto-parietale stânga si a loviturii din regiunea temporala stânga.

S-a aratat ca situatia de fapt, astfel retinuta, rezulta din analiza coroborata a declaratiilor inculpatilor, care au recunoscut comiterea faptelor, cu cele alte martorilor audiati, precum si cu aspectele consemnate în procesele verbale încheiate de organele de cercetare penala si cu expertiza medico legala.

În drept, s-a concluzionat ca fapta inculpatilor AML si MAG, de a-l lovi cu pumnul, respectiv cu capul, pe partea vatamata SI, provocându-i vatamari ce au necesitat pentru vindecare 75-80 zile îngrijiri medicale, care i-au pus viata în pericol si i-au produs o infirmitate fizica permanenta, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala grava prev si ped. de art.182 alin.2 din Codul penal.

Raportat la conduita victimei din momentul premergator savârsirii faptei de catre inculpatul AML, instanta a retinut în favoarea acestuia circumstanta legala a provocarii prev. de art.73 lit.”b” din Codul penal. Atitudinea victimei de a lovi pe inculpatul AML, cu piciorul, în zona fetei, caruia a început sa-i curga sânge din nas, a fost de natura a-i provoca acestuia o puternica tulburare sub imperiul caruia a actionat.

Instanta a retinut ca partea vatamata SI si inculpatul AML au avut o culpa egala, în procent de 50% în savârsirea faptelor, aspect ce rezulta din modalitatea în care victima a actionat si din riposta inculpatului care a intervenit imediat.

Vazând ca faptele deduse judecatii exista, constituie infractiuni si au fost comise de inculpati cu vinovatie, instanta a decis antrenarea raspunderii penale a acestora, la individualizarea judiciara a pedepselor având în vedere gradul concret de pericol social al faptelor, modalitatea si împrejurarile savârsirii acestora, urmarile produse si cele care se puteau produce, valoarea prejudiciului, persoana inculpatilor care sunt elevi si infractori primari. S-a mai retinut ca inculpatul MAG era minor la data savârsirii faptei, iar inculpatul AML este tânar si a comis fapta în stare de provocare, circumstanta legala prev. de art. 73 lit.”b” din Codul penal, coroborând pedeapsa aplicata sub minimul special prev. de lege.

La individualizarea modalitatii de executare a pedepselor, instanta, din analiza coroborata a lucrarilor si materialelor dosarului si-a format convingerea ca scopul real al acestora, prev.de art.52 cod pen., poate fi realizat si fara executarea în regim de detentie, apreciind oportuna suspendarea conditionata conform art.81 si 82 din Codul penal.

Cât priveste latura civila a cauzei, s-a retinut ca partea vatamata SI, prin aparator, s-a constituit parte civila cu suma de 50.000 lei din care 10.000 lei daune materiale si 40.000 lei daune morale, iar reprezentantul legal al partii vatamate numitul SG, în nume propriu, cu suma de 10.000 lei daune morale.

Având în vedere retinerea în favoarea inculpatului AML a circumstantei promovarii prev. de art.73 lit.”b” din Codul penal care are efect nu numai în latura penala ci si în modul de solutionare a laturii civile, s-a decis astfel si asupra reducerii despagubirilor civile în raport cu  proportia culpei inculpatului.

S-a aratat ca retinerea starii de provocare nu înlatura raspunderea civila a inculpatilor pentru daunele morale, de vreme ce exista culpa pentru producerea prejudiciului moral, acest fapt având efect doar în reducerea cuantumului în raport cu gradul culpei.

S-a concluzionat ca prejudiciul moral al victimei, decurge din internarea acestuia în spital, traumele fizice si psihice suferite, sechelele post traumatice, infirmitatea fizica permanenta,care afecteaza negativ participarea partii vatamate la viata sociala, profesionala, de familie, de integrare scolara, comparativ cu situatia ei anterioara vatamarii produsa prin fapta ilicita a inculpatilor, principiul daunelor morale este recunoscut în cazul leziunilor corporale, despagubirea având rolul de a da o compensare victimei.

Relativ la pretentiile reprezentantului legal al victimei, instanta a aratat ca  în sectiunea III art.23 si art.24 din Codul de procedura penala se arata care sunt partile în procesul penal ori reprezentantul legal al partii vatamate nu este prevazut ca parte  în proces, întrucât în cauza titularul dreptului care a suferit prin fapta penala o vatamare este partea vatamata SI si nu reprezentantul legal al acestuia.

Ca efect al retinerii starii de promovare în favoarea inculpatului Andrei Marian-Lucian, având ca urmare stabilirea culpei în proportii egale, de 50%, instanta a admis în parte actiunile civile ale partii civile Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. dr. N. Oblu” Iasi si a Spitalului mun. Husi, cheltuielile de spitalizare fiind acordate în procent de 50%. Instanta a redus si cheltuielile judiciare reprezentând onorariu aparator ales efectuate de catre partea vatamata.

Împotriva  hotarârii, în termen prevazut de art. 363 din Codul de procedura penala, au declarat apel partile civile SI si SG iar, în conformitate cu art. 362 alin. 2 din Codul de procedura penala, în numele si în interesul  inculpatului MAG,  aparatorul sau ales.

Prin memoriu separat si oral, prin aparator, inculpatul MAG a aratat ca hotarârea este nelegala si netemeinica sub aspectul ambelor sale laturi. S-a aratat ca, în mod eronat, s-a retinut ca exista legatura de cauzalitate, între lovitura aplicata si urmarea mai grava produsa constând într-o leziune în zona fronto-temporala, zona în care nu avea posibilitatea obiectiva de a lovi, fiind mai mic de statura decât vatamatul, motiv pentru care a solicitat achitarea conform art. 10 alin. 1 lit. a din Codul de procedura penala si exonerarea de la plata despagubirilor.

În subsidiar a cerut sa se dea eficienta circumstantelor reale si personale si sa fie sanctionat cu una dintre masurile prevazute de art. 101 lit. a sau b din Codul penal.

Partile civile SI si SG, de asemenea prin memoriu si cu ocazia dezbaterilor, au criticat hotarârea sub aspectul laturii sale civile, învederând, pe de o parte, ca daunele acordate sunt ridicol de mici iar actiunea reprezentantului legal nu este inadmisibila, de vreme ce a suferit personal un prejudiciu moral ,, prin ricoseu’’

Examinând cauza si judecata instantei de fond atât prin prisma criticilor aduse de apelanti, precum si sub toate aspectele ei, conform art. 371 alin. 2  din Codul de procedura penala, tribunalul constata urmatoarele:

Verificând actele procesuale efectuate în cursul desfasurarii procesului penal, se constata ca au fost respectate dispozitiile legale a caror încalcare este sanctionata  potrivit art. 197 alin. 2  din Codul de  procedura penala cu nulitatea absoluta.

Vazând probatoriul administrat în cursul urmaririi penale si în faza cercetarii judecatoresti, tribunalul constata ca s-a retinut în mod corect ca inculpatul MAG este culpabil de comiterea infractiunii de vatamare corporala grava, fapta prevazuta si pedepsita de art. 182 alin. 2  din Cod penal, constând în aceea ca, la data de 07.03.2008, a aplicat partii vatamate SI o lovitura cu capul în zona ochiului stâng, lovitura care, conjugata cu lovitura de pumn aplicata de coinculpat în zona fronto-parietala stânga, a produs vatamari ce au necesitat pentru vindecare 75-80 zile îngrijiri medicale, care i-au pus viata în pericol si i-au produs o infirmitate fizica permanenta.

Situatia de fapt a fost stabilita în acord cu probele administrate,  caracterizarea juridica este corecta iar individualizarea pedepsei justa.

Inculpatul apelant a aratat ca actiunea sa se caracterizeaza printr-o ,,împingere cu capul în zona obrazului’’, a carei superficialitate sugerata nu ar avea aptitudinea de a cauza vatamarea grava. Mai mult, leziunea constatata se afla într-o zona a capului în care nu a lovit, neavând nici posibilitatea sa o faca.

Tribunalul constata ca aceste sustineri nu sunt întemeiate.

În primul rând, vazând declaratiile partii vatamate, ale coinculpatului si ale martorului BPP, se observa ca agresiunea inculpatului apelant se caracterizeaza printr-o actiune de lovire si nu de împingere. Din declaratiile acestora rezulta ca inculpatul s-a apropiat de vatamat, l-a apucat de mâini si cu capul i-a aplicat o lovitura în obraz. Or, o asemenea actiune, care presupune o atingere cu putere, nu se confunda cu împingerea, care presupune o deplasare a cuiva exercitând doar o apasare. Ca lovitura a fost puternica rezulta si din exclamatia pe care vatamatul a facut-o imediat dupa ce a fost lovit ,, ce m-a lovit fraierul !’’. Mai mult, acest fapt rezulta si din actul medical. 

Observând expertiza 167/E/16 mai 2008 a S.M.L Vaslui se constata ca expertul a concluzionat ca leziunile au fost produse prin lovirea cu un obiect contondent si, daca se exclude o lovire activa  cu un obiect, ea a fost realizata mai probabil cu capul decât cu pumnul Mai departe, medicul legist arata  ca lovitura care a produs leziunile a fost aplicata la nivelul regiunii fronto-parietale stângi, fara a exclude un efect cumulativ, produs si de lovitura aplicata în regiunea temporala stânga.

Concluzia ca leziunile sunt produse de o lovitura în zona fronto – parietala vine sa confirme prima afirmatie ca, cel mai probabil, lovitura a fost produsa cu capul, de vreme ce  probele au demonstrat ca în aceasta zona s-a aplicat o lovitura cu capul. Afirmatia, cum ca lovitura nu a fost aplicata în zona descrisa de actul medical, nu este reala.Zona fronto-parietala cuprinde cele doua oase, respectiv frontalul situat în partea anterioara a cutiei craniene, care formeaza fruntea si o parte din orbite, precum si parietalul asezat în partile latero-superioare a craniului. Deci, zona ochiului indicata de vatamat si de martor este situata, fara îndoiala,  în zona fronto-parietala.

Cât priveste imposibilitatea de a lovi în aceasta zona, data fiind diferenta de înaltime, trebuie aratat ca însusi inculpatul a localizat lovitura pe fata, în partea stânga a nasului, în imediata apropiere a zonei indicate de probe.

Date fiind cele de mai sus, se concluzioneaza ca este neîntemeiat motivul de apel invocat de inculpat, prin care-si sustine lipsa de vinovatie pentru infractiunea ce face obiectul acuzatiei, în sensul ca nu exista raport de determinare între lovitura al carei autor este si consecinta  prev. de art. 182 alin 2 din Codul penal.

Cât priveste individualizarea judiciara a sanctiuniI, a  cuantumului si a modului de executare, tribunalul observa ca nu exista nici un motiv de modificare a hotarârii.

Este adevarat ca inculpatul apelant era minor la data  comiterii faptei, ceea ce, potrivit art. 100 din Codul penal, face admisibila, în principiu, aplicarea unei masuri educative sau aplicarea unei pedepse. Dincolo de orice discutie referitoare la conditiile admisibilitatii vreunei masuri educative, în raport de gravitatea faptei comise, de toate circumstantele ei, de persoana inculpatului, de atitudinea de minimizare a consecintelor propriei actiuni, tribunalul concluzioneaza ca decizia instantei  de fond de a-si îndrepta atentia spre pedeapsa închisorii, singura prevazuta de textul incriminator, este una justa. O masura educativa, oricare ar fi fost ea, nu are aptitudinea de a realiza constrângerea si reeducarea impuse de situatia data.

 Nici retinerea vreunei circumstante atenuante, cu efectul coborârii pedepsei sub minimul special, nu este întemeiata. Tribunalul observa actele depuse în circumstatiere din care rezulta ca inculpatul este cunoscut ca fiind ,, respectuos, corect, onest, cinstit, civilizat si provine dintr-o familie cu o conduita civica exemplara’’ Are în vedere si lipsa antecedentelor penale precum si perspectivele de reintegrare în societate mentionate în Referatul de evaluare întocmit de Serviciul de probatiune care apreciaza ca inculpatul prezinta resurse personale si capacitate de a discerne pentru aceasta. Toate aceste aspecte pozitive justifica aplicarea unei pedepse de doar 1 an închisoare precum si decizia de suspendare a executarii. Lipsa acestor caracterizari pozitive ar fi justificat aplicarea unei pedepse mai aspre si, probabil, o modalitate de executare diferita.

Nu trebuie scapat din vedere faptul ca actiunea întreprinsa de inculpati asupra vatamatului a marcat viata si sanatatea acestuia în mod profund si iremediabil. Toate acestea, pornind de la o joaca. Inculpatii trebuie sa realizeze ca jocul din actiunea lor nu poate fi transferat în planul ce vizeaza antrenarea raspunderii pentru faptele comise, raspundere ce trebuie sa fie proportionala cu gradul de afectare a valorilor sociale fata de care au manifestat dispret.

Daca latura penala a cauzei în ceea ce-l priveste pe apelant nu comporta niciun motiv de desfiintare, tribunalul observa câteva inadvertente în solutionarea laturii civile a cauzei care se impun a fi corectate în masura în care devolutia de care beneficiaza permite acest lucru. Trebuie aratat ca modul de solutionare a actiunii civile a fost criticat de inculpatul MAG si de partile civile SI si SG.

Se observa astfel ca în favoarea inculpatului MAG nu s-a retinut circumstanta provocarii prevazuta de art. 73 lit. b din Codul penal. Cu toate acestea, în actiunea de antrenare a raspunderii sale civile s-a dat eficienta acestei circumstante, apelantul fiind obligat în solidar cu coinculpatul la un cuantum diminuat al despagubirilor în raport de gradul de culpa al celui din urma. Pentru aceste motive, în contextul în care inculpatul MAG nu a comis fapta sub stapânirea unei emotii puternice determinata de o provocare din partea vatamatului, cum circumstanta prev. de art. 73 lit. b din Codul penal are caracter personal si nu-si rasfrânge efectele asupra tuturor participantilor, tribunalul îi va stabili raspunderea civila fara a da eficienta acestei circumstante.

Tribunalul observa si faptul ca daunele materiale în cuantum de 3.000 lei acordate partii civile SI  nu au fost dovedite în totalitate, motiv pentru care vor fi reduse la limita de 620 lei ce rezulta din probele administrate. Pe de alta parte, observa ca valoarea daunelor morale de 3.000 lei nu are aptitudinea de a diminua consecintele negative suferite de vatamat, asa încât le va majora cuantumul la suma de 6.000 lei.

Partea vatamata SI s-a constituit parte civila cu suma de 50.000 lei din care 40.000 lei daune morale si 10.000 lei daune materiale.

În dovedirea pretentiilor materiale, partea civila a depus la dosarul primei instante un set de înscrisuri aflate la filele 80-87 care fac dovada unei valori însumate de 620 lei. Partea vatamata a solicitat si audierea martorului BUSUIOC VIOREL,  a carui declaratie se afla la fila 60 a dosarului, si a numitului CACIULA COSTEL, la ascultarea caruia s-a renuntat la termenul din data de 06 martie 2009.Vazând declaratia  martorului BUSUIOC VIOREL, tribunalul constata ca acesta a învederat ca i-a împrumutat tatalui partii vatamate  suma de 2.000 lei pentru cheltuieli de spitalizare, bani ce i-au fost restituiti. Se retine astfel ca faptul relatat de catre martor nu constituie dovada ca banii au si fost cheltuiti în scopul indicat. Ca atare, se va concluziona ca valoarea dovedita a daunelor materiale este de 620 lei atât cât atesta înscrisurile depuse si la care s-a facut referire.

Cât priveste daunele morale, tribunalul observa ca probatoriul evidentiaza realitatea unor consecinte negative importante determinate de intensitatea durerilor fizice si psihice resimtite de partea vatamata, dar mai ales de infirmitatea fizica permanenta cauzata de lipsa substantei osoase parietale stângi, suferinte intervenite la o vârsta frageda a vatamatului. Or, asemenea urmari, desi sunt surse generatoare de prejudicii nepatrimoniale, creeaza premisa solicitarii de reparatii banesti a tuturor consecintelor resimtite de vatamat.

Desigur, aprecierea prejudiciului moral nu se rezuma la determinarea ,,pretului" suferintei fizice si psihice care sunt inestimabile, ci înseamna aprecierea multilaterala a tuturor consecintelor negative ale faptei si a implicatiei acesteia pe toate planurile vietii sociale ale persoanei vatamate. Este evident însa ca leziunea  suferita a  avut implicatii negative în viata vatamatului prin disconfortul produs imediat dupa comiterea faptei dar si pe viitor.

În absenta unor criterii stiintifice, exacte, pentru evaluarea cuantumului indemnizatiilor destinate repararii prejudiciilor morale, determinata de incompatibilitate intre caracterul nepatrimonial al daunelor si caracterul patrimonial al despagubirii, instanta de control judiciar, tinând cont de circumstantele faptei, de urmarile produse, de persoana vatamatului, apreciaza ca suma de 3.000 lei  este insuficienta pentru a compensa consecintele negative îndurate de acesta, motiv pentru care le va majora la suma de 6.000 lei.

Tribunalul observa si faptul ca în cauza nu s-a facut dovada ca urmarile suferite de vatamat au determinat si lipsa posibilitatii acestuia de a participa în viitor la anumite activitati specifice vârstei si de a-si îndeplini visul în ceea ce priveste profesia ce si-o dorea. Prejudiciile viitoare si eventuale, a caror producere in viitor este nesigura, sunt lipsite de caracter cert. Ele obliga la reparare numai dupa ce s-au produs sau este sigur ca se vor produce. Asadar, rezulta ca certitudinea unui prejudiciu viitor se refera atât la existenta, cât si la întinderea sa. Daca nu se poate cunoaste întreaga întindere a acestuia, instanta de judecata se va limita numai la obligarea repararii prejudiciului constatat si evaluat cu certitudine. Partea poate însa reveni ulterior pentru a solicita repararea cuvenita pentru prejudiciile devenite certe dupa pronuntarea hotarârii si provenite din aceeasi fapta.  Nici faptul ca vatamatul a suferit un prejudiciu estetic nu a fost dovedit, asa încât se concluzioneaza ca în mod corect nu au fost acordate si aceste despagubiri.

Tribunalul observa si faptul ca vatamatul a efectuat cheltuieli de judecata în cuantum de 1.800 lei, fapt dovedit cu înscrisurile aflate la pag 80 si 89 din dosar. Pentru acest motiv, va majora cheltuielile judiciare de la suma de 600 lei la 1.800 lei.

Desi unitatile spitalicesti nu au declarat apel în cauza, modul de solutionare a pretentiilor formulate de acestea fac obiectul analizei în apel prin devoluarea oferita de apelul partii civile SI care are interes în aceasta directie, în contextul în care  existenta unei provocari din partea sa creeaza premisa de a fi obligata la plata cheltuielile de spitalizare în raport de gradul de culpa ce-i revine.

Ca atare, de vreme ce inculpatul MAG nu a comis fapta în stare de provocare, se impune a fi admise integral  actiunile civile promovate de Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi  si Spitalul Municipal Husi. Se observa ca fiind corecta constatarea instantei de fond referitoare la plata partiala a cheltuielilor de spitalizare, respectiv 2700,53 lei catre Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi si 79,94 lei catre Spitalul Municipal Husi, urmând ca inculpatul  MAG sa fie obligat sa suporte cheltuielile neachitate. Aceasta, desi domnia sa a facut platile partiale la care s-a facut referire, întrucât obligatia nu este divizibila ci solidara. Obligarea sa se va dispune în solidar cu partea responsabila civilmente dar si în solidar cu inculpatul AML, solidaritatea acestuia din urma fiind marginita la 50% din valoarea pagubei integrale, potrivit gradului de culpa retinut în sarcina sa.

Cât priveste apelul promovat de partea civila SG, Tribunalul constata ca în mod corect actiunea sa a fost respinsa ca inadmisibila în procesul penal. Potrivit art. 24 alin. 2 din Codul de procedura penala, calitatea de parte civila în procesul penal poate fi dobândita de partea vatamata prin infractiune.  Pentru a avea vocatie sa devina parte civila este necesar ca între infractiune si paguba evocata sa existe un raport de determinare directa. Or, însasi partea civila SG sustine ca prejudiciul moral suferit de domnia sa este determinat de un ricoseu, ceea ce demonstreaza ca a fost consecinta indirecta a infractiunii. Într-o atare situatie, fara a nega posibilitatea ca o infractiune de violenta sa produca prejudicii morale  importante persoanelor apropiate victimei, tribunalul concluzioneaza ca orice prejudiciu indirect poate fi valorificat doar în fata instantei civile.

Vazând  considerentele  aratate, în temeiul art. 379 alin. 1 pct. 1 lit. b din Codul de procedura penala va respinge ca nefondat apelul declarat de partea civila SG  împotriva sentintei penale nr. 453 din 27.11.2009  a Judecatoriei Husi. 

În temeiul art. 379 alin. 1 pct. 2 lit. b din Codul de procedura penala va admite apelurile declarate de inculpatul MAG si partea civila SI, împotriva sentintei penale nr. 453 din 27.11.2009 a Judecatoriei Husi, pe care o va desfiinta în parte, în latura civila.

 Rejudecând cauza, va diminua  suma acordata partii civile SI cu titlu de daune materiale de la 3.000 lei la 620 lei si va majora daunele morale acordate acesteia de la 3.000 lei la 6.000 lei.

Va obliga inculpatul MAG sa plateasca partii civile SI suma de 620 lei cu titlu de daune materiale si suma de 6.000 lei cu titlu de daune morale, în solidar cu partea responsabila civilmente MM si în solidar cu inculpatul AML, acesta din urma în limita a 50 % din aceste sume.

Desi unitatile spitalicesti nu au declarat apel în cauza, modul de solutionare a pretentiilor formulate de acestea fac obiectul analizei în apel prin devoluarea oferita de apelul partii civile SI care are interes în aceasta directie, în contextul în care  existenta unei provocari din partea sa creeaza premisa de a fi obligata la plata cheltuielile de spitalizare în raport de gradul de culpa ce-i revine.

Ca atare, vor fi admise integral actiunile civile promovate de Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi  si Spitalul Municipal Husi. Se retine ca fiind corecta constatarea instantei de fond referitoare la plata partiala a cheltuielilor de spitalizare, respectiv 2700, 53 lei catre Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi si 79,94 lei catre Spitalul Municipal Husi.

Desi inculpatul MAG a facut platile partiale la care s-a facut referire, cum obligatia nu este divizibila ci solidara, acesta este tinut sa suporte plata întregului prejudiciu. Ca atare, va fi obligat sa plateasca cu titlu de cheltuieli de spitalizare a partii vatamate SI suma de 2700,53 lei  partii civile Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi si suma de 933,91 Spitalul Municipal Husi lei în solidar cu partea responsabila civilmente MM si în solidar cu inculpatul AML.

 Solidaritatea acestuia din urma va fi marginita la 50% din valoarea pagubei integrale, respectiv în limita sumei de  2700,53 lei (50%  din 5401,06 lei) în favoarea partii civile Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi si în limita a 506,92 lei (50% din 1013,85 lei)catre  Spitalul Municipal Husi.

Va majora de la 600 lei la 1.800 lei suma reprezentând cheltuielile judiciare la fond constând în onorariu aparator ales de partea vatamata SI si la plata caruia îl va obliga pe inculpatul MAG, în solidar cu partea responsabila civilmente MM, si în solidar cu inculpatul AML în limita sumei de 900 lei. 

În baza art. 192 alin.2 Cod procedura penala va obliga partea civila SG la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel, restul cheltuielilor judiciare, efectuate în apelul partii civile SI si a inculpatului MAG urmând sa ramâna în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Admite apelurile declarate de inculpatul MAG si partea civila SI, împotriva sentintei penale nr. 453 din 27.11.2009  a Judecatoriei Husi, pe care o desfiinteaza în parte, în latura civila.

Rejudecând cauza:

Diminueaza suma acordata partii civile SI cu titlu de daune materiale de la 3.000 lei la 620 lei.

Obliga inculpatul MAG sa plateasca partii civile SI suma de 620 lei cu titlu de daune materiale în solidar cu partea responsabila civilmente MM, si în solidar cu inculpatul AML în limita sumei de 310 lei. 

Majoreaza daunele morale acordate partii civile SI de la 3.000 lei la 6.000 lei.

Obliga inculpatul MAG sa plateasca partii civile SI suma de 6.000 lei cu titlu de daune morale în solidar cu partea responsabila civilmente MM, si în solidar cu inculpatul AML în limita sumei de 3.000  lei.

Admite integral actiunile civile promovate de Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi  si Spitalul Municipal Husi si retine ca fiind corecta constatarea instantei de fond referitoare la plata partiala a cheltuielilor de spitalizare, respectiv 2700, 53 lei catre Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi si 79,94 lei catre Spitalul Municipal Husi.

Obliga inculpatul MAG sa plateasca partii civile Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi suma de 2700,53 lei  cu titlu de cheltuieli de spitalizare a partii vatamate SI,  în solidar cu partea responsabila civilmente MM, si în solidar cu inculpatul AML. 

Obliga inculpatul MAG sa plateasca partii civile Spitalul Municipal Husi suma de 933,91 lei  cu titlu de cheltuieli de spitalizare a partii vatamate SI,  în solidar cu partea responsabila civilmente MM, si în solidar cu inculpatul AML în limita sumei de 506,92 lei.

Majoreaza de la 600 lei la 1800 lei suma reprezentând cheltuielile judiciare la fond constând în onorariu aparator ales de partea vatamata SI si la plata caruia îl obliga pe inculpatul MAG, în solidar cu partea responsabila civilmente MM, si în solidar cu inculpatul AML în limita sumei de 900 lei. 

Respinge ca nefondat apelul declarat de partea civila SG  împotriva aceleeasi sentinte penale. 

În baza art. 192 alin.2 Cod procedura penala obliga partea civila SG la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel, restul cheltuielilor judiciare, efectuate în apelul partii civile SI si a inculpatului MAG ramânând în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru celelalte parti .

Pronuntata în sedinta publica, azi, 26 aprilie 2010, ora 12.00.

PRESEDINTE, JUDECATOR, GREFIER,

Niculache Luminita Oana Radu Nicolae  Bodescu Panseluta

Domenii speta