Sentinta penala

Sentinţă penală 231 din 30.11.2011


Dosar nr. 1654/239/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 231/2011

Şedinţa publică de la 30 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C. C. S.

PROCUROR M. I. A.

Grefier E. C.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul B. G.

, având ca obiect nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art. 279 C.p., Legea 295/2004)

Procedura fără citare părţi.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, prin care se arată instanţei că pentru acest termen de judecată procedura este legal îndeplinită, după care :

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de  16.11.2011, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru 23.11.2011, când instanţa , din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea cauzei pentru astăzi, când:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul nr.1386/P/2010  încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria H. şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Hârlău sub nr. 1654/239/2011 a fost trimis în judecată inculpatul  B. G. pentru săvârşirea infracţiunilor de "nerespectarea regimului armelor muniţiilor" (deţinerea  mai multor arme), "uzul de armă letală fără drept"şi "deţinerea de armă neletală din categoria celor supuse autorizării fără drept", prev. şi ped. de art.279 alin.3 lit.b Cod penal, art.136 alin.1 din Legea nr.295/2004 şi art.136 indice 1 din Legea nr.295/2004 - R cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei s-au reţinut următoarele:

 Inculpatul B. G. zis "V." este membru vânător în cadrul A.J.V.P.S. laşi. Inculpatul B. G. este titularul permisului de armă tip B, seria B,nr. 005304, eliberat la data de12.01.2007 de către I.P.J. Teleorman în baza căruia are dreptul de a deţine, purta şi folosi pentru practicarea vânătorii în condiţii legale, arma de vânătoare cu două ţevi lise, juxtapuse, marca IJ 58 MAE, seria M 05867, calibru 12/12 MAE. Până în luna octombrie 2010, inculpatul B. G. a locuit în locuinţa tatălui său, B. V., în sat V..R., comuna C.,  judeţul laşi. Spre sfârşitul lunii octombrie 2010, inculpatul B. G. s-a mutat cu chirie într-o casă ce aparţine familia D., casă situată la marginea satului V. R., spre pădure. Inculpatul B. G. şi-a adus la locuinţa anterior precizată toate bunurile personale precum şi arma de vânătoare anterior precizată şi cu muniţia aferentă. Casa unde s-a mutat inculpatul B. G. se învecinează cu locuinţa numitului D. J.

Partea vătămată D. J. a sesizat organele de poliţie judiciară că în ziua de 27.10.2010, în jurul orelor 14.00, inculpatul B. G., zis V. i-a împuşcat cu arma de vânătoare, un câine ce îl avea legat în grădina locuinţei sale. Astfel, acesta a arătat că a auzit zgomotul a două focuri de armă în spatele casei sale şi în apropierea sa zgomotul unor alice iar imediat a auzit câinele lătrând. A mers în spatele casei şi a văzut câinele ce-l avea în lanţ, căzut la pământ şi sângerând în zona capului.

Tot în acel moment, la aproximativ 25-30 metri de la locul unde se afla câinele, spre pădure, numitul D. J. l-a observat pe inculpatul B. G. cu puşca de vânătoare în mână dar nu i-a spus nimic deoarece îi era teamă. A fost identificat şi audiat martorul D. G.- vecin cu cei doi, care a declarat că la data de 27.10.2010, în jurul orelor 14.00, în timp ce se afla la locuinţa sa, a auzit două focuri de armă, iar după zgomotul produs, păreau a fi create de la o distanţă, mică. Imediat, martorul D. G. s-a dus la vecinul său D. J. care i-a relatat că inculpatul B. G. a tras cu puşca de vânătoare spre curtea locuinţei sale împuşcându-i câinele.

În cauză s-a efectuat cercetarea la faţa locului, ocazie cu care s-a stabilit că numitul D. J. avea un câine domestic de rasă comună pe care îl ţinea legat în spatele casei. Câinele prezenta pe corp plăgi traumatice deschise, la nivelul pielii şi în stratul superficial al muşchilor din zonele respective, diametrul acestora fiind de 4 mm, plăgi produse de către alice. S-a constatat că plăgile produse de alice nu au fost de natură să producă decesul câinelui sau alte pagube materiale. Se apreciază că inculpatul B. G., efectuând două focuri de armă spre locuinţa părţii vătămate D. J., a săvârşit infracţiunea de "uz de armă letală, fără drept", prev. de art. 136 din Legea nr. 245/2004.

Întrucât din primele cercetări a rezultă că inculpatul B. G. comite frecvent acte de braconaj cinegetic şi deţine la domiciliu vânat, la data de 28.10.2010 s-a dispus efectuarea unei percheziţii domiciliare, atât la locuinţa tatălui său, B. V., unde a locuit inculpatul cât şi la locuinţa unde acesta s-a mutat. Cu această ocazie, la locuinţa tatălui său nu au fost identificate bunuri provenite din acte de braconaj sau care să intereseze organele de cercetare. La locuinţa unde locuieşte inculpatul B. G., cu ocazia percheziţiei au fost găsite o serie de arme, muniţii, obiecte şi unelte de confecţionat muniţie artizanală, după cum urmează: în prima cameră a fost găsită o ladă metalică neasamblată corespunzător, în care se afla arma de vânătoare, marca IJ 58 MAE , seria m 05867, montată complet pe care învinuitul o deţine legal, o cartuşieră cu un nr. de 22 cartuşe care au fost ambalate în coletul nr. 1;pe pat, sub plapumă a fost găsit un pat de armă din lemn şi o ţeava metalică de armă, iar într-un săculeţ părţi componente de asamblare a armei, ambalate în coletul nr. 2;într-o sacoşă din rafie au fost găsite un număr de 287 tuburi cartuşe de calibru 12 mm cu capsa de iniţiere în stare de funcţionare (nedetonate), care au fost ambalate în coletul nr.3;într-o cutie din carton au fost găsite obiecte pentru confecţionat muniţie artizanală (două menghine, o presă, sticluţă şi cutii cu alice de diferite mărimi, cu inscripţia "pulbere de vânătoare", bure şi material textile pentru confecţionat bure, plumb pentru alice), ambalate în coletul nr. 4; pe patul menţionat, sub plapumă au fost găsite un pistol cu ţeava rabatabilă, ambalat în plicul nr. 1 şi un pistol cu butoiaş tip revolver, ambalat în plicul nr. 2;în cea de-a doua cameră, într-un sertar de la un dulap au fost găsite un cartuş confecţionat artizanal ambalat în plicul nr. 3 şi 25 cartuşe calibru 12 mm; lângă dulapul menţionat a fost găsită o geantă în care se aflau mai multe obiecte pentru confecţionat muniţie artizanală presă, o cutie şi un tub cu alice de diferite mărimi, bure, preducele, pile şi un recipient din sticlă în care se aflau capse pentru pistol şi cartuşe de diferite forme şi mărimi), ambalate în coletul nr. 5.

Tot cu ocazia percheziţiei au fost ridicate permisul de vânătoare, permisul de armă şi asigurarea obligatorie, toate emise pe numele lui B. G.

Bunurile ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare au fost descrise amănunţit în procesul verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare, iar prin rezoluţia motivată din 04.11.2010 au fost înaintate la Inspectoratul de Poliţie Judeţean laşi - Serviciul Criminalistic, în vederea efectuării unei constatări tehnico-ştiinţifice balistice.

Fiind audiat, inculpatul B. G. iniţial nu a recunoscut că la data de 27.10.2010 a făcut uz de armă cu puşca de vânătoare din dotare", respectiv că a împuşcat câinele numitului D. J. Acesta a motivate iniţial că la data de 25.10.2010 fiind la locuinţa tatălui său a făcut uz de armă, împuşcând un uliu pe care i l-a dat vecinei sale, V. A.

A fost audiată numita V. A., care a declarat că numitul B. G. i-a dat o pasăre sălbatică dar nu i-a dat la data de 25.10.2010 ci în vara anului 2010 şi a atârnat-o într-un par pentru a speria păsările sălbatice.

Fiind reaudiat, inculpatul a recunoscut că la data de 27.10.2010 a făcut uz de armă, respectiv că a tras două focuri cu arma de vânătoare asupra câinelui părţii vătămate, însă a motivat că acesta ar fi fost slobod şi a venit în curtea locuinţei sale.

De asemeni, inculpatul a declarat că arma tip flintă (colet nr. 2) pistol cu ţeava rabatabilă şi pistol tip revolver le-a procurat din Italia în perioada 2006-2009 şi nu deţine nici un fel de documente pentru acestea. Cu privire la uneltele şi obiectele (capse iniţiale, tuburi cu capse nedetonate, pâsle, bure, alice, prese menghine, preducele), de confecţionat muniţie artizanală, acesta a declarat că le-a procurat tot din Italia şi de la foşti vânători şi confecţiona la domiciliu muniţie artizanală pentru a o folosi la vânătoare.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 412353 din 14.12.2010 s-a concluzionat următoarele: arma de vânătoare ambalată în coletul nr. 1 este o puşcă de vânătoare şi este în stare de funcţionare. Din cele 22 de cartuşe de vânătoare din acelaşi colet, două cartuşe, respectiv cele cu proiectil unic, calibru 12, marca Nobel Sport, sunt confecţionate artizanal, la fel şi cartuşul din plicul cu nr. 3, iar materialele din coteţele 4 şi 5 pot fi folosite la confecţionarea artizanală a cartuşelor de vânătoare. Întrucât fabricarea, comercializarea, deţinerea sau utilizarea muniţiei artizanale constituie contravenţie, cele două cartuşe artizanale din coletul nr. 1 au fost scoase şi ambalate în plicul nr. 6. Astfel, s-a luat măsura sancţionării contravenţionale faţă de B. G., conform prevederilor Lg. 407/2006, iar plicurile nr. 3 şi 6 care conţin muniţie artizanală cât şi coletele 4 şi 5 care conţin obiecte ce au folosit la confecţionarea muniţiei artizanale au fost confiscate şi depuse la camera de corpuri delicate, capsele de iniţiere din recipientul din sticlă aflat în coletul nr. 5 sunt în stare de funcţionare şi reprezintă muniţie corespunzătoare armelor cu destinaţie industrială şi care se supun notificării, iar deţinerea ilegală a acestora contravine faptei contravenţionale prev. de art. 132 al. 1, pct. 22 ind. 1 din Legea nr. 295/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, recipientul cu cele 269 capse a fost scos din coletul nr. 5 şi ambalat în plicul nr. 5, care a fost confiscat şi depus la camera de corpuri delicte pistolul ambalat în plicul nr. 1 este o armă cu aer comprimat şi care este supusă autorizării. Cu privire la această armă, inculpatul nu are nici un document de provenienţă şi autorizare pentru deţinere, fapt pentru care, faţă de acesta se reţine săv. infr. prev. de art. 136 ind. 1 din Legea nr. 295/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

- arma ambalată în plicul nr. 2 este un pistol tip revolver cu butoiaş, calibru 7,52

mm, iar materialele ambalate în coletul nr. 2, constituie o puşcă tip flintă, ambele prezentând toate elementele necesare unei bune funcţionări.

Pentru cele două arme, inculpatul nu deţine nici un document de provenienţă sau care să ateste dreptul de deţinere, acestea fiind procurate şi deţinute în mod illegal, fapt pentru care faţă de inculpatul B. G. se reţine săv. infr. prev. de art. 279 al. 3 lit. b Cod penal privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Având în vedere infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului B. G.,

coletele cu nr. 1 (unu), 2(doi), 3(trei) şi plicurile 1(unu), 2(doi) şi 3(trei), care fac obiectul infracţiunilor reţinute, au fost depuse la camera de corpuri delicte, urmând a fi aplicate prevederile art. 112 lit. f şi art. 118 din Codul Penal.

La percheziţia domiciliară nu au fost găsite bunuri provenite din fapte de braconaj cinegetic şi nu s-au putut administra probe privind infracţiuni de acest gen, sens în care se va dispune scoaterea de sub urmărire penală.

Permisul de vânătoare, carnetul de membru vânător şi asigurarea obligatorie ridicate de la locuinţa inculpatului B. G., cu ocazia percheziţiei domiciliare au fost înaintate în conformitate cu prevederile art. 48 al. 2 din Legea nr. 407/2006 la AVPS laşi.

Inculpatul B. G. a arătat în declaraţia sa că armele deţinute ilegal la locuinţa unde locuia cu chirie le-a procurat din Italia dar declaraţia acestuia nu se coroborează cu alt mijloc de probă. De asemenea, din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nu s-a putut stabili ţara de provenienţă. Astfel, nu s-a putut stabili cu exactitate de unde şi-a procurat inculpatul B. G. cele 3 arme, 2 letale şi una neletală găsite în locuinţa sa.

Inculpatul a fost cercetat în stare de libertate a recunoscut faptele pentru  care a fost trimis în judecată cu excepţia faptei de uz de armă letală fără drept prev. de disp.art.136 alin.1 din Legea  295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.

În legătură cu această faptă inculpatul a precizat că recunoaşte că a tras asupra câinelui vecinului său însă acesta se afla dezlegat în curtea sa deşi îl avertizase pe vecinul său cu câteva zile în urmă să-şi lege câinele pentru a n u mai intra în curtea inculpatului.

Apreciază inculpatul că are dreptul de a uza de armă asupra animalelor fără stăpân.

În cauză s-au administrat următoarele  mijloace de probă:  plângerea şi declaraţia părţii vătămate D. J., proces - verbal de cercetare la faţa locului + planşe foto, declaraţiile martorilor, autorizaţia de percheziţie nr.26 din 28.10.2010 emisă de Judecătoria Hârlău, procese - verbale de efectuare a percheziţiei domiciliare + planşe foto, procese - verbale de examinare 0 plaşne foto, raport de constatare tehnico - ştiinţifică balistică nr.412353 din 14.12.2010, dovezi de predare bunuri la IPJ Iaşi, Camera de corpuri delicte, cazier judiciar inculpat, declaraţiile inculpatului, copie după permisul de vânătoare + carnet de membru vânător şi proces - verbal de prezentare a materialului de urmărire penală inculpatului B. G.

Analizând materialul probator administrat în cauză în raport de  dispoziţiile legale în vigoare instanţa reţine că inculpatul B. G.  se face vinovat de săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată aşa cum în mod corect au fost reţinute şi descrise prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

La stabilirea vinovăţiei inculpatului s-a procedat la aprecierea coroborată a recunoaşterii  inculpatului cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.

Relativ la faptele de "nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor", prev. de art.279 alin.3 lit.b Cod penal şi "deţinerea de arme neletale din categoria celor supuse autorizării fără drept", prev. de art.1361  din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, declaraţia de recunoaştere a inculpatului se coroborează cu concluziile constatării tehnico - ştiinţifice efectuate în timpul urmăririi penale, de unde rezultă că: 

- pistolul ambalat în plicul nr. 1 este o armă cu aer comprimat şi care este supusă autorizării. Cu privire la această armă, inculpatul nu are nici un document de provenienţă şi autorizare pentru deţinere, fapta încadrându-se în elementele constitutive ale infr. prev. de art. 136 ind. 1 din Legea nr. 295/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

- arma ambalată în plicul nr. 2 este un pistol tip revolver cu butoiaş, calibru 7,52

mm, iar materialele ambalate în coletul nr. 2, constituie o puşcă tip flintă, ambele prezentând toate elementele necesare unei bune funcţionări.

 Pentru cele două arme, inculpatul nu deţine nici un document de provenienţă sau care să ateste dreptul de deţinere, acestea fiind procurate şi deţinute în mod ilegal, fapta încadrându-se în elementele constitutive ale infr. prev. de art. 279 al. 3 lit. b Cod penal privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

De asemenea concludente cauzei sunt şi constatările cercetării la faţa locului, a percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului şi planşele foto.

Referitor la fapta de "uz de armă letală fără drept" prev. de art.136 alin.1 din Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor inculpatul a recunoscut că a tras foc de armă asupra câinelui aparţinând vecinului său D. J.

Conform art.19 alin.3 din Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, nu constituie infracţiune faptă de împuşcare a pisicilor şi câinilor sălbatici sau hoinari găsiţi pe fondurile de vânătoare, comisă de personalul de specialitate al gestionarului fondului de vânătoare sau de vânători cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop.

Inculpatului nu i se poate aplica această cauză de înlăturarea caracterului penal al faptei, prevăzută de legea specială, întrucât nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de această lege referitoare la locul comiterii faptei (pe fondurile de vânătoare) şi obiectului material (animale sălbatice sau hoinare), inculpatul însuşi recunoscând implicit că acest câine nu se afla pe fondul de vânătoare ci în curtea sa şi nu era hoinar sau sălbăticit, acesta cunoscând că aparţine vecinului său, cu care se află şi în duşmănie din cauza unei suprafeţe de teren, conform celor precizate de acesta în interogatoriul dat în faţa instanţei..

Coroborând toate probele instanţa reţine că inculpatul B. G. zis "V.",  acţionând cu intenţie directă,  la data de 27.10.2010, fiind membru vânător în cadrul A.J.V.P.S.Iaşi şi având permis de port armă, a făcut uz de armă letală fără drept, anume cu armă de vânătoare a tras două focuri de armă, asupra unui câine aparţinând vecinului său D. J., iar la locuinţa sa, unde locuia cu chirie, din sat V. R., a deţinut  în mod ilegal,  două arme de foc în stare de funcţionare, anume un pistol tip revolver cu butoiaş şi o puşcă tip flintă , mai multă muniţie aferentă (cartuşe confecţionate artizanal) şi un pistol cu aer comprimat, supus autorizării, fără a deţine vreo autorizaţie, arme descoperite cu ocazia percheziţiei domiciliare.

Pentru faptele inculpatului ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de "nerespectarea a regimului armelor muniţiilor" (deţinerea  mai multor arme), "uzul de armă letală fără drept"şi "deţinerea de armă neletală din categoria celor supuse autorizării fără drept", prev. şi ped. de art.279 alin.3 lit.b Cod penal, art.136 alin.1 din Legea nr.295/2004 şi art.136 indice 1 din Legea nr.295/2004 - R cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal,instanţa îi va aplica  pedeapse cu închisoarea având în vedere criteriile de individualizare prev. de disp.art.72 Cod penal, gradul mediu de pericol social al faptelor,  împrejurările  comiterii faptelor dar şi persoana inculpatului care, deşi  a recunoscut  parţial faptele, nu este cunoscut cu antecedente penale, este cunoscut cu un bun  comportament în societate.

Apreciind că pedeapsa trebuie să fie în acelaşi timp atât o măsură de constrângere cât şi un mijloc de reeducare a inculpatului, constatând că inculpatul nu are antecedente penale, instanţa reţine că scopul pedepsei prev. de art.52 Cod penal poate fi atins chiar şi fără executarea acesteia urmând să facă aplicarea în cauză a disp.art.861 Cod penal privind suspendarea sub supravegherea executării pedepsei ce va fi aplicată, inculpatul fiind infractor primar.

Instanţa  va proceda  la confiscarea  bunurilor folosite la săvârşirea infracţiunilor conform art.118 Cod penal.

Conform art.191 Cod procedură penală  instanţa va obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul  B.G., fiul lui V. şi M., născut la data de ..... în comuna C., judeţul Iaşi, cu acelaşi domiciliu stabil, studii 10 clase, stagiul militar satisfăcut, căsătorit, fără ocupaţie, fără antecedente penale, CNP  ......,  la :

-1 (un)  an închisoare pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art.279 alin.3 lit.b Cod penal cu aplicarea art.33 lit.a, art.74 lit.a şi art.76 lit.c Cod penal;

-6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art.136 alin.1 din Legea nr.295/2004 cu aplicarea art.33 lit.a, art.74 lit.a şi art.76 lit.d Cod penal;

-2 (două) luni închisoare pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art.1361  din Legea nr.295/2004 cu aplicarea art.33 lit.a, art.74 lit.a şi art.76 lit.e Cod penal.

Conform art.33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa  cea mai grea de 1(un) an închisoare.

În baza art.861 şi 71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei principale şi acelor accesorii aplicate inculpatului.

Conform art.862  Cod penal stabileşte termen de încercare pentru inculpat de 3(trei) ani.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.864 Cod penal.

Pe durata termenului de încercare inculpaţii se vor supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a)se va prezenta  trimestrial  la judecătorul delegat la Biroul Executări Penale al Judecătoriei Hârlău, judeţul Iaşi;

b)va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau

locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

c)va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;

d)va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijlocele lui de existenţă.

Confiscă armele deţinute ilegal, respectiv revolverul cu butoiaş, puşca tip  flintă, pistolul cu aer comprimat precum şi  muniţia confecţionată artizanal.

Obligă pe inculpat să plătească către stat suma de 600 lei cheltuieli judiciare (din care 500 lei la urmărirea penală).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30.11.2011.

 

 Preşedinte, Grefier,