Sa fie obligata parata sa respecte dispozitiile sentintei

Sentinţă civilă 730 din 11.03.2010


I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. x/189 din 2010, reclamantul VMC a chemat in judecata parata C (fosta V) T, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa fie obligata parata sa respecte dispozitiile sentintei civ. nr. 2004, pronuntata de Judecatoria B.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin sentinta civ. nr. 2004, pronuntata de Judecatoria B, a fost desfacuta casatoria pe care el o incheiase cu parata si s-a dispus ca parata sa revina la numele avut anterior incheierii casatoriei- C. Cu toate acestea, si in prezent parata poarta numele de familie V.

In dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, in copie, sentinta civ. nr. 2004, pronuntata de Judecatoria B.

Parata nu a formulat intampinare.

Prezenta in instanta la primul termen de judecata din 11.02.2010, parata a recunoscut ca si in prezent ea poarta numele de familie V, desi a intreprins demersuri pentru schimbarea numelui.

Parata a depus la dosar, in copie, cartea de rezidenta pentru membrii de familie seria RTR nr. 21814.

La dosarul cauzei a fost atasat, cu titlu de proba, dosarul civ. nr. X/2004 al Judecatoriei B, in care a fost pronuntata sentinta civ. nr. 2004.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Reclamantul VMC (cetatean roman, cu domiciliul in Romania,  in localitatea B, jud. V), s-a casatorit cu C T (cetatean al RM) la data de 16 nov. 1994, in localitatea T din RM.

Prin incheierea casatoriei, cei doi soti au luat, ca nume comun de familie, numele V.

Casatoria incheiata de parti a fost inregistrata cu nr. 16 nov.1994 la Oficiul Starii Civile din T.

In Romania, actul de casatorie al partilor a fost transcris in registrul actelor de stare civila al Primariei B, jud. V, cu nr. 10/5.01.1996.

Dupa incheierea casatoriei, ambele parti au avut locuinta conjugala in B, str. V.

Ulterior, prin sentinta civ. nr. 5.10.2004, pronuntata de Judecatoria B, jud. V, din Romania, casatoria incheiata de parti a fost desfacuta si s-a dispus ca V T sa revina la numele avut anterior incheierii casatoriei, adica sa revina la numele C.

Sentinta civ. nr. 5.10.2004 a Judecatoriei B a ramas definitiva si irevocabila, prin neapelare.

Prin adresa nr. 20.12.2004, Judecatoria B a comunicat Primariei B o copie a sentintei civ. nr. 5.10.2004, in vederea efectuarii cuvenitelor mentiuni in registrul actelor de stare civila, pe marginea actului de casatorie transcris cu nr. 5.01.1996.

Din cartea de rezidenta pentru membrii de familie seria RTR nr. g, rezulta ca parata poarta si in prezent numele de familie V si ca aceasta este rezident in Romania, avand locuinta in B, 22.

Cartea de rezidenta pentru membrii de familie seria RTR nr. g, al carei titular este parata V T, este valabila pentru perioada 8.05.2009 - 7.05.2014.

Fata de cele retinute, in cauza sunt aplicabile prev. art. 4 alin.1 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila,  aplicabila in Romania, conform carora „Cetatenii straini care au domiciliul sau se afla temporar in Romania pot cere inregistrarea actelor si faptelor de stare civila in aceleasi conditii ca si cetatenii romani”.

Articolul 51 din aceeasi lege, prevede ca „Incetarea casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, anularea sau desfacerea casatoriei se inscriu prin mentiune pe actul de casatorie si pe cele de nastere ale fostilor soti. Mentiunea se inscrie, din oficiu, pe baza comunicarii primite de la ofiterul starii civile care a intocmit actul de deces, a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile ori la cererea persoanei interesate”.

Conform art.  41 din Legea nr.100/2001 privind actele de stare civila, aplicabila in RM: 

   „ Temeiurile pentru inregistrarea divortului (desfacerii casatoriei) sint:

   a) declaratia comuna a sotilor privind divortul - daca acestia nu au copii minori comuni;

    b) declaratia unuia dintre soti privind divortul  si hotarirea (sentinta) judecatoreasca - daca celalalt sot este:

    - declarat incapabil;

    - declarat disparut;

    - condamnat la privatiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;

    c) hotarirea instantei judecatoresti cu privire la desfacerea casatoriei.

Articolul 42 din aceeasi lege, prevede ca: 

„(1)„Inregistrarea divortului in temeiurile prevazute la art.41 lit.a) si b) are loc la oficiul stare civila in a carui raza teritoriala isi au domiciliul ambii sau unul dintre soti ori la oficiul de stare civila unde a fost inregistrata casatoria”.

(2) Inregistrarea divortului in temeiul hotaririi judecatoresti privind desfacerea casatoriei are loc la oficiul stare civila din raza teritoriala a instantei judecatoresti respective, atat la cererea fostilor soti, a unuia dintre ei, cat si in lipsa acestei cereri”.

    Potrivit articolului 45 alin.2-5 din aceeasi lege:

        „(2) In cazul in care fostii soti inca nu s-au adresat la oficiul stare civila, actul de divort se intocmeste  pe baza hotararii judecatoresti, in termen de 3 zile de la data primirii copiei de pe aceasta, in  absenta fostilor soti. In acest caz, rubricile actului de divort se completeaza, in masura posibilitatilor, conform hotararii judecatoresti si certificatului de casatorie remis de catre instanta judecatoreasca.

    (3) La adresarea fostilor soti in vederea primirii certificatului de divort, oficiul de stare civila va finaliza perfectarea actului respectiv.

    (4) Declaratia de inregistrare a divortului sau cererea de completare a actului de divort deja intocmit si  de eliberare a certificatului de divort respectiv, poate fi facuta verbal sau in scris.

    (5) La rubrica "Data desfacerii casatoriei" din actul de divort, conform art.39 din Codul familiei, se inscrie data de la care hotararea judecatoreasca corespunzatoare a ramas definitiva”.

Din textele de lege sus expuse, rezulta ca reclamanta are posibilitatea fie de a solicita Primariei mun. B, jud. V din Romania, unde ea este rezident, sa se inregistreze desfacerea casatoriei, dispuse prin sentinta civ. nr.  5.10.2004 pronuntata de Judecatoria B, fie sa se adreseze in acest scop la oficiul de stare civila unde a fost inregistrata casatoria, adica la Oficiul Starii Civile din T, RM.

Pentru considerentele aratate, cererea formulata de reclamant este apreciata ca intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, parata C (fosta V) T va fi obligata ca, in termen de 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a prezentei sentinte, sa solicite fie Primariei mun. B, jud. V din Romania, unde ea este rezident, fie oficiului de stare civila unde a fost inregistrata casatoria, adica Oficiului Starii Civile din T, RM, sa se inregistreze desfacerea casatoriei partilor, conform celor dispuse prin sentinta civ. nr.  5.10.2004 pronuntata de Judecatoria B, precum si sa intreprinda toate demersurile necesare schimbarii numelui sau de familie din numele V, dobandit prin incheierea casatoriei, in numele C, nume la care, prin aceeasi sentinta, s-a dispus revenirea paratei dupa desfacerea casatoriei.

3