Acţiune în regres

Sentinţă civilă 516 din 13.03.2012


Admite actiunea formulata de reclamanta S.C. ASIGURARI S.A., cu sediul în Bucuresti, împotriva pârâtei S.C.  ASIGURAREA S.A., cu sediul în Bucuresti, .

 Obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 7.274,26 lei, pretentii si 879,67 lei, penalitati de întârziere.

 Obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 550 lei cheltuieli de judecata.

 

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals sub nr. 356/184/02.02.2012, reclamanta S.C. S.A. a chemat în judecata pe pârâta S.C. S.A., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa oblige pârâta  la  plata  sumei de  7.274,26 lei,  reprezentând despagubirea  acordata de SC  SA  asiguratului sau CASCO, SC SRL; obligarea pârâtei la plata sumei de 879,67 lei, reprezentând penalizarea de 0,1%,calculata pe fiecare zi de intarziere, conform art. 64 alin (4) din Ordinul CSA nr. 5/2010 (publicat in M. Of. nr. 344/25.05.2010) pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila, ordin valabil la data producerii evenimentului si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data de 17.01.2011, in incinta societatii SC ,  a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate urmatoarele:

-autoutilitara marca MAN 18 460 TG-A, cu nr. de înmatriculare OT-03-PVZ care tracta semiremorca SCMIT S 01, cu nr. de înmatriculare OT-03-RHI , condusa de  B VV, având încheiata asigurarea de raspundere civila obligatorie la societatea parata, conform politei seria RO/01/TO/XZ nr. 002618871, cu valabilitate in perioada 13.01.2011-12.07.2011 pentru autoutilitara iar pentru semiremorca polita seria RO/01/TO/XZ nr.002619032, cu valabilitate in perioada 13.01.2011-12.07.2011;

-autoturismul marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare OT-01-WRA, având încheiata asigurarea facultativa CASCO la SC  S.A.

Evenimentul a fost consemnat de catre IPJ-Olt, pe baza declaratiilor celor doi conducatorii auto implicati in accident, in Anexa nr.2 din 19.01.2011, in care se constata vinovatia numitului BVV in producerea accidentului, care in timp ce parca auto cu nr. de înmatriculare OT-03-PVZ si semiremorca cu nr.OT-03-RHI, la efectuarea manevrei de mers inapoi, a acrosat autoturismul cu nr. de înmatriculare OT-11 WRA, asigurat CASCO la reclamanta, care era parcat regulamentar.

Reclamanta a aratat ca la înstiintarea asiguratului CASCO a deschis si finalizat dosarul de dauna nr. K1036777, achitând suma de 7.274,26 lei cu titlul de despagubiri cu Ordinul de plata nr. 128266/06.07.2011, catre service SC Rony SRL, iar conform art. 22 alin. l din Legea nr.136/1995: „ In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei, cu exceptia asigurarilor de persoane, iar in cazul in care in vigoare era o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, conform art. 54 ."

 De asemenea, a aratat ca potrivit art. 64 din „Ordinul 5/2010, emis de Comisia se Supraveghere a Asigurarilor pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, valabil la data producerii accidentului": (1) Dupa acceptarea ofertei de despagubire, persoana prejudiciata va preciza modalitatea de plata: în numerar sau prin ordin de plata, în contul bancar personal ori în contul bancar al unitatii de specialitate care a efectuat reparatia.

(2) În cazul în care în drepturile persoanei prejudiciate s-a subrogat asiguratorul acesteia, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratorul RCA efectueaza plata despagubirilor astfel:

a) daca nu exista obiectii asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizarii scrise, efectuata de asiguratorul subrogat în drepturile persoanei pagubite, însotita de documentele justificative. Avizarea de plata poate fi facuta la sediul social sau la oricare dintre unitatile teritoriale ale asiguratorului RCA care desfasoara activitati de constatare, de lichidare a daunelor auto si de efectuare a platilor de despagubiri. Actiunea în justitie împotriva asiguratorului RCA poate fi exercitata, în mod alternativ, la oricare dintre sediile asiguratorului, respectiv sediul social ori sucursala care a emis polita de asigurare RCA sau sucursala care a lichidat dauna;

b) daca exista obiectii întemeiate asupra sumelor solicitate, acestea se vor comunica asiguratorului CASCO în termenul prevazut la lit. a), urmând ca în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la solutionarea obiectiilor sa se efectueze plata.

(3) În cazul neformularii obiectiilor în termen de 30 de zile, asiguratorul RCA nu mai poate emite obiectii, datoria devenind scadenta.

(4) Daca asiguratorul RCA nu îsi îndeplineste obligatiile în termenele prevazute la alin. (2) si (3) sau si le îndeplineste defectuos, la suma solicitata pentru plata asiguratorului RCA se aplica o penalizare de 0,1%, calculata pentru fiecare zi de întârziere.

Reclamanta a precizat, ca în temeiul dispozitiilor legale precizate mai sus, a transmis paratei, Convocarea la conciliere, la care a anexat dosarul de dauna K 1036777, cerere înregistrata la SC , sub nr. 3076/11.08.2011, dar invitatia la conciliere pentru data de 31.08.2011, facuta in temeiul art.720 indice 1 Cod proc.civila, pentru solutionarea problemelor litigioase pe cale amiabila, nu a fost onorata de parata, întrucât parata, nu s-a prezentat la concilierea din data de 31.08.2011 si a comunicat adresa de refuz dupa 30 zile de la data înregistrarii Convocarii la conciliere  (11.08.2011),

Reclamanta a aratat ca datoria a devenit scadenta.

De asemenea, aratat ca penalitatile de întârziere pana la data formularii actiunii, sunt in cuantum de 879,67 lei, fiind calculate de la data de 31.08.2011 (data convocarii la conciliere), data la care parata trebuia sa efectueze plata in suma de 7274,26 lei si pana la data formularii actiunii, 30.12.2011.

-de la data de 31.08.2011 pana la data de 30.12.2011 sunt 121 de zile de întârziere in efectuarea platii.

-penalitatile pe zi de intarziere sunt in cuantum de : 7274,26 lei X 0,l%=7,27 lei/zi

Calculul penalitatilor s-a facut in temeiul art. 64 alin (4) din Ordinul nr. 5/2010, fiind de 0,1% pe zi de intarziere.(121 zile x ( 7274,26 X 0,1%)) = 121 x 7,27 = 879,67 lei.

In drept, reclamanta a invocat  dispozitiile art. 9, 12, 22, 49, 54 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din România, art. 35, art. 64 din Ordinul nr. 5/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, art. 998-999 din vechiul Cod civil, acte normative valabile la data producerii accidentului.

In probatiune a anexat:

-copie de pe Anexa nr.2, inscris emis in data de 19.01.2011 de Inspectoratul de politie Olt, inscris prin care facem dovada vinovatiei si savârsirii faptei ilicite de conducatorul autoutilitarei asigurate RCA la SC SA.

-copie de pe declaratiile conducatorilor implicati in accident date la Politia Rutiera.

-copie de pe polita RCA seria RO/01/TO/XZ nr. 002618871, respectiv 002619032, emise de SC  SA, atât pentru autoutilitara cat si pentru semiremorca.

-copie de pe polita CASCO nr. 850019681, incheiata de asiguratul SC  SRL la SC  SA.

-copie de pe Adresa nr.413/BIDPR/12.09.2011, emisa de A inscris prin care dosarul este refuzat la plata.

-copie de pe Factura fiscala , devizul de reparatie si Ordinul de plata nr. 128266/06.07.2011, înscrisuri prin care facem dovada prejudiciului produs SC  SA.

-copie de pe Convocarea la conciliere , formulata de SC SA, inregistrata la SC SA sub nr. 3076/11.08.2011.

Reclamanta a timbrat actiunea cu sumele de 547 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar.

Pârâta, legal citata, cu mentiunea sa depuna întâmpinare, nu s-a prezentat în instanta si nu a depus întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta apreciaza ca cererea  formulata de reclamanta este întemeiata. 

 Potrivit art. 998 Cod civil orice fapta a omului, care cauzeaza altuia preju¬diciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara, iar în conformitate cu dispozitiile art. 1073 Cod civil, creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a obligatiei, si în caz contrar are dreptul la dezdaunare.

În conformitate cu dispozitiile art. 22 alin. l din Legea nr.136/1995: „ In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei, cu exceptia asigurarilor de persoane, iar in cazul in care in vigoare era o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, conform art. 54 ."

 Potrivit art. 64 din „Ordinul 5/2010, emis de Comisia se Supraveghere a Asigurarilor pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, valabil la data producerii accidentului": (1) Dupa acceptarea ofertei de despagubire, persoana prejudiciata va preciza modalitatea de plata: în numerar sau prin ordin de plata, în contul bancar personal ori în contul bancar al unitatii de specialitate care a efectuat reparatia.

(2) În cazul în care în drepturile persoanei prejudiciate s-a subrogat asiguratorul acesteia, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratorul RCA efectueaza plata despagubirilor astfel:

a) daca nu exista obiectii asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizarii scrise, efectuata de asiguratorul subrogat în drepturile persoanei pagubite, însotita de documentele justificative. Avizarea de plata poate fi facuta la sediul social sau la oricare dintre unitatile teritoriale ale asiguratorului RCA care desfasoara activitati de constatare, de lichidare a daunelor auto si de efectuare a platilor de despagubiri. Actiunea în justitie împotriva asiguratorului RCA poate fi exercitata, în mod alternativ, la oricare dintre sediile asiguratorului, respectiv sediul social ori sucursala care a emis polita de asigurare RCA sau sucursala care a lichidat dauna;

b) daca exista obiectii întemeiate asupra sumelor solicitate, acestea se vor comunica asiguratorului CASCO în termenul prevazut la lit. a), urmând ca în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la solutionarea obiectiilor sa se efectueze plata.

(3) În cazul neformularii obiectiilor în termen de 30 de zile, asiguratorul RCA nu mai poate emite obiectii, datoria devenind scadenta.

(4) Daca asiguratorul RCA nu îsi îndeplineste obligatiile în termenele prevazute la alin. (2) si (3) sau si le îndeplineste defectuos, la suma solicitata pentru plata asiguratorului RCA se aplica o penalizare de 0,1%, calculata pentru fiecare zi de întârziere.

 Reclamanta a facut dovada ca la data de la data de 17.01.2011, in incinta societatii SC SRL din Bals, jud.Olt,  a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate autoutilitara marca MAN 18 460 TG-A, cu nr. de înmatriculare OT-03-PVZ care tracta semiremorca SCMIT S 01, cu nr. de înmatriculare OT-03-RHI, condusa de  Balan Voicu Viorel, având încheiata asigurarea de raspundere civila obligatorie la societatea parata, conform politei seria RO/01/TO/XZ nr. 002618871, cu valabilitate in perioada 13.01.2011-12.07.2011 pentru autoutilitara iar pentru semiremorca polita seria RO/01/TO/XZ nr.002619032, cu valabilitate in perioada 13.01.2011-12.07.2011 si autoturismul marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare OT-01-WRA, având încheiata asigurarea facultativa CASCO la SC S.A.

 Evenimentul a fost consemnat de catre IPJ-Olt, pe baza declaratiilor celor doi conducatorii auto implicati in accident, in Anexa nr.2 din 19.01.2011, in care se constata vinovatia numitului BVV in producerea accidentului, care in timp ce parca auto cu nr. de înmatriculare OT-03-PVZ si semiremorca cu nr.OT-03-RHI, la efectuarea manevrei de mers inapoi, a acrosat autoturismul cu nr. de înmatriculare OT-11 WRA, asigurat CASCO la reclamanta, care era parcat regulamentar.

 Reclamanta a facut dovada ca la înstiintarea asiguratului CASCO a deschis si finalizat dosarul de dauna nr. K1036777, achitând suma de 7.274,26 lei cu titlul de despagubiri cu Ordinul de plata nr. 128266/06.07.2011, catre service SC SRL.

 De asemenea, a facut dovada cuantumului penalitatilor, in temeiul art. 64 alin (4) din Ordinul nr. 5/2010, fiind de 0,1% pe zi de intarziere.(121 zile x ( 7274,26 X 0,1%)) = 121 x 7,27 = 879,67 lei.

 În raport de aceste considerente si având în vedere dispozitiile art. 9, 12, 22, 49, 54 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din România, art. 35, art. 64 din Ordinul nr. 5/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, art. 998 si urm. si 1073 Cod civil, instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantei si sa oblige pârâta sa plateasca reclamantei suma de 7.274,26 lei, pretentii si 879,67 lei, penalitati de întârziere.

 În baza art. 274 Cod c procedura civila, instanta va obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 550 lei cheltuieli de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Data publicarii pe site: 03.05.2012