Cerere de contopire a pedepselor întemeiată pe disp. art. 449 din Codul de procedură penală. Operaţiune greşită realizată de instanţa de fond prin nerepunerea în individualitatea lor, a tuturor pedepselor aplicate prin mai multe hotărâri definitive

Decizie 292/r din 21.12.2011


În calea prevazuta de art. 449 Cod procedura penala este posibila înlaturarea unor dispozitii aplicate nelegal si care se refera la modul de executare sau la executarea pedepselor fara a prin aceasta sa se aduca atingere autoritatii de lucru judecat, putându-se proceda la refacerea pluralitatii infractionale si la repunerea în individualitatea lor a tuturor pedepselor aplicate prin mai multe hotarâri definitive.

În speta, instanta de fond trebuia sa contopeasca o pedeapsa rezultanta de 4 ani închisoare cu pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare si în vederea efectuarii operatiunilor de contopire, pedepsele rezultante trebuiau repuse în individualitatea lor în privinta tuturor pedepselor componente, inclusiv prin descontopirea pedepsei rezultante de 3 ani si 6 luni închisoare în componentele ei (aceasta din urma fiind si ea componenta a pedepsei rezultante de 4 ani închisoare).

Prin sentinta penala nr. 2350/10.11.2011, Judecatoria Baia Mare, în temeiul art. 449 lit. a C.pr.penala, a admis cererea de contopire a pedepselor formulata de condamnatul V.O.M.si în consecinta:

A descontopit pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 555/11.05.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca, ramasa definitiva la data de 31.05.2011 prin nerecurare, în componentele de:

-2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat;

-3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 328/29.03.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca;

-3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 328/29.03.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca;

-6 luni închisoare spor.

A descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1378/12.09.2011 a Judecatoriei Gherla definitiva la data de 04.10.2011 prin nerecurare în componentele de:

-6 luni închisoare aplicata pentru savârsirea infractiunii de fals privind identitatea;

-1 an si 6 luni închisoare ca urmare a revocarii suspendarii executarii pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca.

În temeiul art. 36 alin. 2 C.penal, a contopit pedepsele de 2 ani închisoare, 3 ani si 6 luni închisoare, 3 ani si 6 luni închisoare, 6 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani si 6 luni închisoare, la care a adaugat pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare ca urmare a revocarii suspendarii executarii pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca si sporul de 6 luni închisoare, urmând ca petentul sa execute pedeapsa rezultanta de 5 an si 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza a II-a.

În baza art.36 al.3 C.penal, a dedus din pedeapsa perioada executata începând cu 15.02.2011 la zi.

A anulat mandatele de executare nr. 727/31.05.2011 al Judecatoriei Cluj Napoca si 1439/04.10.2011 al Judecatoriei Gherla si a dispus emiterea unui nou mandat.

Pentru a hotarî astfel judecatoria a constatat ca prin cererea formulata petentul V.O.M. a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentinta penala nr. 555/11.05.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca, ramasa definitiva la data de 31.05.2011 prin nerecurare si prin sentinta penala nr. nr. 1378/12.09.2011 a Judecatoriei Gherla definitiva la data de 04.10.2011 prin nerecurare.

Examinând cererea în raport de prevederile art. 449 alin. 1 Cod procedura penala, instanta a retinut urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 555/11.05.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca, ramasa definitiva la data de 31.05.2011 prin nerecurare, petentul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în perioada octombrie-decembrie 2007. În baza art. 36 alin. 1 Cod Penal, s-a dispus contopirea acestei pedepse cu cele doua pedepse de 3 ani si 6 luni aplicate prin Sentinta penala nr. 328/29.03.2011 a  Judecatoriei Cluj Napoca, iar la pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni închisoare a fost adaugat un spor de 6 luni, urmând ca petentul sa execute pedeapsa închisorii de 4 ani.

 Prin sentinta penala nr. 1378/12.09.2011 a Judecatoriei Gherla definitiva la data de 04.10.2011 prin nerecurare, petentul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru savârsirea infractiunii de fals privind identitatea, fapta savârsita la data de 17.06.2010. În baza art. 83 Cod Penal, s-a dispus revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 a Judecatoriei Cluj Napoca, petentul urmând a executa 2 ani închisoare.

Instanta a constatat ca faptele pentru care au fost aplicate pedepsele de  2 ani închisoare, 3 ani si 6 luni închisoare, 3 ani si 6 luni închisoare, respectiv 6 luni închisoare sunt concurente fiind savârsite înainte ca petentul sa fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele. 

Pentru aceste considerente, instanta a admis cererea în temeiul art. 449 alin. 1 lit. a Cod procedura penala.

A descontopit pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicata prin Sentinta penala nr. 555/11.05.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca, ramasa definitiva la data de 31.05.2011 prin nerecurare, în componentele de:

-2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat;

-3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 328/29.03.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca;

-3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 328/29.03.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca;

-6 luni închisoare spor.

A descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1378/12.09.2011 a Judecatoriei Gherla definitiva la data de 04.10.2011 prin nerecurare în componentele de:

-6 luni închisoare aplicata pentru savârsirea infractiunii de fals privind identitatea;

-1 an si 6 luni închisoare ca urmare a revocarii suspendarii executarii pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca.

În temeiul art. 36 alin. 2 C.penal, a contopit pedepsele de 2 ani închisoare, 3 ani si 6 luni închisoare, 3 ani si 6 luni închisoare, 6 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani si 6 luni închisoare, la care se adauga pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare ca urmare a revocarii suspendarii executarii pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca si sporul de 6 luni închisoare, urmând ca petentul sa execute pedeapsa rezultanta de 5 an si 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza a II-a.

În baza art.36 al.3 C.penal, a dedus din pedeapsa perioada executata începând cu 15.02.2011 la zi.

Prin decizia penala nr. 292/R din 21.12.2011 Tribunalul Maramures  a admis recursul declarat de condamnat si în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d C.pr.penala a casat în parte sentinta primei instante, cu privire la modalitatea de descontopire si contopire a pedepselor si rejudecând:

A descontopit pedeapsa de 4 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 555/11.05.2011 a Judecatoriei Cluj Napoca, definitiva la 31.05.2011, în componentele de:

- 2 ani închisoare;

- 3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 328/29.03.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca, cu componentele de:

- 2 ani închisoare;

- 2 ani închisoare;

- 1 an si 6 luni închisoare ca urmare a revocarii suspendarii

executarii pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 

a Judecatoriei Cluj Napoca.

-6 luni închisoare spor.

A descontopit pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1378/12.09.2011 a Judecatoriei Gherla, definitiva la 4.10.2011, în componentele de:

- 6 luni închisoare;

- 1 an si 6 luni închisoare ca urmare a revocarii suspendarii executarii

pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 a Judecatoriei 

Cluj-Napoca.

În temeiul art. 36 al. 2 C.penal, a contopit pedepsele de 2 ani închisoare, 2 ani închisoare, 2 ani închisoare, 6 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care cumuleaza pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare ca urmare a revocarii suspendarii executarii pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca si adauga sporul de 6 luni închisoare, condamnatul urmînd sa execute pedeapsa rezultanta de 4 ani închisoare, cu aplic. art. 71, art. 64 lit a teza a II-a C.penal.

A dedus din pedeapsa perioada executata începând cu 15.02.2011 la zi.

A anulat mandatele de executare nr. 727/31.05.2011 al Judecatoriei Cluj-Napoca si nr. 1439/4.10.2011 al Judecatoriei Gherla si  a dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei.

A mentinut celelalte dispozitii ale sentintei.

În considerentele deciziei, tribunalul a retinut ca în mod întemeiat prima instanta a constatat ca faptele pentru care petentul a fost condamnat prin sentintele penale nr. 555/2011 a Judecatoriei Cluj Napoca si nr. 1378/2011 a Judecatoriei Gherla sunt concurente si, în consecinta, a admis cererea de contopire a pedepselor.

Astfel, petentul a fost condamnat prin sentinta penala nr. 555/11.05.2011 a Judecatoriei Cluj Napoca (definitiva la 31.05.2011) la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în perioada octombrie – decembrie 2007. Prin aceeasi sentinta penala, în baza art. 36 al. 1 C.penal s-a dispus contopirea acestei pedepse cu pedepsele de 3 ani si 6 luni închisoare (2 pedepse) aplicate prin sentinta penala nr. 328/29.03.2011 a Judecatoriei Cluj Napoca si s-a adaugat un spor de 6 luni închisoare, pedeapsa rezultanta fiind de 4 ani închisoare.

Cu privire la pedeapsa de 3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 328/29.03.2011 a Judecatoriei Cluj Napoca (definitiva la 3.05.2011), tribunalul retine ca aceasta a fost stabilita în urma condamnarii petentului pentru comiterea a doua infractiunii de furt calificat în perioada noiembrie – decembrie 2010, respectiv februarie 2011, la pedepse de câte 2 ani închisoare. La aceste pedepse, în baza art. 83 C.penal, s-a adaugat pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 a Judecatoriei Cluj Napoca, cu privire la care s-a revocat suspendarea conditionata a executarii, rezultând doua pedepse de 3 ani si 6 luni închisoare, contopite apoi în cea mai grea de 3 ani si 6 luni închisoare.

Prin urmare, în vederea efectuarii operatiunilor de contopire, pedepsele rezultante trebuiau repuse în individualitatea lor în privinta tuturor pedepselor componente, inclusiv prin descontopirea pedepsei rezultante de 3 ani si 6 luni închisoare în toate componentele ei si nu doar în cele doua pedepse de câte 3 ani si 6 luni închisoare.

Aceasta cu atât mai mult cu cât petentul a fost condamnat si prin sentinta penala nr. 1378/12.09.2011 a Judecatoriei Gherla (definitiva la 4.10.2011) la pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare, compusa din pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de fals privind identitatea la data de 17.06.2010, la care s-a adaugat pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 507/2010 a Judecatoriei Cluj Napoca, ca urmare a revocarii suspendarii executarii.

Tribunalul a retinut astfel ca aceeasi pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare, cu privire la care s-a revocat suspendarea executarii, nu putea fi avuta în vedere atât prin contopirea ca si componenta a pedepsei de 3 ani si 6 luni închisoare, cât si ulterior prin adaugarea ei la pedeapsa rezultata în urma contopirii.

Pentru aceste considerente a admis recursul declarat de condamnat si, în baza art. 38515 pct. 2 lit. d din C.pr.penala, a casat în parte sentinta atacata cu privire la modalitatea de descontopire si contopire a pedepselor.