Contestaţie le executare

Sentinţă penală 411 din 02.03.2010


Obiect: „contestatie la executare” 

 

 Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante cu numarul de dosar mai sus indicat,contestatorul NB a formulat contestatie la executare.

In motivarea contestatiei,contestatorul a sustinut,in principal faptul ca pedeapsa aplicata este prea mare datorita incidentei legii de gratiere.Ori gratierea ar trebui sa fie un act in favoarea condamnatului si nu de natura sa-l prejudicieze.Daca nu s-ar fi aplicat dispozitiile vizand revocarea gratierii si s-ar fi contopit pedepsele ar fi avut de executat o pedeapsa mai mica.

In vederea solutionarii cauzei a fost atasat dosarul 9334/2003 al Judecatoriei Bacau,fisa cazier si adresa emisa de PNT Bacau.

Analizand inscrisurile aflate la dosar instanta retine urmatoarele:

Prin Sp.3261/2003 a Judecatoriei Bacau contestatorul a fost condamnat la pedeapsa de 12 ani si 6 luni inchisoare.Aceasat Sp a ramas definitiva prin Dp.109/2004 a Curtii de Apel Bacau.In consecinta tehnica de contopire utilizata de catre instanta in urma careia a fost stabilita pedeapsa finala a dobandit autoritate de lucru judecat.

Pe de alta parte sustinerile petentului vizand aplicarea gratierii sunt neintemeiate cata vreme gratierea a intervenit „ope legis”,nefiind o masura lasata la latitudinea condamnatului.

Revocarea gratierii are de asemenea caracter obligatoriu in cazul incalcarii de catre condamant a conditiilor prevazute de lege,masura revocarii fiind determinata  de conduita proprie si imputabila condamantului insusi.

Pentru aceste considerente instanta va respinge ca neintemeiata contestatia la executare formulata.